Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Figury płaskie I PRZESTRZENNE Wykonała: Klaudia Marszał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Figury płaskie I PRZESTRZENNE Wykonała: Klaudia Marszał"— Zapis prezentacji:

1 Figury płaskie I PRZESTRZENNE Wykonała: Klaudia Marszał

2 Trójkąt Trójkąt – wielokąt o trzech bokach. Trójkąt to najmniejsza (w sensie inkluzji) figura wypukła i domknięta, zawierająca pewne trzy ustalone i niewspółliniowe punkty płaszczyzny (otoczka wypukła wspomnianych trzech punktów). Odcinki tworzące łamaną nazywamy bokami trójkąta, punkty wspólne sąsiednich boków nazywamy wierzchołkami trójkąta. Każdy trójkąt jest jednoznacznie wyznaczony przez swoje wierzchołki.

3 Kwadrat Kwadrat – wielokąt foremny (czworokąt), posiadający cztery boki równej długości oraz cztery kąty wewnętrzne o równej wartości wynoszącej 90°. Kwadrat jest szczególnym przypadkiem prostokąta o wszystkich bokach równej długości. Jest on również szczególnym przypadkiem rombu, którego wszystkie kąty wewnętrzne są proste. Można powiedzieć, że kwadrat to prostokąt będący jednocześnie rombem.

4 Prostokąt Prostokąt to figura geometryczna, która ma cztery boki, cztery wierzchołki i dwie pary równoległych boków o równej długości, np. 2 mają po 3cm, a 2 mają 4cm. Prostokąt ma dwie przekątne, które nie zawsze przecinają się pod kątem prostym, ale są równej długości. Pole prostokąta = a · b.

5 Romb Romb(rzadziej ukośnik– w geometrii czworokąt (wypukły) o bokach równej długości; każdy romb jest równoległobokiem, zaś szczególnym jego przypadkiem (o wszystkich kątach prostych) jest kwadrat.

6 Równoległobok Równoległobok jest szczególnym przypadkiem trapezu. Jego przeciwległe boki są nie tylko równoległe, ale też równej długości. Jego przekątne przecinają się w połowie swojej długości (nie zawsze pod kątem prostym). Przeciwległe kąty są równej miary. Suma miar kątów sąsiednich, czyli leżących przy tym samym boku, wynosi 180° (kąt półpełny).

7 Trapez Trapez – czworokąt mający przynajmniej jedną parę równoległych boków nazywanych podstawami, pozostałe noszą nazwę ramion; odległość między podstawami to wysokość. Suma miar kątów leżących przy tym samym ramieniu dowolnego trapezu jest równa 180°.

8 Koło i kula Koło – zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od ustalonego punktu na tej płaszczyźnie (środka koła) nie przekracza pewnej wartości (promienia koła). Równoważna definicja: część płaszczyzny ograniczona przez pewien okrąg; okrąg ten zawiera się w kole i jest zarazem jego brzegiem.

9 Graniastosłupy Graniastosłup – wielościan, którego wszystkie wierzchołki są położone na dwóch równoległych płaszczyznach, zwanych podstawami graniastosłupa i którego wszystkie krawędzie leżące poza tymi podstawami są do siebie równoległe.

10  Wzory  Prostokąt Pole: P = a • b
Trapez Pole: P = ½(a+b) • h Romb Pole: a) P = ½ e • f (e, f – dłuższa i krótsza przekątna rombu) b) P = a • h (a – bok, h – wysokość) Obwód: O = 4 a (a - długość boku rombu) Koło Pole: P = π • r² (π – to wartość stała o przybliżonej wielkości 3,14; r – promień koła) Obwód: L = 2 π • r r - promień okręgu Równoległobok Pole: P = a • h (a – bok równoległoboku; h- wysokość opuszczona na bok a) Obwód: O =2 (a + b) (a, b - długości boków równoległoboku) Graniastosłup pole: Pc=2Pp+Pb


Pobierz ppt "Figury płaskie I PRZESTRZENNE Wykonała: Klaudia Marszał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google