Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

5 Jean Müller möchte Ihnen mit dieser Präsentation das neue Meß- und Anzeige-modul PLQuadro und PLView vorstellen. Beide Komponenten gehören zum Jean Müller.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "5 Jean Müller möchte Ihnen mit dieser Präsentation das neue Meß- und Anzeige-modul PLQuadro und PLView vorstellen. Beide Komponenten gehören zum Jean Müller."— Zapis prezentacji:

1 5 Jean Müller möchte Ihnen mit dieser Präsentation das neue Meß- und Anzeige-modul PLQuadro und PLView vorstellen. Beide Komponenten gehören zum Jean Müller „Powerlizer“ Elektronik-Programm. Sie sind gebaut nach der weltweit anerkannten Norm IEC 947 und somit für den Einsatz in Schalt- und Verteileranlagen der Niederspannungs-technik vorgesehen. PLQuadro und PLView kombinieren das Messen, Visualisieren und Melden vor Ort und per Bus mit dem einfachen Handling und einem deutlichen Kostenvorteil gegenüber konventionellen Systemen.

2

3 Zadania systemu zarządzania energią
Przesyłanie danych Nadzór nad urządzeniami Wizualizacja danych Pomiar danych Analiza wyników Die Erfassung und Analyse von verschiedenen Kostenstellen innerhalb von Firmen oder Anlagen gehört heute zu einer dem am stärksten wachsenden Anforderungsprofil innerhalb einer Energieverteilung. Zusätzlich werden für die elektronisch automatisierte Wartung und Instandhaltung der Anlagen immer mehr Informationen benötigt. Egal ob es sich um eine Fertigungsanlage oder um ein Gebäude handelt, die Erfassung von Informationen aus der Energieverteilung lassen sich mit PLQuadro und PLView umfangreich Aufbereiten und Auswerten. Die Kosten- und Optimierungsvorteile liegen auf der Hand.

4 Zadania systemu zarządzania energią
kontrola odpływów energetycznych dokładne określanie parametrów prądu i zużycia energii wykrycie szczególnie kosztownych przyzwyczajeń użytkowników wykrycie zakłóceń w przepływie energii wizualizacja danych energetycznych archiwizacja danych i tworzenie statystyk wykrycie szczytów obciążenia i ich minimalizacja

5 Zadania systemów zarządzania energią
Cel: Redukcja kosztów zaopatrzenia w energię przez równomierne obciążenie mocy Cena energii = cena zużycia energii + cena mocy zgłoszonej Cena zużycia energii: podstawą obliczania jest rzeczywiste zużycie energii Cena mocy zgłoszonej: podstawą obliczania jest wartość mocy zgłoszonej

6 Wymagania wobec systemów zarządzania energią
Zebranie danych dzięki odpowiednim urządzeniom pomiarowym Tanie i pewne przekazywanie informacji Zrozumiała wizualizacja danych w formie wykresów i diagramów Dokumentacja pomiarów Zarządzanie energią

7 PLMaster

8 PLMaster - zbieranie danych dzięki PLSensor
PLSensor (moduł EE05) wbudowany w listwę SASIL PLSensor jako urządzenie samodzielne instalowane na szynie montażowej Zbieranie danych przez 3 przekładniki N/1A Kontrola stanu bezpieczników Wskaźnik stanu załączenia rozłącznika SASIL Napięcie międzyfazowe i między fazą a N Prąd Moc czynna, bierna i pozorna Współczynnik mocy Zużycie energii wg taryfy

9 SASIL – budowa wewnętrzna
Moduł EE05/PLSensor

10 PLSensor jako urządzenie samodzielne instalowane na szynie
Moduł do montażu na szynie montażowej Do nadzorowania przełączników mocy, rozłączników listwowych i pokrywowych itp. Obsługuje 1 odpływ z 3 przekładnikami N/1A Napięcie pomocnicze DC 24V

11 Przekładnik dla wielkości 1-3 Przełożenie 1A Klasa 1 i 0,5 oraz 0,5S
PLSensor można podłączyć do listwowego rozłącznika SL wyposażonego w przekładniki Przekładnik dla wielkości 1-3 Przełożenie 1A Klasa 1 i 0,5 oraz 0,5S Firma MBS Typ 31.3

12 PLMaster – informacje ogólne
Centralna jednostka do zbierania wszelkich danych dotyczących prądu i napięcia Możliwość podłączenia do 60 modułów PLSensor Ta sama wysokość jak SASIL1 Montaż w rozdzielnicy przy użyciu prowadnic SASIL Zasilanie DC 24V przez wtyczkę kontaktową

13 PLMaster – parametry techniczne
Przedstawianie danych na wyświetlaczu LCD Gniazdo dla karty pamięci w technologii ATA-Flash (do 440 MB) Roboczy interfejs RS 232 na płycie frontowej Zestawienie zarejestrowanych zdarzeń Opcja: podłączenie do Profibus DP i FMS Opcja: podłączenie do sieci Ethernet i adres TCP/IP Opcja: rozszerzenie modułu I/O o 8 analogowych tzw. dyskretnych wejść i wyjść

14 PLMaster - informacje wyświetlane na ekranie modułu PL Master
View Select Pfeil

15 PLMaster - informacje wyświetlane na ekranie LCD dla 1 odpływu
View Select Pfeil

16 Przykład rozdzielnicy z rozłącznikami SASIL i PLMaster
Die Erfassung und Analyse von verschiedenen Kostenstellen innerhalb von Firmen oder Anlagen gehört heute zu einer dem am stärksten wachsenden Anforderungsprofil innerhalb einer Energieverteilung. Zusätzlich werden für die elektronisch automatisierte Wartung und Instandhaltung der Anlagen immer mehr Informationen benötigt. Egal ob es sich um eine Fertigungsanlage oder um ein Gebäude handelt, die Erfassung von Informationen aus der Energieverteilung lassen sich mit PLQuadro und PLView umfangreich Aufbereiten und Auswerten. Die Kosten- und Optimierungsvorteile liegen auf der Hand.

17 System zarządzany przez PLMaster
SASIL-MOT SASIL PLSensor Standalone PLSensor max. 60 Przełącznik mocy PrzekładnikN/1A System zarządzany przez PLMaster TCP/IP (Ethernet) JeanVis Serwer JeanVis/Klient JeanLog Internet Browser PROFI BUS DP / FMS JM-BUS Die Erfassung und Analyse von verschiedenen Kostenstellen innerhalb von Firmen oder Anlagen gehört heute zu einer dem am stärksten wachsenden Anforderungsprofil innerhalb einer Energieverteilung. Zusätzlich werden für die elektronisch automatisierte Wartung und Instandhaltung der Anlagen immer mehr Informationen benötigt. Egal ob es sich um eine Fertigungsanlage oder um ein Gebäude handelt, die Erfassung von Informationen aus der Energieverteilung lassen sich mit PLQuadro und PLView umfangreich Aufbereiten und Auswerten. Die Kosten- und Optimierungsvorteile liegen auf der Hand. Ethernet Feldbus Sensor

18 HTTP Server + JAVA Applets
Komunikacja PLMaster przez Ethernet Outlook HTTP Server + JAVA Applets Internet Outlook PL-Sensor SASIL-Mot PL-Master JM-Feldbus Intranet Ethernet (TCP/IP) PL-Master pracuje jako serwer w Intranecie (Internecie) obsługa i przedstawianie danych jak na stronie internetowej www użytkownik powinien mieć zwykłą przeglądarkę internetową (Explorer, Netscape) podłączenie dzięki opcji Ethernet w PL-Master dostęp wewnętrzny (Intranet) lub zewnętrzny (Internet) PLMaster zapamiętuje dane Dostęp do danych jak w Internecie Poziom sensorów Die Erfassung und Analyse von verschiedenen Kostenstellen innerhalb von Firmen oder Anlagen gehört heute zu einer dem am stärksten wachsenden Anforderungsprofil innerhalb einer Energieverteilung. Zusätzlich werden für die elektronisch automatisierte Wartung und Instandhaltung der Anlagen immer mehr Informationen benötigt. Egal ob es sich um eine Fertigungsanlage oder um ein Gebäude handelt, die Erfassung von Informationen aus der Energieverteilung lassen sich mit PLQuadro und PLView umfangreich Aufbereiten und Auswerten. Die Kosten- und Optimierungsvorteile liegen auf der Hand.

19 PLMaster – komunikacja przez wysłanie e-maila
Raport o odpływach Stany liczników Bilans energii Protokoły zdarzeń Ethernet (TCP/IP) Protokół SMTP + POP PL-Master Zastosowania PL-Sensor PL-Sensor PLMaster tworzy raporty i protokoły w formie dane (stany liczników, listę zdarzeń, wartości graniczne min/max) są regularnie wysyłane do wskazanego odbiorcy Die Erfassung und Analyse von verschiedenen Kostenstellen innerhalb von Firmen oder Anlagen gehört heute zu einer dem am stärksten wachsenden Anforderungsprofil innerhalb einer Energieverteilung. Zusätzlich werden für die elektronisch automatisierte Wartung und Instandhaltung der Anlagen immer mehr Informationen benötigt. Egal ob es sich um eine Fertigungsanlage oder um ein Gebäude handelt, die Erfassung von Informationen aus der Energieverteilung lassen sich mit PLQuadro und PLView umfangreich Aufbereiten und Auswerten. Die Kosten- und Optimierungsvorteile liegen auf der Hand.

20 PLMaster – komunikacja przez wysłanie SMS
Meldunki o problemach Lista zdarzeń Krótkie raporty Ethernet (TCP/IP) PL-Master SMS + Protokół WAP Zastosowania PL-Sensor PL-Sensor PLMaster generuje informację w formie SMS Uprawniony personel otrzymuje SMS przez telefon komórkowy Połączenie PLMaster przez Ethernet lub modem

21 Software do analizy danych z PLMaster
JeanLog JeanVis Internet / TCP-IP Program do zapamiętywania danych Kontrola kosztów wg odbiorców prądu Informacja o osiągniętych wartościach maksymalnych niektórych parametrów Ustalenie przedziałów czasowych Pentium II; min. 128MB Windows 95/98/NT PC-Card min 8MB Ethernet Systemy przesyłu danych Software do analizy online Zdalne przełączanie SASIL-MOT Graficzne przedstawienie wszystkich ważnych danych dotyczących prądu i napięcia Pentium min. 64MB Windows NT Profibus DP

22 JeanLog - wybór odpływu, o którym chcemy uzyskać dane

23 JeanLog - wizualizacja danych pomiarowych
Wartości minimalne i maksymalne pomiarów z podaniem czasu i godziny ich zarejestrowania (w tabeli)

24 JeanLog - Wizualizacja wartości maksymalnych niektórych parametrów

25 JeanLog - ustalenie przedziałów czasowych

26 JeanLog - wykres dla przedziału czasowego 15 minut

27 JeanLog - wybór okresu czasu do analizy danych

28 JeanLog - Wykres danych dla wybranego 1 tygodnia

29 JeanLog - Wybór określonego dnia

30 JeanLog - wybór parametrów pomiarowych do wizualizacji

31 JeanLog - zalety zbierania i przedstawiania danych statystycznych
Dane zawsze dostępne i łatwe do prezentacji Dane statystyczne zrozumiałe dla każdego

32 JeanVis - instalacja nowego urządzenia w programie

33 JeanVis - tworzenie grup

34 JeanVis - przedstawienie elementów grupy w formie tabelarycznej
Włączyć SASIL-MOT

35 JeanVis - wizualizacja danych zebranych z 1 odpływu

36 JeanVis - Wizualizacja danych z 1 odpływu w formie diagramu

37 JeanVis - lista zarejestrowanych zdarzeń

38 JeanVis - Zalety wizualizacji online w połączeniu z SASIL
Kontrola wszystkich odpływów energetycznych Klarowne przedstawienie przepływu energii Wykrycie najbardziej kosztownych przyzwyczajeń odbiorców Zebranie i przedstawienie zakłóceń Wizualizacja danych energetycznych Zdalne przełączanie SASIL-MOT

39 Visualisierung Online
Adres IP - Start

40 Dostęp online Łatwy wybór funkcji Die Erfassung und Analyse von verschiedenen Kostenstellen innerhalb von Firmen oder Anlagen gehört heute zu einer dem am stärksten wachsenden Anforderungsprofil innerhalb einer Energieverteilung. Zusätzlich werden für die elektronisch automatisierte Wartung und Instandhaltung der Anlagen immer mehr Informationen benötigt. Egal ob es sich um eine Fertigungsanlage oder um ein Gebäude handelt, die Erfassung von Informationen aus der Energieverteilung lassen sich mit PLQuadro und PLView umfangreich Aufbereiten und Auswerten. Die Kosten- und Optimierungsvorteile liegen auf der Hand.

41 Visualisierung Online
Przegląd aktualnych wyników pomiarów we wszystkich odpływach Die Erfassung und Analyse von verschiedenen Kostenstellen innerhalb von Firmen oder Anlagen gehört heute zu einer dem am stärksten wachsenden Anforderungsprofil innerhalb einer Energieverteilung. Zusätzlich werden für die elektronisch automatisierte Wartung und Instandhaltung der Anlagen immer mehr Informationen benötigt. Egal ob es sich um eine Fertigungsanlage oder um ein Gebäude handelt, die Erfassung von Informationen aus der Energieverteilung lassen sich mit PLQuadro und PLView umfangreich Aufbereiten und Auswerten. Die Kosten- und Optimierungsvorteile liegen auf der Hand.

42 Dostęp online Wybór odpływu Die Erfassung und Analyse von verschiedenen Kostenstellen innerhalb von Firmen oder Anlagen gehört heute zu einer dem am stärksten wachsenden Anforderungsprofil innerhalb einer Energieverteilung. Zusätzlich werden für die elektronisch automatisierte Wartung und Instandhaltung der Anlagen immer mehr Informationen benötigt. Egal ob es sich um eine Fertigungsanlage oder um ein Gebäude handelt, die Erfassung von Informationen aus der Energieverteilung lassen sich mit PLQuadro und PLView umfangreich Aufbereiten und Auswerten. Die Kosten- und Optimierungsvorteile liegen auf der Hand.

43 Visualisierung Online
Graficzna wizualizacja wartości pomiarów Die Erfassung und Analyse von verschiedenen Kostenstellen innerhalb von Firmen oder Anlagen gehört heute zu einer dem am stärksten wachsenden Anforderungsprofil innerhalb einer Energieverteilung. Zusätzlich werden für die elektronisch automatisierte Wartung und Instandhaltung der Anlagen immer mehr Informationen benötigt. Egal ob es sich um eine Fertigungsanlage oder um ein Gebäude handelt, die Erfassung von Informationen aus der Energieverteilung lassen sich mit PLQuadro und PLView umfangreich Aufbereiten und Auswerten. Die Kosten- und Optimierungsvorteile liegen auf der Hand.

44 Visualisierung Online
Wybór wartości pomiarowych Prąd Napięcie Współczynnik mocy Moc czynna Moc bierna Die Erfassung und Analyse von verschiedenen Kostenstellen innerhalb von Firmen oder Anlagen gehört heute zu einer dem am stärksten wachsenden Anforderungsprofil innerhalb einer Energieverteilung. Zusätzlich werden für die elektronisch automatisierte Wartung und Instandhaltung der Anlagen immer mehr Informationen benötigt. Egal ob es sich um eine Fertigungsanlage oder um ein Gebäude handelt, die Erfassung von Informationen aus der Energieverteilung lassen sich mit PLQuadro und PLView umfangreich Aufbereiten und Auswerten. Die Kosten- und Optimierungsvorteile liegen auf der Hand.

45 Visualisierung Online
Wybór formy wizualizacji analogowa cyfrowa wykres diagram słupkowy tabela Die Erfassung und Analyse von verschiedenen Kostenstellen innerhalb von Firmen oder Anlagen gehört heute zu einer dem am stärksten wachsenden Anforderungsprofil innerhalb einer Energieverteilung. Zusätzlich werden für die elektronisch automatisierte Wartung und Instandhaltung der Anlagen immer mehr Informationen benötigt. Egal ob es sich um eine Fertigungsanlage oder um ein Gebäude handelt, die Erfassung von Informationen aus der Energieverteilung lassen sich mit PLQuadro und PLView umfangreich Aufbereiten und Auswerten. Die Kosten- und Optimierungsvorteile liegen auf der Hand.

46 Visualisierung Online
Tabela Forma analogowa Die Erfassung und Analyse von verschiedenen Kostenstellen innerhalb von Firmen oder Anlagen gehört heute zu einer dem am stärksten wachsenden Anforderungsprofil innerhalb einer Energieverteilung. Zusätzlich werden für die elektronisch automatisierte Wartung und Instandhaltung der Anlagen immer mehr Informationen benötigt. Egal ob es sich um eine Fertigungsanlage oder um ein Gebäude handelt, die Erfassung von Informationen aus der Energieverteilung lassen sich mit PLQuadro und PLView umfangreich Aufbereiten und Auswerten. Die Kosten- und Optimierungsvorteile liegen auf der Hand.

47 Visualisierung Online
Forma cyfrowa danych Die Erfassung und Analyse von verschiedenen Kostenstellen innerhalb von Firmen oder Anlagen gehört heute zu einer dem am stärksten wachsenden Anforderungsprofil innerhalb einer Energieverteilung. Zusätzlich werden für die elektronisch automatisierte Wartung und Instandhaltung der Anlagen immer mehr Informationen benötigt. Egal ob es sich um eine Fertigungsanlage oder um ein Gebäude handelt, die Erfassung von Informationen aus der Energieverteilung lassen sich mit PLQuadro und PLView umfangreich Aufbereiten und Auswerten. Die Kosten- und Optimierungsvorteile liegen auf der Hand.

48 Visualisierung Online
Wykres Die Erfassung und Analyse von verschiedenen Kostenstellen innerhalb von Firmen oder Anlagen gehört heute zu einer dem am stärksten wachsenden Anforderungsprofil innerhalb einer Energieverteilung. Zusätzlich werden für die elektronisch automatisierte Wartung und Instandhaltung der Anlagen immer mehr Informationen benötigt. Egal ob es sich um eine Fertigungsanlage oder um ein Gebäude handelt, die Erfassung von Informationen aus der Energieverteilung lassen sich mit PLQuadro und PLView umfangreich Aufbereiten und Auswerten. Die Kosten- und Optimierungsvorteile liegen auf der Hand.

49 Visualisierung Online
Jednoczesne przedstawienie kilku odpływów Die Erfassung und Analyse von verschiedenen Kostenstellen innerhalb von Firmen oder Anlagen gehört heute zu einer dem am stärksten wachsenden Anforderungsprofil innerhalb einer Energieverteilung. Zusätzlich werden für die elektronisch automatisierte Wartung und Instandhaltung der Anlagen immer mehr Informationen benötigt. Egal ob es sich um eine Fertigungsanlage oder um ein Gebäude handelt, die Erfassung von Informationen aus der Energieverteilung lassen sich mit PLQuadro und PLView umfangreich Aufbereiten und Auswerten. Die Kosten- und Optimierungsvorteile liegen auf der Hand.

50 Visualisierung Online
Stany liczników poszczególnych odpływów Praca czynna wg zużycia Praca bierna Die Erfassung und Analyse von verschiedenen Kostenstellen innerhalb von Firmen oder Anlagen gehört heute zu einer dem am stärksten wachsenden Anforderungsprofil innerhalb einer Energieverteilung. Zusätzlich werden für die elektronisch automatisierte Wartung und Instandhaltung der Anlagen immer mehr Informationen benötigt. Egal ob es sich um eine Fertigungsanlage oder um ein Gebäude handelt, die Erfassung von Informationen aus der Energieverteilung lassen sich mit PLQuadro und PLView umfangreich Aufbereiten und Auswerten. Die Kosten- und Optimierungsvorteile liegen auf der Hand.

51 Visualisierung Online
Status poszczególnych odpływów Stan bezpieczników -w porządku -uszkodzony Kierunek prądu -odpływ -doprowadzenie Sensor Stan załączenia -włączony -wyłączony Die Erfassung und Analyse von verschiedenen Kostenstellen innerhalb von Firmen oder Anlagen gehört heute zu einer dem am stärksten wachsenden Anforderungsprofil innerhalb einer Energieverteilung. Zusätzlich werden für die elektronisch automatisierte Wartung und Instandhaltung der Anlagen immer mehr Informationen benötigt. Egal ob es sich um eine Fertigungsanlage oder um ein Gebäude handelt, die Erfassung von Informationen aus der Energieverteilung lassen sich mit PLQuadro und PLView umfangreich Aufbereiten und Auswerten. Die Kosten- und Optimierungsvorteile liegen auf der Hand.

52 Visualisierung Online
Lista zdarzeń zarejestrowanych we wszystkich odpływach Przepalenie się bezpiecznika Przekroczenie wartości granicznych Włączenia Wyłączenia Zdarzenie wraz z datą i dokładnym czasem Die Erfassung und Analyse von verschiedenen Kostenstellen innerhalb von Firmen oder Anlagen gehört heute zu einer dem am stärksten wachsenden Anforderungsprofil innerhalb einer Energieverteilung. Zusätzlich werden für die elektronisch automatisierte Wartung und Instandhaltung der Anlagen immer mehr Informationen benötigt. Egal ob es sich um eine Fertigungsanlage oder um ein Gebäude handelt, die Erfassung von Informationen aus der Energieverteilung lassen sich mit PLQuadro und PLView umfangreich Aufbereiten und Auswerten. Die Kosten- und Optimierungsvorteile liegen auf der Hand.

53 PLQuadro i PLView

54 PLQuadro - informacje ogólne
Moduł do pomiaru parametrów prądu z 4 odpływów trójfazowych przez przekładniki N/1A i N/5A Umożliwia pomiar: U, I, P, Q, S, cos  Pamięć wewnętrzna rejestruje wartości minimalne, maksymalne i średnie Standard: interfejs RS 485 do podłączenia do PLView i 31 innych PLQuadro, oraz interfejs serwisowy RS 232 do konfiguracji przy użyciu załączonego oprogramowania PLConfig Opcja: interfejs RS 485 do podłączenia z siecią Profibus Die Erfassung und Analyse von verschiedenen Kostenstellen innerhalb von Firmen oder Anlagen gehört heute zu einer dem am stärksten wachsenden Anforderungsprofil innerhalb einer Energieverteilung. Zusätzlich werden für die elektronisch automatisierte Wartung und Instandhaltung der Anlagen immer mehr Informationen benötigt. Egal ob es sich um eine Fertigungsanlage oder um ein Gebäude handelt, die Erfassung von Informationen aus der Energieverteilung lassen sich mit PLQuadro und PLView umfangreich Aufbereiten und Auswerten. Die Kosten- und Optimierungsvorteile liegen auf der Hand.

55 PLView – informacje ogólne
Urządzenie do przedstawiania wyników pomiarów z 128 kanałów pomiarowych (32 PLQuadro) Prosta obsługa przy pomocy pokrętła z funcją potwierdzania przez wciśnięcie Można dowolnie zestawiać wartości pomiarowe w ramach każdego kanału pomiarowego. Na przykład: prąd z L1, współczynnik mocy i napięcie z L2-N Pokazuje zarówno wartości dla poszczególnych faz, jak i sumaryczne Podświetlany od tyłu wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD Wymiary 144 x 144 x 44 mm Zasilanie: 24 V DC Die Erfassung und Analyse von verschiedenen Kostenstellen innerhalb von Firmen oder Anlagen gehört heute zu einer dem am stärksten wachsenden Anforderungsprofil innerhalb einer Energieverteilung. Zusätzlich werden für die elektronisch automatisierte Wartung und Instandhaltung der Anlagen immer mehr Informationen benötigt. Egal ob es sich um eine Fertigungsanlage oder um ein Gebäude handelt, die Erfassung von Informationen aus der Energieverteilung lassen sich mit PLQuadro und PLView umfangreich Aufbereiten und Auswerten. Die Kosten- und Optimierungsvorteile liegen auf der Hand.

56 PLQuadro i PLView - kontrola na miejscu
4 trójfazowe odpływy Prąd i napięcie w rozdzielnicy: zbierać dane analizować wyliczać wartości średnie zliczać zużycie energii przedstawiać dane na wyświetlaczu Die Erfassung und Analyse von verschiedenen Kostenstellen innerhalb von Firmen oder Anlagen gehört heute zu einer dem am stärksten wachsenden Anforderungsprofil innerhalb einer Energieverteilung. Zusätzlich werden für die elektronisch automatisierte Wartung und Instandhaltung der Anlagen immer mehr Informationen benötigt. Egal ob es sich um eine Fertigungsanlage oder um ein Gebäude handelt, die Erfassung von Informationen aus der Energieverteilung lassen sich mit PLQuadro und PLView umfangreich Aufbereiten und Auswerten. Die Kosten- und Optimierungsvorteile liegen auf der Hand.

57 PLQuadro - przesyłanie danych pomiarowych magistralą typu Profibus
Prąd i napięcie w rozdzielnicy: zbierać dane analizować wyliczać wartości średnie zliczać przesyłać magistralą Profibus wizualizacja na urządzeniach zdalnych np. ekranie komputera Profibus Profibus Profibus Die Erfassung und Analyse von verschiedenen Kostenstellen innerhalb von Firmen oder Anlagen gehört heute zu einer dem am stärksten wachsenden Anforderungsprofil innerhalb einer Energieverteilung. Zusätzlich werden für die elektronisch automatisierte Wartung und Instandhaltung der Anlagen immer mehr Informationen benötigt. Egal ob es sich um eine Fertigungsanlage oder um ein Gebäude handelt, die Erfassung von Informationen aus der Energieverteilung lassen sich mit PLQuadro und PLView umfangreich Aufbereiten und Auswerten. Die Kosten- und Optimierungsvorteile liegen auf der Hand.

58 PLQuadro - przesyłanie danych pomiarowych oraz ich wizualizacja na PLView
Prąd i napięcie w rozdzielnicy: zbierać dane analizować wyliczać wartości średnie zliczać przesyłać magistralą Profibus wizualizacja na urządzeniach zdalnych np. ekranie komputera i PLView Profibus Profibus Profibus Die Erfassung und Analyse von verschiedenen Kostenstellen innerhalb von Firmen oder Anlagen gehört heute zu einer dem am stärksten wachsenden Anforderungsprofil innerhalb einer Energieverteilung. Zusätzlich werden für die elektronisch automatisierte Wartung und Instandhaltung der Anlagen immer mehr Informationen benötigt. Egal ob es sich um eine Fertigungsanlage oder um ein Gebäude handelt, die Erfassung von Informationen aus der Energieverteilung lassen sich mit PLQuadro und PLView umfangreich Aufbereiten und Auswerten. Die Kosten- und Optimierungsvorteile liegen auf der Hand.

59 Architektura systemu PLQuadro/PLView
Die Erfassung und Analyse von verschiedenen Kostenstellen innerhalb von Firmen oder Anlagen gehört heute zu einer dem am stärksten wachsenden Anforderungsprofil innerhalb einer Energieverteilung. Zusätzlich werden für die elektronisch automatisierte Wartung und Instandhaltung der Anlagen immer mehr Informationen benötigt. Egal ob es sich um eine Fertigungsanlage oder um ein Gebäude handelt, die Erfassung von Informationen aus der Energieverteilung lassen sich mit PLQuadro und PLView umfangreich Aufbereiten und Auswerten. Die Kosten- und Optimierungsvorteile liegen auf der Hand.

60 PLMulti

61 PLMulti – opis produktu
Wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe do zabudowy w rozdzielnicach i tablicach (96 x 96 mm). Pomiary i zliczanie parametrów elektrycznych w zakresie niskiego napięcia (U, I, cos , P, S, Q, W). Zapis wyników pomiarów na kartach pamięci Przekazywanie danych - przez interfejs RS-232 Połączenie wielu aparatów - przez interfejs RS-485 Budowa modułowa (do 18 kanałów pomiarowych)

62 PLMulti – dane techniczne i możliwości
Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy Budowa modułowa Moduły pomiarowe Pomiary i zliczanie wartości elektrycznych U, I, cos , P, S, Q, W I 6 x Prąd UI 3 x Napięcie + 3 x Prąd Zapis przez długi czas na karcie pamięci typu FLASH Moduł zasilania 230 V AC 4- 20 mA Temperatura Przedstawianie danych: - Wartości chwilowe - Wartości zmierzone - Parametry konfiguracyjne 24 V DC: 6I, 12I, 18I, 3U/3I, 3U/9I, 3U/15I, 6U/6I, 6U/12I, 9U/9I 230 V AC: 6I, 12I, 3U/3I, 3U/9I, 6U/6I Prosta obsługa przez 3 przyciski

63 PLMulti – zakres pomiarów
U: V Możliwość dopasowania w zakresie napięcia 1:1, :100V, :10kV, :11kV, :20kV, ... I: A, 0…5A Dopasowanie przekładnika 1…9999A

64 PLMulti - zastosowanie
Rozdzielnice niskiego napięcia

65 PLMulti - Pomiar, archiwizacja danych, ich przedstawianie i analiza

66 PLMulti - Pomiar, archiwizacja danych, ich przedstawianie i analiza
PLMulti JeanLog

67 PLMulti – sposób podłączenia

68 PLMulti – strona czołowa
Użytkownik Wyświetlacz alfanumeryczny Przyciski 8 pozycyjny, aktywny wyświetlacz LED 3 przyciski „Strzałka do dołu“ „Select“ (wybór) „Strzałka do góry” Wskaźnik stanu karty pamięci Karta pamięci Przycisk do wysuwania karty pamięci typowa karta pamięci wg standardu PCMCIA

69 PLMulti – strona tylna Moduły pomiarowe Interfejsy 6 x I Numer seryjny
3x U + 3 X I Numer seryjny RS 232 przekazywanie danych (modem) Moduł zasilania 230 V AC RS 485 połączenie wielu aparatów Interfejsy Moduł zasilania 24 V DC

70 PLFuse

71 PLFuse - kontrola stanu bezpieczników
Typ ES00 Własne zasilanie Zakres napięcia V 1kontakt zwierny, 1rozwierny Przesyłanie informacji o przepaleniu bezpiecznika 4 diody LED: 1 zielona i 3 czerwone Stały pomiar różnicy napięć przy bezpiecznikach Brak reakcji w przypadku wyłączenia prądu Dowolny kierunek zasilania

72 PLFuse zainstalowany na rozłączniku pokrywowym LTL
PLFuse – zastosowanie PLFuse zainstalowany na rozłączniku pokrywowym LTL 400V-690V zasilanie własne

73 PLFuse zainstalowany na listwowym rozłączniku bezpiecznikowym SL
PLFuse – zastosowanie PLFuse zainstalowany na listwowym rozłączniku bezpiecznikowym SL 400V-690V Zasilanie własne

74 PLPico – kontrola 1 odpływu
Urządzenie oblicza wartości dla poszczególnych faz i sumy wartości następujących wielkości elektrycznych: - natężenie prądu - napięcie (L-N) - napięcie (L-L) - praca bierna - praca rzeczywista - moc czynna - moc bierna - moc pozorna - współczynnik mocy - częstotliwość

75 PLSoftware

76 PLConfig

77 PLMasterWEB

78 PLMultistat

79 JeanVis

80 JeanLog

81

82 Zalety systemów oferowanych przez firmę JEAN MÜLLER
Redukcja kosztów dzięki oszczędnościom materiałowym w takich dziedzinach jak: - przewody, złącza - urządzenia pomiarowe - rozmiary szaf Łatwiejsze planowanie i projektowanie Krótszy czas i mniejsze koszty montażu i instalacji Wysoka dyspozycyjność systemu - mała awaryjność dzięki mniejszej ilości części - niższe koszty konserwacji - szybka diagnoza w przypadku wystąpienia zakłócenia - dłuższy czas pracy urządzeń Wysoki stopień bezpieczeństwa aparatów JEAN MÜLLER

83 Produkty firmy JEAN MÜLLER


Pobierz ppt "5 Jean Müller möchte Ihnen mit dieser Präsentation das neue Meß- und Anzeige-modul PLQuadro und PLView vorstellen. Beide Komponenten gehören zum Jean Müller."

Podobne prezentacje


Reklamy Google