Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcje: CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE, DROP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcje: CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE, DROP"— Zapis prezentacji:

1 Instrukcje: CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE, DROP
Operacje na danych Instrukcje: CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE, DROP

2 Tworzenie bazy danych – mySQL
Sposób utworzenia bazy danych w mySQL: uruchomienie programu: mysql utworzenie bazy: CREATE DATABASE nazwa; przełączenie się do bazy: USE nazwa; teraz można utworzyć tabele – utworzenie tabeli wymaga podania nazw pól (kolumn) oraz ich typów.

3 Operacje na bazach danych
Tworzenie bazy danych: Usuwanie całej bazy: Wyświetlenie istniejących baz danych: Przełączenie się na inną bazę danych: CREATE DATABASE baza; DROP DATABASE baza; SHOW DATABASES; USE baza;

4 Operacje na tabelach Tworzenie tabeli (przykład):
Usuwanie tabeli: Wyświetlenie istniejących baz danych: Wyświetlenie struktury tabeli: CREATE TABLE tabela (id INT, nazwa VARCHAR(30)); DROP TABLE tabela; SHOW TABLES; DESCRIBE tabela;

5 Operacje na tabelach Zmiana nazwy: RENAME TABLE tabela TO nowa_tabela;
Zmiana struktury tabeli – ALTER TABLE Dodanie kolumny: Usuwanie kolumny: RENAME TABLE tabela TO nowa_tabela; ALTER TABLE tabela ADD (opis TEXT); ALTER TABLE tabela DROP opis;

6 Operacje na tabelach Modyfikacja typu kolumny (ograniczenia typu!):
Zmiana nazwy kolumny: Za pomocą ALTER TABLE możliwe jest również dodawanie i usuwanie atrybutów pól. ALTER TABLE tabela MODIFY opis VARCHAR(50); ALTER TABLE tabela CHANGE opis info VARCHAR(50);

7 Atrybuty pól tabeli Przy tworzeniu lub zmianie tabeli można podać opcjonalne atrybuty pól (kolumn) tabeli: CREATE TABLE (pole typ atrybuty, ...); Dostępne atrybuty: NULL – można nie podawać wartości (domyślnie) NOT NULL – wartość musi być podana DEFAULT wartość – gdy nie podamy wartości AUTO_INCREMENT – automatycznie zwiększany licznik COMMENT 'opis' – komentarz PRIMARY KEY, KEY – indeksy główne

8 AUTO_INCREMENT i DEFAULT
AUTO_INCREMENT – nie wpisujemy danych, baza wpisuje aktualny stan licznika i zwiększa go o 1. DEFAULT – jeżeli nie wprowadzimy danych, zostanie wpisana wartość domyślna Wynik: (1, 'XYZ', 'brak opisu')

9 insert into CZESCI ( NrCzesci, Opis, Cena) Values (54,'PEDAŁY', 54.25); insert into CZESCI Values (54,'PEDAŁY', 54.25); SQL nie wymaga nazw kolumn! Brak nazw kolumn insert into CZESCI Values (54,'PEDAŁY', NULL); Wstawianie wartości NULL

10 INSERT INTO czesci ( NrCzesci, Opis, Cena) SELECT kol1, kol2, kol3... FROM tabela_nazwa WHERE warunek_wyszukania; INSERT INTO czesci ( NrCzesci, Opis, Cena) SELECT NrCzesci, Opis, Cena. FROM nowe_czesci WHERE opis=‘ROWER_SZOSOWY’; Tabela nowe_czesci zawiera specyfikacje zakupów

11 UPDATE nazwa_tabeli SET nazwa_kolumny = wartosc WHERE warunek_wyszukania; UPDATE czesci SET opis=‘ROWER SZOSOWY’ WHERE opis=‘ROWEK SZOSOWY’; UPDATE czesci SET cena=cena* 1.1; Co oznacza taka instrukcja? UPDATE nazwa_tabeli SET nazwa_kolumny1 = wartosc1, nazwa_kolumny2 = wartosc2, FROM lista_tabel WHERE warunek_wyszukania; Uwaga, taka składnia nie zawsze działa!

12 DELETE FROM nazwa_tabeli
SET nazwa_kolumny = wartosc WHERE warunek_wyszukania; DELETE FROM czesci WHERE opis=‘ROWEK SZOSOWY’; DELETE FROM czesci; Co oznacza taka instrukcja?

13 iuc nuc 1 Ala 2 Ela 3 Iza 4 Julia 5 Kamil 6 Karolina 7 Kasia 8 Maja 9 Marcin 10 Michał 11 Ola 12 Piotr 13 Rafał 14 Tomek spr npr m matematyka pol polski prz przyroda s sztuka w wuef

14 iuc spr oce 1 pol 5 1 m 3 2 pol 6 3 prz 1 3 pol 5 4 pol 5 4 m 5 5 s 2 6 pol 4 7 w 6 7 pol 1 8 w 2 8 s 6 8 pol 5 9 prz 2 9 pol 3 9 m 6 10 w 6 10 s 6 11 pol 4 11 s 4 12 prz 4 13 pol 3 13 m 4 14 prz 4

15 Napisać kwerendy:


Pobierz ppt "Instrukcje: CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE, DROP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google