Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Portal Korporacyjny LP – migracja do nowej wersji oraz zmiana szaty graficznej stron jednostek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Portal Korporacyjny LP – migracja do nowej wersji oraz zmiana szaty graficznej stron jednostek."— Zapis prezentacji:

1 Portal Korporacyjny LP – migracja do nowej wersji oraz zmiana szaty graficznej stron jednostek

2 2 Agenda: Logowanie i dostęp do strony Dodawanie artykułu Dodawanie artykułu Aktualność Dodawanie artykułu Polecane Dodawanie banerów w sekcji Polecane Dodawanie artykułu Wydarzenia Dodanie kontaktu do jednostki Dodanie kontaktu do nadleśnictw/leśnictw Biblioteka dokumentów/galeria Dodawanie galerii Modyfikacji danych w stopkach Zmiana zdjęcia na stronie głównej Modyfikacja kafla Sprzedaż Dodanie podstrony Ukrywanie podstron Stworzenie przekierowania do innej strony Magazyny na stronach

3 3 Strona logowania Jednostki z nowego PKLP Dostęp z sieci Internet www.nazwajednostki.lasy.gov.pl/c/ portal/login Jednostki ze starego PKLP Dostęp poprzez WAN Adres: 10.0.253.67/c/portal/login Jednostki spoza PKLP Dostęp poprzez WAN Adres: 10.0.253.67/c/portal/login

4 4 Przygotowanie witryny do zmiany szaty graficznej – jednostki korzystające z nowego PKLP Do celów migracji wykorzystywane są STRONY PRYWATNE Strony publiczne to strony obecnie widoczne w Internecie UWAGA w razie zmian w strukturze strony upewnij się, że korzystasz ze stron prywatnych

5 5 Przygotowanie witryny do zmiany szaty graficznej – jednostki korzystające z nowego PKLP Strony w nowej szacie graficznej dostępne są pod adresem: www.nazwa_jednostki.lasy.gov.pl/group/przyjazny_url Przykład: www.krakow.lasy.gov.pl/group/rdlp_krakow

6 6 Przygotowanie witryny do migracji do nowej wersji PKLP – jednostki korzystające ze starego PKLP oraz spoza PKLP Do celów migracji wykorzystywane są strony publiczne Strony publiczne tych jednostek nie są widoczne w sieci Internet

7 7 Dodawanie Artykułu na stronie Hodowla lasu Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia Zawartość stron

8 8 Dodawanie Artykułu na stronie Hodowla lasu Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia Zawartość stron W celu dodania artykułu należy użyć przycisku Dodaj artykuł/Aktualność

9 9 Dodawanie Artykułu na stronie Hodowla lasu Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia Zawartość stron Podczas dodawania artykułu należy wypełnić pola: Nazwa – nazwa artykułu Lid – streszczenie artykułu Treść artykułu Zdjęcie główne - pierwsze zdjęcie w komponencie prezentacji zdjęć w artykule Opis zdjęcia – prezentowany pod zdjęciem Zdjęcia dodatkowe – kolejne zdjęcia w komponencie Załącznik Kategorię Hodowla Lasu – element wiążący artykuł ze stroną na której jest wyświetlany Po wypełnieniu w/w pól należy kliknąć przycisk Publikuj

10 10 Dodawanie Artykułu na stronie Hodowla lasu Prezentacja artykułu w portalu

11 11 Zadanie – dodanie artykułu Ochrona Lasu Dodanie artykułu na stronie Ochrona Lasu analogicznie do poprzedniego przykładu

12 12 Dodanie artykułu Aktualności Analogicznie jak w poprzednim przykładzie należy w Zawartości stron użyć przycisku Dodaj artykuł/Aktualność Dodawanie banerów w sekcji Polecane

13 13 Dodanie artykułu Aktualności Podczas dodawania artykułu Aktualności należy wypełnić pola: Nazwa – nazwa artykułu Lid – streszczenie artykułu Treść artykułu Zdjęcie główne - pierwsze zdjęcie w komponencie prezentacji zdjęć w artykule oraz jest prezentowane w kaflu na stronie aktualności Opis zdjęcia – prezentowany pod zdjęciem Zdjęcia dodatkowe – kolejne zdjęcia w komponencie Załącznik Należy dodać kategorię Aktualności – element wiążący artykuł ze stroną Aktualności Opcjonalnie aby wyróżnić aktualność należy dodać kategorię Wyróżniony – pozwala umieścić artykuł w dużym kaflu Po wypełnieniu w/w pól należy kliknąć przycisk Publikuj

14 14 Dodanie artykułu Aktualności – prezentacja na stronie głównej

15 15 Dodanie artykułu Aktualności – prezentacja na stronie Aktualności

16 16 Zadanie – Dodanie aktualności Dodanie artykułu Aktualności analogicznie do poprzedniego przykładu

17 17 Dodanie artykułu Polecane Analogicznie jak w poprzednim przykładzie należy w Zawartości stron należy użyć przycisku Dodaj artykuł/Aktualność

18 18 Dodanie artykułu Polecane Podczas dodawania artykułu Polecane należy wypełnić pola: Nazwa – nazwa artykułu Lid – streszczenie artykułu Treść artykułu Zdjęcie główne - pierwsze zdjęcie w komponencie prezentacji zdjęć w artykule oraz jest prezentowane w kaflu na stronie aktualności Opis zdjęcia – prezentowany pod zdjęciem Zdjęcia dodatkowe – kolejne zdjęcia w komponencie Załącznik Należy dodać kategorię Polecane – element wiążący artykuł ze stroną Aktualności Opcjonalnie aby wyróżnić (DUŻY KAFEL) aktualność należy dodać kategorię Wyróżniony – pozwala umieścić artykuł w dużym kaflu Po wypełnieniu w/w pól należy kliknąć przycisk Publikuj

19 19 Dodanie artykułu Polecane – prezentacja na stronie głównej

20 20 Zadanie – Dodanie artykułu Polecane Dodanie artykułu Polecane analogicznie do poprzedniego przykładu

21 21 Dodawanie banerów w sekcji Polecane Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia Zawartość stron

22 22 Dodawanie banerów w sekcji Polecane W menu Zawartości stron należy użyć przycisku Dodaj zawartość Dodawanie banerów w sekcji Polecane

23 23 Dodawanie banerów w sekcji Polecane Dodajemy tytuł artykułu W edytor tekstowy w artykule wklejamy obrazek Następnie klikamy w edytorze ikonkę obrazka W oknie właściwości obrazka ustawiamy wielkość obrazka na 220x200px lub 460x200px. Następnie wybieramy kategorie Polecane oraz publikujemy artykuł

24 24 Dodawanie banerów w sekcji Polecane prezentacja na stronie głównej

25 25 Dodawanie artykułu Wydarzenia Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia Zawartość stron

26 26 Dodawanie banerów w sekcji Polecane W menu Zawartości stron należy użyć przycisku Dodaj wydarzenie Dodawanie banerów w sekcji Polecane

27 27 Dodawanie banerów w sekcji Polecane Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia Zawartość stron Podczas dodawania Wydarzenia należy wypełnić pola: Nazwa – nazwa artykułu Lid – streszczenie artykułu Treść artykułu Zdjęcie główne - pierwsze zdjęcie w komponencie prezentacji zdjęć w artykule Opis zdjęcia – prezentowany pod zdjęciem Załącznik Miejsce wydarzenia Datę rozpoczęcia i zakończenia Osoba kontaktowa wraz z polami telefon oraz adres e-mail Kategorię Wydarzenia – element wiążący artykuł ze stroną na której jest wyświetlany Po wypełnieniu w/w pól należy kliknąć przycisk Publikuj

28 28 Galeria zdjęć / Biblioteka dokumentów Działanie galerii zdjęć oraz biblioteki dokumentów jest bardzo podobne.

29 29 Galeria zdjęć / Biblioteka dokumentów Jedyną różnicą jest rodzaj dodawanych plików Galeria – pliki graficzne Biblioteka – pliki tekstowe, archiwa np. typu.zip.rar itp..

30 30 Galeria zdjęć / Biblioteka dokumentów Aby dodać pliki do galerii / bibliotek najpierw dodajemy folder (w folderach istnieje możliwość dodawania podfolderów)

31 31 Galeria zdjęć / Biblioteka dokumentów Aby dodać pliki do galerii / bibliotek najpierw dodajemy folder (w folderach istnieje możliwość dodawania podfolderów) Następnie w celu dodania pliku należy użyć guzika Dodaj obrazke w przypadku galrii, w przypadku biblioteki Dodaj dokument.

32 32 Galeria zdjęć / Biblioteka dokumentów Przeglądaj… – ta funkcja umożliwia dodanie wielu plików jednocześnie Użyj klasycznego – ta funkcja umożliwia dodanie pojedynczego pliku.

33 33 Galeria zdjęć / Biblioteka dokumentów W przypadku użycia funkcji Przeglądaj… zostanie otwarte okno przeglądania plików. W oknie należy wybrać pliki które mają zostać dodane do galerii lub bibliotek. Następnie wybór należy potwierdzić guzikiem Otwórz

34 34 Galeria zdjęć / Biblioteka dokumentów Następnym krokiem jest załadowanie plików, w tym celu należy użyć przycisku Załaduj pliki. Istnieje możliwość anulowania pojedynczych plików (guzik Anuluj załadowanie) lub wszystkich wcześniej otwartych plików (guzik Anuluj wszystkie załadowane elementy W przypadku galerii i biblioteki sposób dodawania jest taki sam.

35 35 Dodawanie artykułu kontaktu do jednostki Otwieramy stronę kontaktu do jednostki Następnie w górnym menu wybieramy: Dodaj -> Widok zawartości stron Dodawanie banerów w sekcji Polecane

36 36 Dodawanie artykułu kontaktu do jednostki Następnie na stronie klikamy ikonę Dodaj zawartość stron Dodawanie banerów w sekcji Polecane

37 37 Dodawanie artykułu kontaktu do jednostki Na formularzu dodawania kontaktu z prawej strony w sekcji Szablon klikamy guzik Wybierz System wyświetli komunikat o zmianie szablonu artykułu, który potwierdzamy przyciskiem Ok Dodawanie banerów w sekcji Polecane

38 38 Dodawanie artykułu kontaktu do jednostki W oknie wyboru szablonu należy wybrać opcję Zaawansowane W polu Moje miejsca wybieramy Global potwierdzając przyciskiem Szukaj

39 39 Dodawanie artykułu kontaktu do jednostki Z listy wybieramy pozycję Kontakt

40 40 Dodawanie artykułu kontaktu do jednostki Podczas dodawania Kontaktu należy wypełnić pola: Nazwa – nazwa artykułu Nazwa jednostki Zdjęcie jednostki Telefon, fax, adres email Sekcję Stanowisko, która wyświetli np. kontakt do nadleśniczego Sekcję Pion wyświetlającą piony w jednostce np. Księgowość Sekcję Nazwa stanowiska wyświetlającą kontakty w pionach np. głównych księgowych Po wypełnieniu w/w pól należy kliknąć przycisk Publikuj

41 41 Dodawanie artykułu kontaktu do jednostki Po opublikowaniu kontaktu konieczna jest zmiana nazwy artykułu – należy dwukrotnie kliknąć na jego nazwę. Po wprowadzeniu nazwy zapisujemy zaminę poprzez kliknięcie zielonego przycisku Dodawanie banerów w sekcji Polecane

42 42 Dodawanie artykułu kontaktu do jednostki Ponowna edycja kontaktu możliwa jest poprzez kliknięcie przycisku edycji pod artykułem Dodawanie banerów w sekcji Polecane

43 43 Zadanie - Dodawanie artykułu kontaktu Nadleśnictwa/Leśnictwa Analogicznie do przykładu należy dodać kontakt do nadleśnictw i leśnictw W przypadku nadleśnictw należy wybrać szablon KONTAKT-DO-LEŚNICTWA W przypadku leśnictwa należy wybrać szablon KONTAKT-DO-NADLEŚNICTWA Dodawanie banerów w sekcji Polecane

44 44 Dodawanie galerii zdjęć Dodawanie banerów w sekcji Polecane Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia Zawartość stron

45 45 Dodawanie galerii zdjęć W menu Zawartości stron należy użyć przycisku Dodaj zawartość Dodawanie banerów w sekcji Polecane

46 46 Dodawanie galerii zdjęć Na formularzu dodawania kontaktu z prawej strony w sekcji Szablon klikamy guzik Wybierz System wyświetli komunikat o zmianie szablonu artykułu, który potwierdzamy przyciskiem Ok Dodawanie banerów w sekcji Polecane

47 47 Dodawanie galerii zdjęć Z listy szablonów wybieramy pozycję GALERIA

48 48 Dodawanie galerii zdjęć Podczas dodawania Galerii należy wypełnić pola: Nazwa galerii Lid do galerii Zdjęci główne z komputera Zdjęcia dodatkowe Sekcję Stanowisko, która wyświetli np. kontakt do nadleśniczego Sekcję Pion wyświetlającą piony w jednostce np. Księgowość Sekcję Nazwa stanowiska wyświetlającą kontakty w pionach np. głównych księgowych Po wypełnieniu w/w pól należy kliknąć przycisk Publikuj

49 49 Zmiana zdjęcia na stronie głównej

50 50 Zmiana zdjęcia na stronie głównej Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia Otwieramy: Narzędzia Nowego Layoutu

51 51 Zmiana zdjęcia na stronie głównej Z listy za pomocą przycisku Wybór, wybieram zdjęcie które będzie wyświetlane na stronie głównej.

52 52 Zadanie – Zmiana zdjęcia na stronie głównej Ponowna zmiana zdjęcia na stronie głównej

53 53 Dodanie podstron dla LKP Otwieramy: Zarządzaj -> Panel sterownia Zarządzanie stronami

54 54 Dodanie podstron dla LKP UWAGA przypominamy jednostki korzystające już z nowego PKLP działają na stronach PRYWATNYCH!!! Jednostki, które korzystają ze starego PKLP lub nie posiadaja stron w PKLP działają na stronach publicznych!!!!

55 55 Dodanie podstron dla LKP Klikamy na stronę nadrzędną w tym wypadku Nasze Lasy. W polu nazwa wpisujemy np. Leśny Kompleks Promocyjny test Następnie klikamy przycisk Dodaj stronę

56 56 Dodanie podstron dla LKP Następnie wchodzimy do zakładki Kolejność wyświetlania Zaznaczymy dodana wcześniej podstronę Za pomocą strzałek góra, dół ustawiamy stronę w odpowiednim miejscu w menu Po ustawieniu odpowiedniej kolejności zatwierdzamy przyciskiem Aktualizuj kolejność wyświetlania

57 57 Dodanie podstron dla LKP Następnie klikamy na dodaną podstronę tj. Leśny Kompleks Promocyjny test Z pola kopiuj stronę wybieramy ---Położenie – wybranie tej strony ustawi prawidłową konfigurację na dodanej stronie. Następnie klikamy przycisk Zapisz Po otwarciu strony w przeglądarce system automatycznie doda kategorię. Po wykonaniu wszystkich w/w czynności będzie możliwe dodanie artykułu do nowej podstrony

58 58 Zadanie– dodanie kolejnej strony LKP Dodanie artykułu Aktualności analogicznie do poprzedniego przykładu

59 59 Ukrycie podstron W menu wybieramy Zarzadzanie stronami a następnie z drzewa strony wybieramy stronę która chcemy ukryć np. LKP Następnie zaznaczmy pole Ukryty Po zaznaczeniu Ukryty klikamy guzik Zapisz

60 60 Zadanie - odkrycie podstron W analogiczny sposób jak w przypadku dodawania proszę odznaczyć pole Ukryty w celu odkrycia strony.

61 61 Konfiguracja przekierowania do BIP jednostki. W menu wybieramy Zarzadzanie stronami a następnie z drzewa strony wybieramy stronę Przetargi, zamówienia, zarządzenia. Wybieramy zakładkę Strona Następnie w polu Typ wybieramy wartość URL. Aby przekierowanie otwierało się w nowej zakładce należy w polu Cel wpisać _blank. W polu URL wstawiamy adres www do strony BIP jednostki. Następnie klikamy przycisk Zapisz na dole formularza.

62 62 Zadanie – konfiguracja przekierowania do Mapy lasów W analogiczny sposób do jak w przypadku konfiguracji przekierowania do strony BIP jednostki należy utworzyć przekierowanie do Mapy Lasów na stronie Mapa(y) Lasów

63 63 Modyfikacja kafla Sprzedaż W pierwszej kolejności konieczne jest wybranie artykułu do kafla poprzez przycisk trybik pod kaflem sprzedaż Dodawanie banerów w sekcji Polecane

64 64 Modyfikacja kafla Sprzedaż Z listy artykułów wybieramy artykuł kafel - sprzedaż Po wybraniu artykułu potwierdzamy wybór guzikiem Zapisz Dodawanie banerów w sekcji Polecane

65 65 Modyfikacja kafla Sprzedaż – tworzenie linku do strony sprzedaż Edycja kafla możliwa jest poprzez kliknięcie przycisku edycji pod kaflem Dodawanie banerów w sekcji Polecane

66 66 Modyfikacja kafla Sprzedaż – tworzenie linku do strony sprzedaż W artykule zaznaczmy obrazek oraz za pomocą guzika hiperłącze wprowadzamy adres strony /sprzedaz- drewna-choinek-i-sadzonek Dodawanie banerów w sekcji Polecane

67 67 Modyfikacja kafla Sprzedaż – tworzenie linku do strony sprzedaż W oknie hiperłącze zmieniamy protokół na oraz wprowadzamy adres strony /sprzedaz-drewna- choinek-i-sadzonek Potwierdzamy guzikiem OK oraz publikujemy artykuł. Dodawanie banerów w sekcji Polecane

68 68 Konfiguracja danych kontaktowych w stopce strony Dodanie artykułu: Klikniecie ikony zębatki pod miejscem na artykuł z danymi kontaktowymi

69 69 Konfiguracja danych kontaktowych w stopce strony Wyszukanie artykułów stopki Wskazanie artykułu stopka – dane teleadresowe Użycie przycisku Zapisz

70 70 Konfiguracja danych kontaktowych w stopce strony Edycja dodanego artykułu Zmiana danych kontaktowych w edytorze tekstu z zachowaniem domyślnej struktury danych artykułu Publikacja analogicznie jak w innych rodzajach artykułów

71 71 Zadanie – Dodanie artykułu z grafiką BIP oraz MŚ w stopce strony Dodanie artykułu stopka – mos.gov.pl + BIP analogicznie do poprzedniego przykładu W tym zadaniu dla grafiki BIP należy ustawić hiperłącze do strony BIP jednostki

72 72 Magazyny na stronach Strony z magazynami wyświetlają zdjęcie główne oraz lid pierwszego artykułu znajdującego się na podstronach zagnieżdżonych w danej stronie, np. w przypadku strony magazynu na stronie Nasze lasy zostaną wyświetlone artykuły z podstron Lasy regiony, LKP, Polskie Lasy…

73 73 Magazyny na stronach W przypadku podstron które zawierają dalsze zagnieżdżenia np. Ochrona przyrody znajdująca się pod stroną Nasza praca konieczne jest dodanie artykuł z kategorią Ochrona Lasu który zostanie wyświetlony jako kafel magazynu.

74 74 Magazyny na stronach W celu stworzenia stron zawierającej magazyny należy dodać nową stronę. Następnie w zarzadzaniu stronami na dodanej stornie należy użyć funkcji kopiuj stronę w celu skopiowania konfiguracji stron magazynu UWAGA należy kopiować strony które obecnie posiadają funkcję magazynu np. Nasze lasy.

75 75 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Portal Korporacyjny LP – migracja do nowej wersji oraz zmiana szaty graficznej stron jednostek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google