Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pętla do... While C++ Źródło:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pętla do... While C++ Źródło:"— Zapis prezentacji:

1 Pętla do... While C++ Źródło: http://cpp0x.pl/kursy/Kurs-C++/Poziom-2/Petla-do-while/18

2 Do czego służą pętle? Pętla w największym uproszczeniu służy do powtarzania instrukcji, które chcemy by się wykonały więcej niż raz bez konieczności ich wielokrotnego pisania w kodzie. Przykładowo zamiast pisać: instrukcja1; instrukcja2; możemy zapisać to samo krócej informując kompilator, że blok instrukcji: instrukcja1; instrukcja2; ma się wykonać np. trzy razy.

3 Pętle są przede wszystkim najpotężniejszym narzędziem w ręku programisty. Dzięki pętlom możemy pisać kod krótszy, czytelniejszy i łatwiejszy w utrzymaniu. Wspomniane cechy są bardzo ważnymi atrybutami dla dobrego programisty. Ma on bowiem tworzyć krótki i zwięzły kod, który będzie jednocześnie łatwy w utrzymaniu.

4 Składnia pętli do... While C/C++ do { //... tu powtarzany kod } while( warunek_konczacy ); Kod, który ma być powtarzany umieszczamy wewnątrz bloku instrukcji, który jest poprzedzony słowem kluczowym do oraz zakończony słowem kluczowym while. Liczba powtórzeń instrukcji umieszczonych w bloku pętli do... while jest zależna od warunku kończącego pętlę. Pętla do... while zakończy się gdy warunek umieszczony w nawiasach zaokrąglonych zwróci wartość false. Istotną cechą pętli do... while jest fakt, że kod zawarty między słowami kluczowymi do... while zawsze conajmniej jeden raz. wykona się

5 Przykład 1 #include using namespace std; int main() { int ile = 4; do { cout << "Napis" < 0 ); system ("pause"); }

6 Przykład 2 #include using namespace std; int main() { int ile; cout << "Ile razy wypisac napis? "; cin >> ile; if( ile > 0 ) do { cout << "Poziomki" < 0 ); system ("pause"); }

7 Przykład 3 #include using namespace std; int main() { int liczba; do { cout << "Podaj liczbe 123 aby zakonczyc petle" <> liczba; cout << "Podales liczbe " << liczba < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/2/827845/slides/slide_7.jpg", "name": "Przykład 3 #include using namespace std; int main() { int liczba; do { cout << Podaj liczbe 123 aby zakonczyc petle <> liczba; cout << Podales liczbe << liczba <> liczba; cout << Podales liczbe << liczba <

8 Pętla while Składnia pętli while while (wyrażenie) instrukcja; Gdzie: wyrażenie – wyrażenie przyjmujące wartość logiczną prawda albo fałsz instrukcja – instrukcja pojedyńcza lub blok instrukcji

9 Zadanie 1 Program wyświetli znaki podane na ekranie do momentu aż podamy znak k. #include usnig namespace std; main() { char z; cout<>z; while (z!=k) { cout<>z; } cout< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/2/827845/slides/slide_9.jpg", "name": "Zadanie 1 Program wyświetli znaki podane na ekranie do momentu aż podamy znak k.", "description": "#include usnig namespace std; main() { char z; cout<>z; while (z!=k) { cout<>z; } cout<


Pobierz ppt "Pętla do... While C++ Źródło:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google