Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Operacje na danych Instrukcje: CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE, DROP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Operacje na danych Instrukcje: CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE, DROP."— Zapis prezentacji:

1 Operacje na danych Instrukcje: CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE, DROP

2 Tworzenie bazy danych – mySQL Sposób utworzenia bazy danych w mySQL: –uruchomienie programu: mysql –utworzenie bazy: CREATE DATABASE nazwa; –przełączenie się do bazy: USE nazwa; –teraz można utworzyć tabele – utworzenie tabeli wymaga podania nazw pól (kolumn) oraz ich typów.

3 Operacje na bazach danych Tworzenie bazy danych: Usuwanie całej bazy: Wyświetlenie istniejących baz danych: Przełączenie się na inną bazę danych: CREATE DATABASE baza; DROP DATABASE baza; SHOW DATABASES; USE baza;

4 Operacje na tabelach Tworzenie tabeli (przykład): Usuwanie tabeli: Wyświetlenie istniejących baz danych: Wyświetlenie struktury tabeli: CREATE TABLE tabela (id INT, nazwa VARCHAR(30)); DROP TABLE tabela; SHOW TABLES; DESCRIBE tabela;

5 Operacje na tabelach Zmiana nazwy: Zmiana struktury tabeli – ALTER TABLE Dodanie kolumny: Usuwanie kolumny: RENAME TABLE tabela TO nowa_tabela; ALTER TABLE tabela ADD (opis TEXT); ALTER TABLE tabela DROP opis;

6 Operacje na tabelach Modyfikacja typu kolumny (ograniczenia typu!): Zmiana nazwy kolumny: Za pomocą ALTER TABLE możliwe jest również dodawanie i usuwanie atrybutów pól. ALTER TABLE tabela MODIFY opis VARCHAR(50); ALTER TABLE tabela CHANGE opis info VARCHAR(50);

7 Atrybuty pól tabeli Przy tworzeniu lub zmianie tabeli można podać opcjonalne atrybuty pól (kolumn) tabeli: CREATE TABLE (pole typ atrybuty,...); Dostępne atrybuty: –NULL – można nie podawać wartości (domyślnie) –NOT NULL – wartość musi być podana –DEFAULT wartość – gdy nie podamy wartości –AUTO_INCREMENT – automatycznie zwiększany licznik –COMMENT 'opis' – komentarz –PRIMARY KEY, KEY – indeksy główne

8 AUTO_INCREMENT i DEFAULT AUTO_INCREMENT – nie wpisujemy danych, baza wpisuje aktualny stan licznika i zwiększa go o 1. DEFAULT – jeżeli nie wprowadzimy danych, zostanie wpisana wartość domyślna Wynik: (1, 'XYZ', 'brak opisu')

9 insert into CZESCI ( NrCzesci, Opis, Cena) Values (54,'PEDAŁY', 54.25); insert into CZESCI Values (54,'PEDAŁY', 54.25); SQL nie wymaga nazw kolumn! Brak nazw kolumn insert into CZESCI Values (54,'PEDAŁY', NULL); Wstawianie wartości NULL

10 INSERT INTO czesci ( NrCzesci, Opis, Cena) SELECT kol1, kol2, kol3... FROM tabela_nazwa WHERE warunek_wyszukania; INSERT INTO czesci ( NrCzesci, Opis, Cena) SELECT NrCzesci, Opis, Cena. FROM nowe_czesci WHERE opis=ROWER_SZOSOWY; Tabela nowe_czesci zawiera specyfikacje zakupów

11 UPDATE nazwa_tabeli SET nazwa_kolumny = wartosc WHERE warunek_wyszukania; UPDATE czesci SET opis=ROWER SZOSOWY WHERE opis=ROWEK SZOSOWY; UPDATE czesci SET cena=cena* 1.1; Co oznacza taka instrukcja? UPDATE nazwa_tabeli SET nazwa_kolumny1 = wartosc1, nazwa_kolumny2 = wartosc2, FROM lista_tabel WHERE warunek_wyszukania; Uwaga, taka składnia nie zawsze działa!

12 DELETE FROM nazwa_tabeli SET nazwa_kolumny = wartosc WHERE warunek_wyszukania; DELETE FROM czesci WHERE opis=ROWEK SZOSOWY; Co oznacza taka instrukcja? DELETE FROM czesci;

13 iucnuc 1Ala 2Ela 3Iza 4Julia 5Kamil 6Karolina 7Kasia 8Maja 9Marcin 10Michał 11Ola 12Piotr 13Rafał 14Tomek sprnpr mmatematyka polpolski przprzyroda ssztuka wwuef

14 iucsproce 1pol5 1m3 2pol6 3prz1 3pol5 4pol5 4m5 5s2 6pol4 7w6 7pol1 8w2 8s6 8pol5 9prz2 9pol3 9m6 10w6 10s6 11pol4 11s4 12prz4 13pol3 13m4 14prz4

15 Napisać kwerendy:


Pobierz ppt "Operacje na danych Instrukcje: CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE, DROP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google