Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki Warszawa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki Warszawa"— Zapis prezentacji:

1 Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki 06. 06. 2010 Warszawa
ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki Warszawa Autor: Irena Konopko

2

3 Jerzy Aleksander Popiełuszko, wcześniej Alfons Popiełuszko urodzony 14
Jerzy Aleksander Popiełuszko, wcześniej Alfons Popiełuszko urodzony r. w Okopach. Rodzice Władysław (1910 – 2002) i Marianna z Gniedziejków (ur. 1920) prowadzili gospodarstwo rolne. Mieli pięcioro dzieci, jedna z córek zmarła w dzieciństwie. Rodzina była wielopokoleniowa, mieszkali z nimi dziadkowie. W domu kultywowano pamięć stryja Alfonsa Popiełuszki, członka partyzantki akowskiej, który zginął po wojnie z rąk sowieckich. By móc codziennie służyć do mszy św. jako ministrant, wychodził z domu do szkoły godzinę wcześniej niż inne dzieci. - Nie uważał tego za poświęcenie, lecz traktował jako łaskę - mówi Marianna Popiełuszko, matka księdza Jerzego. To ona pilnowała, aby nauczył się: "kochać Boga i ludzi - sercem i czynami". Takich słów użyła, gdy niedawno zapytano ją, jak wychować świętego.

4

5 Popiełuszko był ministrantem i wyróżniał się głęboką religijnością
Popiełuszko był ministrantem i wyróżniał się głęboką religijnością. Był typem samotnika. Pierwszą Komunię Świętą i bierzmowanie przyjął w tym samym roku – W latach 1961–1965 uczęszczał do liceum w Suchowoli. Był sumienny, ale uczył się przeciętnie. Z powodu jego religijności rodzice byli wzywani do szkoły. Po maturze, 24 czerwca 1965 r. wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Po pierwszym roku studiów został kierowany do przymusowej zasadniczej służby wojskowej, którą odbywał w latach 1966–1968 w specjalnej jednostce dla kleryków o zaostrzonym rygorze w Bartoszycach (54 szkolny batalion ratownictwa terenowego – JW 4413), 28 maja 1972 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego, a 11 czerwca 1972 odprawił prymicyjną Mszę świętą w kościele w Działoszynie. Następnie pracował w parafiach w Ząbkach (1972–1975) i Aninie (1975–1978). Z Anina został przeniesiony do Warszawy, gdzie był księdzem w kościołach: Dzieciątka Jezus, św. Anny, a od czerwca 1980 św. Stanisława Kostki.

6

7 W latach 1974–1976 był studentem Studium Pastoralnego Instytutu Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1978 został duszpasterzem środowisk medycznych w Warszawie. Od sierpnia 1980 był związany ze środowiskami robotniczymi, aktywnie wspierał także "Solidarność". W czasie strajku został wysłany do odprawiania mszy w Hucie Warszawa, w stanie wojennym w kościele św. Stanisława Kostki organizował Msze za Ojczyznę. Swoją działalnością duszpasterską i nauczaniem opartym na przesłaniu: "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" (św. Paweł, Rz 12,21), nauczaniu papieża Jana Pawła II i prymasa Stefana Wyszyńskiego, niezłomnością i odwagą a także wsparciem dla prześladowanych robotników i działaczy związkowych przez władze PRL podczas stanu wojennego zyskał autorytet, szerokie poparcie społeczne i popularność w Warszawie, a później także w innych miastach. Działalność ks. Jerzego Popiełuszki ówczesne władze PRL uznały za krytykę i sprzeciw wobec systemu komunistycznego.

8

9 19 maja 1983 prowadził pogrzeb Grzegorza Przemyka. We wrześniu 1983r
19 maja 1983 prowadził pogrzeb Grzegorza Przemyka. We wrześniu 1983r. zorganizował pielgrzymkę ludzi pracy na Jasną Górę; 30 września odprawił mszę świętą na wałach. W czasie stanu wojennego wielokrotnie oskarżany przez władze PRL o zaangażowanie w działalność polityczną, stał się celem działań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa. Akcję rozpracowywania księdza o kryptonimie "Popiel" rozpoczęto najpewniej w drugiej połowie 1982r. Ksiądz Jerzy Popiełuszko był inwigilowany przy pomocy co najmniej czterech tajnych współpracowników. Wśród nich byli duchowni i osoby świeckie. 2 grudnia 1983r. doręczono mu wezwanie na przesłuchanie.

10

11 12 grudnia Popiełuszko dobrowolnie stawił się w Pałacu Mostowskich, siedzibie Komendy Stołecznej MO. Tu wiceprokurator odczytała decyzję o wszczęciu śledztwa w kierunku przestępstwa z art. 194 kk w zw. z art. 58 kk, to jest, że: przy wykonywaniu obrzędów religijnych obrzędów (...), w wygłaszanych kazaniach nadużywał wolności sumienia i wyznania w ten sposób, że permanentnie oprócz treści religijnych zawierał w nich zniesławiające władze państwowe treści polityczne, a w szczególności pomawiał, że te władze posługują się fałszem, obłudą i kłamstwem, poprzez antydemokratyczne ustawodawstwo niszczą godność człowieka, a także pozbawiają społeczeństwo swobody myśli oraz działania, czym nadużywając funkcji kapłana, czynił z kościołów miejsce szkodliwej dla interesów PRL propagandy antypaństwowej.

12

13 Za zarzucane czyny Popiełuszce groziła kara 10 lat pozbawienia wolności. Przesłuchanie trwało kilka godzin, zadawano absurdalne pytania w rodzaju: "Dlaczego ksiądz deformuje hostię podczas liturgii?". Chodziło o prezentowanie hostii w rękach rzekomo ustawionych w pozycji litery V – symbolu zwycięstwa używanego przez "Solidarność” . Po zakończeniu przesłuchania w mieszkaniu księdza zarządzono rewizję (znaną później jako prowokację na Chłodnej). Przed domem czekali na księdza dziennikarze telewizyjni. Esbecy wkroczyli jako pierwsi, bez wahania otwierając różne skrytki. Ujawniono między innymi granaty łzawiące, naboje do pistoletu maszynowego, różne materiały wybuchowe, farby drukarskie – podrzucone do mieszkania przez esbeków. Zatrzymanego zwolniono nazajutrz. Natychmiast po tym wydarzeniu postać ks. Popiełuszki stała się przedmiotem licznych ataków propagandowych i publicystycznych władz komunistycznych.

14

15 We wrześniu 1984 Popiełuszko przygotował II pielgrzymkę ludzi pracy na Jasną Górę. Spotkał się wtedy m.in. z Lechem Wałęsą oraz z ks. 12 września 1984 rozpoczęła się nowa faza ataków na księdza Popiełuszkę. 13 września miało miejsce spotkanie Wojciecha Jaruzelskiego z Czesławem Kiszczakiem i innymi wysokimi urzędnikami, podczas którego Jaruzelski miał powiedzieć do Kiszczaka: "Załatw to, niech on nie szczeka„. Wkrótce potem Jerzy Urban, piszący pod pseudonimem Jan Rem, nazwał kazania Popiełuszki "seansami nienawiści". 17 września Urząd do Spraw Wyznań wystosował ostre pismo do Episkopatu, w którym naciskał na zaprzestanie tolerowania przez biskupów wystąpień niektórych duchownych. Wymieniono w nim wprost nazwisko księdza Popiełuszki. Wzmogły się anonimy kierowane do księdza (np. "Zostaniesz bohaterem narodowym numer dwa – po Przemyku").

16

17 19 października 1984 ks. Popiełuszko przybył na zaproszenie do parafii pw. św. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Spotkanie to zakończył zdaniem: "Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy". W tym samym dniu, wracając do Warszawy, na drodze do Torunia, niedaleko miejscowości Górsk, Jerzy Popiełuszko wraz ze swoim kierowcą Waldemarem Chrostowskim zostali uprowadzeni przez funkcjonariuszy Samodzielnej Grupy "D" Departamentu IV MSW w mundurach funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego MO. Chrostowskiemu udało się uciec z kabiny samochodu, Popiełuszkę skrępowano i przewożono w bagażniku. 30 października z zalewu na Wiśle koło Włocławka wyłowiono jego zwłoki. Ręce skrępowano tak, by próby poruszania nimi zaciskały pętlę na szyi. Ciało obciążone było workiem wypełnionym kamieniami. Zbadano je w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku pod kierunkiem prof. Marii Byrdy. W czasie sekcji wykazano ślady torturowania.

18

19 Zabójstwo i ujawnienie prawdy o nim wywołało wstrząs i oburzenie społeczne. Pogrzeb 3 listopada 1984r. zgromadził olbrzymie tłumy i przekształcił się w wielką manifestację. Popiełuszko został pochowany na terenie kościoła parafialnego św. Stanisława Kostki w Warszawie, na terenie w kształcie niewielkiego kurhanu, pod nagrobkiem w kształcie krzyża. Miejsce to jest ogrodzone kamieniami połączonymi łańcuchem, tworzącymi w kompozycji z nagrobkiem różaniec.

20

21 Na terenie kościoła św. Stanisława Kostki znajdują się nagrobek, dzwon, pomnik i muzeum (otwarte 16 października 2004) poświęcone pamięci księdza Jerzego Popiełuszki. Grób stał się celem licznych pielgrzymek i oficjalnych wizyt, m.in. 14 czerwca 1987r. modlił się przy nim papież Jan Paweł II. Szacuje się, że w ciągu 10 lat miejsce to odwiedziło ok. 18 mln ludzi.

22

23 W Suchowoli przy stojącym przy rynku kościele pw. św
W Suchowoli przy stojącym przy rynku kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła znajduje się symboliczny grób i pomnik Jerzego Popiełuszki, a w samym mieście również Izba Pamięci. 6 czerwca 200, w dniu beatyfikacji arcybiskup lubelski Józef Życiński dekretem erygował parafię pw. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Lublinie.

24

25 Pomimo niesłabnącego kultu prywatnego osoby księdza Popiełuszki przez wiele lat nie otwierano procesu beatyfikacyjnego. Nakładały się na to liczne przyczyny, m.in. obawa o oskarżenia o próbę politycznego jego wykorzystywania, trwające procesy zabójców, pojawiające się nowe dokumenty, które wymagały zbadania. Istnieje także możliwość, że były próby jego hamowania przez polski aparat państwowy, choćby przez wysuwane sugestie, że zginął on z przyczyn politycznych, a nie za wiarę, co warunkowało wyniesienie zabitego na ołtarze. Pojawiły się one z ust generała Wojciecha Jaruzelskiego już jesienią 1984r.

26

27 Proces beatyfikacyjny księdza Jerzego Popiełuszki oficjalnie otwarto 8 lutego 1997r. w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie, a etap diecezjalny procesu zakończono dokładnie cztery lata później. Rozpoczęcie procedury i zamknięcie jej pierwszego etapu w tym terminie uznano za sukces. W trakcie tego etapu przesłuchano 44 świadków. Prace posuwały się szybko dzięki dobrze zorganizowanemu już archiwum księdza, prowadzonym przez wolontariuszy z Katarzyną Soborak na czele.

28

29 Ogłoszenie ks. Jerzego Popiełuszki błogosławionym Kościoła katolickiego odbyło się 6 czerwca 2010r. w Warszawie na Placu Piłsudskiego. Mszy świętej beatyfikacyjnej przewodniczył abp Angelo Amato, prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, który w imieniu papieża Benedykta XVI odczytał akt beatyfikacyjny. Liturgiczne wspomnienie Jerzego Popiełuszki przypada 19 października.

30

31 Wiara jest źródłem życia dla człowieka wierzącego
Wiara jest źródłem życia dla człowieka wierzącego. Wiara otwiera przed człowiekiem perspektywy, których bez wiary nie sposób dostrzec. To patrzenie wiary w dal, w daleką przyszłość, otwieranie szerokich perspektyw dla wielu jest podstawą do zarzutu, że wiara odrywa człowieka od ziemi, że wyobcowuje go ze środowiska ziemskiego, że czyni człowieka wierzącego nieczułym na problemy ziemskie, czysto ludzkie. Odrywa od rzeczywistości dzisiejszej w imię czegoś bardzo odległego, niepewnego, dla wielu po prostu nierzeczywistego. Takie zarzuty formułują ludzie, nie znający do głębi zasad wiary. Ale podstawy do takich zarzutów niestety dają bardzo często ludzie wierzący, ludzie uznający się za wierzących, ale nie wprowadzający w życiu tego, w co wierzą. Coraz mniej jest dzisiaj ludzi, którzy atakują wiarę wprost, którzy odważają się twierdzić, że Przedmiot wiary naszej, że Bóg nie jest rzeczywistością. Coraz rzadziej podważa się filozoficzne i historyczne podstawy wiary, bo te nauka dostatecznie, w dużej mierze, udowodniła. Obecnie głównie atakowana jest użyteczność praktyczna wiary. Wiarę chce się wyeliminować z życia jako coś, co nie odpowiada godności i aspiracjom współczesnego człowieka. (Fragment kazania Boże Ciało – 1984r.)

32

33 Drobnej postury, a jednak wielki duchem. Zwyczajny, a jednak niezwykły
Drobnej postury, a jednak wielki duchem. Zwyczajny, a jednak niezwykły. Radosny, otwarty, ale i nieobecny, zadumany. Wymagający, a jednak pobłażliwy. Żył tylko 37 lat, ale w tym czasie tyle przeżył, tyle zdziałał, że stał się bohaterem książek, filmów, przedstawień teatralnych. Przede wszystkim jednak ważną częścią historii swojej ojczyzny i osobistych losów wielu ludzi. Przeczuwał, że jego życie może zostać gwałtownie przerwane. Na pewno jednak nie przewidywał, że stanie się obiektem kultu, że trafi na ołtarze, że zadane mu cierpienia nie pójdą na marne.

34

35 Józef Popiełuszko, brat księdza Jerzego wspomina, że matka codziennie śpiewała im Godzinki, w maju prowadziła na nabożeństwa majowe, a w październiku odmawiali wspólnie Różaniec. Podkreśla też, że w niedzielę i święta wszyscy chodzili do kościoła, nawet w największe mrozy. Dziś brat jest od 11 lat chory na raka, żyje dzięki „księdzu Jerzemu”, jak go nazywają w domu.

36

37 Ostatnim miejscem duszpasterskiej pracy księdza Jerzego - od 20 maja 1980 r. do tragicznej śmierci - była parafia pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Kiedy tam przybył proboszcz tej parafii, nieżyjący już ks. prałat Teofil Bogucki, był wręcz zażenowany: "A kogo mi tu dano? Jakieś chucherko, które ani mówić, ani śpiewać nie umie. Jak on psalm zaśpiewa w kościele? Jaki ja pożytek będę miał z takiego rezydenta?" - mówił do przyjaciół. Później to właśnie ks. Bogucki stał się duchowym ojcem księdza Popiełuszki, a po jego śmierci kustoszem grobu kapelana "Solidarności". Jako rezydent ksiądz Popiełuszko prowadził duszpasterstwo średniego personelu medycznego, a od sierpnia 1980 r. zaangażował się w Duszpasterstwo Ludzi Pracy.

38

39 Z osobistych notatek księdza Jerzego wynika, że Msza św
Z osobistych notatek księdza Jerzego wynika, że Msza św. dla strajkujących hutników warszawskich była dla niego niezwykłym wydarzeniem. - "Szedłem na nią z ogromną tremą. Już sama sytuacja była zupełnie nowa. Co zastanę? Jak mnie przyjmą? Czy będzie gdzie odprawiać? Kto będzie czytał teksty? Śpiewał? Takie dziś może naiwnie brzmiące pytania nurtowały mnie w drodze do fabryki. I wtedy przy bramie przeżyłem pierwsze wielkie zdumienie. Gęsty szpaler ludzi - uśmiechniętych i spłakanych jednocześnie. I oklaski. Myślałem, że ktoś ważny idzie za mną. Ale to były oklaski na powitanie pierwszego w historii tego zakładu księdza przekraczającego jego bramy. Tak sobie wtedy pomyślałem - oklaski dla Kościoła, który przez trzydzieści lat wytrwale pukał do fabrycznych bram. Niepotrzebne były moje obawy - wszystko było przygotowane: ołtarz na środku placu fabrycznego i krzyż, który potem został wkopany przy wejściu, przetrwał ciężkie dni i stoi do dzisiaj otoczony ciągle świeżymi kwiatami, i nawet prowizoryczny konfesjonał. Znaleźli się także lektorzy. Trzeba było słyszeć te męskie głosy, które niejednokrotnie przemawiały niewyszukanymi słówkami, a teraz z namaszczeniem czytały święte teksty. A potem z tysięcy ust wyrwało się jak grzmot: »Bogu niech będą dzięki!«. Okazało się, że potrafią też i śpiewać o wiele lepiej niż w świątyniach."

40

41 Zdecydowano o "wyeliminowaniu" niepokornego księdza
Zdecydowano o "wyeliminowaniu" niepokornego księdza. Według dr Cecylii Kuty z Referatu Badań Naukowych krakowskiego IPN były co najmniej trzy próby zabójstwa księdza Jerzego. Za pierwszym razem planowano wyrzucić go z jadącego pociągu, ale ostatecznie wycofano się z tego.13 października 1984 r. samochód księdza został obrzucony kamieniami w trakcie podróży z Gdańska do Warszawy. Z tego napadu ksiądz Jerzy wyszedł bez większego szwanku. Kilka dni później - 19 października - podjęto ponownie tym razem udaną próbę porwania go w trakcie podróży z Bydgoszczy do Warszawy.

42

43 Niezależnie od kulisów zamachu, jedno jest pewne
Niezależnie od kulisów zamachu, jedno jest pewne. Ksiądz Jerzy, szczególnie w ostatnim okresie swojego życia, spodziewał się śmierci. Mimo to nie zdecydował się ani na wyjazd do Rzymu, który sugerowali mu zwierzchnicy, ani nie zaprzestał swojej działalności. Znajomym, sugerującym mu, że powinien uważać, odpowiadał: "Róbmy swoje...".

44

45 Relikwie ks. Jerzego Popiełuszki, który został w niedzielę ogłoszony błogosławionym, zostały złożone w Pantenonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. W procesji ulicami stolicy przeszły tam z centrum miasta tysiące osób.

46

47 Ksiądz Jerzy Popiełuszko został wyniesiony na ołtarze za pracę kapłańską, odwagę i męczeńską śmierć. W stanie wojennym organizował słynne Msze za Ojczyznę, wymyślił coroczne pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę. Jego odwaga, słowa, które kierował do wiernych okazały się być zagrożeniem dla całego systemu. Dlatego zginął. Został porwany i bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.

48

49 Po zakończeniu uroczystości beatyfikacyjnych ks
Po zakończeniu uroczystości beatyfikacyjnych ks. Jerzego Popiełuszki z Placu Piłsudskiego wyruszyła procesja, która ulicami Warszawy przeszła do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana.               Ach jak wielka dziś Twoja rana.           Jakże długo cierpienie twe trwa.          


Pobierz ppt "Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki Warszawa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google