Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PARTNER HANDLOWY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PARTNER HANDLOWY."— Zapis prezentacji:

1 PARTNER HANDLOWY

2 Centrale MICRONET BETA ALFA plus DELTA 160 DELTA 320 DELTA 480

3 Centrale modułowe, analogowe ALFA
BETA pojemność od 2/6 do 4/16 linie miejskie analogowe lub/i ISDN (2B+D) linie wewnętrzne analogowe do 8 aparatów systemowych ALFA plus pojemność od 2/16 do 12/48 linie miejskie analogowe lub/i ISDN (2B+D) linie wewnętrzne analogowe do 16 aparatów systemowych

4 BETA - dostępne konfiguracje
1 slot (do 4 kanałów) dla karty linii miejskich, dostępne typy kart: 2 LM analogowe 4 LM analogowe 1 wyposażenie BRA - ISDN (2B+D) 2 wyposażenia BRA - ISDN (2B+D) 1 wyposażenie BRA i 2 analogowe LM 2 sloty na karty abonenckie, 6 do 16 portów ze skokiem co 2 LW 1 karta portów systemowych (2, 5 lub 8 portów) porty abonenckie z „odwróceniem pętli” (opcja) wspólne karty LM i LW z centralami ALFA, ALFA plus

5 BETA - ważniejsze cechy:
modułowa budowa (prosta rozbudowa i serwis) możliwość aktualizacji oprogramowania (pamięci FLASH) zdalne zarządzanie i obsługa taryfikacji (przez modem zewnętrzny) do 2 zapowiedzi głosowych dla DISA kody rozliczeniowe - abonenci wirtualni dowolny plan numeracji portów i usług (do 6 cyfr z „*” i „#”) bogate oprogramowanie aparatów systemowych Panasonic usługi ISDN: CLIP (odbiór i nadawanie) - prezentacja na aparatach systemowych MSN / DDI - możliwość tworzenia kilku tablic DDI

6 w standardzie: taryfikacja (bufor 11 000 rekordów)
funkcja DISA z 1 zapowiedzią głosową melodia dla połączeń oczekujących wejście audio z detekcją ciszy interfejs RS 232 program komputerowy do konfiguracji i taryfikacji wejście alarmowe przełącznica wewnętrzna

7 wyposażenie dodatkowe:
dodatkowa zapowiedź głosowa (32 sek.) odbiorniki teletaksy automatyczne rozpoznawanie faksu porty systemowe adaptery bramofonów (dowolna ilość, jedno-przyciskowe, na portach abonenckich) modem zewnętrzny - do zdalnego zarządzania (wymagane złącze przejściowe K384)

8 ALFA plus - dostępne konfiguracje
3 sloty (do 12 kanałów) na karty linii miejskich, dostępne typy kart: 2 LM analogowe 4 LM analogowe 1 wyposażenie BRA - ISDN (2B+D) 2 wyposażenia BRA - ISDN (2B+D) 1 wyposażenie BRA i 2 analogowe LM 5 lub 6 slotów na karty abonenckie, do 48 portów - skok co 2 LW 1 lub 2 karty portów systemowych (3, 5, 8, 11, 13, 16 portów) porty abonenckie z „odwróceniem pętli” (opcja) wspólne karty LM i LW z centralami BETA

9 ALFA plus - ważniejsze cechy
modułowa budowa (prosta rozbudowa i serwis) możliwość aktualizacji oprogramowania (pamięci FLASH) zdalne zarządzanie i obsługa taryfikacji (przez modem zewnętrzny) do 5 zapowiedzi głosowych (do 4 dla DISA) Poczta Głosowa zasilanie rezerwowe (do 16 godzin) przełącznica wewnętrzna „MIDI” lub zewnętrzna „STANDARD” kody rozliczeniowe - abonenci wirtualni dowolny plan numeracji portów i usług (do 6 cyfr z „*” i „#”) bogate oprogramowanie aparatów systemowych Panasonic usługi ISDN: CLIP (odbiór i nadawanie) - prezentacja na aparatach systemowych MSN / DDI - możliwość tworzenia kilku tablic DDI

10 w standardzie: taryfikacja (bufor 11 000 rekordów)
funkcja DISA z 1 zapowiedzią głosową 4 melodie dla połączeń oczekujących wejście audio z detekcją ciszy i kompresją dynamiki interfejs RS 232 program komputerowy do konfiguracji i taryfikacji wejście alarmowe przełącznica wewnętrzna (lub zewnętrzna dla większych konfiguracji)

11 wyposażenie dodatkowe:
dodatkowe zapowiedzi głosowe (max. 4 dla DISA + 1 dla zamawianych połączeń) Pakiet Poczty Głosowej (300 sekund) odbiorniki teletaksy automatyczne rozpoznawanie faksu porty systemowe zasilanie rezerwowe wewnętrzne na ~ 4h (2 akumulatory 4,5 Ah) zewnętrzne ~ 9 h (2 akumulatory 7 Ah) lub ~ 16 h (2 akumulatory 12 Ah) adaptery bramofonów (dowolna ilość, jedno-przyciskowe, na portach abonenckich) modem zewnętrzny - do zdalnego zarządzania (wymagane złącze przejściowe K384)

12 Alfa / Beta - cechy funkcjonalne
Ruch przychodzący DISA (do 2 lub 4 zapowiedzi głosowych) jedna zapowiedź obsługuje 1 lub 2 kanały rzeczywisty czas nagrania zapowiedzi programowana cisza połączenie tylko do wskazanej Grupy Abonenckiej (np. wszyscy oprócz dyrektorów) automatyczny transfer faksu (dla każdej LM inny numer wewnętrzny lub grupowy GWW) MSN / DDI możliwość tworzenia kilku tablic DDI (np. dla kilku operatorów) możliwość kierowania DDI na Grupę Wspólnego Wywołania programowane zachowanie gdy abonent DDI niedostępny kilka numerów DDI może trafiać do jednego abonenta

13 Grupy Wspólnego Wywołania
do 20 grup w centrali, do 40 abonentów w grupie programowalna kolejność dzwonienia (przechodzenie dzwonka lub / i dołączanie kolejnego abonenta) definiowalny numer grupowy (1 - 6 cyfr) Grupa Wspólnego Wywołania dostępna: bezpośrednio z miasta (dla każdej LM we wszystkich trybach pracy określamy wywoływaną GWW) z miasta przez DISA (abonent na zapowiedzi wybiera numer GWW) z miasta przez DDI (przyporządkowanie numerów DDI dla grup) dla abonentów wewnętrznych (wybranie numeru grupowego, również przełączenie na grupę) zrzut na grupę przyporządkowaną danej LM z DISA (błędny numer, brak wybrania numeru, abonent niedostępny) lub z DDI (numer nie zadeklarowany w tabeli DDI, abonent niedostępny)

14 Restrykcje i rozliczanie kosztów
blokada połączeń wychodzących z programu komputerowego dla wybranych użytkowników z telefonu przez użytkownika (wyjście z pomieszczenia) blokada połączeń z wyłączeniem numerów alarmowych (tablica 60 numerów skróconych) tablice prefiksów dozwolonych/zabronionych z wyjątkami (7 tablic po 35 elementów wyjątki umożliwiają np. zabronienie wyjścia na komórki lecz dopuszczenie wyjścia na 20 komórek służbowych) system kont - „abonenci wirtualni” logowanie stałe (do odwołania) i czasowe (wylogowanie przez odłożenie słuchawki na 10 sek.) przywołanie konta rozliczeniowego, uprawnień i skierowanie wywołań (również DISA i DDI na ab. wirtualnego) hasło modyfikowane przez abonenta z telefonu (2 - 9 cyfr) 48 abonentów „wirtualnych” z numerami wewnętrznymi i indywidualnymi uprawnieniami (+ konta abonentów fizycznych)

15 wybrane funkcje centrali
Gorące linie (miejskie, wewnętrzne, wartownik) Konferencje standardowa: 1 miasto + 2 wewnętrznych okólnik: 1 do 11 wewnętrznych Ograniczenia w ruchu wewnętrznym (każdy abonent ma przypisaną dozwoloną Grupę Abonencką) Detekcja rytmów 400 Hz (detekcja rozłączenia na DISA) Dialer alarmowy 6 osób po 3 numery telefonu hasło potwierdzające odebranie alarmu specjalny sygnał alarmowy lub zapowiedź nr 4 (ALFA) Automatyczny redial (powtarza gdy zajęte) Zamawianie połączeń (natychmiastowe i na wybraną godzinę) 4 tryby pracy z kalendarzem (np. dzień, noc, lunch, weekend)

16 zaawansowane funkcje użytkowe
Poczta Głosowa (ALFA) łączny czas nagrań użytkowników 300 sekund skrzynki indywidualne skrzynki grupowe logowanie z zewnątrz logowanie się na własne konto rozliczeniowe (indywidualne hasło) transfer „na miasto” (ograniczenie czasowe) odsłuchanie swojej poczty blokowanie swojego telefonu zmiana trybu pracy centrali, daty i godziny aparaty systemowe prezentacja CLIP (z miasta ISDN) prezentacja opisów i numerów portów wewnętrznych i miejskich komunikaty systemowe w j. polskim i angielskim powiadomienie - wejście na głośnik Auto Answer (po 2 dzwonkach włącza się obwód głośno mówiący)

17 Ustawienia programowe
dowolny plan numeracji (1 - 6 cyfr z * i #) programowane parametry sprzętowe czas FLASH regulowany programowo definiowanie rytmów dzwonków (przypisanie do typu wywołania 1 z 15 rytmów) wybór rytmów sygnalizacji 400 Hz ustawienia wielu parametrów czasowych (pauzy, opóźnienia...) funkcje użytkowe udostępniane indywidualnie kopiowanie uprawnień zacisków i LM zaawansowane możliwości programu billingowego retaryfikacja (biling w PC’cie) automatyczne grupowanie rekordów w pliki miesięczne kilka systemów taryfikacyjnych na raz - dla kilku LM i dla różnych prefiksów operatora międzystrefowego

18 DELTA DELTA 160 max. 158 portów 9 slotów DELTA 320 max. 318 portów

19 Podstawowe cechy systemu Delta
Modułowa budowa rozbudowa przez dodanie Panela Rozszerzeń rozbudowa przez dodanie pakietu System slotów uniwersalnych brak ograniczeń ilości portów poszczególnych typów każdy slot przygotowany do max. 16 kanałów (16 x 64 kbps) i 16 par przewodów karta PRA rezerwuje 2 sloty (wyjątek - podwójny slot 9)

20 Wyjątkowe cechy DELTY otwarta architektura (możliwość powstawania dowolnych kart funkcjonalnych) możliwość wymiany kart wyposażeń pod napięciem możliwość niezależnego wyłączenia paneli rozszerzeń możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania (upgrade przez modem) procesor sygnałowy (zapowiedzi głosowe, melodie, DTMF, sygnalizacja 400 Hz realizowana przez wielokanałowy Digital Signal Processor) ARS / LCR (automatyczny wybór wiązki LM i zamiana prefiksu) interfejs CTI

21 W standardzie: przełącznica z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi
zasilanie rezerwowe na ok. 5h pracy awaryjnej rejestracja i taryfikacja (bufor rekordów) melodia dla połączeń oczekujących 8 zapowiedzi głosowych (DISA, nagrywalny HOLD, komunikat alarmowy i dla połączeń zamawianych) funkcja DISA (16 kanałowa) 4 porty systemowe (aparaty i konsole Panasonic) automatyczny transfer faksu dla wszystkich LM (również ISDN) 2 interfejsy RS 232 (dla PC’ta i modemu) wejście i wyjście audio modem zewnętrzny do zdalnego zarządzania centralą (umieszczany na specjalnej półce modemowej)

22 Dostępne pakiety: Pakiet wyposażeń abonenckich - DWA (8, 12 i 16 LW)
Pakiet wyposażeń abonenckich „z odwróceniem pętli”- DWAP (8, 12 i 16 LW) Pakiet wyposażeń miejskich - DWM (6, 8, 10, 12 LM) Pakiet obsługi stanowisk operatorskich - DWA12PH (12 wyposażeń abonenckich i 4 porty systemowe) Pakiet obsługi aparatów systemowych - DASPH (4, 6, 8 zintegrowanych portów abonenckich oraz systemowych) Pakiet wyposażeń ISDN BRA (2B+D) - DIST (4, 6, 8 portów BRA - docelowo styk S0 / T0) Pakiet wyposażenia ISDN PRA (30B+D) - DPRA

23 W wyposażeniu dodatkowym:
odbiorniki teletaksy przedłużenie pracy rezerwowej (dla Delta 160 i 320) zabezpieczenia odgromowe (system KRONE) przekaźniki zrzutu awaryjnego „odwrócenie pętli” dla linii wewnętrznych adaptery bramofonów

24 DELTA - cechy funkcjonalne
Ruch przychodzący DISA (4 zapowiedzi głosowe) 16 niezależnych kanałów DISA rzeczywisty czas nagrania zapowiedzi detekcja rozłączenia na DISA (sygnał zajętości 400 Hz) połączenie tylko do wskazanej Grupy Abonenckiej (np. wszyscy oprócz dyrektorów) automatyczny transfer faksu (dla każdej LM inny numer wewnętrzny lub grupowy GWW) MSN / DDI możliwość tworzenia kilku tablic DDI (np. dla kilku operatorów) możliwość kierowania DDI na Grupę Wspólnego Wywołania programowane zachowanie gdy abonent DDI niedostępny kilka numerów DDI może trafiać do jednego abonenta

25 Grupy Wspólnego Wywołania
do 40 grup w centrali, do 40 abonentów w grupie programowalna kolejność dzwonienia (przechodzenie dzwonka lub / i dołączanie kolejnego abonenta) definiowalny numer grupowy (1 - 6 cyfr) Grupa Wspólnego Wywołania dostępna: bezpośrednio z miasta (dla każdej LM we wszystkich trybach pracy określamy wywoływaną GWW) z miasta przez DISA (abonent na zapowiedzi wybiera numer GWW) z miasta przez DDI (przyporządkowanie numerów DDI dla grup) dla abonentów wewnętrznych (wybranie numeru grupowego, również przełączenie na grupę) zrzut na grupę przyporządkowaną danej LM z DISA (błędny numer, brak wybrania numeru, abonent niedostępny) lub z DDI (numer nie zadeklarowany w tabeli DDI, abonent niedostępny)

26 Restrykcje i rozliczanie kosztów
blokada połączeń wychodzących z programu komputerowego dla wybranych użytkowników z telefonu przez użytkownika (wyjście z pomieszczenia) blokada połączeń z wyłączeniem numerów alarmowych (tablica 60 numerów skróconych) Tablice prefiksów dozwolonych/zabronionych z wyjątkami (7 tablic po 35 elementów wyjątki umożliwiają np. zabronienie wyjścia na komórki lecz dopuszczenie wyjścia na 20 komórek służbowych) ARS/LCR – automatyczny wybór „najtańszej” drogi połączenia (automatyczny wybór wiązki LM i zamiana prefiksu, wstępna faza – 1 tablica LCR, bez drogi alternatywnej) Abonenci wirtualni (funkcja w opracowaniu – dostępna od końca maja 2003)

27 wybrane funkcje centrali
Gorące linie (miejskie, wewnętrzne, wartownik) Konferencje standardowa: 1 miasto + 2 wewnętrznych okólnik: 1 do 11 wewnętrznych Ograniczenia w ruchu wewnętrznym (każdy abonent ma przypisaną dozwoloną Grupę Abonencką) Detekcja rytmów 400 Hz (detekcja rozłączenia na DISA) Automatyczny redial (powtarza gdy zajęte) Zamawianie połączeń (natychmiastowe i na wybraną godzinę) 4 tryby pracy z kalendarzem (np. dzień, noc, lunch, weekend) Funkcje na aparatach systemowych prezentacja CLIP (z miasta ISDN), opisów i numerów portów komunikaty systemowe w j. polskim i angielskim powiadomienie - wejście na głośnik Auto Answer (po 2 dzwonkach włącza się obwód głośnomówiący)

28 Ustawienia programowe
dowolny plan numeracji (1 - 6 cyfr z * i #) programowane parametry sprzętowe czas FLASH regulowany programowo definiowanie rytmów dzwonków (przypisanie do typu wywołania 1 z 15 rytmów) wybór rytmów sygnalizacji 400 Hz ustawienia wielu parametrów czasowych (pauzy, opóźnienia...) funkcje użytkowe udostępniane indywidualnie kopiowanie uprawnień zacisków i LM zaawansowane możliwości programu billingowego retaryfikacja (biling w PC’cie) automatyczne grupowanie rekordów w pliki miesięczne kilka systemów taryfikacyjnych na raz - dla kilku LM i dla różnych prefiksów operatora międzystrefowego

29 Oprogramowanie CTI (wersja testowa)
Praca w sieci (serwer Windows’owy) Program „serwer” połączony RS’em z centralą Programy „klient” na stanowiskach roboczych Funkcje programu klient Prezentacja CLIP’a wraz z opisem (miejskie i wewnętrzne) Historia połączeń przychodzących Baza klientów (przypisanie do numerów opisu i adresu) Możliwość wybierania numeru z PC’ta Przesyłanie wiadomości tekstowych (bezpośrednio na Pulpit) między stanowiskami Dostępny interfejs CTI (dla firm tworzących własne aplikacje)

30 Partner Handlowy Firmy PLATAN Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
***MULTIKO*** ul. Wrocławska 12 Świdnica tel./fax kom


Pobierz ppt "PARTNER HANDLOWY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google