Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przeliczanie jednostek. mgr inż. Łukasz Koralewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przeliczanie jednostek. mgr inż. Łukasz Koralewski."— Zapis prezentacji:

1 Przeliczanie jednostek. mgr inż. Łukasz Koralewski

2 Informacja - powiadamianie społeczeństwa lub określonych zbiorowości w sposób zobiektywizowany, systematyczny konkretny za pomocą środków masowego przekazu bieżących lub prognozowanych wydarzeniach, mających istotne znaczenie polityczne, naukowe, gospodarcze, kulturalne itp. lub wzbudzających szczególne zainteresowanie odbiorców. Informatyka - ogół dyscyplin nauk zajmujących się (ogólnie ujmując) informacją, a w szczególności jej komputerowym przetwarzaniem; obejmuje: teorie informatyczne, budowanie systemów informatycznych (w tym programowanie), budowę i działanie sprzętu komputerowego, zastosowania metod informatycznych w różnych dziedzinach działalności ludzkiej i in. Oprogramowanie - stanowi zespół programów wykonywanych przez komputer; określane często terminem angielskim software, w połączeniu ze sprzętem komputerowym, zwanym dla przeciwieństwa hardware, tworzy system komputerowy. Komputer - elektroniczna maszyna cyfrowa, urządzenie elektroniczne, służące do automatycznego przetwarzania informacji (danych) przedstawionych cyfrowo (tzn. za pomocą odpowiednio zakodowanych liczb).

3 Bit (w ang. kawałek, skrót od binary digit, czyli cyfra dwójkowa) – najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych stanów przyjął układ. Jednostka logiczna. Jest to również najmniejsza jednostka informacji używana w odniesieniu do sprzętu komputerowego a oznaczana jest za pomocą b. Przeważnie stosuje się podstawowe przedrostki wielokrotności SI, czyli o mnożniku 1000. Bit przyjmuje jedną z dwóch wartości, które zwykle określa się jako 0 (zero) i 1 (jeden), choć można przyjąć dowolną inną parę wartości, np. prawda i fałsz, tak lub nie czy -1 i +1. W pierwszym przypadku bit jest tożsamy z cyfrą w systemie dwójkowym. Binarny sposób zapisu informacji związany jest z tym, że komputer jako urządzenie cyfrowe rozpoznać może dwa stany napięciowe: 0 – brak napięcia lub bardzo niskie (mniej niż 10% wartości wysokiego) 1 – wysokie napięcie. Z tego względu, obliczenia wykonywane przez procesor opierają się na binarnym (dwójkowym) systemie liczbowym. Prędkość transmisji danych mierzy się w bitach na sekundę (bps, bit/s), kilobitach na sekundę (Kb/s), megabitach na sekundę (Mb/s) czy w gigabitach na sekundę (Gb/s).

4 Bajt (ang. byte - kęs) - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z 8 bitów. Jednostka składająca się z ośmiu bitów zwana jest również oktetem. Najczęściej stosowanym skrótem dla bajtu jest wielka litera "B" (w odróżnieniu od bitu oznaczanego małą literą "b"). Takie oznaczenie koliduje wprawdzie z oznaczeniem bela, ale nie sprawia to większych problemów, ponieważ bela używa się przeważnie z przedrostkiem decy- (decybel – dB), którego to przedrostka (podobnie jak innych podwielokrotności) nie stosuje się dla bajtów. Warto zauważyć, że stosowanie przedrostków kilo, mega, giga i tera (oraz większych) w tej terminologii jest niezgodne z określeniami układu SI (np. kilo w układzie SI oznacza 1000, a nie 1024, jak stosuje się dla bajtów). Jest to częstym źródłem nieporozumień zwłaszcza co do faktycznej pojemności dysków oraz prędkości urządzeń sieciowych (podawanych w bitach), których producenci z powodów marketingowych wolą oznaczać zgodnie z układem SI.

5 kilo (pisane z małej litery) = mnożnik 1000 w układzie SI Kilo (pisane z dużej litery) = mnożnik 1024 w układzie informatycznym mega (pisane z małej litery) = mnożnik 1000 2 w układzie SI Mega (pisane z dużej litery) = mnożnik 1024 2 w układzie informatycznym giga (pisane z małej litery) = mnożnik 1000 3 w układzie SI Giga (pisane z dużej litery) = mnożnik 1024 3 w układzie informatycznym Nieszczęście polega na tym, że ten sam przedrostek kilo/mega/giga w zależności od pisowni (mała lub duża pierwsza litera) jest związany z innym mnożnikiem 1000 lub 1024 (do potęgi 1, 2, 3). Dodatkowo komplikacje wywołuje niekonsekwencja w pisowni polsko/angielskiej: bajty - w polskim skrócie B literka B jest duża, natomiast w angielskim skrócie bytes literka b jest mała bity - w polskim skrócie b literka b jest mała, natomiast w pisowni angielskiej spotykane są wymiennie dwa rodzaje oznaczeń bitów: bits oraz mała literka b.

6 Wielokrotności bajtów Przedrostki dziesiętne (SI) Przedrostki binarne (IEC 60027-2) NazwaSymbolMnożnikNazwaSymbolMnożnik bajtB10 0 bajtB2020 kilobajtkB10 3 kibibajtKB2 10 megabajtmB10 6 mebibajtMB2 20 gigabajtgB10 9 gibibajtGB2 30 terabajttB10 12 tebibajtTB2 40 petabajtpB10 15 pebibajtPB2 50 eksabajteB10 18 eksbibajtEB2 60 zettabajtzB10 21 zebibajtZB2 70 jottabajtyB10 24 jobibajtYB2 80

7 PrefiksNazwaZnaczenie SIZnaczenie dwójkoweRóżnica wielkości K (k)kilo10 3 = 1000 1 2 10 = 1024 1 2.40% M (m)Mega10 6 = 1000 2 2 20 = 1024 2 4.86% G (g)giga10 9 = 1000 3 2 30 = 1024 3 7.37% T (t)tera10 12 = 1000 4 2 40 = 1024 4 9.95% P (p)peta10 15 = 1000 5 2 50 = 1024 5 12.59% E (e)eksa10 18 = 1000 6 2 60 = 1024 6 15.29%

8

9 I.Jeżeli chcemy przeliczyć z b na B to wartość dzielimy przez 8 np.: mamy prędkość łącza internetowego 512Kb to w KB będzie 64KB 512Kb / 8 = 64KB np.: prędkość sieci Fast Ethernet wynosi100 Mb/s, chcemy sprawdzić jak długo będzie się przegrywał film o wadze 700MB 100 Mb = 100 Mb / 8 = 12,5MB czyli prędkość takiej sieci wynosi 12,5MB/s zatem 700MB film będzie się przegrywał 56sekund gdyż 700MB / (:)12,5MBps = 56s II.Jeżeli chcemy przeliczyć z B na b to wartość mnożymy przez 8 np.: ściągamy pliki z prędkością 64KB a chcemy poznać prędkość łącza które jest podawane w bitach 64KB * 8 = 512Kb np.: ściągamy pliki z prędkością 128KB a chcemy poznać prędkość łącza które jest podawane w bitach 128KB * 8 = 1024Kb

10 III.Jeżeli chcemy przeliczyć z K na M to dzielimy przez 1024 Np.: przeliczyliśmy w powyższym przykładzie że posiadamy łącze 1024Kb chcemy podać te wartość w Mb 1024Kb / 1024 = 1Mb IV.Jeżeli chcemy przeliczyć z M na K to mnożymy przez 1024 Mamy łącze internetowe synchroniczne o prędkości 4Mb a kolega mówi że ma 512Kb, aby w prosty sposób porównać te wielkości zamieniamy 4Mb na Kb 4Mb * 1024 = 4096Kb Czyli nasz łącze jest 8 razy szybsze ( 4096Kb/512Kb=8)

11 Dziękuję za uwagę Koniec części 5


Pobierz ppt "Przeliczanie jednostek. mgr inż. Łukasz Koralewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google