Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dolina Ś mierci Dolina Ś mierci Dolina Śmierci to głęboki pas pustyni, ciągnący się przez południowo-wschodnią Kalifornię (USA). Dolina Śmierci to głęboki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dolina Ś mierci Dolina Ś mierci Dolina Śmierci to głęboki pas pustyni, ciągnący się przez południowo-wschodnią Kalifornię (USA). Dolina Śmierci to głęboki."— Zapis prezentacji:

1 Dolina Ś mierci Dolina Ś mierci Dolina Śmierci to głęboki pas pustyni, ciągnący się przez południowo-wschodnią Kalifornię (USA). Dolina Śmierci to głęboki pas pustyni, ciągnący się przez południowo-wschodnią Kalifornię (USA). Jest to najgorętszy i najbardziej suchy rejon w Ameryce Północnej, a jego najniżej położony punkt (82 m p.p.m.) to największe obniżenie na obszarze obu Ameryk. Jest to najgorętszy i najbardziej suchy rejon w Ameryce Północnej, a jego najniżej położony punkt (82 m p.p.m.) to największe obniżenie na obszarze obu Ameryk. Skały, z mieniącymi się w słońcu jak tęcza minerałami sprawiają, że teren ten jest olśniewająco piękny. Skały, z mieniącymi się w słońcu jak tęcza minerałami sprawiają, że teren ten jest olśniewająco piękny. Dolina śmierci ma 225 km długości i 8-24 km szerokości. Jej wiek szacuje się na milion lat. Dolina śmierci ma 225 km długości i 8-24 km szerokości. Jej wiek szacuje się na milion lat. 50 tys. lat temu obszar ten zalały wody jeziora Manly. 50 tys. lat temu obszar ten zalały wody jeziora Manly. Około 3 tys. lat temu na terenie Doliny Śmierci znajdowało się jeszcze płytkie jezioro. Kiedy wyparowała z niego woda, na dnie pozostała warstwa soli, tworząc widoczną do dzisiaj skorupę. Około 3 tys. lat temu na terenie Doliny Śmierci znajdowało się jeszcze płytkie jezioro. Kiedy wyparowała z niego woda, na dnie pozostała warstwa soli, tworząc widoczną do dzisiaj skorupę. Nawet gdy na tym obszarze spadnie trochę deszczu, woda wyparowuje, nim wsiąknie w glebę. Nawet gdy na tym obszarze spadnie trochę deszczu, woda wyparowuje, nim wsiąknie w glebę.

2 Death Valley A valley of the Death is a deep strip of the desert, stretching out through south-east California (USA). A valley of the Death is a deep strip of the desert, stretching out through south-east California (USA). It is hottest and dryest area in North America, and his most low put point (82 m bsl) it is the biggest decrease on the territory of both Americas. It is hottest and dryest area in North America, and his most low put point (82 m bsl) it is the biggest decrease on the territory of both Americas. Rocks, with minerals shimmering in the sun as the rainbow cause that this area is ravishingly beautiful. Rocks, with minerals shimmering in the sun as the rainbow cause that this area is ravishingly beautiful. The valley of the death is 225 km of the length and 8-24 km wide. For her the age is being estimated at the million of years. The valley of the death is 225 km of the length and 8-24 km wide. For her the age is being estimated at the million of years. 50 thousand years ago waters of the Manly lake flooded this area. 50 thousand years ago waters of the Manly lake flooded this area. About 3 thousand years ago on the area of the Valley of the Death a shallow lake was still. When from it water evaporated, at the bottom layer remained for the salt, creating visible up till today shell. About 3 thousand years ago on the area of the Valley of the Death a shallow lake was still. When from it water evaporated, at the bottom layer remained for the salt, creating visible up till today shell. Even when in this area a little rain falls, water is evaporating, before is soaked up into a soil. Even when in this area a little rain falls, water is evaporating, before is soaked up into a soil.

3 Zimą 1849 r. grupa pionierów zmierzających na kalifornijskie wybrzeże postanowiła skrócić sobie drogę i zamiast górami, przedostać się przez pustynię. Tej decyzji omal nie przypłacili życiem. Podróżowali zimą, więc nie zabił ich upał. Gdzieniegdzie stały kałuże z roztopionego śniegu, z których łapczywie pili wodę. Po miesiącu, wyczerpani, dotarli na skraj pustyni, którą nazwali Death Valley - Dolina Śmierci. With winter of 1849 yr the group of heading pioneers to the Californian coast decided to take a short-cut and instead of with mountains, to get through the desert. They almost paid with their life for this decision. They travelled by the winter, so heat didn't kill them. Here and there puddles stood from the molten snow, which drank water thirstily from. After the month, exhausted, reached to the edge of the desert which they called Death Valley - Valley of the Death.

4 Latem temperatura w cieniu (którego nie ma tu zbyt wiele) utrzymuje się powyżej 40 stopni Celsjusza, a skały nagrzewają się do (niewyobrażalnych!) 90 stopni. W lipcu 1913 r. odnotowano rekordowe 57 st. C! - tylko na Saharze było goręcej. Na pamiątkę tego wydarzenia w Barstow ustawiono termometr mierzący 41,5 metra. With summer temperature in the shadow (which is missing here too much) he/she is staying above 40 degrees Celsius, and rocks are heating up to (inconceivable!) 90 steps. They made a note in July 1913 record-breaking 57 C Sr.! - it was only on the Sahara more hot. In memory of this event a thermometer being 41.5 underground high was placed in Barstow.

5 Devil's Course Golf (Pole golfowe diabła) to olbrzymi fragment dna doliny pokryty bryłami mieszaniny ziemi i soli. Bryły te w kształcie stożków są niezwykle twarde i posiadają ostre krawędzie. Devil's Course Golf (golf course of the devil) it is a gigantic fragment of the floor of the valley covered with lumps of the mixture of the earth and the salt. These lumps in the shape of cones are unusually hard and have keen edges.

6 Racetrack Playa (tor wyścigowy) wyschnięte słone jezioro słynące z "wędrujących kamieni, których drogi nikt nie był naocznym świadkiem. Racetrack Playa (racecourse) dry salt lake being famous from of "wandering stones", of which nobody was dear with eyewitness.

7 Badwater (bad water) it is a dry put lake of 85 m below the sea level what about the fact that it is the greatest depression being found in the North American continent constitutes. The bottom of this dry lake is covered with regular hexagonal salt lobes about the side being the c 2 m long. These patches came into existence then, when the valley started drying and crystals of the salt started widening. Badwater came into existence as a result of drying ahead of 3000 years of the lake existing on this place. Badwater (bad water) it is a dry put lake of 85 m below the sea level what about the fact that it is the greatest depression being found in the North American continent constitutes. The bottom of this dry lake is covered with regular hexagonal salt lobes about the side being the c 2 m long. These patches came into existence then, when the valley started drying and crystals of the salt started widening. Badwater came into existence as a result of drying ahead of 3000 years of the lake existing on this place. Badwater (Zła woda) to wyschnięte jezioro położone 85 m poniżej poziomu morza, co stanowi o tym, że jest to największa depresja występująca na kontynęcie północnoamerykańskim. Dno tego wyschniętego jeziora jest pokryte regularnymi sześciokątnymi płatami solnymi o boku mającym ok. 2 m długości. Płaty te powstały wówczas, gdy dolina zaczęła wysychać i zaczęły się rozszerzać kryształki soli. Badwater powstało w wyniku wyschnięcia przed 3000 lat jeziora istniejącego na tym miejscu.


Pobierz ppt "Dolina Ś mierci Dolina Ś mierci Dolina Śmierci to głęboki pas pustyni, ciągnący się przez południowo-wschodnią Kalifornię (USA). Dolina Śmierci to głęboki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google