Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs wiedzy o Sidzinie z okazji 450-lecia jej lokacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs wiedzy o Sidzinie z okazji 450-lecia jej lokacji"— Zapis prezentacji:

1 Konkurs wiedzy o Sidzinie z okazji 450-lecia jej lokacji
Opracował: Tadeusz Uczniak Konkurs przeprowadzono podczas imprezy plenerowej Stowarzyszenia Tradycja i Natura w Bystrej –Sidzinie „Między dawnymi a nowymi czasy” w Skansenie w Sidzinie w dniu r.

2 Sprawdź swoją wiedzę… Na kolejnych slajdach pojawią się pytania dotyczące Sidziny. Prawidłowa odpowiedź ukaże się po kliknięciu myszką lub strzałką na klawiaturze.

3 1. Którą rocznicę lokacji obchodziła Sidzina w 1963 roku?
Odp. 400 lecia

4 2. Upamiętnieniem 400-lecia Sidziny jest pomnik. Gdzie stoi ten pomnik?
Odp. Pod dębem.

5 3. Z okazji 450-lecia Sidziny został wyrzeźbiony w drewnie pomnik
3. Z okazji 450-lecia Sidziny został wyrzeźbiony w drewnie pomnik. Kto jest autorem pomnika stojącego koło „ogrodu różańcowego”? Odp. Aleksander Basiura.

6 4. W okresie powojennym w Sidzinie działał teatr ludowy, świetlica „Koliba” i znany z licznych występów w wielu miejscowościach kraju, zespół regionalny, który prowadzili Adam Leśniak, Irena i Antoni Kolarz, Stanisław Czernik. Jaką nazwę nosił zespół? Odp. Koliba

7 5. Jakie miejscowości tworzą naszą gminę?
Odp. Bystra i Sidzina.

8 6. Pierwsza nazwa Sidziny związana jest z legendą o „kocim zamku”
6. Pierwsza nazwa Sidziny związana jest z legendą o „kocim zamku”. Jaką nazwę nosiła Sidzina w chwili powstania? Odp. Miłoszowa

9 7. Sidzina słynie nie tylko z pięknego krajobrazu, pracowitości i zaradności mieszkańców ale również z wielu pomników przyrody. Jakie imię nosi najsłynniejszy pomnik przyrody w Sidzinie? Odp. Dąb Adam.

10 9. Jak nazywa się góra o wysokości 960 m n. p. m
9. Jak nazywa się góra o wysokości 960 m n.p.m. położona w całości w Sidzinie? Odp. Kiełek

11 8. Pomnikami przyrody, nie ujętymi w rejestrze zabytków, są okazy skalne. Jak nazywa się duża skała znajdująca się w Sidzinie Górnej niedaleko Kiełka? Odp. Laskowa skała.

12 10. Schronisko turystyczne noszące imię Kazimierza Sosnowskiego jest zbudowane: a. na Hali Krupowej b. na Sidzińskich Pasionkach. Odp. Na Sidzińskich Pasionkach.

13 11. Którą kadencję pełni funkcję obecny Wójt Gminy Bystra- Sidzina?
Odp. Trzecią

14 12. Z Sidziną przez długie lata związana była, znana z literatury dziecięcej, pisarka, której imię nosiła szkoła nr 2. Jak nazywała się wspomniana pisarka? Odp. Maria Kędziorzyna.

15 13. Miejsce, gdzie w roku 1942 okupant hitlerowski postawił budynek strażnicy granicznej, a aktualnie stoi dom wczasów dziecięcych, związane jest z postacią dowódcy oddziału polskiego walczącego ze Szwedami podczas potopu, który zginął podczas „rajdu” oddziału 800 osobowego Szwedów, jaki miał miejsce w dniu 16 maja 1651 roku na Podhale i okolice, Jak nazywał się ten dowódca? Odp. Bieńkowski,

16 14. Jak nazywa się stowarzyszenie, które jest organizatorem imprezy „Między dawnymi a nowymi czasy” w Skansenie w Sidzinie? Odp. Stowarzyszenie „Tradycja i Natura”.

17 15. Jak nazywa się obecny Wójt Gminy Bystra- Sidzina?
Odp. Aureliusz Kania.

18 16. Prezesem Stowarzyszenia „Tradycja i Natura”, organizatora imprezy „Między dawnymi a nowymi czasy”, jest Pani Janina Totoś. Ilu członków liczy to stowarzyszenie? Odp. 62 osoby

19 17. Stowarzyszenie „Tradycja i Natura” jest organizatorem corocznych wystaw twórczości artystycznej mieszkańców z Bystrej, z Sidziny i z okolicznych miejscowości. Jaką twórczością zajmuje się jeden z twórców Bartek Trzop? Odp. Rzeźba w drewnie.

20 18. Wystawy Twórczości Ludowej odbywają się raz w Bystrej, drugi raz w Sidzinie. Gdzie była zorganizowana wystawa w bieżącym roku? Odp. W Bystrej

21 19. Pod historycznym dębem, na skrzyżowaniu dróg stoi pomnik poświęcony Janowi Pawłowi II. Kto był pomysłodawcą pomnika? Odp. Wójt Gminy Pan Aureliusz Kania.

22 20. Muzeum Kultury Ludowej – skansen w Sidzinie powstał dzięki „wrażliwości na przemijające piękno”, wychowawców i wychowanków domu wczasów dziecięcych. Głównym organizatorem muzeum był kierownik domu wczasów dziecięcych. Jak nazywał się twórca skansenu? Odp. Adam Leśniak

23 21. W wieku XIX Sidzinianie przywozili zza granicy pomniki i figury przydrożne, których znakiem rozpoznawczym były aniołki ze skrzydełkami. Takie pomniki między innymi dwa stoją na cmentarzu, jeden na Małej Sidzince. Skąd przywożono te figury? Odp. Z Białego Potoku na Słowacji.

24 22. Potok Bystrzanka tworzy kilka mniejszych potoków sidzińskich
22. Potok Bystrzanka tworzy kilka mniejszych potoków sidzińskich. Jak nazywają się największe potoki tworzące Bystrzankę? Odp. Sidzinka, Ciśniawka,

25 23. Jakiemu tragicznemu wydarzeniu z okresu okupacji poświęcona jest kapliczka przydrożna, przed sklepem Pana Ptasia na Sołtystwie? Odp. Pacyfikacji 26 stycznia 1945 roku i ustawieniu w tym miejscu 51 zakładników na rozstrzelanie.

26 24. W latach 60- tych XX wieku w Sidzinie działały 3 szkoły
24. W latach 60- tych XX wieku w Sidzinie działały 3 szkoły. Gdzie znajdowały się szkoły? Odp. Centrum wsi, u Trzopa i na Wielkiej Polanie.

27 25. W roku 1925 do wybudowanej „ochronki” na roli Trzopowej przybyły siostry. Do jakiego zgromadzenia zakonnego należą siostry w Sidzinie Górnej? Odp. Służebniczki Najświętszej Marii Panny ze Starej Wsi (Starowiejskie)

28 25. Co jest starsze- obecny kościół czy obraz Matki Boskiej Sidzińskiej?
Odp. Obraz z XV wieku a kościół z lat

29 26. Jak nazywa się ksiądz proboszcz Sidziński?
Odp. Józef Bafia

30 27. Do jakiego zgromadzenia zakonnego należy Ojciec dr Władysław Czarniak?
Odp. OFM Ordo Fratrum Minorum– Zakon Braci Mniejszych- franciszkanie,

31 28. Jak nazywa się ksiądz kapelan sprawujący posługę duchową i sióstr zakonnych u Trzopa?
Odp. ks. Adam Mroczek

32 29. W pobliżu skansenu przebiega kilka szlaków turystycznych
29. W pobliżu skansenu przebiega kilka szlaków turystycznych. Jakim szlakiem możemy dojść do Malinów? Odp. Niebieskim

33 30. Czy pojęcie hala i polana oznacza to samo?
Odp. Nie

34 31. Przed kościołem w Sidzinie stoi pomnik- kamienny krzyż
31. Przed kościołem w Sidzinie stoi pomnik- kamienny krzyż. Czyim staraniem postawiono ten pomnik? Odp. Kółka Rolniczego i Straży Ogniowej w 1911 roku.

35 32. Ojciec, dr Władysław Czarniak zebrał skrupulatnie w książce „Księża rodacy i duszpasterze Sidziny”, informacje o księżach pochodzących z Sidziny, pracujących w Sidzinie i związanych z Sidziną jako rezydenci. Ilu księży pochodziło z Sidziny? (Można podać z dokładnością do 10). Odp. 26

36 33. Jak nazywa się sołtys Sidziny?
Odp. Bolesław Czarny

37 34. Jakie imię nosi Zespół Szkół w Sidzinie?
Odp. Dzieci Zamojszczyzny.

38 35. Który obiekt w skansenie należy do najstarszych?
Odp. Dom Banasika z Malej Sidzinki. Z 1809

39 36. Jaki święty jest patronem kościoła parafialnego w Sidzinie?
Odp. Św. Mikołaj

40 37. W Sidzinie Górnej staraniem ks
37. W Sidzinie Górnej staraniem ks. Jana Trzopińskiego został wybudowany kościółek na wzór kościoła w Kochawinie, gdzie był proboszczem. Pod jakim wezwaniem jest ten kościół? Odp. Najświętszego Serca Pana Jezusa

41 38. W wieku XIX proboszczem w Sidzinie był znany na Podhalu, Orawie i aż po Nowy Sącz kaznodzieja, spowiednik zwany „Apostołem Podhala” twórca ruchu religijnego „Sidziniarki”. Jak nazywał się sławny proboszcz Sidziński? Odp. Wojciech Blaszyński

42 39. Co jest starsze w Sidzinie orkiestra czy straż pożarna?
Odp. Orkiestra, gdyż powstała 15 sierpnia 1886 r a straż ogniowa 24 maja 1907

43 40. W ilu miejscach można w niedzielę uczestniczyć we Mszy św
40. W ilu miejscach można w niedzielę uczestniczyć we Mszy św. w Sidzinie? Odp. W czterech- w kościele parafialnym, kaplicy u Trzopa, na Wielkiej Polanie i na Binkówce.

44 41. Czy Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze obejmuje swym działaniem naszą gminę?
Odp. Tak – obejmuje wszystkie gminy w powiecie suskim

45 42. Czy w dziejach Sidziny był poseł do sejmu?
Odp. Tak - Pan Bronisław Jaromin.

46 43. W Sidzinie wiele osób nosi identyczne nazwiska i imiona, dlatego dla określenia konkretnej osoby, niektórzy Sidziniacy posiadają tak zwane przezwisko (przydomek). Proszę podać co najmniej 3 popularne w Sidzinie przezwiska. Odp. Grelok, Łucka, Głusok, Śmorzec, Haciek, Kubernas, Chlaptok, Cielok.

47 44. Autorem albumu wydanego z okazji 450- lecia Sidziny jest Pani Barbara Lasek. Gdzie pracuje Pani Barbara? Odp. W Urzędzie Gminy

48 45. Skansen w ostatnim czasie wzbogacił się jeszcze o jeden obiekt
45. Skansen w ostatnim czasie wzbogacił się jeszcze o jeden obiekt. Jest nim drewniana chałupa. Czyja to chałupa i skąd pochodzi? Odp. Chałupa rodzinna Gałków z Zarębek w Bystrej.

49 46. Prezesem Związku Podhalan w Polsce jest Pan Maciej Motor
46. Prezesem Związku Podhalan w Polsce jest Pan Maciej Motor. Jakie „przezwisko rodowe” nosi Pan Prezes? Odp. :”Grelok”

50 47. Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” wspiera finansowo różnego rodzaju przedsięwzięcia mieszkańców powiaty suskiego. W Sidzinie dzięki LGD „Podbabiogórze zabudowuje się centrum wsi: powstał piękny ogród różańcowy, powstaje park wypoczynku, uporządkowano chodnik wokół kościoła, w Gminnym Ośrodku Kultury prowadzona jest nauka gry, odbyło się kilka imprez kulturalno- rozrywkowych itp. Dużą pomocą w prawidłowym sporządzeniu wniosków o dotacje służy Pan Stanisław Tempka. Skąd pochodzi pan Stanisław? Odp. Z roli Wiertelowej w Sidzinie

51 48. Od chwili powstania Gminy Bystra- Sidzina, w Urzędzie Gminy pracuje Pani Maria Galicka. Na jakim stanowisku pracuje Pani Maria? Odp. Sekretarza Gminy.

52 49. Jak nazywa się potok przepływający koło skansenu?
Odp. Kamycki.

53 To już wszystkie pytania z okazji Jubileuszu Sidziny
Następne będą za 50 lat 


Pobierz ppt "Konkurs wiedzy o Sidzinie z okazji 450-lecia jej lokacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google