Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Masa uszczelniająca SKD

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Masa uszczelniająca SKD"— Zapis prezentacji:

1 Masa uszczelniająca SKD

2 Masa SKD składa się z dostarczonej w worku zaprawy z wypełniaczem, oraz dodanej w odpowiedniej ilości wody. Przygotowanie polega na uzyskaniu z mieszanki SKD i wody masy o urabialnej konsystencji oraz wymieszaniu przy pomocy mieszadła ręcznego lub elektrycznego. Masą dokładnie wymieszać z wodą w ilości około 6-7l/25kg rnasy. Istniejące otwory w ściankach komina należy zamknąć przy pomocy gąbek uszczelniających. Następnie wewnętrzną ściankę przewodu kominowego wstępnie zwilżyć przy pomocy wody. Nanoszenie prowadzi się przy pomocy urządzeń powlekających z tworzywa piankowego z umieszczonymi powyżej i poniżej płytkami gumowymi. Urządzenie to podnoszone jest od wyczystki przewodu kominowego w górę przy pomocy ręcznej windy linowej. Przekrój końcówki powlekającej powinien być większy o 2-5cm od przekroju przewodu komina. Powoduje to powstanie odpowiedniej siły docisku do wewnętrznej ścianki przewodu Szybkość podnoszenia zależy od przekroju i szorstkości konkretnego przewodu kominowego. Jako wartość orientacyjną można podać ok. 0,1 do 0,5 m/min. Podczas procesu podnoszenia, od strony wejścia stale uzupełniany jest materiał uszczelniający. Zależnie od warunków proces ten musi być powtarzany 2-3 razy.

3 OPIS TECHNOLOGII W oczyszczonym z grubych zanieczyszczeń przewodzie kominowym nakładane są przy pomocy specjalnego urządzenia powlekającego przynajmniej dwie warstwy masy uszczelniającej.

4 NAKŁADANIE MASY

5 Charakterystyka masy SKD
Masa uszczelniająca SKD jest silikatową masą odporną na wysokie temperatury i wytrzymałą na ścieranie, służy do uszczelniania od wewnątrz istniejących przewodów dymowych i wentylacyjnych, które utraciły szczelność.

6 W pierwszej kolejności z przewodu kominowego należy usunąć grube zanieczyszczenia takie jak zaprawa, kawałki cegieł i gruzu a następnie sadzą. Prace te należy wykonywać przez odspajanie przy pomocy odpowiednich urządzeń, ręczne czyszczenie przy pomocy szczotek a nie usuniętą przez szczotkowanie sadzą wypalić w sposób kontrolowany. Następnie należy dokonać kontroli przekroju poprzez opuszczenie próbnika, który zlokalizuje ewentualne zwężenia, podlegające dalszej korekcie.

7 Czyszczenie kominów dymowych za pomocą dostępnych środków chemicznych

8 Frezowanie komina jako kolejny sposób czyszczenia kanałów dymowych

9 Frezowanie – elementy wyposażenia

10 Kanał dymowy po frezowaniu

11 Masa SKD nakładana jest przy pomocy specjalnego urządzenia powlekającego składającego się z dwóch warstw gąbki skręconych śrubą. Aby opisany tłok posiadał większą zdolność dociskania masy na boki kanału dymowego, stosowane są dodatkowo podkładki gumowe w dolnej części tłoka. Przekrój tłoka powlekającego powinien być większy o około 50% od przekroju przewodu komina. Powoduje to powstanie odpowiedniej siły docisku do wewnętrznej ścianki przewodu

12 Istniejące otwory w ściankach komina należy zamknąć przy pomocy gąbek uszczelniających

13 Następnie wewnętrzną ściankę przewodu kominowego należy zwilżyć wodą.

14 Masę dokładnie wymieszać przy pomocy mieszadła elektrycznego z wodą w ilości około 8-9 l/25kg masy, aż do uzyskania konsystencji ciekłej

15 Za pomocą windy spuszczamy linkę z obciążeniem aby zaczepić tłok powlekający poprzez otwór przyłącza wyczystkowego.

16 i zaczepiamy tłok. Należy uważać na poprawność zamocowania – gumowa uszczelka dociskowa musi znajdować się w dolnej części tłoka.

17 Przed przystąpieniem do szlamowania komina przyłącze wyczystkowe zabezpieczamy przed wypłynięciem masy.

18 Gotową masę SKD wlewamy do wnętrza komina.

19 i powoli unosimy tłok do góry, stale dolewając gotową masę SKD.

20 Kiedy tłok zbliża się do wylotu komina zaprzestajemy dolewania masy, a jej nadmiar wlewamy do naczynia. Masa ta może być jeszcze raz użyta po uprzednim mechanicznym wymieszaniu

21 Wyciagamy tłok powlekający razem z nadmiarem masy SKD

22 Natychmiast po każdym szlamowaniu należy czynność powtórzyć już bez dolewania masy SKD, w celu wyrównania powierzchni wewnętrznej komina.

23 Powoli unosimy tłok do góry ruchem jednostajnym bez postojów.

24 Tak wygląda wnętrze kanału dymowego po pierwszym szlamowaniu.

25 Drugą warstwę masy SKD nakładamy w zależności od temperatury otoczenia
Drugą warstwę masy SKD nakładamy w zależności od temperatury otoczenia. Przy temperaturze około 20 oC po około 4-5h, a w temperaturze 10 oC po 15h. Do kolejnego szlamowania przygotowujemy nowy tłok powlekający już o mniejszych wymiarach (około 2cm).

26 Następnie drugą i trzecią warstwę masy SKD (w zależności od stanu technicznego komina) nakładamy w podobny sposób jak opisane wyżej.

27 Pozostałości masy SKD można wykorzystać do wzmocnienia części zewnętrznej komina. Tak przygotowany komin można oddać do użytku po około 2-3 dniach.

28 Nie stosować przy spalinach mokrych.
PODSUMOWANIE Podstawowe cechy silikatowa odporna na wysokie temperatury wytrzymała na ścieranie do kotłów na węgiel i koks do kanałów wentylacyjnych Uwaga. Nie stosować przy spalinach mokrych.

29

30 Dopuszczenie: Aprobata Techniczna nr AT /98 aneks do aprobaty


Pobierz ppt "Masa uszczelniająca SKD"

Podobne prezentacje


Reklamy Google