Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agenda: Logowanie i dostęp do strony Dodawanie artykułu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agenda: Logowanie i dostęp do strony Dodawanie artykułu"— Zapis prezentacji:

1 Portal Korporacyjny LP – migracja do nowej wersji oraz zmiana szaty graficznej stron jednostek

2 Agenda: Logowanie i dostęp do strony Dodawanie artykułu
Dodawanie artykułu „Aktualność” Dodawanie artykułu „Polecane” Dodawanie banerów w sekcji „Polecane” Dodawanie artykułu „Wydarzenia” Dodanie kontaktu do jednostki Dodanie kontaktu do nadleśnictw/leśnictw Biblioteka dokumentów/galeria Dodawanie galerii Modyfikacji danych w stopkach Zmiana zdjęcia na stronie głównej Modyfikacja kafla „Sprzedaż” Dodanie podstrony Ukrywanie podstron Stworzenie przekierowania do innej strony Magazyny na stronach

3 Jednostki z nowego PKLP
Strona logowania Jednostki z nowego PKLP Dostęp z sieci Internet Jednostki ze starego PKLP Dostęp poprzez WAN Adres: /c/portal/login Jednostki spoza PKLP

4 Przygotowanie witryny do zmiany szaty graficznej – jednostki korzystające z nowego PKLP
Do celów migracji wykorzystywane są STRONY PRYWATNE Strony publiczne to strony obecnie widoczne w Internecie UWAGA w razie zmian w strukturze strony upewnij się, że korzystasz ze stron prywatnych

5 Przykład: www.krakow.lasy.gov.pl/group/rdlp_krakow
Przygotowanie witryny do zmiany szaty graficznej – jednostki korzystające z nowego PKLP Strony w nowej szacie graficznej dostępne są pod adresem: Przykład:

6 Przygotowanie witryny do migracji do nowej wersji PKLP – jednostki korzystające ze starego PKLP oraz spoza PKLP Do celów migracji wykorzystywane są strony publiczne Strony publiczne tych jednostek nie są widoczne w sieci Internet

7 Dodawanie Artykułu na stronie „Hodowla lasu”
Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia Zawartość stron

8 Dodawanie Artykułu na stronie „Hodowla lasu”
W celu dodania artykułu należy użyć przycisku „Dodaj artykuł/Aktualność” Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia Zawartość stron

9 Podczas dodawania artykułu należy wypełnić pola:
Dodawanie Artykułu na stronie „Hodowla lasu” Podczas dodawania artykułu należy wypełnić pola: Nazwa – nazwa artykułu Lid – streszczenie artykułu Treść artykułu Zdjęcie główne - pierwsze zdjęcie w komponencie prezentacji zdjęć w artykule Opis zdjęcia – prezentowany pod zdjęciem Zdjęcia dodatkowe – kolejne zdjęcia w komponencie Załącznik Kategorię „Hodowla Lasu” – element wiążący artykuł ze stroną na której jest wyświetlany Po wypełnieniu w/w pól należy kliknąć przycisk „Publikuj” Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia Zawartość stron

10 Prezentacja artykułu w portalu
Dodawanie Artykułu na stronie „Hodowla lasu” Prezentacja artykułu w portalu

11 Zadanie – dodanie artykułu „Ochrona Lasu”
Dodanie artykułu na stronie „Ochrona Lasu” analogicznie do poprzedniego przykładu

12 Dodanie artykułu „Aktualności”
Analogicznie jak w poprzednim przykładzie należy w „Zawartości stron” użyć przycisku „Dodaj artykuł/Aktualność” Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

13 Podczas dodawania artykułu „Aktualności” należy wypełnić pola:
Dodanie artykułu „Aktualności” Podczas dodawania artykułu „Aktualności” należy wypełnić pola: Nazwa – nazwa artykułu Lid – streszczenie artykułu Treść artykułu Zdjęcie główne - pierwsze zdjęcie w komponencie prezentacji zdjęć w artykule oraz jest prezentowane w kaflu na stronie aktualności Opis zdjęcia – prezentowany pod zdjęciem Zdjęcia dodatkowe – kolejne zdjęcia w komponencie Załącznik Należy dodać kategorię „Aktualności” – element wiążący artykuł ze stroną „Aktualności” Opcjonalnie aby wyróżnić aktualność należy dodać kategorię „Wyróżniony” – pozwala umieścić artykuł w dużym kaflu Po wypełnieniu w/w pól należy kliknąć przycisk „Publikuj”

14 Dodanie artykułu „Aktualności” – prezentacja na stronie głównej

15 Dodanie artykułu „Aktualności” – prezentacja na stronie „Aktualności”

16 Dodanie artykułu „Aktualności” analogicznie do poprzedniego przykładu
Zadanie – Dodanie aktualności Dodanie artykułu „Aktualności” analogicznie do poprzedniego przykładu

17 Dodanie artykułu „Polecane”
Analogicznie jak w poprzednim przykładzie należy w „Zawartości stron” należy użyć przycisku „Dodaj artykuł/Aktualność”

18 Podczas dodawania artykułu „Polecane” należy wypełnić pola:
Dodanie artykułu „Polecane” Podczas dodawania artykułu „Polecane” należy wypełnić pola: Nazwa – nazwa artykułu Lid – streszczenie artykułu Treść artykułu Zdjęcie główne - pierwsze zdjęcie w komponencie prezentacji zdjęć w artykule oraz jest prezentowane w kaflu na stronie aktualności Opis zdjęcia – prezentowany pod zdjęciem Zdjęcia dodatkowe – kolejne zdjęcia w komponencie Załącznik Należy dodać kategorię „Polecane” – element wiążący artykuł ze stroną „Aktualności” Opcjonalnie aby wyróżnić (DUŻY KAFEL) aktualność należy dodać kategorię „Wyróżniony” – pozwala umieścić artykuł w dużym kaflu Po wypełnieniu w/w pól należy kliknąć przycisk „Publikuj”

19 Dodanie artykułu „Polecane” – prezentacja na stronie głównej

20 Dodanie artykułu „Polecane” analogicznie do poprzedniego przykładu
Zadanie – Dodanie artykułu „Polecane” Dodanie artykułu „Polecane” analogicznie do poprzedniego przykładu

21 Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”
Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia Zawartość stron

22 W menu „Zawartości stron” należy użyć przycisku „Dodaj zawartość”
Dodawanie banerów w sekcji „Polecane” W menu „Zawartości stron” należy użyć przycisku „Dodaj zawartość” Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

23 Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”
Dodajemy tytuł artykułu W edytor tekstowy w artykule wklejamy obrazek Następnie klikamy w edytorze ikonkę obrazka W oknie właściwości obrazka ustawiamy wielkość obrazka na 220x200px lub 460x200px. Następnie wybieramy kategorie „Polecane” oraz publikujemy artykuł

24 Dodawanie banerów w sekcji „Polecane” prezentacja na stronie głównej

25 Dodawanie artykułu „Wydarzenia”
Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia Zawartość stron

26 W menu „Zawartości stron” należy użyć przycisku „Dodaj wydarzenie”
Dodawanie banerów w sekcji „Polecane” W menu „Zawartości stron” należy użyć przycisku „Dodaj wydarzenie” Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

27 Podczas dodawania „Wydarzenia” należy wypełnić pola:
Dodawanie banerów w sekcji „Polecane Podczas dodawania „Wydarzenia” należy wypełnić pola: Nazwa – nazwa artykułu Lid – streszczenie artykułu Treść artykułu Zdjęcie główne - pierwsze zdjęcie w komponencie prezentacji zdjęć w artykule Opis zdjęcia – prezentowany pod zdjęciem Załącznik Miejsce wydarzenia Datę rozpoczęcia i zakończenia Osoba kontaktowa wraz z polami telefon oraz adres Kategorię „Wydarzenia” – element wiążący artykuł ze stroną na której jest wyświetlany Po wypełnieniu w/w pól należy kliknąć przycisk „Publikuj” Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia Zawartość stron

28 Galeria zdjęć / Biblioteka dokumentów
Działanie galerii zdjęć oraz biblioteki dokumentów jest bardzo podobne.

29 Jedyną różnicą jest rodzaj dodawanych plików
Galeria zdjęć / Biblioteka dokumentów Jedyną różnicą jest rodzaj dodawanych plików Galeria – pliki graficzne Biblioteka – pliki tekstowe, archiwa np. typu .zip .rar itp..

30 Galeria zdjęć / Biblioteka dokumentów
Aby dodać pliki do galerii / bibliotek najpierw dodajemy folder (w folderach istnieje możliwość dodawania podfolderów)

31 Galeria zdjęć / Biblioteka dokumentów
Aby dodać pliki do galerii / bibliotek najpierw dodajemy folder (w folderach istnieje możliwość dodawania podfolderów) Następnie w celu dodania pliku należy użyć guzika „Dodaj obrazke” w przypadku galrii, w przypadku biblioteki „Dodaj dokument”.

32 „Przeglądaj…” – ta funkcja umożliwia dodanie wielu plików jednocześnie
Galeria zdjęć / Biblioteka dokumentów „Przeglądaj…” – ta funkcja umożliwia dodanie wielu plików jednocześnie „Użyj klasycznego” – ta funkcja umożliwia dodanie pojedynczego pliku.

33 Następnie wybór należy potwierdzić guzikiem „Otwórz”
Galeria zdjęć / Biblioteka dokumentów W przypadku użycia funkcji „Przeglądaj…” zostanie otwarte okno przeglądania plików. W oknie należy wybrać pliki które mają zostać dodane do galerii lub bibliotek. Następnie wybór należy potwierdzić guzikiem „Otwórz”

34 Galeria zdjęć / Biblioteka dokumentów
Następnym krokiem jest załadowanie plików, w tym celu należy użyć przycisku „Załaduj pliki”. Istnieje możliwość anulowania pojedynczych plików (guzik „Anuluj załadowanie”) lub wszystkich wcześniej otwartych plików (guzik „Anuluj wszystkie załadowane elementy” W przypadku galerii i biblioteki sposób dodawania jest taki sam.

35 Otwieramy stronę kontaktu do jednostki
Dodawanie artykułu kontaktu do jednostki Otwieramy stronę kontaktu do jednostki Następnie w górnym menu wybieramy: „Dodaj” -> „Widok zawartości stron” Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

36 Następnie na stronie klikamy ikonę „Dodaj zawartość stron”
Dodawanie artykułu kontaktu do jednostki Następnie na stronie klikamy ikonę „Dodaj zawartość stron” Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

37 Dodawanie artykułu kontaktu do jednostki
Na formularzu dodawania kontaktu z prawej strony w sekcji „Szablon” klikamy guzik „Wybierz” System wyświetli komunikat o zmianie szablonu artykułu, który potwierdzamy przyciskiem „Ok” Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

38 Dodawanie artykułu kontaktu do jednostki
W oknie wyboru szablonu należy wybrać opcję „Zaawansowane” W polu „Moje miejsca” wybieramy „Global” potwierdzając przyciskiem „Szukaj”

39 Dodawanie artykułu kontaktu do jednostki
Z listy wybieramy pozycję „Kontakt”

40 Podczas dodawania „Kontaktu” należy wypełnić pola:
Dodawanie artykułu kontaktu do jednostki Podczas dodawania „Kontaktu” należy wypełnić pola: Nazwa – nazwa artykułu Nazwa jednostki Zdjęcie jednostki Telefon, fax, adres Sekcję „Stanowisko”, która wyświetli np. kontakt do nadleśniczego Sekcję „Pion” wyświetlającą piony w jednostce np. Księgowość Sekcję „Nazwa stanowiska” wyświetlającą kontakty w pionach np. głównych księgowych Po wypełnieniu w/w pól należy kliknąć przycisk „Publikuj”

41 Dodawanie artykułu kontaktu do jednostki
Po opublikowaniu kontaktu konieczna jest zmiana nazwy artykułu – należy dwukrotnie kliknąć na jego nazwę. Po wprowadzeniu nazwy zapisujemy zaminę poprzez kliknięcie zielonego przycisku Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

42 Dodawanie artykułu kontaktu do jednostki
Ponowna edycja kontaktu możliwa jest poprzez kliknięcie przycisku edycji pod artykułem Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

43 W przypadku nadleśnictw należy wybrać szablon „KONTAKT-DO-LEŚNICTWA”
Zadanie - Dodawanie artykułu kontaktu Nadleśnictwa/Leśnictwa Analogicznie do przykładu należy dodać kontakt do nadleśnictw i leśnictw W przypadku nadleśnictw należy wybrać szablon „KONTAKT-DO-LEŚNICTWA” W przypadku leśnictwa należy wybrać szablon „KONTAKT-DO-NADLEŚNICTWA” Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

44 Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia
Dodawanie galerii zdjęć Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia Zawartość stron Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

45 W menu „Zawartości stron” należy użyć przycisku „Dodaj zawartość”
Dodawanie galerii zdjęć W menu „Zawartości stron” należy użyć przycisku „Dodaj zawartość” Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

46 Dodawanie galerii zdjęć
Na formularzu dodawania kontaktu z prawej strony w sekcji „Szablon” klikamy guzik „Wybierz” System wyświetli komunikat o zmianie szablonu artykułu, który potwierdzamy przyciskiem „Ok” Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

47 Dodawanie galerii zdjęć
Z listy szablonów wybieramy pozycję „GALERIA”

48 Podczas dodawania „Galerii” należy wypełnić pola:
Dodawanie galerii zdjęć Podczas dodawania „Galerii” należy wypełnić pola: Nazwa galerii Lid do galerii Zdjęci główne z komputera Zdjęcia dodatkowe Sekcję „Stanowisko”, która wyświetli np. kontakt do nadleśniczego Sekcję „Pion” wyświetlającą piony w jednostce np. Księgowość Sekcję „Nazwa stanowiska” wyświetlającą kontakty w pionach np. głównych księgowych Po wypełnieniu w/w pól należy kliknąć przycisk „Publikuj”

49 Zmiana zdjęcia na stronie głównej

50 Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia
Zmiana zdjęcia na stronie głównej Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia Otwieramy: Narzędzia Nowego Layoutu

51 Zmiana zdjęcia na stronie głównej
Z listy za pomocą przycisku „Wybór”, wybieram zdjęcie które będzie wyświetlane na stronie głównej.

52 Ponowna zmiana zdjęcia na stronie głównej
Zadanie – Zmiana zdjęcia na stronie głównej Ponowna zmiana zdjęcia na stronie głównej

53 Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia
Dodanie podstron dla LKP Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia Zarządzanie stronami

54 Dodanie podstron dla LKP
UWAGA przypominamy jednostki korzystające już z nowego PKLP działają na stronach PRYWATNYCH!!! Jednostki, które korzystają ze starego PKLP lub nie posiadaja stron w PKLP działają na stronach publicznych!!!!

55 Dodanie podstron dla LKP
Klikamy na stronę nadrzędną w tym wypadku „Nasze Lasy”. W polu nazwa wpisujemy np. Leśny Kompleks Promocyjny test Następnie klikamy przycisk „Dodaj stronę”

56 Dodanie podstron dla LKP
Następnie wchodzimy do zakładki „Kolejność wyświetlania” Zaznaczymy dodana wcześniej podstronę Za pomocą strzałek góra, dół ustawiamy stronę w odpowiednim miejscu w menu Po ustawieniu odpowiedniej kolejności zatwierdzamy przyciskiem „Aktualizuj kolejność wyświetlania”

57 Dodanie podstron dla LKP
Następnie klikamy na dodaną podstronę tj. „Leśny Kompleks Promocyjny test” Z pola „kopiuj stronę” wybieramy „---Położenie” – wybranie tej strony ustawi prawidłową konfigurację na dodanej stronie. Następnie klikamy przycisk „Zapisz” Po otwarciu strony w przeglądarce system automatycznie doda kategorię. Po wykonaniu wszystkich w/w czynności będzie możliwe dodanie artykułu do nowej podstrony

58 Dodanie artykułu „Aktualności” analogicznie do poprzedniego przykładu
Zadanie– dodanie kolejnej strony LKP Dodanie artykułu „Aktualności” analogicznie do poprzedniego przykładu

59 Ukrycie podstron W menu wybieramy „Zarzadzanie stronami” a następnie z drzewa strony wybieramy stronę która chcemy ukryć np. LKP Następnie zaznaczmy pole „Ukryty” Po zaznaczeniu „Ukryty” klikamy guzik „Zapisz”

60 Zadanie - odkrycie podstron
W analogiczny sposób jak w przypadku dodawania proszę odznaczyć pole „Ukryty” w celu odkrycia strony.

61 Konfiguracja przekierowania do BIP jednostki.
W menu wybieramy „Zarzadzanie stronami” a następnie z drzewa strony wybieramy stronę „Przetargi, zamówienia, zarządzenia”. Wybieramy zakładkę „Strona” Następnie w polu „Typ” wybieramy wartość „URL”. Aby przekierowanie otwierało się w nowej zakładce należy w polu „Cel” wpisać „_blank”. W polu URL wstawiamy adres www do strony BIP jednostki. Następnie klikamy przycisk „Zapisz” na dole formularza.

62 Zadanie – konfiguracja przekierowania do „Mapy lasów”
W analogiczny sposób do jak w przypadku konfiguracji przekierowania do strony BIP jednostki należy utworzyć przekierowanie do „Mapy Lasów” na stronie „Mapa(y) Lasów”

63 Modyfikacja kafla „Sprzedaż”
W pierwszej kolejności konieczne jest wybranie artykułu do kafla poprzez przycisk „trybik” pod kaflem „sprzedaż” Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

64 Z listy artykułów wybieramy artykuł „kafel - sprzedaż”
Modyfikacja kafla „Sprzedaż” Z listy artykułów wybieramy artykuł „kafel - sprzedaż” Po wybraniu artykułu potwierdzamy wybór guzikiem „Zapisz” Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

65 Modyfikacja kafla „Sprzedaż” – tworzenie linku do strony sprzedaż
Edycja kafla możliwa jest poprzez kliknięcie przycisku edycji pod kaflem Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

66 Modyfikacja kafla „Sprzedaż” – tworzenie linku do strony sprzedaż
W artykule zaznaczmy obrazek oraz za pomocą guzika hiperłącze wprowadzamy adres strony /sprzedaz-drewna-choinek-i-sadzonek Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

67 Potwierdzamy guzikiem OK oraz publikujemy artykuł.
Modyfikacja kafla „Sprzedaż” – tworzenie linku do strony sprzedaż W oknie hiperłącze zmieniamy protokół na „<inny>” oraz wprowadzamy adres strony /sprzedaz-drewna-choinek-i-sadzonek Potwierdzamy guzikiem OK oraz publikujemy artykuł. Dodawanie banerów w sekcji „Polecane”

68 Konfiguracja danych kontaktowych w stopce strony
Dodanie artykułu: Klikniecie ikony „zębatki” pod miejscem na artykuł z danymi kontaktowymi

69 Wyszukanie artykułów stopki
Konfiguracja danych kontaktowych w stopce strony Wyszukanie artykułów stopki Wskazanie artykułu „stopka – dane teleadresowe” Użycie przycisku „Zapisz”

70 Edycja dodanego artykułu
Konfiguracja danych kontaktowych w stopce strony Edycja dodanego artykułu Zmiana danych kontaktowych w edytorze tekstu z zachowaniem domyślnej struktury danych artykułu Publikacja analogicznie jak w innych rodzajach artykułów

71 Zadanie – Dodanie artykułu z grafiką BIP oraz MŚ w stopce strony
Dodanie artykułu „stopka – mos.gov.pl + BIP” analogicznie do poprzedniego przykładu W tym zadaniu dla grafiki BIP należy ustawić hiperłącze do strony BIP jednostki

72 Magazyny na stronach Strony z magazynami wyświetlają zdjęcie główne oraz lid pierwszego artykułu znajdującego się na podstronach zagnieżdżonych w danej stronie, np. w przypadku strony magazynu na stronie „Nasze lasy zostaną wyświetlone artykuły z podstron „Lasy regiony”, „LKP”, ”Polskie Lasy”…

73 Magazyny na stronach W przypadku podstron które zawierają dalsze zagnieżdżenia np. Ochrona przyrody znajdująca się pod stroną „Nasza praca” konieczne jest dodanie artykuł z kategorią „Ochrona Lasu” który zostanie wyświetlony jako kafel magazynu.

74 Magazyny na stronach W celu stworzenia stron zawierającej magazyny należy dodać nową stronę. Następnie w zarzadzaniu stronami na dodanej stornie należy użyć funkcji „kopiuj stronę” w celu skopiowania konfiguracji stron magazynu UWAGA należy kopiować strony które obecnie posiadają funkcję magazynu np. Nasze lasy.

75 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Agenda: Logowanie i dostęp do strony Dodawanie artykułu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google