Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrożenia innowacyjnych projektów AMEplus w celu poprawy efektywności energetycznej procesów technologicznych KGHM Polska Miedź S.A. oraz MPWiK Lubin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrożenia innowacyjnych projektów AMEplus w celu poprawy efektywności energetycznej procesów technologicznych KGHM Polska Miedź S.A. oraz MPWiK Lubin."— Zapis prezentacji:

1 Wdrożenia innowacyjnych projektów AMEplus w celu poprawy efektywności energetycznej procesów technologicznych KGHM Polska Miedź S.A. oraz MPWiK Lubin Sp. z o.o.

2 O/ Zakłady Górnicze „Lubin”
Projekty dla KGHM PM S.A. O/ Zakłady Górnicze „Lubin” 1. iDotra – Dołowa transmisja i System identyfikacji zasobów w kopalni 2. „Pomiary dźwięczności wyrobisk górniczych” – Praca badawczo-rozwojowa O/Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach      3. FloVis – Wizyjny system optymalizacji sterowania procesami flotacji 4. MillVis – System optymalizacji sterowania procesami flotacji   5. SAiM – System analizy i modelowania procesów technologicznych O/Huta Miedzi „Legnica” i „Głogów”       6. SOS PE - System operatywnego sterowania procesami elektrorafinacji 7. SOS P27 - System operatywnego sterowania procesem elektrorafinacji TermoVis - System termowizyjny do kontroli procesu

3 FloVis - aplikacja Proficy iFIX
System zapewnia optymalizację wielkości sterujących procesu flotacji: poziomu w komorach maszyn flotacyjnych oraz natężenia przepływu powietrza i chemicznych odczynników flotacyjnych w zależności od wybranego celu sterowania i uzależnia je od bieżących właściwości przerabianej rudy. System przez kontrolę parametrów wizyjnych piany, zapewnia poprawę jakości koncentratów i wzrost uzysku operacyjnego maszyn flotacyjnych

4 Instalacja kamer nad komorami flotacyjnymi
Etapy filtrowania obrazów piany

5 FloVis – przetwarzanie obrazu
Struktura piany flotacyjnej: średnia wielkość pęcherzyków SIZE i jej odchylenie standardowe liczba pęcherzyków w obszarze obserwacji NUMBER współczynnik krągłości RND i jego odchylenie standardowe współczynnik wydłużenia RATIO i jego odchylenie standardowe Prędkość piany flotacyjnej VELOCITY oraz jej zmienność BUBBLE CALLAPSE RATE Kolor piany flotacyjnej (skala RGB i HSV) Przeźroczystość (% udział odblasków) TRANSPARENCY

6 FloVis - aplikacja Proficy iFIX
Cele sterowania i wykresy wyników analiz systemu FloVis

7 FloVis - efekty stosowania systemu
Tryb pracy systemu FloVis Zwiększenie uzysku %Cu w koncentracie flotacji węglanów Zwiększenie uzysku Cu w koncentracie flotacji węglanów po korekcie wpływu %Cu w nadawie Zmniejszenie %Cu w odpadzie CuK maksymalizacja %Cu w koncentracie 1.303% 0.278% 0.023% CuO minimalizacja %Cu w odpadzie 1.300% 1.340% 0.038% STB stabilizacja procesu 0.290% 0.213% 0.008%

8 FloVis - nagrody dla systemu

9 MillVis VISION - monitorowanie procesu mielenia i klasyfikacji
Obraz urobku na taśmociągu Efekt algorytmu szacowania granulacji

10 MillVis VIBRATION - monitorowanie pracy młyna
1. Eksperyment mniejsza gęstość większa liczba mielników 2. Eksperyment większa gęstość mniejsza liczba mielników

11 MillVis SCADA – aplikacja Proficy iFIX
Monitorowanie procesu mielenia i klasyfikacji w systemie MillVis

12 Optymalizacja sterowania procesami wzbogacania rud
MillVis GOPT MillVis LOPT FloVis GOPT FloVis LOPT SAiM Raporty Modele Analizy Sterowniki PLC Analizator Courier Proficy Historian Dane CBJ Inne

13 Aplikacje Proficy iFIX, Proficy Historian
System optymalizacji sterowania nadrzędnego procesami mielenia i flotacji KVM Ekran dotykowy Sterowniki PLC Sieć lokalna FloNet Sieć sterownikowa PC FloVis VISION Hala flotacji. Węzeł FloVis Sieć komputerowa FloVis SCADA Server SCADA SCADA MASTER PC MillVis VISION, VIBRATION Stacje VIEW Sterownia Czujniki drgań Kamery Hala młynowni. Węzeł MillVis Panele Courier MIELENIE KLASYFIKACJA FLOTACJA

14 System TermoVis System TermoVis wykorzystuje, umieszczoną na zewnątrz kabiny suwnicy, kamerę do skanowania termowizyjnego wanien elektrolitycznych. Współrzędne położenia kabiny termowizyjnej suwnicy wraz z zainstalowaną na niej kamerą wyznaczają dwa dalmierze laserowe, które kierują promienie światła laserowego na zamocowane lustra refleksyjne odpowiednio na końcu suwnicy i końcu hali.

15 TermoVis – hala wanien elektrolitycznych

16 TermoVis - konfiguracja sprzętowa systemu

17 TermoVis - konfiguracja sprzętowa systemu

18 TermoVis – aplikacja Proficy iFIX

19 TermoVis - profile termowizyjne drążków katodowych
Wanna z nieprawidłowym przebiegiem procesu Wanna z prawidłowym przebiegiem procesu Termogramy wanien elektrolitycznych

20 TermoVis – zestawienie obrazów termowizyjnych wanien elektrolitycznych
Termogramy 3D wanien elektrolitycznych Wykresy temperatur wzdłuż drążków katodowych

21 TermoVis – profile termowizyjnych wanny elektrolitycznej
Termogramy 3D drążków katodowych

22 TermoVis – system raportowy
Wpisz nazwę prezentacji w menu: Widok>Nagłówek i stopka> Notatki..>Stopka

23 TermoVis - efekty stosowania systemu
System skutecznie wykrywa nierównomierność rozpływu prądu, które są związane ze zwarciami międzyelektrodowymi lub ze zwiększoną rezystancją styków elektrycznych. System zapewnia kontrolę właściwego zasilania elektrolitem wanien elektrolitycznych. Umożliwia precyzyjną lokalizację nieprawidłowości w wannie elektrolitycznej, tym samym ogranicza konieczność ich ręcznego wyszukiwania, co wprowadza dodatkowe zakłócenia. Umożliwia kontrolę i obiektywną ocenę skuteczności interwencji obsługi procesu w zakresie usuwania nieprawidłowości w jego przebiegu.

24 Projekty dla MPWiK Lubin Sp. z o.o.

25 Projekty dla MPWiK Lubin Sp. z o.o.
Struktura systemów sterowania obiektami wodnymi Warstwa sterowania bezpośredniego, w której sterowniki PLC stabilizują podstawowe parametry technologiczne i jakości produkowanej wody. Warstwa sterowania nadrzędnego, w której oprogramowanie komputerowe zapewnia autonomiczny dobór optymalnego punktu pracy obiektu lub realizację optymalnej strategii wyższych warstw sterowania i zarządzania. Zadania te polegają na realizacji optymalnych harmonogramów uzdatniania i przetłaczania wody, wyznaczonych w oparciu o lokalne lub globalne wskaźniki jakości sterowania. Warstwa sterowania operatywnego i zarządzania, w której jest oprogramowanie bazodanowe do raportowania produkcji i dystrybucji wody i pracy przepompowni ścieków oraz do raportowania wyników diagnostyki układów pomiarowych systemów sterowania i transmisji radiowej i w sieci Intranetowej.

26 Projekty dla MPWiK Lubin Sp. z o.o.
Warstwa sterowania operatywnego dla dyspozytora

27

28 Projekty dla MPWiK Lubin Sp. z o.o.
Pompy głębinowe Szafa sterownicza zamontowana przy studni wyposażona jest w moduł zabezpieczenia energetycznego oraz monitorowania pracy pomp (Grundfos MP204), sterownik PLC (GE VersaMax). Łączność z ZUWem jest kablowa i radiowa (radiomodemy SATEL). Sterowniki zbierają informacje z pojedynczego stanowiska ujęcia wody i sterują pracą pomp. Gromadzone i przetwarzane dane pomiarowe zmiennych procesowych: Przepływ chwilowy wody i objętość ujętej wody (Siemens Magflo), Poziom lustra wody (Aplisens), Parametry pracy pompy (Grundfos MP204): Natężenie prądu, Napięcie zasilania, Temperatura silnika, Asymetria prądów, Rezystancja izolacji, Czas pracy pompy. Licznik energii elektrycznej.

29 Projekty dla MPWiK Lubin Sp. z o.o.
ZUW – Zakład Uzdatniania Wody Przepływ chwilowy wody surowej z ujęć (Siemens Magflo), Pomiar ciśnienia różnicowego filtrów (Aplisens), Poziom wody w zbiorniku wody uzdatnionej (Aplisens), Parametry wody w rurociągu dystrybucji wody: Ciśnienie wody na ssaniu i tłoczeniu (Aplisens) Przepływ chwilowy (Siemens Magflo), Objętość przetłoczonej wody (Siemens Magflo), Zawartość chloru w wodzie. Poziom w zbiorniku wody płucznej (Aplisens), Przepływ chwilowy wody płucznej (Siemens Magflo), Objętość zużytej wody płucznej (Siemens Magflo), Licznik energii elektrycznej, Czas pracy urządzeń, Moc na zaciskach silnika lub przed falownikiem pomp.

30 Projekty dla MPWiK Lubin Sp. z o.o.
Aplikacja SCADA ZUW realizuje funkcje: Wizualizacja stanu urządzeń oraz aktualnych parametrów pracy linii. Wizualizacja na wykresach bieżących i historycznych danych oraz archiwizacja zmiennych procesowych. Zestawianie i aktualizacja alarmów bieżących i historycznych. Generowanie raportów produkcyjnych i postojów awaryjnych. Inicjowanie sygnałów ‘załączanie/wyłączanie’ dla napędów pomp, w trybie sterowania automatycznego i ręcznego. Zmiana parametrów punktu pracy obiektu - zmiana czasu załączeń poszczególnych urządzeń, ustalenie progów alarmowych dla mierzonych wielkości. Sterowanie automatyczne pompami studni według harmonogramu czasowego, Sterowanie automatyczne pompami II stopnia w celu zapewnienia stałego ciśnienia, Sterowanie automatyczne przepustnicami odstojnika popłuczyn. Kontrola automatycznego procesu płukania filtrów, Kontrola dostępu i zabezpieczenia systemowego.

31 Projekty dla MPWiK Lubin Sp. z o.o.
Zadania optymalizacji sterowania pracą pomp w ZUW Optymalizacja harmonogramu pracy pomp, Optymalizacja harmonogramu płukań filtrów, Optymalizacja sterowania pracą pomp oraz zestawów pompowych poprzez dobór optymalnego punktu pracy układu pompowego i zapewnienia stabilizacji ciśnienia.

32 Projekty dla MPWiK Lubin Sp. z o.o.
Harmonogram zapisany w sterowniku Tabela priorytetów studni Edycja harmonogramu Regulacja objętości w zbiornikach magazynowych.

33 Projekty dla MPWiK Lubin Sp. z o.o.
Blokowanie innych filtrów Sterowanie filtrem Parametry płukania Informacja o gotowości urządzeń do płukania. Filtr Zawory oraz dmuchawy Sekwencja płukania filtra

34 Projekty dla MPWiK Lubin Sp. z o.o.
Według publikacji stowarzyszenia Europump (Barbarulo R.: Inicjatywy Europump i Amerykańskiego Instytutu Hydrauliki. XII FORUM UŻYTKOWNIKÓW POMP, Ustroń, 2006, mater. konfer.) Łączne oszczędności energii elektrycznej zużywanej obecnie do napędu pomp sięgają 40% . Poszczególne składniki tych oszczędności można uzyskać przez: Instalowanie pomp o wyższych sprawnościach - 3%, Lepszy dobór pomp do instalacji - 4%, Poprawienie obsługi pomp i eksploatacja instalacji - 3%, Wprowadzenie ulepszonych rozwiązań instalacji - 10%, Poprawa działania systemu regulacji i sterowania -20%.

35 … razem możemy sterować wszystkim
Nasze silne strony Doświadczenie i dobra opinia – referencje korporacji Wiedza – doradztwo i wsparcie na każdym etapie projektu Innowacyjność – nowoczesne technologie Rozwój – najnowsze rozwiązania umacniają naszą pozycję w Polsce i za granicą … razem możemy sterować wszystkim Wpisz nazwę prezentacji w menu: Widok>Nagłówek i stopka> Notatki..>Stopka


Pobierz ppt "Wdrożenia innowacyjnych projektów AMEplus w celu poprawy efektywności energetycznej procesów technologicznych KGHM Polska Miedź S.A. oraz MPWiK Lubin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google