Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesne cienkie refleksyjne maty termoizolacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesne cienkie refleksyjne maty termoizolacyjne."— Zapis prezentacji:

1 Nowoczesne cienkie refleksyjne maty termoizolacyjne

2 Mata termoizolacyjna dedykowana do zastosowań w budownictwie (konstrukcje dachu, ściany szkieletowe) Struktura multifolii – głównie PE i aluminium Przekrój poprzeczny 24 mm (T1), 40 mm (T2) Pomysł – holenderscy racjonalizatorzy Działanie oparte na zasadzie odbijania promieniowania cieplnego (podczerwonego)

3 Trzy drogi transportu ciepła przewodzenie konwekcja promieniowanie

4 Trzy drogi przepływu ciepła przez przestrzenie budowlane * Źródło: Air Spaces Bounded by Bright Metallic Surfaces, published by ASHRAE, American Society of Heating and Air Conditioning Engineers.

5 Trzy drogi transportu ciepła w przegrodach z pustką powietrzną przewodzenie konwekcja promieniowanie 5%-7% 0%-45% 50%-93%

6 Promieniowanie cieplne Słońce – naturalne źródło promieniowania cieplnego Każde ciało mające temperaturę powyżej 0°K (-273,15°C) emituje promieniowanie cieplne - np. promieniowanie podczerwone (IR) Podczerwień jest niewidoczna i nie ma temperatury. To czysta energia! Podróżuje z prędkością zbliżoną do prędkości światła, dopóki nie zostanie pochłonięte lub odbite (najczęściej jedno i drugie)

7 Charakterystyka ciał (promieniowanie IR) Emisyjność (wypromieniowywanie) Absorpcyjność (pochłanianie promieniowania podczerwonego) Refleksyjność (odbijanie promieniowania podczerwonego)

8 Emisyjność Zależy od rodzaju materiału, wykończenia jego powierzchni (polerowany/chropowaty) temperatury i częstotliwości promieniowania Najczęściej substancje mają wysoką emisyjność >0,90: woda (0,98); azbest, sadza, węgiel drzewny (0,96) Najniższą emisyjność mają polerowane metale np. aluminium (0,01-0,05) tabela emisyjności

9 Absorpcyjność i refleksyjność Absorpcyjność = Emisyjność Im mniejsza absorpcyjność tym większa zdolność do odbijania promieniowania cieplnego (refleksyjność) Większość materiałów budowlanych ma wysoką zdolność pochłaniania promieniowania cieplnego (0,90), a więc i niską zdolność jego odbijania (0,10) Polietylen (PE) jest praktycznie niewidzialny dla promieniowania cieplnego.

10 Koce termiczne

11

12

13 Folie spożywcze

14

15 Odzież termiczna

16 Maty - ekrany odblaskowe

17

18 Maty termoizolacyjne ISOBOOSTER®

19 Struktura warstw bąbelkowe folie PE ekrany wysokorefleksyjne

20 Budowa - skład 2 lub 4 ekrany refleksyjne z foli PET (politereftalan etylenu) dwustronnie aluminizowanej o bardzo niskiej emisyjności i maksymalnie wysokiej refleksyjności 6 do 10 warstw folii PE o strukturze bąbelkowej, będących w znacznym stopniu przepuszczalnymi dla promieniowania cieplnego – tworzą szczelinę stacjonarnego powietrza między ekranami refleksyjnymi oraz ochronę przed zabrudzeniem Łączniki, luźno spinające wszystkie warstwy maty

21 Badania TNO Quality Services B.V. Eindhoven (2010) Metoda domków zastosowana jako podstawowa metoda badawcza w ternie postawiono 5 identycznych domków z płyty MDF (sześcian 80 cm) 2 domki zaizolowano 1 warstwą ISOBOOSTER, 3 domki XPS (Styrofoam) 76 mm wewnątrz zainstalowano: źródła ogrzewania, termoogniwa, miernik poboru energii przez 2 zimowe miesiące, 24h/dobę utrzymywano wew. stałą temperaturę i rejestrowano parametry przez 2 tygodnie podobne testy wykonywano w hali przy temp. zewnętrznej 20°C

22 Badania TNO Quality Services B.V. Eindhoven (2010) – wnioski Na podstawie wykonanego badania, wykonanego zarówno w miesiącach zimowych, jak i w miesiącach letnich, mierząc według metody domków można dojść do wniosków, że wartość R dla Isobooster T1 wynosi 2,4 m 2 *K/W, a wartość R dla Isobooster T2 wynosi 3,4 m 2 *K/W.

23

24 Atest higieniczny ( HK/B/0064/01/2010 ) - produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy stosowaniu w budownictwie jako izolacja termiczna do ociepleń ścian i dachów Testy starzeniowe wykonane przez TNO Quality Services B.V. Eindhoven - żywotność foli, w której nie występują naprężenia, przy temperaturze 20 ºC wynosi ponad 70 lat. Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej (NR AT-15-8392/2010 ) - stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie do wykonywania izolacji termicznych ścian i dachów. Dla potrzeb dopuszczenia naszych produktów do obrotu na terenie Polski (uzyskania Aprobaty Technicznej), wykonano także badania w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie. Ze względu na brak europejskich norm określających sposób testowania termoizolacji refleksyjnych, badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, metodami przewidzianymi dla izolacji tradycyjnych, ograniczających przewodzenie ciepła (badanie aparatem hot plate). Przy zastosowaniu takiego sposobu, uzyskano wartości współczynnika oporu cieplnego R odpowiednio: dla ISOBOOSTER®T2 – 1,45(m *K/W), a dla ISOBOOSTER®T1 - 1,15(m *K/W).

25 Nie ma konieczności stosowania dodatkowych folii budowlanych Nie występuje zjawisko podsiąkania wody Komfort montażu - nie uczula, nie podrażnia Niespotykana łatwość montażu – podstawowe narzędzia to nożyce lub nóż, taśma uszczelniająca i zszywacz (taker), młotek Możliwość duplikowania warstw, w celu dodatkowego polepszania parametrów izolacyjnych Nie ma żadnych przeciwwskazań w jednoczesnym stosowaniu z innymi materiałami izolacyjnymi (łatwość wykorzystania w termomodernizacji) Formuła chemiczna zapewnia możliwość ponownego przetworzenia (recycling) Bardzo niewielka masa i ergonomiczne opakowanie powoduje, że ISOBOOSTER® jest łatwy, tani i bezpieczny w transporcie Dzięki 5-ciocentymetrowej zakładce, ogromnej elastyczności i podatności na kształtowanie, ISOBOOSTER® znakomicie upraszcza montaż w miejscach trudnodostępnych, a co za tym idzie, minimalizuje występowania mostków cieplnych Klasa palności: ISOBOOSTER®T1 -B-s1,dO-PN-EN13501-1:2008;ISOBOOSTER®T2 – E-PN-EN 13501-1:2008 ( klasyfikacja dotyczy układu: mata ISOBOOSTER® przykryta płytą gipsowo-kartonową o grubości 9,5 mm na podkładzie niepalnym klasy A1 lub A2 reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2008)

26

27

28 Konstrukcje dachowe

29 Budownictwo szkieletowe

30 Prace termomodernizacyjne

31

32 Ściany trójwarstwowe ze szczeliną powietrzną

33 Ściany zewnętrzne z elewacją na ruszcie

34 hale przemysłowe instalacje rurowe chłodnictwo, przechowalnictwo pawilony namiotowe i inne

35 Ogólne zasady montażu mat ISOBOOSTER: materiał musi być odpowiednio naciągnięty, nie powinien luźno zwisać, do montażu zaleca się używanie podkładek metalowych lub z tworzywa sztucznego, po obu stronach układu mat należy bezwzględnie zachować dwucentymetrową szczelinę powietrzną, przy montażu kilku warstw, nie trzeba między nimi stosować szczeliny, do łączenia arkuszy używamy taśm do paroizolacji, jeśli łączymy z wełną i montujemy zamiast paroizolacji, bardzo starannie uszczelniamy,

36 Szczelina powietrzna

37 Montaż między krokwiami

38 Montaż pod krokwiami

39 Wykończenie przy oknach

40

41 Poglądowy film instruktażowy link

42

43

44

45 Warunki pomiaru: budynek murowany, dach drewniany temperatura zewnętrzna: -9,2°C temperatura wewnętrzna: 15,3°C różnica temperatur: 24,5°C zainstalowano 2 warstwy ISOBOOSTER T2 ( łącznie 8 cm izolacji)

46 Okna dachowe

47 Łączenie ze ścianą

48 Wnioski raportu termowizyjnego: temperatury panujące na powierzchni izolacji są zbliżone do temperatury otoczenia, co przy niskiej temperaturze zewnętrznej jest bardzo dobrym obrazem termicznym tego materiału izolacyjnego materiał izolacyjny chroni poddasze w sposób bardzo jednorodny, bez przerw w izolacji, że prawie cała powierzchnia posiada jednakową, wysoką temperaturę badany materiał oznacza się bardzo dobrą izolacyjnością przy jednoczesnej niewielkiej grubości warstwy izolacyjnej wyróżnia się bardzo jednorodnym rozkładem temperatur na swojej powierzchni, brak mostków cieplnych, oszczędność przestrzeni ocieplanej,

49


Pobierz ppt "Nowoczesne cienkie refleksyjne maty termoizolacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google