Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie w Środowisku Windows Common controls.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie w Środowisku Windows Common controls."— Zapis prezentacji:

1 Programowanie w Środowisku Windows Common controls

2 Programowanie w Środowisku Windows Plan wykładu Common controls Wybrane kontrolki Kalendarz Widok drzewka Wybrane okna dialogowe Otwarcie i zapisanie pliku Wybór koloru Wybór czcionki

3 Common controls Zapewnienie jednolitej obsługi sytuacji typowych Zestaw kontrolek typowych Comctl32.dll, comctl32.h (?), comctl32.lib Wersje biblioteki różnią się pomiędzy systemami (aktualizacja z IE) Kontrolki standardowe i typowe Programowanie w Środowisku Windows

4 Common controls Korzystanie z biblioteki InitCommonControlsEx() – rejestracja klas Dostępne klasy – zdefiniowane stałe Kalendarz Tooltip Drzewko... MSDN Programowanie w Środowisku Windows

5 Common controls Komunikacja z rodzicem WM_NOTIFY lParam – ID kontrolki wParam – wskaźnik na NMHDR lub na strukturę dziedziczącą typedef struct tagNMHDR { HWND hwndFrom; UINT idFrom; UINT code; } NMHDR; Programowanie w Środowisku Windows

6 Wybrane kontrolki Kalendarz Dodanie kontrolki z palca Dodanie w edytorze dialogu style MCN_SELECT Wybór daty przez użytkownika Struktura NMSELCHANGE Programowanie w Środowisku Windows

7 Wybrane kontrolki Kalendarz – przykład Odczytanie daty przy MCN_SELECT Wyprowadzenie daty poza dialog Programowanie w Środowisku Windows

8 Wybrane kontrolki Drzewko – WC_TREEVIEW Ustawianie danych TVM_INSERTITEM Obrazki Lista obrazków: normalny i wybrany TVM_SETIMAGELIST Funkcje TreeView_*** Programowanie w Środowisku Windows

9 Wybrane kontrolki Slider = Trackbar Odmiana scroll bara Komunikacja WM_HSCROLL / WM_VSCROLL TB_LINEUP / TB_LINEDOWN TB_PAGEUP / TB_PAGEDOWN Programowanie w Środowisku Windows

10 Common dialogs Standardowe operacje Otwarcie / zapisanie pliku Wybór czcionki Wybór koloru Szukaj / zamień Drukuj Programowanie w Środowisku Windows

11 Common dialogs Zasada działania Struktura do wypełnienia Wywołanie funkcji Operacja modalna Dane w strukturze podanej przy wywołaniu Programowanie w Środowisku Windows

12 Odczyt / zapis pliku OPENFILENAME lpstrFilter – filtr plików lpstrFile – pełna ścieżka do pliku (we/wy) lpstrFileTitle – tylko nazwa pliku (NULL) lpstrInitialDir – folder domyślny lpstrDefExt – domyślne rozszerzenie (dopisywane) Programowanie w Środowisku Windows

13 Odczyt / zapis pliku Filtrowanie – definiowane przez łańcuch Łańcuch zakończony podwójnym zerem Pary łańcuchów zakończonych zerem Łańcuch wyświetlany w combo Fitr (np. *.avi) – bez spacji, możliwe ; Kolejność wyświetlania nie jest modyfikowana nFilterIndex – wskazanie wybranej pozycji (parametr we / wy) Programowanie w Środowisku Windows

14 Odczyt / zapis pliku Wybrane flagi OFN_ALLOWMULTISELECT OFN_EXPLORER OFN_CREATEPROMPT OFN_FILEMUSTEXIST OFN_HIDEREADONLY OFN_OVERWRITEPROMPT OFN_PROJECT – dialog wyboru folderu Programowanie w Środowisku Windows

15 Odczyt / zapis pliku Możliwe operacje GetOpenFileName() GetSaveFileName() Wartość zwracana 0 dla Cancel !=0 dla OK GetLastError() – kod błędu Programowanie w Środowisku Windows

16 Odczyt / zapis pliku Dodawanie kontrolek do okna Zdefiniowanie haka (hook) Odpowiednik funkcji dialogowej OFN_ENABLEHOOK Pobranie kontrolek z szablonu OFN_ENABLETEMPLATE i lpTemplateName Okno dialogowe WS_CHILD i WS_CLIPSIBLINGS Static o identyfikatorze stc32 – punkt odniesienia Programowanie w Środowisku Windows

17 Odczyt / zapis pliku Dodatkowe opcje OPENFILENAMEEX GetOpenFileNameEx() GetSaveFileNameEx() Aygshell.h Programowanie w Środowisku Windows

18 Wybór folderu SHBrowseForFolder() Shlobj.h Struktura BROWSEINFO Programowanie w Środowisku Windows

19 Wybór koloru CHOOSECOLOR ChooseColor() Kolory definiowane przez użytkownika lpCustColors Programowanie w Środowisku Windows

20 Wybór czcionki CHOOSEFONT ChooseFont() Struktura LOGFONT Umożliwia stworzenie czcionki Programowanie w Środowisku Windows

21 Podsumowanie Szeroki wybór kontrolek typowych Dialogi operacji typowych Duże możliwości dostosowania wyglądu Programowanie w Środowisku Windows

22 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Programowanie w Środowisku Windows Common controls."

Podobne prezentacje


Reklamy Google