Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kandydat na patrona Gimnazjum nr 11

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kandydat na patrona Gimnazjum nr 11"— Zapis prezentacji:

1 Kandydat na patrona Gimnazjum nr 11
Klasa:IIIC

2 Krzysztof Kamil Baczyński
22 .I.1921 w Warszawie, zm. 4.VIII.1944 w Powstaniu Warszawskim. jako żołnierz AK. Polski poeta , podchorąży, żołnierz Armii Krajowej, podharcmistrz Szarych Szeregów, jeden z przedstawicieli pokolenia Kolumbów. Krzysztof Kamil należał do pierwszego pokolenia urodzonego w Ojczyźnie wolnej i niepodległej, po ukończeniu 6 lat został uczniem ćwiczeniówce matki. W dzieciństwie chorował na astmę, miał słabe serce , był stale zagrożony gruźlicą . W Gimnazjum im. Stefana Batorego o kierunek humanistycznym, którą rozpoczął w roku należał do tajnego radykalnego ugrupowania "Spartakus". Baczyński nie tylko należał do Spartakusa, ale brał czynny udział w akcji popierającej strajk nauczycielski . Innym razem dostarczał wałówek strajkującym robotnikom . Z tego okresu pochodzi jego pierwszy znany wiersz "Wypadek przy pracy" (1936).Był średnim uczniem, nawet język polski nie był jego mocną stroną , świetnie rysował, co stało się jego największą pasją. W tej to szkole Krzysztof Baczyński zdał maturę w Krzysztof miał zamiar studiować na warszawskiej ASP, a dzięki znajomościom miał szansę na studia we Francji. Wszystko było już załatwione, wiza gotowa… na przeszkodzie stanęła wojna.

3 Konspiracja W okresie okupacji niemieckiej używał pseudonimów m.in. "Jan Bugaj, Emil, Jan Krzyski,Krzysztof, Piotr Smugosz, Krzysztof Zieliński, Krzyś " oraz mieszkał warszawskim gettcie ryzykując, w razie wykrycia żydowskich korzeni, rozstrzelanie na miejscu. Nie przeszkodziło mu to w rozwijaniu pasji. Od jesieni 1942 do lata 1943 studiował polonistykę na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Zajmował się pracą dorywczą: szklił okna, malował szyldy, pracował u węglarza na Czerniakowie, przyjmował telefonicznie zlecenia w Zakładach Sanitarnych. Uczył się także w Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstw .W czasie II wojny światowej był aktywnym uczestnikiem polskiego ruchu oporu. Był uczestnikiem tajnych kompletów, Harcerskich Grup Szturmowych i konspiracyjnej Szkoły Podchorążych Rezerwy .W 1943 roku rozpoczął służbę w plutonie "Alek", a następnie kompanii "Rudy" i batalionu "Zośka". Służył w stopniu starszego strzelca. Działał wraz z kolegami, z którymi niegdyś uczęszczał do szkoły i później wylądowali w Szarych Szeregach. Ze względu na jego talent dowódczy zdecydowali się wycofać go z czynnej służby. Mimo to Krzysztof chciał walczyć. Mocno zaangażował się w konspirację, uczęszczał w wielu szkoleniach, nierzadko ryzykując aresztowaniem. Brał także czynny udział w wielu akcjach organizowanych przez Polskie Podziemie. 27 kwietnia 1944 roku uczestniczył w wysadzaniu niemieckiego pociągu pospiesznego. Następnie odesłano go na szkolenie w plutonie "Alek". W lipcu 1944 roku wstąpił do batalionu "Parasol" i został zastępcą dowódcy III plutonu 3. kompanii. 4 sierpnia 1944 roku, w czwartym dniu Powstania Warszawskiego poległ od wrogiej kuli niemieckiego snajpera na posterunku w Pałacu Blanka. Miał zaledwie 23 lata.

4 Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Armii Krajowej
i Medalem za Warszawę

5 Poezja W czasie okupacji Baczyńskiemu udało się wydać cztery tomiki wierszy - w 1940 roku ukazały się drukiem "Zamknięty echem" i "Dwie miłości", następnie w 1942 roku "Wiersze wybrane" i wreszcie w 1944 roku "Arkusz poetycki Nr 1". Jako poeta reprezentował nurt pokolenia Kolumbów. Pod względem stylistycznym Baczyński często używał podmiotu zbiorowego, liczby mnogiej, odwołując się do wartości uniwersalnych. Nie stronił od symboliki i katastroficznej wizji świata. W jego utworach pełno metafor, barwnych epitetów. Dominuje tematyka przygnębiająca, co było odzwierciedleniem stanu psychiki młodego poety okaleczonego wojną .W sumie wydał ponad 500 wierszy, zachowały się również jego opowiadania oraz poematy .Do najważniejszych utworów Baczyńskiego należą: "Elegia... o [chłopcu polskim]","Deszcze", "Z głową na karabinie" czy "Na moście w Avinion". Stał się inspiracją dla wielu twórców kolejnych pokoleń. Do jego utworów odwoływała się chociażby Wisława Szymborska. Twórczość Baczyński obecna jest także w muzyce - zespół Budka Suflera wylansował przebój zatytułowany "Sur le pont d'Avignon".

6 Dlaczego powinien zostać patronem
naszego gimnazjum ? Uważamy , że był najwybitniejszy poetą polskiego pokolenia wojennego .Typ pisarza samotnika nieubiegającego się o swoją popularność. Jako pierwszy po ponad studwudziestoletniej niewoli urodził się, wychował w wolnej Polsce .Wielki patriota narodu polskiego, walczył o wolność, kiedy nam ją odebrano. Uważamy, że swoją twórczością zasłużył, aby być patronem naszego gimnazjum.


Pobierz ppt "Kandydat na patrona Gimnazjum nr 11"

Podobne prezentacje


Reklamy Google