Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FRAKTAL SAD++ Oprogramowanie do tworzenia dokumentów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FRAKTAL SAD++ Oprogramowanie do tworzenia dokumentów"— Zapis prezentacji:

1 FRAKTAL SAD++ Oprogramowanie do tworzenia dokumentów
odprawy celnej SAD, SAD-BIS, D.W.1 i komunikatów IE15, IE515

2 Dokument SAD Jednolity Dokument Administracyjny SAD (ang. Single Administrative Document - SAD) jest uniwersalnym dokumentem pełniącym rolę wniosku o rozpoczęcie postępowania celnego. Dokumenty SAD zgłaszane są jako wydruki na standardowym formularzu oraz jako dokumenty elektroniczne w formacie XML. Dokumenty SAD w formacie XML zgłaszane są do systemu administracji celnej Celina oraz do systemów ECS (wywozy - IE515) i NCTS (tranzyty - IE15).

3 Systemy Administracji Celnej
Systemy Celina, ECS, NCTS (i w przyszłości ICS) są systemami działającym po stronie administracji celnej. Do systemów tych zgłaszane są dokumenty SAD w formacie XML. Systemy te działają w sposób scentralizowany i jednolity we wszystkich placówkach celnych. Dokumenty SAD w formie plików XML dostarczane są do systemów: poprzez strony internetowe wskazane przez administrację celną poprzez wysyłkę bezpośrednio z programów Fraktal SAD++, Fraktal ECS++, Fraktal NCTS++ na dyskietkach (i innych nośnikach danych) do placówek celnych

4 FRAKTAL SAD++ Fraktal SAD++ to nowoczesne oprogramowanie do przygotowywania dokumentów odprawy celnej: SAD, SAD-BIS, D.W.1 - dokumenty drukowane i i pliki XML komunikaty IE15 - zgłoszenie do systemu NCTS rozpoczynające tranzyt komunikaty IE515 - zgłoszenie do systemu ECS rozpoczynające wywóz W programie Fraktal SAD ++ dokumenty tworzone są w szybki i wygodny dla użytkownika sposób. Program wyposażony jest w taryfę celną oraz kartotekę kursów walut. Taryfa celna i kursy walut przechowywane są w bazie danych programu, tak aby łatwo było z nich korzystać a aktualizowaną są na bieżąco, przez internet.

5 Technologia wykonania
Program Fraktal SAD++ jest aplikacją 32-bitową pracującą w środowisku Windows pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Vista/XP/2000/NT/Millennium/98/95. Program przechowuje wszelkie dane w bazie danych Microsoft SQL Server 2000 lub w wersji Desktop Engine tego serwera. Dla systemu operacyjnego Windows Vista program przechowuje dane w bazie danych Microsoft SQL Server 2005 lub w jego darmowej wersji Express Edition. Program zabezpieczony jest kluczem sprzętowym.

6 Użytkownicy oprogramowania FRAKTAL SAD++
Firmy zgłaszające towary do odprawy celnej we własnym imieniu: Eksporterzy Importerzy Firmy zgłaszające towary do odprawy celnej w imieniu innych podmiotów: Agencje celne Firmy spedycyjne

7 Zadania programu Tworzenie dokumentów SAD, SAD-BIS, D.W.1 – wydruki i dokumenty XML Tworzenie komunikatów IE15 rozpoczynających procedurę tranzytu w systemie obsługi tranzytów NCTS (współpraca z programem Fraktal NCTS++) Tworzenie komunikatów IE515 rozpoczynających procedurę wywozu w systemie obsługi wywozów ECS (współpraca z programem Fraktal ECS++) Program liczy należności nawet w skomplikowanych przypadkach Wygodna obsługa wielu podmiotów - wspiera obsługę odpraw prowadzoną przez eksporterów, importerów oraz agencje celne, firmy spedycyjne Wysyłanie dokumentów w formacie XML do systemu Celina bezpośrednio z programu Dostęp do Taryfy celnej (aktualizacja przez internet) Kartoteka kursów walut (aktualizacja przez internet) Przechowywanie dokumentów dotyczących poszczególnych spraw Zbieranie informacji podsumowujących stan prac nad daną odprawą.

8 Podpis elektroniczny Program FRAKTAL SAD++ przygotowany jest do obsługi podpisu elektronicznego. Odpowiednia funkcjonalność zostanie uruchomiona w programie SAD++ i udostępniona użytkownikom w momencie uruchomienia obsługi podpisu elektronicznego dla dokumentów SAD w systemie Celina.

9 Menu programu Górne Boczne

10 Menu boczne KARTOTEKI DOKUMENTY SAD (wg statusów) Kursy walut
Kontrahenci Kursy walut Taryfa celna DOKUMENTY SAD (wg statusów) W przygotowaniu Zatwierdzone Wysłane do Celiny Zgłoszone do UC Odprawione Odrzucone Anulowane Zamknięte Wszystkie

11 Menu boczne CELINA ADMINISTRACJA Oczekujące Do wysłania Wysłane
Użytkownicy Parametry Wzorce SADów Numerator SADów Ustawienia wydruku SAD

12 Menu górne – elementy stałe
Menu górne w programie rozwija się po kliknięciu na dany element.

13 Menu górne – elementy kontekstowe
Elementy kontekstowe menu górnego są powiązane logicznie z działaniami podejmowanymi przez użytkownika programu. Opcje menu górnego w trakcie pracy użytkownika w: Zakładce Kartoteka Kontrahentów Zakładce Kursy Walut Zakładce Dokumenty SAD Zakładce Celina Zakładce Administracja

14 Konfiguracja programu
Przed rozpoczęciem pracy w programie należy skonfigurować konta użytkowników, którzy będą korzystać z programu. Nowi użytkownicy są dodawani w zakładce Administracja/Użytkownicy. Tylko Administrator (login SA) ma prawo dodawać nowych użytkowników. Bardzo ważne jest bezpieczne przechowywanie hasła użytkownika SA. Tutaj podawane są dane użytkownika, w tym login i hasło.

15 Konfiguracja programu
Przed rozpoczęciem pracy w programie należy skonfigurować także numerator dokumentów SAD. Konfiguracja numeratora wykonywana jest w zakładce Administracja/ Numerator SADów.

16 Konfiguracja programu
Przydatną funkcją programu jest możliwość tworzenia częściowo wypełnionych dokumentów SAD, które zapisywane są jako wzorce. Wzorce tworzone i przechowywane są w kartotece „Wzorce SADów”. Na podstawie przygotowanych wzorców można tworzyć nowe dokumenty SAD, które są już częściowo wypełnione, co skraca czas potrzebny na wystawienie dokumentu.

17 Menu Kartoteki Kontrahentów
Funkcje dostępne w Kartotece Kontrahentów Użycie wybranego rekordu Wyświetlenie rekordu Edycja rekordu Dodanie rekordu Usunięcie rekordu Odświeżenie kartoteki Porzucenie kartoteki Wyszukiwanie rekordów Filtrowanie rekordów

18 Kartoteka kontrahentów
Kartoteka kontrahentów zawiera dane o kontrahentach. Dane kontrahenta wprowadzane są na trzech tematycznych zakładkach. Dane klienta Dane kontaktowe Uwagi

19 Menu Kartoteki dokumentów SAD
Funkcje dostępne w Kartotece dokumentów SAD Użycie wybranego rekordu Edycja rekordu Dodanie rekordu Usunięcie rekordu Komunikaty dotyczące rekordu Odświeżenie kartoteki Porzucenie kartoteki Wyszukiwanie rekordów Filtrowanie rekordów

20 Kartoteka dokumentów SAD
Dokumenty SAD są rozdzielane do poszczególnych kartotek według statusów. Kartoteki SAD w programie: W przygotowaniu Zatwierdzone (z nadanym numerem) Wysłane do CELINY Zgłoszone do UC Odprawione Odrzucone Anulowane Wszystkie

21 Kartoteka dokumentów SAD
Dokumenty można wyszukiwać według różnych parametrów m.in. wg: opisów dokumentów, daty wysyłki, numeru w Celinie, statusu. Na obrazku obok widać efekt wyszukania dokumentów, w których opisie zawarty jest fragment słowa „dopu”. Program wyszukał wszystkie dokumenty, które zawierają takie zbitki liter.

22 Taryfa celna Program wyposażony jest w pełną taryfę celną.
Taryfa zawiera: stawki celne VAT akcyzę uwagi do pozycji jednostki uzupełniające Dane Taryfy celnej są aktualizowane według potrzeb użytkownika z serwera internetowego FRAKTALA. Użytkownik może określić częstotliwość automatycznego pobierania Taryfy celnej.

23 Taryfa celna Taryfa może być przeszukiwana na wiele sposobów, według:
kodu CN lub jego części opisu w taryfie własnych definicji opisów kiedykolwiek użytych w dokumencie SAD do opisu towaru w polu 31 Wpisane przez użytkownika własne definicje przenoszone są do opisów towaru w dokumentach SAD. Użytkownik w każdej chwili może w łatwy sposób sprawdzić informacje na temat pozycji towarowej w systemie ISZTAR-2. Program łączy się z systemem ISZTAR po wciśnięciu przycisku Sprawdź ISZTAR-2

24 Kartoteka kursów walut
W kartotece Kursów walut przechowywane są dane o kursach. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia, który kurs ma być kursem celnym i który ma być kursem dla stawek specyficznych. Kursy walut NBP są aktualizowane według potrzeb użytkownika z serwera internetowego.

25 Kartoteka kursów walut
W kartotece „Kursy walut” wyświetlane są następujące informacje o walutach: Nazwa banku Numer tabeli Data Waluta Kurs Jednostka Informacja o tym, czy kurs został uznany za kurs celny Data od której obowiązuje dany kurs celny Informacja o tym, czy kurs został uznany za kurs do wyliczania stawek specyficznych Data od której obowiązuje dany kurs dla obliczania stawek specyficznych

26 Tworzenie dokumentu SAD
Dokumenty SAD są rozdzielone w kartotekach według statusu: w przygotowaniu zatwierdzone wysłane do Celiny zgłoszone do UC odprawione odrzucone anulowane zamknięte wszystkie

27 Tworzenie dokumentu SAD
Podczas pracy w kartotekach SADów dostępne są czynności: Pokaż - opcja udostępnia podgląd wybranego dokumentu SAD Popraw – opcja służy do poprawienia dokumentu SAD. Jest dostępna tylko w przypadku dokumentów o statusie „W przygotowaniu”. Dodaj – opcja służy do dodania nowego dokumentu SAD Usuń – opcja służy do usunięcia dokumentu SAD. Jest dostępna tylko w przypadku dokumentów o statusie „W przygotowaniu” Odśwież – służy do odświeżenia wyświetlanej kartoteki. Porzuć – opcja służy do zamknięcia kartoteki „Kursy walut”

28 Tworzenie dokumentu SAD
W czasie pracy w kartotece dokumentów SAD dostępne są następujące opcje w górnym menu kontekstowym:

29 Nowy dokument SAD Nowy dokument SAD jest tworzony po wciśnięciu przycisku „Dodaj” w menu bocznym. Nowy dokument SAD można utworzyć: od podstaw - nowy, pusty formularz na podstawie istniejącego już dokumentu na podstawie zdefiniowanego wcześniej wzorca Po wciśnięciu przycisku „Dodaj” otwiera się okno dialogowe, w którym określamy, czy nowy dokument SAD ma powstać jako pusty dokument, czy też częściowo wypełniony na podstawie wcześniej zdefiniowanego wzorca.

30 Dokument SAD Okno wprowadzania danych do SAD składa się z następujących zakładek: Dokument SAD Pozycje towarowe Deklaracja wartości (widoczna, jeśli została zaznaczona przy wypełnianiu SADu) Status przetwarzania Dane dodatkowe Najczęściej odprawiane towary

31 Dokument SAD Dokument SAD
ogólne informacje o odprawie celnej (pola 1-29, SAD) Wybór rodzaju SADu (typ i podtyp) określa jakie dane należy podać. Na przykładzie obok użytkownik wybrał SAD typu A i program informuje go, że konieczne jest podanie następujących danych dodatkowych: kraj przeznaczenia, dane głównego zobowiązanego oraz zgłaszającego/przedstawiciela. Użytkownik może przejść do danych dodatkowych na skróty, klikając w link.

32 Dokument SAD Listy wyboru
Przykładowa lista wyboru Listy wyboru Użytkownik wypełniając dokument SAD ma dostęp do rozwijanych list wyboru. Okna z listą wyboru dostępne w polach mogą być rozciągane w pionie i poziomie, tak aby cały opis był widoczny. Jeśli wyświetlana lista ma kolumny, także kolumny mogą być poszerzane. Przykładowa lista wyboru po rozciągnięciu

33 Dokument SAD Kilka przykładowych, podręcznych list wyboru

34 Dokument SAD Pozycje towarowe
Informacje o towarach (odpowiedniki SAD -BIS). Na zakładce „Pozycje towarowe” podawane są wszystkie dane dotyczące poszczególnych pozycji towarowych, korekt do D.W.1., ilości towarów, opakowań, kontenerów, należności, dokumentów dodatkowych, towarów wrażliwych. Pozycję towarową można także dodać używając danych z zakładki „Najczęściej odprawiane towary”.

35 Dokument SAD Dane pozycji towarowej Lista pozycji towarowych
Okno zakładki „Pozycje towarowe” podzielone jest na trzy części. Dane szczegółowe pozycji towarowej Nową pozycję towarową dodajemy przyciskiem „Dodaj”.

36 Dokument SAD Dane podstawowe pozycji towarowych
W prawej, górnej części okna wprowadzane są dane podstawowe pozycji. Dane te po wprowadzeniu są wyświetlane na liście pozycji towarowych, w oknie po lewej stronie.

37 Dokument SAD Dane szczegółowe pozycji towarowych
W prawej, dolnej części okna wprowadzane są szczegółowe dane pozycji. Dane te są uporządkowane i wprowadzane na wydzielonych zakładkach. Lista wszystkich dostępnych zakładek jest następująca:

38 Dokument SAD Deklaracja wartości
Jeśli na zakładce „Dokument SAD” zaznaczymy, że do odprawy celnej wymagana jest deklaracja wartości „D.W.1”, to ta zakładka się ujawni umożliwiając wpisywanie danych ogólnych deklaracji wartości.

39 Dokument SAD Status przetwarzania Informacje organizacyjne
dotyczące aktualnego dokumentu SAD

40 Dokument SAD Dane dodatkowe
Szczegółowo pokazane dane nadawcy, odbiorcy, przedstawiciela, agenta celnego, gwarantów, urzędów celnych, składów celnych.

41 Dokument SAD Najczęściej odprawiane towary
Lista najczęściej odprawianych towarów (tych, które się znalazły na dokumentach SAD), dla kontrahenta po stronie polskiej (w przypadku importu – dla odbiorcy). W zakładce „Najczęściej odprawiane towary” znajduje się lista towarów, które są najczęściej odprawiane dla danego Nadawcy/Odbiorcy. Lista tworzona jest automatycznie

42 Dokument SAD Rozdzielanie korekty
W każdej chwili w trakcie wypełniania dokumentu użytkownik ma możliwość rozdzielenia korekty na pozycje lub wyzerowania korekty. Opcje dostępne są po wciśnięciu przycisków umieszczonych w górnej części okna dokumentu SAD – „Rozdziel korektę” i „Zeruj korektę”.

43 Dokument SAD Okno rozdzielania korekty
Korektę można rozdzielić proporcjonalnie według wartości lub masy oraz wydzielić jej część zagraniczną i krajową.

44 Dokument SAD Zerowanie korekty Po wciśnięciu przycisku „Zeruj
korekty” program zapyta, czy rzeczywiście użytkownik chce wyzerować korekty. Po potwierdzeniu korekty zostaną usunięte.

45 Podsumowanie odprawy Do każdej odprawy program automatycznie przygotowuje zestawienie danych. Użytkownik ma dostęp do zbioru danych o odprawie, zawierającego informacje o: wszystkich kolejnych wersji dokumentu SAD datach wysyłki do Celiny zgłoszeniach do urzędu celnego aktualnym statusie sprawy wszystkich zdarzeniach związanych z komunikacją z systemem Celina i innych informacji na temat odprawy.

46 Pliki XML Dokument SAD może zostać wydrukowany lub wysłany do systemu Celina lub wyeksportowany do dalszej obsługi w modułach ECS++/ NCTS++. Pliki XML są zgodne ze specyfikacjami systemów Celina/ ECS/NCTS. W każdym momencie tworzenia dokumentu i jego późniejszej obsługi użytkownik ma dostęp do plików XML tworzonych automatycznie przez program na podstawie wprowadzanych danych.

47 Pliki XML Bezpośrednia wysyłka plików do systemu Celina
Użytkownik może wysyłać dokumenty SAD do systemu Celina bezpośrednio z programu. Wysyłka dokumentu odbywa się w następujący sposób: należy zaznaczyć dokument SAD i z górnego menu kontekstowego wybrać polecenie „Wyślij SAD (XML) do systemu Celina”.

48 Pliki XML do ECS i NCTS Dokumenty SAD wywozowe(IE515) i tranzytowe (IE15) przygotowane w programie są tworzone w formacie zgodnym z wymaganiami systemów ECS i NCTS. Użytkownik po przygotowaniu dokumentów eksportuje do programów ECS++ i NCTS++, w których zarządza całością komunikacji z wymienionymi systemami.

49 Drukowanie dokumentów SAD
Dokumenty SAD mogą być drukowane na gotowych formularzach na drukarkach igłowych. Dokumenty D.W.1 oraz załączniki mogą być drukowane na drukarkach laserowych. Opcje konfiguracji ogólnej wydruków dostępne są w panelu Administracja/Ustawienia wydruków SAD. Wydruk każdego dokumentu może być także skonfigurowany jednorazowo, tylko dla tego konkretnego wydruku. Okno konfiguracji otwiera się po wybraniu polecenia „Drukuj”.

50 Dziękujemy za zainteresowanie oprogramowaniem Fraktal SAD ++
Niniejsza prezentacja jest przeglądem głównych funkcji programu. W przypadku pytań prosimy o kontakt . Chętnie udzielimy wszelkich informacji na temat oprogramowania.

51 Studio Oprogramowania FRAKTAL
ul. Konstruktorska 4 Warszawa Tel. (22) Fax. (22)


Pobierz ppt "FRAKTAL SAD++ Oprogramowanie do tworzenia dokumentów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google