Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby ELEKTRONICZNY SYSTEM INFORMACJI MIEJSKIEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby ELEKTRONICZNY SYSTEM INFORMACJI MIEJSKIEJ."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby ELEKTRONICZNY SYSTEM INFORMACJI MIEJSKIEJ

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Elektroniczny System Informacji Miejskiej Miasto Racibórz Projekt współfinansowany prze Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

3 Co to jest ESIM Elektroniczny System Informacji Miejskiej jest systemem klasy GIS, który umożliwia komunikację z Urzędem Miasta Racibórz na poziomie pozyskiwania informacji oraz interakcji.

4 Spis treści Obsługa mapy Zakładanie użytkownika Logowanie Zgłoszenie usługi

5 Obsługa mapy – spis treści Plik Widok Selekcja Narzędzia Wyszukiwarka

6 Obsługa mapy – Plik (1/4) Wygląd menu Menu grupuje narzędzia do zarządzania kompozycjami mapowymi, drukowania i eksportu obrazu mapy do plików graficznych.

7 Obsługa mapy – Plik (2/4) Otwórz Narzędzie otwórz uruchamia okno, w którym należy wybrać kompozycję mapową przeznaczoną do uruchomienia w oknie mapy głównej. Następnie należy kliknąć przycisk otwórz. Aplikacja uruchomi wybraną mapę w oknie głównym. Uwaga – narzędzie w przygotowaniu.

8 Obsługa mapy – Plik (3/4) Zapisz Narzędzie zapisz uruchamia okno, w którym użytkownik może zapisać aktualną sesję roboczą (wczytywanie za pomocą narzędzia Otwórz). W polu Nazwa należy wpisać tytuł sesji. W polu Opis skrótowy opis zawartości mapy. Następnie zaznaczyć wybraną lokalizację zapisania sesji (repozytorium plik WMC lub na dysku lokalnym) i kliknąć przycisk zapisz. Uwaga – narzędzie w przygotowaniu.

9 Obsługa mapy – Plik (4/4) Drukuj Narzędzie umożliwia sporządzanie wydruku aktualnej kompozycji mapowej. W nowym oknie pojawi się kompozycja gotowa do wydruku. Tytuł mapy nadawany jest automatycznie, zgodnie z wybraną kompozycją. W oknie Uwagi można wpisać swoje uwagi dotyczące mapy (zostaną one wydrukowane pod nazwą). Za pomocą suwaka znajdującego się po lewej stronie w oknie mapy, można dostosować odpowiednią skalę wydruku.

10 Obsługa mapy – Widok (1/7) Wygląd menu Narzędzia menu Widok służą do zarządzania wyglądem aplikacji mapowej.

11 Obsługa mapy – Widok (2/7) Usługi Przycisk Usługi umożliwia rozwijanie i zwijanie paska usług w pasku kompozycji i zakładek aplikacji.

12 Obsługa mapy – Widok (3/7) Zmiana widoku Zmiana widoku pozwala na zmianę w widoku okna mapy: Pełny widok - w trybie natychmiastowym uruchamia mapę w skali i zasięgu obejmującym wszystkie warstwy wykorzystane w jej treści. Nie wyłącza innego narzędzia wybranego z paska. Poprzedni widok - przeskalowuje mapę do poprzedniego zasięgu mapy wynikającego z zapisywanej na bieżąco historii sesji. Następny widok - przeskalowuje mapę do następnego zasięgu wynikającego z zapisanej historii sesji.

13 Obsługa mapy – Widok (4/7) Mapa przeglądowa Przycisk mapa przeglądowa aktywuje miniaturową mapkę poglądową pokazującą umiejscowienie na tle miasta obszaru mapy wyświetlanego w oknie głównym. Mapka znajduje się w prawym górnym rogu okna mapy.

14 Obsługa mapy – Widok (5/7) Status Opcja status uaktywnia lub ukrywa formatkę informującą o statusie wykonywanego działania aplikacji oraz ostatnich wykonanych działaniach.

15 Obsługa mapy – Widok (6/7) Legenda Przycisk Legenda rozwija i zwija pasek legendy w pasku kompozycji i zakładek aplikacji. Z pozycji paska legendy użytkownik ma dostęp do graficznej oraz opisowej informacji o symbolach, które znajdują się w poszczególnych kompozycjach mapowych.

16 Obsługa mapy – Widok (7/7) Dziennik zdarzeń Przycisk dziennik zdarzeń rozwija i zwija pasek dziennika zdarzeń w pasku kompozycji i zakładek aplikacji. Dziennik zdarzeń rejestruje wszystkie czynności użytkownika, który pracuje na aplikacji mapowej.

17 Obsługa mapy – Selekcja (1/5) Wygląd menu Menu selekcja udostępnia narzędzia umożliwiające wyszukiwanie/wybieranie elementów na podstawie różnych kryteriów.

18 Obsługa mapy – Selekcja (2/5) Selekcja przez atrybuty i położenie Opcje selekcja przez atrybuty i selekcja przez położenie są obecnie nieaktywne

19 Obsługa mapy – Selekcja (3/5) Selekcja przez bufor Opcja Selekcja przez bufor pozwala na wybranie buforu wokół punktu, w obrębie którego zostanie przeprowadzona selekcja.

20 Obsługa mapy – Selekcja (4/5) Selekcja prostokątem Selekcja prostokątem pozwala na selekcję w obszarze wyznaczonym za pomocą prostokąta.

21 Obsługa mapy – Selekcja (5/5) Wyczyść selekcję Opcja wyczyść selekcję pozwala na usunięcie wcześniejszej selekcji

22 Obsługa mapy – Narzędzia (1/5) Opis menu Menu narzędzia grupuje funkcje dotyczące rzeczywistej obsługi mapy. W menu tym znajdują się ikony służące do zmiany rozmiaru mapy, poruszania się po mapie, rysowania i inne

23 Obsługa mapy – Narzędzia (2/5) Narzędzia ogólne Link do aplikacji – narzędzie umożliwia uzyskanie linka do aktualnie wyświetlanego widoku mapy Wyloguj – narzędzie umożliwia wylogowanie się z aplikacji

24 Obsługa mapy – Narzędzia (3/5) Rozmiar i położenie Przesuń - Zmiana zasięgu mapy bez zmiany skali wyświetlania. Przybliż - Zbliżanie widoku mapy Oddal - Oddalanie widoku mapy Pełny widok - Uruchamia mapę w skali i zasięgu obejmującym wszystkie warstwy wykorzystane w jej treści. Wycentruj mapę - Ustawia położenie w centralnej części mapy.

25 Obsługa mapy – Narzędzia (4/5) Nawigacja Poprzedni widok - przeskalowuje mapę do poprzedniego zasięgu mapy wynikającego z zapisywanej na bieżąco historii sesji. Następny widok - przeskalowuje mapę do następnego zasięgu wynikającego z zapisanej historii sesji.

26 Obsługa mapy – Narzędzia (5/5) Rysowanie Narysuj symbol punktowy - Narzędzie pozwala narysować punkt. Narysuj etykietę - Narzędzie pozwala dodać etykietę. Narysuj kształt - Narzędzie pozwala narysować kształt. Narysuj odcinek - Narzędzie pozwala narysować odcinek. Narysuj linię - Narzędzie pozwala narysować linię. Narysuj poligon - Narzędzie pozwala narysować poligon. Wyczyść szkic - Narzędzie pozwala na usunięcie naniesionej na mapę grafiki za pomocą wybranego narzędzia narysuj.

27 Obsługa mapy – Wyszukiwarka (1/5) Opis menu Menu umożliwia wyszukanie określonych elementów na mapie oraz tworzenie różnego rodzaju raportów i analiz

28 Obsługa mapy – Wyszukiwarka (2/5) Selekcja, analizy, raporty W celu wygenerowania odpowiedniego raportu należy wybrać opcję Selekcja, analizy, raporty a następnie w oknie selekcji podstawowej lub zaawansowanej sformułować zapytanie i kliknąć przycisk szukaj. W oknie tabeli Nazwa oraz w oknie mapy pojawią się wyniki wyszukiwania.

29 Obsługa mapy – Wyszukiwarka (3/5) Adresy Narzędzie pozwala na szybkie wyszukanie punktu adresowego. W oknie Ulice wystarczy wpisać dwa pierwsze znaki (litery) szukanej ulicy. Aplikacja z dostępnego słownika ulic pokaże wszystkie wyniki wyszukiwania. W następnym kroku użytkownik wybiera dokładną nazwę z listy dostępnych ulic.

30 Obsługa mapy – Wyszukiwarka (4/5) Działki Narzędzie pozwala na szybkie wyszukiwanie działki. W zakładce Wyszukiwanie działek należy sformułować zapytanie wybierając kolejno – obręb, arkusz oraz numer szukanej działki.

31 Obsługa mapy – Wyszukiwarka (5/5) Parkingi Narzędzie pozwala w łatwy i szybki sposób wyszukać parkingi. Klikając Parkingi – wyszukiwanie, a następnie w pasku kompozycji i zakładek, ukaże nam się lista dostępnych parkingów. Po kliknięciu w wybrany obiekt aplikacja przybliża do niego widok mapy.

32 Zakładanie użytkownika (1/5) Zaloguj się na http://esim.raciborz.pl. Kliknij w linka zarejestruj sięhttp://esim.raciborz.pl

33 Zakładanie użytkownika (2/5) Po przeniesieniu na stronę rejestracji zapoznaj się z regulaminem i potwierdź to zaznaczając pole na stronie

34 Zakładanie użytkownika (3/5) Wypełnij wszystkie dane i kliknij zarejestruj się

35 Zakładanie użytkownika (4/5) Otrzymasz maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji. W celu potwierdzenia kliknij na link w maillu

36 Zakładanie użytkownika (5/5) Zostaniesz przeniesiony na stronę potwierdzającą dokonanie rejestracji.

37 Logowanie (1/3) Wejdź na stronę http://esim.raciborz.pl. Kliknij w linka Uruchom aplikację mapowąhttp://esim.raciborz.pl

38 Logowanie (2/3) Kliknij w ikonę Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu.

39 Logowanie (3/3) Po otwarciu okna logowania wprowadź login i hasło, a następnie kliknij Zaloguj. Zostaniesz zalogowany i przeniesiony do widoku mapy.

40 Zgłoszenie usługi (1/4) Komunikacja – monitoring uszkodzeń nawierzchni w jezdni Usługa interaktywna umożliwiająca użytkownikom zgłaszanie lokalizacji uszkodzeń nawierzchni drogowych (wraz z opisem atrybutowym). W celu zgłoszenia uszkodzenia nawierzchni drogowej należy w aplikacji wybrać a następnie

41 Zgłoszenie usługi (2/4) Komunikacja – monitoring uszkodzeń nawierzchni w jezdni Automatycznie w pasku kompozycji i zakładek znajdzie się nowa zakładka Monitoring uszkodzeń, która aktywuje narzędzia do wprowadzania lokalizacji uszkodzenia nawierzchni.

42 Zgłoszenie usługi (3/4) Komunikacja – monitoring uszkodzeń nawierzchni w jezdni W kolejnym kroku należy wybrać narzędzie (rysuj geometrię) i kliknąć lewym przyciskiem myszy w miejscu lokalizacji uszkodzenia

43 Zgłoszenie usługi (4/4) Komunikacja – monitoring uszkodzeń nawierzchni w jezdni Następnie w poszczególnych polach atrybutowych należy wpisać informację opisową niezbędną do właściwego obsłużenia zgłoszenia. Po wprowadzeniu zmian i graficznej rejestracji punktu klikamy przycisk Zapisz.

44 Zgłoszenie usługi (1/4) Ochrona środowiska – monitoring segregacji odpadów Usługa interaktywna umożliwiająca użytkownikom zgłaszanie faktu zapełnienia zbiorników selektywnej zbiórki odpadów. W celu zgłoszenia przepełnienia pojemnika selektywnej zbiórki odpadów należy w aplikacji wybrać a następnie

45 Zgłoszenie usługi (2/4) Ochrona środowiska – monitoring segregacji odpadów Aby dodać nowe zgłoszenie z paska kompozycji i zakładek należy wybrać zakładkę Segregacja odpadów. Aplikacja przełączy widok do zakładki Edycja i aktywuje narzędzia do wprowadzania lokalizacji przepełnionych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.

46 Zgłoszenie usługi (3/4) Ochrona środowiska – monitoring segregacji odpadów W kolejnym kroku należy wybrać narzędzie (rysuj geometrię) i kliknąć lewym przyciskiem myszy w miejscu lokalizacji pojemnika. Następnie w poszczególnych polach atrybutowych należy wpisać informację opisową niezbędną do właściwego obsłużenia zgłoszenia.

47 Zgłoszenie usługi (4/4) Ochrona środowiska – monitoring segregacji odpadów Po wprowadzeniu zmian i graficznej rejestracji punktu klikamy przycisk Zapisz.

48 Beneficjent projektu: Miasto Racibórz Jednostka wdrażająca: Urząd Miasta Racibórz Ul. Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz http://www.raciborz.pl


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby ELEKTRONICZNY SYSTEM INFORMACJI MIEJSKIEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google