Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SIŁY ZBROJNE RP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SIŁY ZBROJNE RP."— Zapis prezentacji:

1 SIŁY ZBROJNE RP

2 z Siłami Powietrznymi

3 WOJSKA LĄDOWE Flaga Wojsk Lądowych Orzeł Wojsk Lądowych

4 SIŁY POWIETRZNE Flaga Sił Powietrznych Orzeł Sił Powietrznych

5 MARYNARKA WOJENNA Bandera Marynarki Wojennej Orzeł Marynarki Wojennej

6 RODZAJE WOJSK

7 Wojska Pancerne i Zmechanizowane przeznaczone są głównie do odpierania uderzeń zgrupowań pancerno - zmechanizowanych. Przewidywane są również do wykonywania zwrotów zaczepnych celem odzyskania utraconego terenu oraz prowadzenia działań na rzecz wsparcia pokoju. W związku z powietrzno - lądowym charakterem przyszłego pola walki, wojska pancerne i zmechanizowane przygotowane są również do zwalczania środków napadu powietrznego (w tym zwłaszcza śmigłowców bojowych) i walki z formacjami aeromobilnymi przeciwnika. Na wyposażeniu tych jednostek znajdują się czołgi T-72, PT-91, Leopard 2A-4, bojowe wozy piechoty (BWP-1), kołowe transportery opancerzone KTO "Rosomak" oraz inny sprzęt specjalistyczny.

8 Wojska Aeromobilne łączą w sobie dotychczasowe wojska powietrzno-desantowe, desantowo-szturmowe, kawalerię powietrzną i lotnictwo aero1wojsk lądowych. Do podstawowych zadań wojsk aeromobilnych należy naziemne wspieranie operacji lądowych i morskich, zmierzających do opanowania z powietrza ważnych obiektów przeciwnika, dezorganizację ruchu odwodów oraz niszczenie sił i środków wsparcia logistycznego. Ten rodzaj wojsk jest przygotowany do prowadzenia działań dywersyjnych, zaczepnych i obronnych a ich trzon stanowią 25 BKPow i 6. Brygada Powietrznodesantowa. Kawaleria powietrzna jest przygotowana do prowadzenia walki tak z powietrza jak i na lądzie, do wykonywania rajdów przeciwpancernych oraz niszczenia środków ogniowych przeciwnika.

9 Wojska Rakietowe i Artylerii są jednym z podstawowych rodzajów wojsk
Wojska Rakietowe i Artylerii są jednym z podstawowych rodzajów wojsk. Wykonują one zasadnicze zadania wsparcia ogniowego wojsk w każdych warunkach, w działaniach głębokich i bezpośrednich. Przeznaczone są do rażenia ogniowego przeciwnika i zapewnienia wsparcia walczącym wojskom. Artylerię Wojsk Lądowych stanowią: dwie brygady artylerii, pułk przeciwpancerny, cztery dywizyjne pułki artylerii, dywizjony artylerii brygad ogólnowojskowych, baterie przeciwpancerne oraz kompanie wsparcia. Na ich wyposażeniu znajdują się działa samobieżne kalibru 122 i 152 mm, wyrzutnie rakietowe BM-21 i RM-70, moździerze 120 mm i 98 mm zestawy przeciwpancernych pocisków kierowanych typu SPIKE, FAGOT, KONKURS i MALUTKA.

10 Wojska Łączności i Informatyki przeznaczone są do zapewnienia dowodzenia wojskami lądowymi w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Wykorzystują do tego potencjał telekomunikacyjny kraju, istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną oraz jednostki i pododdziały wsparcia dowodzenia Wojsk Lądowych. Nowym zadaniem tych wojsk jest także informatyczne wspomaganie procesów decyzyjnych, m.in. przez cyfrowe przygotowanie danych, w tym analizę potencjału bojowego przeciwnika i symulowanie przebiegu działań bojowych. Proces dowodzenia zabezpieczają pułki dowodzenia, bataliony dowodzenia oraz pododdziały dowodzenia i łączności jednostek rodzajów wojsk. Wojska łączności i informatyki stanowią priorytet w osiągnięciu zdolności do pełnego współdziałania z odpowiednimi służbami i środkami w armiach NATO.

11 Wojska Obrony Przeciwlotniczej przeznaczone są do bezpośredniej osłony wojsk i obiektów przed uderzeniem środków napadu powietrznego. Trzon wojsk OPL Wojsk Lądowych stanowi sześć pułków przeciwlotniczych oraz dywizjony przeciwlotnicze w brygadach zmechanizowanych i pancernych. Wojska wyposażone są w nowoczesne stacje radiolokacyjne typu NUR, zestawy automatyzacji dowodzenia oparte na urządzeniach ŁOWCZA-REGA, zestawy rakietowe KUB i OSA, przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe GROM, STRZAŁA-2, zestawy artyleryjsko - rakietowe ZUR-23-2KG, zestawy artyleryjskie ZU-23-4MP BIAŁA.

12 Wojska Chemiczne, wyposażone w specjalistyczny sprzęt, realizują najbardziej złożone przedsięwzięcia obrony przed bronią masowego rażenia. Do najważniejszych zadań, które realizują należy zaliczyć: wykrywanie skażeń biologicznych, prowadzenie rozpoznania i dokonywanie pomiarów skażeń promieniotwórczych i chemicznych, użycie zespołów do pobierania próbek skażeń promieniotwórczych, biologicznych i chemicznych, zapewnienie zbiorowej ochrony przed skażeniami oraz prowadzenie całkowitej likwidacji skażeń. Pododdziały wojsk chemicznych mogą razić przeciwnika miotaczami ognia oraz maskować dymem wojska własne i obiekty. Biorą też udział w likwidacji skutków klęsk żywiołowych. W ramach wojsk chemicznych funkcjonuje system wykrywania skażeń, którego wybrane elementy w okresie pokoju monitorują sytuację skażeń na terenie całego kraju. Istniejący system ratownictwa chemicznego oparty jest o dwa Chemiczne i Radiacyjne Zespoły Awaryjne. Podstawowymi formacjami wojsk chemicznych na szczeblu operacyjnym są pułki i bataliony chemiczne, na szczeblu związków taktycznych kompanie chemiczne, a na szczeblu oddziałów plutony chemiczne.

13 Wojska Inżynieryjne realizują zadania w ramach dwóch zasadniczych funkcji: bojowej (wsparcia inżynieryjnego) i humanitarnej. Pierwsza obejmuje m.in. rozpoznanie inżynieryjne przeciwnika i terenu, budowę i pokonywanie zapór inżynieryjnych, wykonywanie przejść w naturalnych przeszkodach terenowych, przygotowanie i utrzymanie dróg, urządzanie i utrzymanie przepraw, rozminowanie terenu i obiektów oraz maskowanie wojsk. Działalność humanitarna ma charakter pokojowy i dotyczy niesienia pomocy gospodarce i społeczeństwu zarówno w kraju jak i za granicą, w tym: oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, udział w likwidacji skutków klęsk ekologicznych i żywiołowych, udział w misjach pokojowych w składzie sił ONZ i NATO. Podstawowymi formacjami wojsk inżynieryjnych na szczeblu operacyjno-taktycznym są brygady i pułki. Wojska Lądowe posiadają dwie brygady saperów, pułk inżynieryjny, dwa pułki drogowo-mostowe oraz pułk komunikacyjny.

14 Wojska Rozpoznania i Walki Elektronicznej zajmują się rozpoznaniem wojskowym, walką elektroniczną, działaniami psychologicznymi i specjalnymi oraz zabezpieczeniem geograficznym. Głównym celem rozpoznania wojskowego jest zdobywanie danych o przeciwniku, niezbędnych do przygotowania i skutecznego prowadzenia działań bojowych, m.in. o ruchu wojsk przeciwnika oraz posiadanych przez niego siłach i środkach. Zadania te są realizowane z pomocą wyspecjalizowanych wojsk oraz technicznych i elektronicznych środków rozpoznania. Natomiast podstawowym zadaniem walki radioelektronicznej jest rozpoznanie i dezorganizacja działań organów dowodzenia przeciwnika oraz ochrona własnych wojsk przed analogicznymi działaniami. Podstawowymi ogniwami wojsk rozpoznania i walki radioelektronicznej Wojsk Lądowych są: na szczeblu operacyjnym - pułki rozpoznania, bataliony WRE, na szczeblu związków taktycznych - bataliony rozpoznawcze oraz na szczeblu oddziałów- kompanie rozpoznawcze.


Pobierz ppt "SIŁY ZBROJNE RP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google