Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Wprowadzenie Kurs WebML Copyright © Politecnico di Milano March 2003 Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Wprowadzenie Kurs WebML Copyright © Politecnico di Milano March 2003 Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska."— Zapis prezentacji:

1 1. Wprowadzenie Kurs WebML Copyright © Politecnico di Milano March 2003 Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

2 Plan Zalety tworzenia aplikacji internetowych sterowanego modelami Dlaczego WebML ? Co to jest WebML ? Modele: struktura, kompozycja, nawigacja Przegl ą d narz ę dzia WebRatio Rola XML w modelach WebML Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

3 Wprowadzenie Zalety tworzenia aplikacji internetowych sterowanego modelami Dlaczego WebML ? Co to jest WebML ? Przegl ą d modeli WebML Przegl ą d narz ę dzia WebRatio Rola XML w modelach WebML Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

4 Potrzeba 1: Tworzenie aplikacji sterowane modelami Dotychczasowe podejście Projektowanie aplikacji internetowych zarządzających dużymi ilościami danych jest oparte na metodykach zapożyczonych z różnych dziedzin (bazy danych, inżynieria oprogramowania, …) Brak wsparcia dla projektowania aplikacji internetowych, zarządzających dużymi ilościami danych, sterowanego modelami Nawigacja silnie uzależniona od struktury bazy danych Dużo ręcznie pisanego kodu Duży wysiłek związany z prototypowaniem Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

5 Potrzeba 2: Zwiększenie złożoności aplikacji Złożoność aplikacji Czynniki zwiększające złożoność współczesnych aplikacji internetowych Obsługiwane urządzenia dostępowe (PC, PDA, WAP, telefony 3G, cyfrowa TV, videotext) Kompleksowe usługi (myYahoo, myCDNOW,…) Czynniki te wpływają na koszt Stworzenia aplikacji Rozwoju i konserwacji aplikacji Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

6 Potrzeba 3: Zmniejszenie liczby niezbędnego personelu Podejście do projektowania Potrzeba zwiększenia poziomu abstrakcji Potrzeba skupienia się na analizie i projektowaniu, zamiast na czasochłonnym ręcznym kodowaniu stron aplikacji Potrzeba skupienia się na optymalizacji i analizie wydajności przez inżynierów IT Potrzeba skupienia się na procesie tworzenia przez grafików komputerowych Potrzeba większej separacji ról w projekcie Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

7 Zalety projektowania sterowanego modelami Rygorystyczne podejście do projektowania Umożliwia zredukowanie wysiłku związanego z tworzeniem aplikacji (koszt i czas) Pozwala na większe ustrukturyzowanie procesu tworzenia aplikacji Efekty procesu tworzenia aplikacji cechują się większą użytecznością i spójnością Powstałe modele stanowią jednocześnie dokumentację i są zawsze zgodne z aktualnym stanem aplikacji Możliwość szybkiego stworzenia prototypu aplikacji Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

8 Wymagania modelowania aplikacji internetowych Wyrazistość Zdolność do prezentowania zagadnień występujących w świecie rzeczywistym Uwzględnienie w projektowaniu aplikacji najczęściej wykorzystywanych struktur Łatwość użycia Intuicyjna notacja Przejrzysta składnia Kontrola spójności Zdolność do implementacji Wydajne mapowanie do fizycznych struktur danych Elastyczny sposób generowania kodu na podstawie zdefiniowanego zachowania Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

9 Wprowadzenie Zalety tworzenia aplikacji internetowych sterowanego modelami Dlaczego WebML ? Co to jest WebML ? Przegl ą d modeli WebML Przegl ą d narz ę dzia WebRatio Rola XML w modelach WebML Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

10 Cel WebML WebML skupia się na dostarczeniu ustrukturyzowanego podejścia do projektowania aplikacji internetowych zarządzających dużymi ilościami danych Zbiór powiązanych ze sobą modeli pomaga projektantom w tworzeniu wysokiej jakości aplikacji internetowych Pokrywa większość aspektów projektowania aplikacji internetowych Deprecjonuje użycie starych lub niespójnych metodyk Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

11 Przeznaczenie WebML Dostosowany do aplikacji internetowych zarządzających dużą ilością danych Duża ilość danych Interfejsy dedykowane szerokiemu gronu klientów Łatwe przeszukiwanie Zorientowanie na przeglądanie Personalizacja Dynamicznie generowana struktura, nawigacja, prezentacja treści WebML jest złym wyborem dla Małych aplikacji internetowych (strony domowe, …) Statycznych stron internetowych Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

12 Wprowadzenie Zalety tworzenia aplikacji internetowych sterowanego modelami Dlaczego WebML ? Co to jest WebML ? Przegl ą d modeli WebML Przegl ą d narz ę dzia WebRatio Rola XML w modelach WebML Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

13 Modele WebML WebML: konceptualny język służący do wysokopoziomowego projektowania aplikacji internetowych zarządzających dużymi ilościami danych Modele Danych: organizacja danych Derywacji: definicja danych redundantnych (wartości pochodnych) Kompozycji: definicja stron aplikacji jako zbioru podstron i komponentów publikujących treść Nawigacji: definicja połączeń pomiędzy stronami i komponentami Prezentacji: pozycjonowanie komponentów na stronie i określenie ich wyglądu (w tym grafiki) Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

14 Przegląd modeli WebML Strona = M. Danych + M. Kompozycji + M. Nawigacji + M. Prezentacji m. danych m. nawigacji + m. kompozycji m. prezentacjim. stron aplikacji encje, relacje komponenty, strony,linki widoki stronstyle Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

15 Wprowadzenie Zalety tworzenia aplikacji internetowych sterowanego modelami Dlaczego WebML ? Co to jest WebML ? Przegl ą d modeli WebML Przegl ą d narz ę dzia WebRatio Rola XML w modelach WebML Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

16 Model danych (1) Q: Jakie obiekty są przetwarzane na stronie oraz w jaki sposób są ze sobą powiązane? A: Encja: byt rzeczywisty lub wyobrażony występujący w dziedzinie aplikacji Atrybut: właściwość opisująca encję Relacja: połączenie pomiędzy encjami Hierarchia IS-A: klasyfikacja i grupowanie encji Odpowiednikiem modelu danych jest Diagram związków encji i Diagram klas (notacja UML) Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

17 Model danych (2) Uproszczony diagram związków encji Relacje binarne pomiędzy encjami Hierarchie IS-A Atrybuty encji o prostych typach danych Model derywacji stosowany do wyznaczania wartości pochodnych na podstawie wartości już istniejących Book AuthorGenre BestSeller Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

18 Model derywacji Wartości pochodne mogą być wyznaczone w prosty sposób przy użyciu WebML-OQL (Object Query Language) Np.: Author.BooksNumber = count(self.Author2Book) BestSeller := Book where Book.Sales > 50,000 BookAuthor BestSeller Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

19 Q1: Co publikuje informacje w węzłach modelu hipertekstowego? Q2: Jakie są połączenia między węzłami modelu hipertekstowego? Q3: W jaki sposób model hipertekstowy jest prezentowany użytkownikom? A1: komponenty danych (M. Kompozycji) A2: linki (M. Nawigacji) A3: strony (M. Kompozycji) Model hipertekstowy Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

20 DATAUNIT INDEXUNIT content Model kompozycji: przykłady komponentów danych Publikuje informacje o pojedynczym obiekcie (np. AuthorDetail) Publikuje listę obiektów (np. IndexOfAuthors) Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

21 DATAUNIT INDEXUNIT Model kompozycji: przykłady renderowania komponentów danych Autor imię: XXX nazwisko: YYY fotografia: Lista autorów S. Ceri P. Fraternali O.Versand Author Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

22 Model kompozycji: strony Strona jest kontenerem zawierającym komponenty i linki Może zawierać podstrony typu and/or Abstrakcja ekranu, ramki … Może zawierać powiązane ze sobą informacje w celu bardziej wydajnej komunikacji Np.: Author Lista autorów i wybrany autor są wyświetleni razem na tej samej stronie Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

23 Model nawigacji: linki entity: author Book [ author2book ] Linki: 1.Prowadzą z jednego miejsca do drugiego 2.Przenoszą informacje z jednego miejsca do drugiego (w kontekście nawigacji) 3.Inicjują przetwarzanie komponentów (efekt uboczny) AuthorID jest przekazywane Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

24 Typy linków Linki kontekstowe Pomiędzy komponentami Przenoszą kontekst Linki bezkontekstowe Pomiędzy stronami Nie przenoszą kontekstu VoyagesBooks Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

25 Operacje w WebML W WebML predefiniowano pewne operacje Można definiować operacje dostosowane do potrzeb Np.: Usunięcie autora CreateOp. X Author Delete Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

26 Widoki stron Widok stron jest to zbiór stron, który użytkownik może odbierać jako całą aplikację internetową Można definiować oddzielne widoki stron dla różnych urządzeń dostępowych i różnych grup użytkowników Dzięki temu osiągnięto kontrolę dostępu do treści oraz dostosowanie aplikacji do typu urządzenia dostępowego Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

27 Model prezentacji Idea modelu prezentacji Galeria domyślnych stylów prezentacji treści, którą można zastosować do całych widoków stron lub poszczególnych stron aplikacji (domyślnie elementy są pozycjonowane w ramach siatki/tabeli) każdy styl prezentacji treści jest dokumentem XSL Kompatybilność z najlepiej sprzedającymi się narzędziami do edycji i zawansowanego projektowania wyglądu aplikacji Np. rozszerzenia do WebML dla narzędzia Dreamweaver 3 & 4 Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

28 Wprowadzenie Zalety tworzenia aplikacji internetowych sterowanego modelami Dlaczego WebML ? Co to jest WebML ? Przegl ą d modeli WebML Przegl ą d narz ę dzia WebRatio Rola XML w modelach WebML Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

29 WebRatio Site Development Studio Funkcjonalność Projektant modelu danych Kreator wyznaczania wartości pochodnych Projektant modelu hipertekstowego Sprawdzanie poprawności projektu Mapowanie modelu danych do źródeł danych Podstawowe pozycjonowanie komponentów na stronach Automatyczne generowanie aplikacji internetowych w oparciu o modele i zdefiniowane style prezentacji Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

30 Projektant modelu danych Encja Hierarchia ISA Relacja Atrybut Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

31 Projektant modelu hipertekstowego Komponenty operacji Linki Strona/alternatywa Komponenty WebML Widoki stron Dozwolone operacje: Tworzenie nowych widoków stron Dodawanie/ usuwanie stron, komponentów, linków Edycja właściwości elementów (panel) Wycinanie &wklejanie Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

32 Wprowadzenie Zalety tworzenia aplikacji internetowych sterowanego modelami Dlaczego WebML ? Co to jest WebML ? Przegl ą d modeli WebML Przegl ą d narz ę dzia WebRatio Rola XML w modelach WebML Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska

33 Rola XML w modelach WebML Wszystkie informacje o modelach składających się na aplikację mogą być przechowywane w plikach XML Pliki XML posiadają definicję typu dokumentu (DTD), która określa formalną strukturę dokumentu XML Automatyczne generowanie stron aplikacji w wybranym języku może być wykonane na podstawie odpowiedniego pliku XSL Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska


Pobierz ppt "1. Wprowadzenie Kurs WebML Copyright © Politecnico di Milano March 2003 Translation: Kamil Żyła, Politechnika Lubelska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google