Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANDRZEJKI – dzień świętego Andrzeja Andrew holy day Andrew holy day.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANDRZEJKI – dzień świętego Andrzeja Andrew holy day Andrew holy day."— Zapis prezentacji:

1 ANDRZEJKI – dzień świętego Andrzeja Andrew holy day Andrew holy day

2 St. Andrew's Apostle - were originally a celebration typically female - boys and men tell a few days earlier, 24.11. during katarzynek. Currently present at the meeting are the people of both sexes. Andrzej Holy is the patron of Scotland, Greece and Russia. In Poland, celebrating St. Andrew's 29 November. Andrzejki - pierwotnie były świętem typowo żeńskim - chłopcy i mężczyźni wróżyli sobie kilka dni wcześniej 24.11. podczas katarzynek. Obecnie na spotkaniu andrzejkowym obecne są osoby obu płci. Święty Andrzej jest patronem Szkocji, Grecji i Rosji. W Polsce obchodzimy andrzejki 29 listopada.

3 Andrew's Predictions Andrew's Predictions Andrzejkowe wróżby

4 - lanie wosku. Wróżba ta polega na laniu roztopionego wosku do misy z zimną wodą. Wosk leje się, wedle tradycji, przez dziurkę od klucza; - losowanie. Pod kubeczki wkładamy obrączkę, różaniec, lalkę, węgiel, pieniądz, liść laurowy i troszeczkę soli. Każdy przedmiot oznacza coś innego, np. sól – łzy, węgiel – częste choroby. - rzut butem. Rzucamy butem za siebie, jeżeli but upadnie na ziemię czubkiem obrócony ku drzwiom – oznacza rychłe małżeństwo. Jest jeszcze wiele więcej wróżby, jednak te są najpopularniejsze i sprawiają najwięcej uciechy. Bo o to właśnie chodzi – o zabawę, wróżby nie są przepowiadaniem przyszłości i nie trzeba w nie wierzyć, to jest forma rozrywki. - pouring wax into a bowl of water. This prediction consists in pouring molten wax into the bowl of cold water. Wax is being poured, according to the tradition, through the keyhole; - draw. Up to small mugs we are putting the ring, the rosary, the doll, coal, money, the bay leaf and a little salt. Every object is determining something else, e.g. salt – tears, coal – frequent illness; - throw with shoe. We are throwing the shoe for ourselves, if the shoe falls down to the ground with tip turned towards the door – means the near marriage. There is still a lot more prediction, however the ones they are most popular and they are pleasing the most. Because it is just about it – for the play, predictions aren't a divination and it isn't necessary in not to believe, it is a form of entertainment.

5 St. Andrew's in our school.

6

7


Pobierz ppt "ANDRZEJKI – dzień świętego Andrzeja Andrew holy day Andrew holy day."

Podobne prezentacje


Reklamy Google