Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Parki Narodowe w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Parki Narodowe w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Parki Narodowe w Polsce
Polskie Parki Narodowe

2 Polskie Parki Narodowe
Spis treści Wiadomości ogólne Rozmieszczenie parków narodowych Babiogórski Park Narodowy Białowieski Park Narodowy Biebrzański Park Narodowy Bieszczadzki Park Narodowy Drawieński Park Narodowy Gorczański Park Narodowy Kampinoski Park Narodowy Karkonoski Park Narodowy Magurski Park Narodowy Narwiański Park Narodowy Ojcowski Park Narodowy Park Narodowy Bory Tucholskie Park Narodowy Gór Stołowych Park Narodowy Ujście Warty Pieniński Park Narodowy Poleski Park Narodowy Roztoczański Park Narodowy Słowiński Park Narodowy Świętokrzyski Park Narodowy Tatrzański Park Narodowy Wielkopolski Park Narodowy Wigierski Park Narodowy Woliński Park Narodowy Zakończenie Polskie Parki Narodowe

3 Polskie Parki Narodowe
Mamy 23 parki narodowe reprezentujące większość głównych środowisk kraju. Wiele z nich należy do obszarów przyrodniczych wyróżniających się swoistymi walorami w Europie i na świecie [Fabijański 2004 ] Spośród wszystkich parków narodowych aż 7 wpisano na Listę Rezerwatów Biosfery UNESCO, 1 park narodowy uznano za Światowe Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze, 2 objęto międzynarodową konwencją ochrony obszarów wodno-błotnych RAMSAR. Niewiele krajów może poszczycić się taką różnorodnością krajobrazów, jakie występują w Polsce - od gór typu alpejskiego, poprzez krajobraz wyżyn, pasmo nizin z dzikimi dolinami rzecznymi, rozległymi obszarami bagiennymi i kompleksami torfowisk, po pojezierza oraz piękne wybrzeże z ruchomymi wydmami. Dzięki ich istnieniu zostaną zachowane dla przyszłych pokoleń fragmenty pierwotnej przyrody oraz obszary o dużej różnorodności [Cyrul 2003]. Polskie Parki Narodowe

4 Rozmieszczenie Parków Narodowych w Polsce
Polskie Parki Narodowe

5 Polskie Parki Narodowe

6 Babiogórski Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe

7 Babiogórski Park Narodowy
Babiogórski Park Narodowy położony jest przy granicy ze Słowacją w Beskidzie Żywieckim na terenie województwa małopolskiego. Powierzchnia 3392 ha. Utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów roku. W 1978 roku z uwagi na swoje wyjątkowe walory przyrodnicze został włączony przez UNESCO do międzynarodowej sieci rezerwatów biosfery [Cyrul 2003]. Babiogórski Park Narodowy chroni większą część masywu Babiej Góry (1725 m n.p.m.) najwyższego szczytu w Beskidach Zachodnich. Polskie Parki Narodowe

8 Polskie Parki Narodowe
Flora Babiogórskiego Parku Narodowego liczy około 700 gatunków roślin naczyniowych, 200 mchów, 250 porostów i ponad 800 grzybów. Nie jest to liczba wyjątkowo duża, ale spotykamy tu sporo gatunków rzadkich i chronionych. Szczególnie bogate w cenne okazy są wysokie partie gór. Rośliny kwiatowe i porosty tworzą tam kolorową mozaikę wśród skał [Fabijański 2004]. Polskie Parki Narodowe

9 Białowieski Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe

10 Białowieski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy, utworzony w 1947 roku zajmuje 5348 ha. Na obszarze parku rosną unikatowe okazy starych drzew, około 80 gat. roślin i ponad 200 gat. mszaków i porostów. Znajduje się tutaj ośrodek hodowli żubrów. Białowieski Park Narodowy został uznany przez UNESCO za rezerwat biosfery Polskie Parki Narodowe

11 Biebrzański Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe

12 Biebrzański Park Narodowy
Biebrzański Park Narodowy, chroniący najcenniejsze torfowiska na tym terenie to największy park w Polsce. Polskie Parki Narodowe

13 Polskie Parki Narodowe
Biebrzański Park Narodowy został utworzony w 1993 roku i jest największym parkiem narodowym w Polsce. Powierzchnia parku wynosi ha i chroni rozległe prawie niezmienione dolinowe torfowiska z unikalną różnorodnością gatunków roślin, ptaków i zwierząt. Dolina Biebrzy jest bardzo ważnym miejscem gniazdowania, żerowania odpoczynku dla ptactwa wodno błotnego toteż w roku 1995 została wpisana na listę siedlisk konwencji RAMSAR tj. obszarów mokradłowych o międzynarodowym znaczeniu zwłaszcza jako środowisko życia ptactwa wodno-błotnego Polskie Parki Narodowe

14 Bieszczadzki Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe

15 Bieszczadzki Park Narodowy
Bieszczadzki Park Narodowy obejmuje dwa najwyższe pasma: graniczne ze Słowacją i Ukrainą ze szczytami Kremenarosem i Rozsypańcem, Wielką i Małą Rawką oraz pasmo połonin z Połoniną Wietlińską i Caryńską oraz Tarnicą. Powierzchnia parku zajmuje ha. Bieszczadzki Park Narodowy został utworzony w 1973 roku i jest trzecim co do wielkości parkiem narodowym na terenie Polski. Od 1992 roku stał się częścią Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery ,,Karpaty Wschodnie”, to pierwszy rezerwat biosfery UNESCO leżący na obszarze trzech krajów. Polskie Parki Narodowe

16 Drawieński Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe

17 Drawieński Park Narodowy
Na zachodzie Polski utworzony został Drawieński Park Narodowy, w którym chroni się krajobraz młodoglacjalny (głównym celem tego parku jest zachowanie cennego biotopu lęgowego rzadkich gatunków ptaków wodnych i błotnych).  Drawieński Park Narodowy, powstały w 1990, położony w centralnej części Równiny Drawskiej, obejmuje fragment doliny Drawy i część Puszczy Drawskiej. Powierzchnia 8691 ha. Ścisłej ochronie podlega 225 ha.    Polskie Parki Narodowe

18 Gorczański Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe

19 Gorczański Park Narodowy
Gorczański Park Narodowy obejmuje centralną część masywu Gorców z dwoma głównymi grzbietami: Turbacz-Gorc, Turbacz-Kudłoń. Gorczański Park Narodowy został powołany w 1981 roku. Jego powierzchnia wynosi ha. Obejmuje typowe pasmo górskie z piętrowym układem roślinności. Rosną tutaj lasy pierwotnej Puszczy Karpackiej z jodłami i bukami liczącymi po około 250 lat. Gorczański Park Narodowy słynie z malowniczych widoków. Roztaczające się z wysoko położonych hal pasterskich panoramy Tatr, Pienin, Beskidu Żywieckiego i Wyspowego należą do najpiękniejszych. Gorce od stuleci były po Tatrach drugim co do wielkości ośrodkiem pasterstwa w naszych górach. Polany zajmują zaledwie około 5% powierzchni parku, ale rośnie na nich ponad 1/3 gatunków roślin naczyniowych występujących na tym terenie [Fabijański 2004]. Polskie Parki Narodowe

20 Kampinoski Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe

21 Kampinoski Park Narodowy
Położony jest na terenie województwa mazowieckiego, na północny-zachód od Warszawy. Obejmuje fragment pradoliny Wisły na terenie Puszczy Kampinoskiej. Utworzony został w roku 1959, obecnie zajmuje pow ha, z czego 70% stanowią lasy. Na terenie parku wyznaczono 22 obszary ochrony ścisłej zajmujące pow ha. Polskie Parki Narodowe

22 Karkonoski Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe

23 Karkonoski Park Narodowy
Karkonoski Park Narodowy (KPN) został utworzony 16 stycznia 1959 roku. Zajmuje najpiękniejsze krajobrazowo i najwyższe partie Karkonoszy o powierzchni 5548 ha. Największą cześć parku zajmują lasy objęte głównie ochroną częściową. Obszar powyżej górnej granicy lasu, czyli całe piętro kosodrzewiny i piętro alpejskie o powierzchni 1716 ha objęte jest ochroną w 3 rezerwatach ścisłych. W skład Parku wchodzą również dwie enklawy na Pogórzu Karkonoskim: Góra Chojnik oraz Wodospad Szklarki. KPN rozciąga się wąskim 1,5 km pasmem wzdłuż granicy państwowej od Mumlawskiego Wierchu na zachodzie do przełęczy Okraj na wschodzie. Polskie Parki Narodowe

24 Polskie Parki Narodowe
W 1993 roku decyzją działającego w ramach UNESCO Międzynarodowego Komitetu MaB (program Człowiek i Środowisko) w Paryżu został utworzony Bilateralny Rezerwat Biosfery Karkonosze/ Krkonose. Utworzenie Rezerwatu było wynikiem wspólnych polsko - czeskich dążeń. Obejmuje on swoim zasięgiem dotychczasowy obszar parków narodowych : Karkonoskiego Parku Narodowego i utworzonego w 1963 roku po czeskiej stronie Karkonoszy Krkonosského národního parku. Powierzchnia Rezerwatu wynosi 60,5 tys. ha, z czego 55 tys. ha leży na terenie Czech, a 5,5 tys. ha na terenie Polski. Rezerwat Biosfery tworzą trzy strefy : rdzenna (10,1 tys.ha), buforowa (32 tys. ha) i tranzytowa (18,4 tys). Polskie Parki Narodowe

25 Magurski Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe

26 Magurski Park Narodowy
Beskid Niski jest najdzikszą i najrozleglejszą częścią naszych Beskidów. Magurski Park Narodowy stanowi główną ostoję tutejszej zwierzyny. Powierzchnia parku wynosi ha. Polskie Parki Narodowe

27 Polskie Parki Narodowe
W ramach tworzenia Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych Natura 2000 Magurski Park Narodowy został zgłoszony do Komisji Europejskiej jako specjalny obszar siedlisk OSTOJA MAGURSKA. Magurski Park Narodowy utworzony został w 1995 roku. Leży w południowej części kraju w Beskidzie Niskim, przy granicy ze Słowacją. Położony jest na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego. Ponad 90% powierzchni parku zajmują lasy, wśród których dominują buczyny. Tutejsze bory jodłowe należą do najzdrowszych w kraju. Park narodowy jest matecznikiem grubej zwierzyny. Obok niedźwiedzi, wilków, rysiów i żbików, kojarzonych z górami, żyją tu gatunki nizinne, jak jenoty, łosie i bobry [Fabijański 2004]. Beskid Niski jest terenem wtórnie zdziczałym. Jego dawnych mieszkańców, Łemków, wysiedlono po II wojnie światowej. Wiele wsi łemkowskich zarosło lasem. W ten sposób powstała niezwykła mozaika lasów i nie użytkowanych łąk i pól, stopniowo zarastających krzakami, z kępami starych drzew z prowadzącymi donikąd drogami [Fabijański 2004]. Polskie Parki Narodowe

28 Narwiański Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe

29 Narwiański Park Narodowy
Narwiański Park Narodowy znajduje się w Dolinie Górnej Narwi. Park został utworzony w 1996 roku, jego symbolem jest zagrożony wyginięciem gatunek ptaka - błotniak stawowy. Ekosystemami dominującymi, stanowiącymi prawie 90% powierzchni parku są bagna, tereny podmokłe i wody. Unikatowy układ bardzo różnorodnych środowisk zapewnia rozwój bogatej flory wodno-lądowej i bagiennej. W NPN występuje około 50% wszystkich zespołów roślinności szuwarowej i wodnej z całej Polski. Polskie Parki Narodowe

30 Ojcowski Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe

31 Ojcowski Park Narodowy
Komu obce strony znane, Wstydem lice swe zarumień, Jeśliś widział Tybr, Sekwanę, A Prądnika minął strumień. Po co szukać obcych krajów, Alp odwiedzać grzbiet wysoki? Wśród Ojcowa skał i gajów Równie szczytne masz widoki. [Franciszek Salezy Dmochowski] Polskie Parki Narodowe

32 Polskie Parki Narodowe
OPN położony jest w Polsce południowej, kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa. Jest to najmniejszy park narodowy w Polsce, choć ilością atrakcji nie ustępuje innym. Powstał w styczniu 1956 roku z inicjatywy profesora W. Szafera. Park obejmuje malowniczą, przepiękną Dolinę Prądnika, w której nagromadziły się majestatyczne ostańce skalne o charakterystycznych kształtach i nazwach. Także tutaj występuje największe na Jurze skupisko jaskiń, m.in. Grota Łokietka czy Jaskinia Ciemna. Polskie Parki Narodowe

33 Park Narodowy Bory Tucholskie
Polskie Parki Narodowe

34 Park Narodowy Bory Tucholskie
Park Narodowy "Bory Tucholskie" utworzono 1 lipca 1996 roku. Ochroną objęto powierzchnię ha lasów, jezior, łąk i torfowisk. Park leży w północno- środkowej części kraju, w województwie pomorskim, powiat chojnicki, w największym w Polsce kompleksie leśnym: Borach Tucholskich. PNBT jest ważnym uzupełnieniem sieci obszarów objętych najwyższą formą ochrony przyrody w Polsce. Utworzenie w Borach Tucholskich parku narodowego ma na celu ochronę oligotroficznego krajobrazu sandrowego, jedynego tego typu w obecnie istniejących parkach narodowych w Polsce, a unikatowego w Europie. Polskie Parki Narodowe

35 Park Narodowy Gór Stołowych
Polskie Parki Narodowe

36 Park Narodowy Gór Stołowych
Park Narodowy Gór Stołowych położny jest w środkowych Sudetach, na granicy z Czechami w południowo-zachodniej części Polski, w województwie dolnośląskim. Utworzony został w 1993 r. na obszarze ha, by chronić unikalne wartości przyrody nieożywionej - niezwykłą rzeźbę jedynych w Polsce gór o budowie płytowej. Park obejmuje szczytowe partie Gór Stołowych i trzy rezerwaty przyrody. Góry Stołowe to najatrakcyjniejsza krajoznawczo i krajobrazowo grupa górska w Sudetach. Ciągną się od Kotliny Kamiennogórskiej w kierunku północno zachodnim, do Kotliny Kłodzkiej na południowy wschód. Pasmo ma ok. 42 km długości i od 7 do 12 km szerokości. Podzielone jest granicą polsko-czeską na trzy części. Znaczna część Gór Stołowych znajduje się na terenie Czech, ale najwyższa i najciekawsza należy do Polski. Tu właśnie utworzono Park Narodowy Gór Stołowych. Polskie Parki Narodowe

37 Park Narodowy Ujście Warty
Polskie Parki Narodowe

38 Park Narodowy Ujście Warty
Park Narodowy Ujście Warty - najmłodszy z 23 parków narodowych na terenie Polski, utworzony 1 lipca 2001 roku z połączenia rezerwatu Słońsk i części Parku Krajobrazowego Ujście Warty. Park o powierzchni 8038 ha obejmuje rozlewiska u ujścia rzeki Warty do Odry, wytwarzane w dużej mierze przez rzekę Postomię. Park został założony dla ochrony unikalnych terenów podmokłych, rozległych łąk i pastwisk, które są jedną z najważniejszych w Polsce ostoją ptaków wodnych i błotnych. Polskie Parki Narodowe

39 Pieniński Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe

40 Pieniński Park Narodowy
Pieniny to najbardziej niezwykłe góry w Polsce. Są niskie i zajmują małą powierzchnie, ale bogactwem form krajobrazu, roślin i zwierząt mogłyby obdzielić połowę Karpat. Polskie Parki Narodowe

41 Polskie Parki Narodowe
Pieniński Park Narodowy położony w Pieninach w południowej części kraju w województwie małopolskim na granicy polsko-słowackiej. Pieniny dzielą się na Pieniny Spiskie, Pieniny Właściwe (tu usytuowany jest park) i Małe Pieniny. Park powstał w 1932 roku a jego powierzchnia wynosi ha. Obszar parku charakteryzuje specyficzny mikroklimat. Położone dookoła wyższe góry: Tatry, Gorce i Beskid Sądecki zasłaniają Pieniny od zimnych wiatrów i zbierają opady. Ciepłe i suche tereny są rajem dla roślin. Na około 24 km2 powierzchni parku występuje 1100 gatunków roślin naczyniowych, czyli około połowy wszystkich stwierdzonych w Polsce. W parku można spotkać 30 gatunków storczyków. Na stromych górskich zboczach przetrwały naturalne lasy bukowe, bory jodłowe i jodłowo bukowe. Na niewielkim obszarze żyją rysie, żbiki i wydry, a także rzadkie bociany czarne, puchacze, dzięcioły trójpalczaste [Fabijański ] Polskie Parki Narodowe

42 Polskie Parki Narodowe
Poleski Park Narodowy Polskie Parki Narodowe

43 Polskie Parki Narodowe
Poleski Park Narodowy Poleski Park Narodowy powstał w 1990 r. na bazie rezerwatów torfowiskowych: Durne Bagno, Jezioro Moszne, Jezioro Długie, Torfowisko Orłowskie. Najcenniejszymi elementami Parku są torfowiska: niskie, przejściowe i wysokie, wyróżniające Poleski Park Narodowy spośród wszystkich innych polskich parków narodowych. Rozległością i stanem zachowania ustępują w Polsce jedynie Bagnom Biebrzańskim. Polskie Parki Narodowe

44 Roztoczański Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe

45 Roztoczański Park Narodowy
Roztoczański Park Narodowy leży na Roztoczu Środkowym. Powstał w 1974 r. Obecnie obejmuje powierzchnię 8481,76 ha, z czego 92% zajmują lasy. Ochroną ścisłą jest objętych ponad 880 ha (ok. 10%) lasów Parku. Otoczony jest strefą ochronną, która wynosi ha. W 1979 r sprowadzono bobry (żyjące tu w przeszłości), a w 1982 r. stworzono ostoję konika polskiego (potomka tarpana i ras lokalnych). Polskie Parki Narodowe

46 Słowiński Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe

47 Słowiński Park Narodowy
Park utworzono 1 stycznia 1967 roku. Swoją nazwę zawdzięcza Słowińcom - ludności kaszubskiej która kiedys zamieszkiwała min. teren parku. Park ma pow ha. Jego niepowtarzalne wartości przyrodnicze spowodowały, że został zaliczony w 1977 roku przez UNESCO do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery. Obejmuje on swoim zasięgiem odcinek wybrzeża od Rowów do Łeby, jeziora : Łebsko(7140ha), Gardno(2468ha), Dołgie Wielkie(146ha) i Dołgie Małe(6,3ha), oraz przylegające do nich lasy. Prawdziwym unikatem w parku sa ruchome wydmy. Wyrzucany przez morze piasek jest osuszany przez słońce i wiatr i wywiewany dalej w głąb lądu. Efektem tego procesu, który trwa juz ponad 5 tysięcy lat są ruchome wydmy, których wysokośc przekracza 30 metrów. Nie znają one litości i zasypują wszystko co napotkają na swej drodze. Częstym widokiem sa przysypane do połowy kikuty drzew. Polskie Parki Narodowe

48 Świętokrzyski Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe

49 Świętokrzyski Park Narodowy
Położony jest w centralnej części Polski, na terenie województwa świętokrzyskiego. Został utworzony w 1950 roku, obecnie zajmuje powierzchnię 7626 ha, z czego 7212 ha zajmują lasy. Na terenie parku wyznaczono 5 obszarów ochrony ścisłej. Swym zasięgiem obejmuje najstarsze w Europie pasmo górskie (Góry Świętokrzyskie). Największym walorem geologicznym są gołoborza, małe podszczytowe rumowiska skalne nie porośnięte roślinnością. Świętokrzyski Park Narodowy słynie z restytucji cisa, obecnie na tym terenie rośnie około 1300 sztuk. 674 drzewa zostały uznane z pomniki przyrody. Cennym skarbem parku jest endemiczny bór jodłowy i stanowiska modrzewia polskiego. Polskie Parki Narodowe

50 Tatrzański Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe

51 Tatrzański Park Narodowy
Tatrzański Park Narodowy położony w południowej części Polski w Karpatach Zachodnich. Administracyjnie park znajduje się w województwie małopolskim. Obejmuje swym zasięgiem cały obszar polskiej części Tatr i kompleksy leśne przylegające do nich od północy. Od północy graniczy z Zakopanem oraz gminami Kościelisko, Poronin i Bukowina Tatrzańska. Od południa, wschodu i zachodu poprzez granicę państwową sąsiaduje ze Słowackim Tatrzańskim Parkiem Narodowym (TANAP). Utworzony w dniu 1 stycznia 1955 r. zajmuje powierzchnie ha, z czego objęto ochroną ścisłą. Polskie Parki Narodowe

52 Polskie Parki Narodowe
Flora i fauna Tatr obfitują w rzadkie czy wręcz unikatowe gatunki roślin i zwierząt. Roślinność naczyniowa tego obszaru liczy ponad 1000 gatunków. Z 430 roślin górskich występujących w Polsce w Tatrach rośnie aż 400. Połowę z nich znajdziemy jedynie tutaj, przede wszystkim w piętrach turniowym i alpejskim [Fabijański 2004]. Zwierzęta Tatr różnią się od tych żyjących na nizinach. Wraz ze wzrostem wysokości gwałtownie maleje ich liczba. W najwyższych położeniach górskich spotykamy już tylko gatunki nie występujące gdzie indziej, kozice czy świstaki [Gąsienica-Byrcyn 1999]. Polskie Parki Narodowe

53 Wielkopolski Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe

54 Wielkopolski Park Narodowy
Wielkopolski Park Narodowy utworzony został na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 roku, a jego granice objęły powierzchnię 9600 ha, z czego pod zarządem Parku znalazło się ok ha W Parku utworzono 18 obszarów ochrony ścisłej o łącznej powierzchni 260 ha. Chronią one rozmaite formy krajobrazu polodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne, a także związane z nimi zwierzęta. Ochroną objęto także 32 drzewa pomnikowe i 1 głaz narzutowy. Polskie Parki Narodowe

55 Wigierski Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe

56 Wigierski Park Narodowy
Wigierski Park Narodowy znajduje się w północno-wschodniej Polsce, na terenie województwa podlaskiego, w krainie Mazursko-Podlaskiej, w północno-wschodniej części dzielnicy Pojezierza Mazurskiego i północnej dzielnicy Puszczy Augustowskiej. Park utworzony został 1 stycznia 1989 roku na obszarze ha. Aktualna jego powierzchnia wynosi ha, w tym 9464 ha to grunty leśne, 2908 ha - wody i 2714 ha inne tereny, głównie użytkowane rolniczo (2229 ha). Ochroną ścisłą objętych jest 623 ha, w tym 283 ha lasów. Obszary zagospodarowane rolniczo objęte są ochroną krajobrazową. Największym atutem - skarbem WPN są jego wody, które decydują o pięknie krajobrazu i unikatowej wartości przyrodniczej tego obszaru. W granicach Parku znajdują się 42 naturalne zbiorniki wodne. Największe, najgłębsze i najatrakcyjniejsze z nich to jezioro Wigry urozmaicone wyspami, zatokami, głębinami i przybrzeżnymi płyciznami. Wody w WPN to nie tylko jeziora, są tu piękne rzeki, strumienie, źródliska. Wyrazem uznania dla wyjątkowych walorów wód wigierskich było umieszczenie jeziora Wigry w "Projekcie Aqua", na liście najcenniejszych ekosystemów wodnych świata, przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody w roku 1975. Polskie Parki Narodowe

57 Woliński Park Narodowy
Polskie Parki Narodowe

58 Woliński Park Narodowy
Woliński Park Narodowy położony jest na wyspie Wolin. Jego obecna powierzchnia wynosi ha. Najbardziej charakterystycznym elementem wolińskiego krajobrazu są nadmorskie klify, najwyższe na polskim wybrzeżu, osiągające wysokość do 93 m n.p.m. Znamiennymi elementami świata roślinnego są stare buczyny nadmorskie, storczyki, słonorośla. Szczególne znaczenie dla symboliki Parku ma mikołajek nadmorski. Świat zwierzęcy reprezentują przede wszystkim ptaki- oficjalnym symbolem Wolińskiego Parku Narodowego jest bielik, zwany czasem orłem morskim. Jedną z największych atrakcji turystycznych Parku jest Zagroda Pokazowa Żubrów. Polskie Parki Narodowe

59 Polskie Parki Narodowe
Polskie Parki Narodowe zajmują niespełna 1% powierzchni kraju. To zbyt mało, żeby skutecznie chronić przyrodę. 1 lipca 2001 roku powstał nowy park Ujście Warty. W przyszłości planuje się utworzenie kolejnych: Mazurskiego w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, Turnickiego na Pogórzu Przemyskim, być może także Jurajskiego w okolicach Częstochowy. Polskie Parki Narodowe

60 Polskie Parki Narodowe
Dziękuję za uwagę Polskie Parki Narodowe


Pobierz ppt "Parki Narodowe w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google