Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACA DYPLOMOWA WORKING TOOL 1.0

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACA DYPLOMOWA WORKING TOOL 1.0"— Zapis prezentacji:

1 PRACA DYPLOMOWA WORKING TOOL 1.0
Promotor dr Jacek Matulewski Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów UMK Toruń PRACA DYPLOMOWA WORKING TOOL 1.0 autor: Marek Zieliński

2 PRACA DYPLOMOWA / WORKING TOOL 1.0
CEL PRACY: Stworzenie aplikacji umożliwiającej wykonywanie podstawowych czynności w pracy zawodowej. Rozszerzenie wiedzy z programowania w Visaul Basic for Application przez poznanie Visaul Basic. W zależności od potrzeby modyfikowanie i aktualizowanie aplikacji oraz stałe poznawanie Visual Basic i zasad programowania.

3 PRACA DYPLOMOWA / WORKING TOOL 1.0
STWORZENIE APLIKACJI: Program został napisany w środowisku Visual Basic version 6.0. Do stworzenia narzędzia została wykorzystana wiedza z dostępnych źródeł, między innymi: Visual Basic 6 – Greg Perry, Sanyaya Hettihewa ABC Visual Basic 6 – Bogdan Czogalik Programowanie w Excelu – Julita Korol Konsultacje z promotorem pracy dr Jackiem Matulewskiego Pomoc z Visual Basic version 5.0

4 PRACA DYPLOMOWA / WORKING TOOL 1.0
PODSTAWOWE ZADANIA APLIKACJI: Przenoszenie wybranych plików (tworzenie kopii z plików nadpisanych). Tworzenie backupu zdefiniowanego pliku. Przerzucanie plików z określonym rozszerzeniem. Eksplorator (podaje rozmiar pliku, uruchamia wszystkie pliki). Dostęp do ustawień systemu Windows. Inne narzędzia pomocne w codziennej pracy w środowisku Windows.

5 PRACA DYPLOMOWA / WORKING TOOL 1.0
Interfejs graficzny aplikacji jest zbliżony do standardowych programów, co pozwala na przyjazne korzystanie z narzędzia. Wykorzystane kontrolki na poszczególnych formach: StatusBar (w projekcie niezbędny plik COMCTL32.OCX) ImageList CommonDialog

6 PRACA DYPLOMOWA / WORKING TOOL 1.0
SSTab (w projekcie niezbędny plik TABCTL32.OCX) CommandButton Image CheckBox Status Bar

7 PRACA DYPLOMOWA / WORKING TOOL 1.0
Timer Label DriveListBox DirListBox FileListBox PictureBox Slider (w projekcie niezbędny plik COMCTL32.OCX)

8 PRACA DYPLOMOWA / WORKING TOOL 1.0
W APLIKACJI WYKORZYSTANO FUNKCJE FileLen, Format, FileCopy, InputBox, MsgBox, Right, DoEvents, Dir, CopyDir, GetAttr, Shell, ShellExecute, Space, Mid, RGB, MkDir, CurDir, CDbl METODY Show, ShowOpen ROZKAZY Name, MkDir, Date, Time, End, Call, Kill On Error, Dim, ReDim Preserve For, Do while, Go To ZDARZENIA Click, Timer, Change, Activate, Unload, DblClick, Scroll OPERATORY Mod, And WŁAŚCIWOŚCI FileName, Enabled, Path, Cancel INSTRUKCJE Select Case, If ... Else

9 PRACA DYPLOMOWA / WORKING TOOL 1.0
SERDECZNIE PODZIĘKOWANIA DLA PROMOTORA DR JACKA MATULEWSKIEGO

10 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PRACA DYPLOMOWA WORKING TOOL 1.0"

Podobne prezentacje


Reklamy Google