Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ś WIATOWE D NI M ŁODZIEŻY Rio de Janeiro, 28 lipca 2013 Przygotowania duchowe do ŚDM w Krakowie 1 grudnia 2013, czyli w I niedzielę adwentu, ruszamy w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ś WIATOWE D NI M ŁODZIEŻY Rio de Janeiro, 28 lipca 2013 Przygotowania duchowe do ŚDM w Krakowie 1 grudnia 2013, czyli w I niedzielę adwentu, ruszamy w."— Zapis prezentacji:

1 Ś WIATOWE D NI M ŁODZIEŻY Rio de Janeiro, 28 lipca 2013 Przygotowania duchowe do ŚDM w Krakowie 1 grudnia 2013, czyli w I niedzielę adwentu, ruszamy w całej Polsce z programem przygotowań duchowych do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Oto kilka kroków, które czekają nas w drodze ku temu wydarzeniu: 1. Cz@t ze Słowem! 2. Krzyż ŚDM i Ikona MB 3. Dni w Diecezjach 4. Bilet dla Brata 5. Rady dla wychowawców

2 Ś WIATOWE D NI M ŁODZIEŻY Jan Paweł II, Orędzie na V ŚDM 1990 Światowy Dzień jest nie tylko świętem, ale także poważnym duchowym zadaniem. Aby był on owocny, potrzebne jest przygotowanie się doń pod kierunkiem pasterzy w diecezjach i w parafiach, w stowarzyszeniach, ruchach oraz kościelnych wspólnotach młodzieżowych. Jan Paweł II, Orędzie na VIII ŚDM 1993 Już teraz przygotowujcie się do tego wydarzenia przez intensywną pracę duchową i organizacyjną, w której uczestniczą wszystkie wspólnoty i członkowie waszego Kościoła. Benedykt XVI, Przemówienie do Kardynałów, 22.12.2008 Należy pamiętać, że Światowe Dni Młodzieży nie są jedynie doświadczeniem tego tygodnia, w czasie którego stają się one publicznie widoczne dla świata. Istnieje długa droga przygotowań zewnętrznych i wewnętrznych, która do nich prowadzi. KROK 1: Przygotowanie duchowe Trzy ważne elementy: - Program duchowy w parafiach (małe grupy i celebracje wspólnotowe w parafiach) – Peregrynacja Krzyża ŚDM (celebracje i obecność Krzyża w świecie młodych) – Przygotowanie młodych w diecezji (Diecezjalne Dni Młodych i Dni w Diecezjach)

3 Ś WIATOWE D NI M ŁODZIEŻY PROGRAM KDM: 2014-2016 bazuje na programie Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski, przygotowującym do jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski oraz na tematyce orędzi papieża Franciszka do młodych całego świata, na lata 2014, 2015 i 2016, podejmując w trzech kolejnych latach tematykę: KROK 1: Przygotowanie duchowe 2015/2016 – CARITAS (diakonia) Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią 2013/2014 – SŁOWO (kerygmat) Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie 2014/2015 – SAKRAMENTY (liturgia) Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą

4 Ś WIATOWE D NI M ŁODZIEŻY KROK 1: Przygotowanie duchowe W ROKU 2013/2014 program przygotowań duchowych bazuje na Słowie Bożym, które prowadzi człowieka do wiary w Jezusa, Syna Bożego. Młodzież w małych grupach pracuje metodą ewangelicznej rewizji życia. Stąd program pierwszego roku nosi tytuł: Cz@t ze Słowem!

5 Ś WIATOWE D NI M ŁODZIEŻY Grudzień 2013 Tożsamość MOJE ID Styczeń 2014 Godność V.I.P. Luty 2014 Rodzina 24/7 ONLINE Marzec 2014 Przynależność LUBIĘ TO! Kwiecień 2014 Styl życia WYLANSUJ SIĘ! Maj 2014 Wolność OGARNIJ SIĘ! Czerwiec 2014 Bunt RABAN Lipiec 2014 Wyciszenie STATUS: ZARAZ WRACAM Sierpień 2014 Radość ŁYKNIJ ŻYCIA! Wrzesień 2014 Miłość ONA I ON Październik 2014 Pokora BEZ ŚCIEMY Listopad 2014 Odpowiedzialność ZALOGUJ SIĘ! KROK 1: Przygotowanie duchowe

6 Ś WIATOWE D NI M ŁODZIEŻY GRUDZIEŃ 2013 TOŻSAMOŚĆ MOJE ID Opisać siebie, stworzyć swoje ID, swój dowód osobisty. Narysować ogród swojego życia, swój Eden, w którym zostałem stworzony, w którym żyję. Odkryć wyjątkowość swojego człowieczeństwa (kobiecość, męskość). W oparciu o teksty biblijne pokazać, że Jezus zna moje ID (Adam i Ewa, Samarytanka, Natanael). Bez Chrystusa człowiek nie pozna siebie do końca. Nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa. KROK 1: Przygotowanie duchowe STYCZEŃ 2014 GODNOŚĆ V.I.P. Godności otrzymanej od Boga nie określa stan posiadania, pozycja w grupie czy kondycja moralna. W oczach Bożych każdy człowiek (a więc i ja) to Very Important Person! Mam wielką wartość, godność, której nie niszczy nawet grzech (jawnogrzesznica, syn marnotrawny) ani utrata pozycji (Hiob). Dla Jezusa zawsze jestem VIP-em. Karta VIP-owska zawsze jest gotowa do odebrania i mogę ją otrzymać bez żadnych zasług.

7 Ś WIATOWE D NI M ŁODZIEŻY LUTY 2014 RODZINA 24/7 ON LINE Nawet jeśli jestem VIP-em to żyję w systemie zależności od innych. W swoje ID mam wpisane dane nie tylko własne, ale także swoich rodziców, rodzeństwa, a z czasem współmałżonka, dzieci bądź charyzmatu wynikającego z życia oddanego Bogu. Wielu młodych z trudem dojrzewa do ostatecznej decyzji. Rodzina - zamiast pomagać - często rani: kryzys ojcostwa, macierzyństwa, brak czasu dla siebie. Biblia jest pełna takich obrazów (Józef sprzedany przez braci, zgrzyt między Marią i Martą); Jezus też nie zawsze był rozumiany przez swoich rodziców – ale żył w rodzinie. Braki będą wszędzie (Kana Galilejska), ale: Nie bój się tworzyć rodziny! Obecność Jezusa w rodzinie przemienia ją. KROK 1: Przygotowanie duchowe MARZEC 2014 PRZYNALEŻNOŚĆ LUBIĘ TO! Nie samym domem człowiek żyje. W życiu potrzebne są też przyjaźnie i środowiska rozwoju. Dlatego ważne jest, co lajkujesz, z czym się identyfikujesz, gdzie szukasz pomocy, jak tworzysz swoje środowisko, kto jest twoim prawdziwym przyjacielem? Jezus też miał przyjaciół: wiernych - Jakub, Jan, Piotr, Maria, Marta, Łazarz i niewiernych – Judasz. I Jego przyjaźń była trwała (Przyjacielu, po coś przyszedł). Przynależeć to brać odpowiedzialność za swoje wybory.

8 Ś WIATOWE D NI M ŁODZIEŻY KWIECIEŃ 2014 STYL ŻYCIA WYLANSUJ SIĘ! W konstruowaniu życia często panuje prawo grawitacji ku sobie. To MY robimy różne kursy, certyfikaty, uprawnienia, przez które opisujemy siebie i im ich więcej, tym bardziej czujemy się V.I.P. i tym bardziej dumne, pyszne staje się nasze ID. Tymczasem prawdziwa kariera to taka, którą zrobili święci. A święty to nie taki, który zbiera, lecz taki, który rozdaje. Na finiszu Wielkiego Postu (krzyż, ofiara), w dniach świąt Zmartwychwstania Chrystusa (oddał życie, by znów je odzyskać) oraz kanonizacji Jana Pawła II (świętość jako styl życia) – szukamy sposobu, aby wyjść poza siebie i żyć dla innych (ofiarowaniem), a przez to wylansować się do świętości. KROK 1: Przygotowanie duchowe MAJ 2014 WOLNOŚĆ OGARNIJ SIĘ! Przykładem kogoś, kto chciał się wylansować był bogaty młodzieniec: co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Wiedział intelektualnie wszystko, zachowywał wiele norm – ale przegrał ze swoją wolnością: jeśli chcesz – sprzedaj – rozdaj – i pójdź za Mną. Nie poszedł, gdyż nie potrafił zarządzać swoimi dobrami; umiał je zdobywać i pomnażać, ale nie był wolny w ofiarowaniu. Mentalność niewolnika dóbr często góruje i dzisiaj nad życiem wielu młodych. Wyzwolić się ku wolności dzieci Bożych – ogarnąć wszystko, co mam, aby służyło wspólnemu dobru.

9 Ś WIATOWE D NI M ŁODZIEŻY CZERWIEC 2014 BUNT RABAN Do swoistego buntu w Kościele wezwał młodych sam papież Franciszek. Wyraźnie mówił o tym i prosił podczas Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro: idźcie, róbcie raban; chcę, aby was było słychać w diecezjach; idźcie, bez obawy – mówił. Młodzi mogą (i powinni) wziąć pewne rzeczy w swoje ręce, stając się posłańcami rabanu. Jezus (w tym znaczeniu) też wielokrotnie czynił raban: wypędzał przekupniów ze świątyni, jadał z celnikami i grzesznikami, bronił jawnogrzesznicy, uzdrawiał w szabat, ignorował nawet swoją Matkę (zagubienie w świątyni, moimi braćmi i moją matką są ci...); robił raban na krzyżu przebaczając wszystkim i kanonizując dobrego łotra. Czasem bunt może wnieść coś pozytywnego, prowadzić do rozwoju. KROK 1: Przygotowanie duchowe LIPIEC 2014 WYCISZENIE STATUS: ZARAZ WRACAM Święty raban nie rodzi się jednak na rynku świata. Jezus wielokrotnie szukał wyciszenia i samotności. Każdą ważną decyzję i wybór poprzedzał modlitwą w osobności. Także do uczniów, którzy powrócili ze swoistego rabanu (duchy nam się poddają), mówi: idźcie i odpocznijcie nieco. Wśród propozycji rozwoju duchowego ważne są chwile wyciszenia i osobistej zadumy, adoracji, kontemplacji, skupienia przeżytego w dobrze dobranym miejscu, z dala od zgiełku świata, bez nieustannych słuchawek na uszach. Stąd status: zaraz wracam - nie jest ucieczką, ale nabraniem mocy do nowych zadań. Nie bój się ciszy!

10 Ś WIATOWE D NI M ŁODZIEŻY SIERPIEŃ 2014 RADOŚĆ ŁYKNIJ ŻYCIA! Smutny święty to żaden święty. Człowiek wiary nie musi być smutasem i nie może nim być, jeśli chce się stawać apostołem i misjonarzem. Dlaczego więc wiara, Kościół, chrześcijaństwo kojarzą nam się ze smutkiem? Radość bierze się z doświadczenia i przeżycia wspólnoty wiary: oazy, pielgrzymki, Lednica, Światowe Dni Młodzieży. Młodzi, którzy wracają z takich spotkań są radośni i nigdy nie czują się sami. Ich siła jest siła wspólnoty. Rozproszeni uczniowie i apostołowie (Emaus, kobiety przy grobie) byli smutni dopóki nie stanęli razem. Wieczernik, gdzie Jezus daje Ducha Pocieszyciela, przemienia wspólnotę wiary we wspólnotę radości (upili się młodym winem, mówią ci, którzy ich widzą). Duch Święty – On jest źródłem radości. KROK 1: Przygotowanie duchowe WRZESIEŃ 2014 MIŁOŚĆ ONA I ON Najtrudniej znaleźć zastosowanie Słowa Bożego w praktykowaniu miłości. Nie od dziś mówi się, że miłość zaślepia. Kiedy przyjdzie zauroczenie, zakochanie i wreszcie sama miłość (wielu ma myśli seks) – wtedy trudno o obiektywizm i miejsce dla sądów i opinii z boku. Liczy się ona i on, czyli ja i ta druga ukochana osoba. Może dlatego poszedł na wesele w Kanie, aby pokazać, że gdy Go zabraknie to młodzi sobie sami nie poradzą, bo zawsze ludzka miłość będzie niepełna i niedoskonała. Czy stać cię jednak, aby Jezusowy model miłości wpisać do swego ID, czy potrafisz być tutaj VIP-em czystego serca?

11 Ś WIATOWE D NI M ŁODZIEŻY Październik 2014 Pokora BEZ ŚCIEMY Jezus posługuje się nami takimi, jacy jesteśmy. Lalka barbie nie jest ideałem. Jest nim człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga, razem ze wszystkimi swymi ograniczeniami, bo Bóg widzi inaczej niż widzi świat. Zamiast dzielnych wojowników wybiera małego i rudego chłopca (Dawida), zamiast strategów i intelektualistów prostych rybaków (apostołowie), zamiast erudyty jąkającego się Mojżesza i wielu wielu innych. A więc – bez ściemy! Popracuj nad samoakceptacją i uznaj, że Bóg może być nielogiczny, a jednak pełen mocy. KROK 1: Przygotowanie duchowe Listopad 2014 Odpowiedzialność ZALOGUJ SIĘ! Wobec świata nie wolno być biernym. Stanie z boku, patrzenie się na zło, nie podejmowanie dobra jest sprzeczne z duchem nauki Jezusa. Obraz Sądu Ostatecznego pokazuje jak właściwie powinno wyglądać ID ucznia Jezusa. Otwarte oczy, serce, kieszeń, a także każdy czyn, podjęte zadanie to wyraz spełniania się w wielkim dziele budowania Królestwa Bożego na ziemi. Nie rezygnuj. Walcz jak Abraham nie tylko o 50-ciu, ale nawet 10-ciu czy 5-ciu sprawiedliwych. Walcz jak Mojżesz, który dziesięciokrotnie wracał do faraona, aby służyć narodowi. Zaloguj się! Jezus wzywa do odpowiedzialności.

12 Ś WIATOWE D NI M ŁODZIEŻY Materiały miesięczne Animatorzy grup na każdy miesiąc będą mieli do dyspozycji: a) wprowadzenie w tematykę miesiąca b) konspekt ewangelicznej rewizji życia metodą widzieć-ocenić-działać c) propozycja celebracji dla wspólnoty parafialnej d) medytacje biblijne na każdy tydzień według tematyki miesiąca e) video-komentarze młodzi-młodym do Ewangelii niedzielnych (w internecie) Program od 1 grudnia dostępny jest na stronie KDM: www.kdm.org.pl. Realizacja programu rozpocznie się od pierwszej niedzieli adwentu 2013 r. KROK 1: Przygotowanie duchowe

13 Ś WIATOWE D NI M ŁODZIEŻY Krzyż ŚDM Od samego początku wiernym świadkiem Światowych Dni Młodzieży jest Krzyż Roku Świętego, zwany też Krzyżem Młodych i Krzyżem ŚDM. Podarowany młodym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia, od 22 kwietnia 1984 roku stał się "żywą ikoną Kościoła pielgrzymującego po drogach świata". Na Krzyżu znajdują się słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II: "Nieście go po całej ziemi jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym". Krzyż ŚDM wędruje po całym świecie docierając do milionów serc młodych ludzi. Wysokość Krzyża 380 cm Szerokość Krzyża 175 cm KROK 2: Pielgrzymka symboli ŚDM

14 Ś WIATOWE D NI M ŁODZIEŻY Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani Od Niedzieli Palmowej 2003 roku razem z Krzyżem ŚDM wędruje Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Opiekunka Ludu Rzymskiego jest najbardziej ukochaną i czczoną ikoną maryjną w Rzymie. Oryginał Ikony znajduje się w Bazylice MB Większej w Rzymie. Wysokość Ikony 118 cm Szerokość Ikony 79 cm Waga Ikony 15 kg KROK 2: Pielgrzymka symboli ŚDM Te dwa znaki: Krzyż i Ikona Matki Bożej pokonują każdego roku długą drogę, aby młodzi całego świata mogli spotkać przy nich Jezusa Chrystusa i zdać sprawę z nadziei, która w nich jest.

15 Ś WIATOWE D NI M ŁODZIEŻY Przejęcie Krzyża i Ikony przez polską młodzież Ceremonia przejęcia symboli ŚDM od młodzieży brazylijskiej będzie miała miejsce w Rzymie w najbliższą Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 roku. Ojciec Święty Franciszek dokona tego na zakończenie uroczystej liturgii na placu św. Piotra. Krzyż ŚDM oraz Ikona Matki Bożej zostaną przejęte od młodych Brazylijczyków przez 100-osobową delegację Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży. W skład delegacji wejdą przedstawiciele wszystkich polskich diecezji, po dwie osoby delegowane z każdej diecezji. Młodzież uda się do Rzymu dwoma autokarami. - Polska północna: odp. ks. Emil Parafiniuk (Warszawa-Praga) - Polski południowa: odp. ks. Andrzej Wołpiuk (Bielsko-Żywiec). W piątek, 11 kwietnia, młodzież spotka się z delegatami międzynarodowymi z kilkudziesięciu krajów świata oraz wielu Ruchów Międzynarodowych, biorącymi udział w oficjalnym spotkaniu przygotowawczym do ŚDM 2016. KROK 2: Pielgrzymka symboli ŚDM

16 Ś WIATOWE D NI M ŁODZIEŻY Peregrynacja Krzyża i Ikony po polskich diecezjach Krzyż ŚDM oraz Ikona MB Salus Populi Romani odbędą wielomiesięczną pielgrzymkę do wszystkich polskich diecezji. Pierwsza część pielgrzymki będzie bezpośrednio po przyjęciu Krzyża przez Polskę; druga od grudnia 2014 roku. Od lipca do grudnia 2014 roku Krzyż i Ikona będą mogły nawiedzić kraje sąsiednie z Europy Południowej i Wschodniej. PROGRAM PEREGRYNACJI 13.04.2014 RZYM Przekazanie Krzyża przez Ojca Świętego 14.04.2014-03.05.2014 Poznań 04.05.2014-17.05.2014 Kalisz 18.05.2014-30.05.2014 Włocławek Kalendarz peregrynacji w innych diecezjach zostanie ustalony po 15 grudnia 2013 r. KROK 2: Pielgrzymka symboli ŚDM

17 Ś WIATOWE D NI M ŁODZIEŻY Przyjęcie młodych w diecezjach polskich Od roku 1997 centralne wydarzenia Światowych Dni Młodzieży są poprzedzone kilkudniowym pobytem grup zagranicznych we wszystkich diecezjach kraju, który jest gospodarzem spotkania. Okres ten w Brazylii nazwano Tygodniem misyjnym, ale najczęściej nosił on nazwę Dni w Diecezjach. Przewidujemy, że w tym etapie weźmie udział ok. 300 tysięcy młodych z zagranicy. Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM zaproponowało, aby poszczególne polskie diecezje przybrały na ten czas konkretną nazwę biblijną, związaną z określonym miejscem lub wydarzeniem historio zbawczym. Przyjęcie takiej koncepcji umożliwi przygotowanie jednej, spójnej linii programowej, a ponadto ułatwi młodym z różnych krajów świata zgłoszenie się do polskiej diecezji nie tylko według kryterium geograficznego, ale co ważniejsze - programowego, by wziąć udział w konkretnej inscenizacji biblijnej. KROK 3: Dni w Diecezjach

18 Ś WIATOWE D NI M ŁODZIEŻY KROK 3: Dni w Diecezjach BiałystokBetania (1) Bielsko-ŻywiecGóra Błogosławieństw BydgoszczGolgota CzęstochowaKana DrohiczynEden ElblągBetania (2) EłkGenezaret GdańskKafarnaum GliwiceSynaj (1) GnieznoJordan KaliszDom Józefa KatowiceKarmel KielceEmmanuel Koszalin-KołobrzegMeriba Kraków… LegnicaDom Maryi LublinMamre ŁomżaKanaan ŁowiczHoreb ŁódźŁódź Piotrowa OpoleNazaret PelplinCezarea PłockStudnia Jakubowa PoznańJordan (2) PrzemyślEin Karim RadomEmaus RzeszówTabor SandomierzJerozolima SiedlceJerycho SosnowiecGetsemani SzczecinDamaszek ŚwidnicaMagnificat TarnówSynaj (2) ToruńSyjon WarmiaWieczernik WarszawaMoria Warszawa-PragaBetlejem WłocławekMisericordia WrocławGalilea Zamość-LubaczówExodus Zielona Góra Królestwo Boże Diecezje greko-katolickie Przemyśl-Warszawa Sarepta Wrocław-GdańskaJordan (3) Nazwy biblijne

19 Ś WIATOWE D NI M ŁODZIEŻY KROK 4: Bilet dla Brata Dzieło pomocy młodym z krajów Europy Wschodniej - konkretna odpowiedź na słowa polskich biskupów, aby zatroszczyć się o młodych ze Wschodu - uczenie współodpowiedzialności za Kościół i realizacja błogosławieństwa o miłosierdziu - zbiórka funduszy dla pielgrzymów ze Wschodu poprzez różne formy tzw. biletomatów - aktywizacja osób niezwiązanych z ŚDM, m.in. osób starszych i ogółu parafian - rozpoczęcia projektu: 13 kwietnia 2013 (Niedziela Palmowa) - pierwszy produkt: płyta okolicznościowa z okazji kanonizacji Jana Pawła II - kolejne produkty: perełki z historią ŚDM, z orędziem papieża Franciszka do młodych - możliwość wsparcia poprzez darczyńców również bezpośrednio przez internet - beneficjentami projektu będą grupy duszpasterskie z Europy Wschodniej

20 Ś WIATOWE D NI M ŁODZIEŻY Rady dla katechetów i duszpasterzy (ks. Andrzej Kiciński) Po pierwsze rozważyć słowo Boże zawarte w haśle najbliższych ŚDM. Poprosić Ducha Św., aby usunął wszelkie nasze ludzkie myślenie o tym wydarzeniu. Po drugie przeczytać Orędzie na najbliższe Światowe Dni Młodzieży, Przeczytać także – jeśli ktoś wcześniej nie znał – List Jana Pawła II do młodych z roku 1985. Po trzecie zapoznać się wspólnie z logo najbliższych ŚDM. Logo to symbol, który jest czytelnym językiem nie tylko młodych. Przyciąga uwagę, wyróżnia z otoczenia i wiąże emocjonalnie z wydarzeniem. Po czwarte poznać historię i geografię spotkań. Rzym, Buenos Aires 1987, Santiago de Compostela 1989, Częstochowa 1991, Denver 1993, Manila 1995, Paryż 1997, Rzym 2000, Toronto 2002, Kolonia 2005, Sydney 2008, Madryt 2011, Rio de Janeiro 2013. Po piąte zaprosić kogoś, kto był uczestnikiem ŚDM. Nowa ewangelizacja polega na tym, że spotykamy się z konkretną osobą-świadkiem. Po szóste przedstawić strukturę ŚDM: Dni w diecezjach, Festiwal Młodych, Targi Powołaniowe, Mszę św. na rozpoczęcie, Ceremonię powitania Ojca św., Katechezy z biskupami- katechetami, Drogę Krzyżową, Czuwanie z Ojcem Świętym i Mszę św. na zakończenie.

21 Ś WIATOWE D NI M ŁODZIEŻY Rady dla katechetów i duszpasterzy Po siódme należy – co powinno charakteryzować każdego wychowawcę katolickiego – zaproponować różne możliwości włączenia się w ten projekt Kościoła. Od utworzenia w adwencie grupy formacyjnej dla młodzieży, poprzez zaproszenie wszystkich wiernych w parafii do modlitwy za ŚDM, włączenie się od Niedzieli Palmowej w projekt Bilet dla Brata, aż do przyjęcia młodzieży zza granicy w parafii w czasie Dni w Diecezjach, i zorganizowanie grupy, która wyruszy na ŚDM w roku 2016 do Krakowa.


Pobierz ppt "Ś WIATOWE D NI M ŁODZIEŻY Rio de Janeiro, 28 lipca 2013 Przygotowania duchowe do ŚDM w Krakowie 1 grudnia 2013, czyli w I niedzielę adwentu, ruszamy w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google