Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pętla do ... While C++ Źródło: http://cpp0x.pl/kursy/Kurs-C++/Poziom-2/Petla-do-while/18.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pętla do ... While C++ Źródło: http://cpp0x.pl/kursy/Kurs-C++/Poziom-2/Petla-do-while/18."— Zapis prezentacji:

1 Pętla do ... While C++ Źródło:

2 Do czego służą pętle? Pętla w największym uproszczeniu służy do powtarzania instrukcji, które chcemy by się wykonały więcej niż raz bez konieczności ich wielokrotnego pisania w kodzie. Przykładowo zamiast pisać: instrukcja1; instrukcja2; instrukcja1; instrukcja2; instrukcja1; instrukcja2; możemy zapisać to samo krócej informując kompilator, że blok instrukcji: ma się wykonać np. trzy razy.

3 Pętle są przede wszystkim najpotężniejszym narzędziem w ręku programisty. Dzięki pętlom możemy pisać kod krótszy, czytelniejszy i łatwiejszy w utrzymaniu. Wspomniane cechy są bardzo ważnymi atrybutami dla dobrego programisty. Ma on bowiem tworzyć krótki i zwięzły kod, który będzie jednocześnie łatwy w utrzymaniu.

4 Składnia pętli do ... While
C/C++ do {     //... tu powtarzany kod } while( warunek_konczacy ); Kod, który ma być powtarzany umieszczamy wewnątrz bloku instrukcji, który jest poprzedzony słowem kluczowym do oraz zakończony słowem kluczowym while. Liczba powtórzeń instrukcji umieszczonych w bloku pętli do ... while jest zależna od warunku kończącego pętlę. Pętla do ... while zakończy się gdy warunek umieszczony w nawiasach zaokrąglonych zwróci wartość false. Istotną cechą pętli do ... while jest fakt, że kod zawarty między słowami kluczowymi do ... while zawsze conajmniej jeden raz. wykona się

5 Przykład 1 #include <iostream> using namespace std; int main() { int ile = 4; do cout << "Napis" <<endl; ile--; } while( ile > 0 ); system ("pause");

6 Przykład 2 #include <iostream> using namespace std; int main() { int ile; cout << "Ile razy wypisac napis? "; cin >> ile; if( ile > 0 ) do cout << "Poziomki" <<endl; ile--; } while( ile > 0 ); system ("pause"); }

7 Przykład 3 #include <iostream> using namespace std; int main() { int liczba; do cout << "Podaj liczbe 123 aby zakonczyc petle" <<endl; cin >> liczba; cout << "Podales liczbe " << liczba <<endl; } while( liczba != 123 ); cout << "Koniec" << std::endl; system ("pause"); }

8 Pętla while Składnia pętli while while (wyrażenie) instrukcja; Gdzie:
wyrażenie – wyrażenie przyjmujące wartość logiczną „prawda” albo „fałsz” instrukcja – instrukcja pojedyńcza lub blok instrukcji

9 Zadanie 1 Program wyświetli znaki podane na ekranie do momentu aż podamy znak „k”. #include<iostream> usnig namespace std; main() { char z; cout<<”Podaj znak ”; cin>>z; while (z!=‘k’) } cout<<”Podales ”<<z<<”to koncze program”; system(”pause”);


Pobierz ppt "Pętla do ... While C++ Źródło: http://cpp0x.pl/kursy/Kurs-C++/Poziom-2/Petla-do-while/18."

Podobne prezentacje


Reklamy Google