Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. Dr. Wolfgang Auffermann Promieniowanie i inne zagrożenia dla zdrowia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. Dr. Wolfgang Auffermann Promieniowanie i inne zagrożenia dla zdrowia."— Zapis prezentacji:

1 Prof. Dr. Wolfgang Auffermann Promieniowanie i inne zagrożenia dla zdrowia

2 0 UV-Strahlung Emisja fal elektromagnetycznych Promieniowanie korpuskularne Promieniowanie jako transport energii Teilchengröße Energia © 2012 Diagnoseklinik Hamburg ( światło podczerwień mikrofale promieniowanie radiowe Promieniowanie wodne Promieniowanie piaskiem Promieniowanie jonizujące ) γ-Promieniowanie β-Promieniowanie α-Promieniowanie RentgenNeutrony γ-Promieniowanie β-Promieniowanie α-Promieniowanie RentgenNeutrony

3 © 2012 Diagnoseklinik Hamburg Rozszczepienie jądrowe : Jądro rozpada się na dwie prawie równe części i wolne neutrony Alpha- rozszczepienie : Jądro emituje dwa protony i dwa neutrony Promieniowanie Neutronowe Promieniowanie Alpha Promieniowanie Beta Promieniowanie Gamma Beta- rozszczepienie : Jądro emituje elektron lub pozyton Gamma- rozszczepienie : Jądro emituje foton (Fale elektromagnetyczne) Reakcje jądrowe i reakcja rozszczepienia

4 Promieniowanie kwantowe Cząstki alfa: 2 Protony + 2 Neutrony Ładunek Masa Cząstki beta: Elektrony Neutrony Kwanty gamma: Fotony Ładunek Masa Ładunek Masa Ładunek Masa

5 Fotony Kwanty promieniowania elektromagnetycznego Jonizujące fotony: Kwant gamma Kwant rentgena Właściwości: brak masy brak ładunku czysta energia prędkość światła © 2012 Diagnoseklinik Hamburg

6 Energia i intensywność promieniowania Intensywność promieniowania ilość kwantów < niska wysoka intensywność < Energia promieniowania Energia kwantu niska wysoka energia © 2012 Diagnoseklinik Hamburg

7 Promieniowanie alfa Warstwa papieru jako osłona Promieniowanie beta Warstwa około 1 cm aluminium lub szkła akrylowego jako osłona Promieniowanie gamma i rentgena Mmateriały o dużej gęstości (np. ołów) jako osłona Zasięg promieniowania jonizującego © 2012 Diagnoseklinik Hamburg

8 Wpływ promieniowania na kiełkowanie roślin słabo napromieniowane © 2012 Diagnoseklinik Hamburg nie napromieniowane silnie napromieniowane

9 Wpływ promieniowania: pozytywny czy negatywny? Systemy biologiczne mogą wykazywać przy niskiej dawce promieniowania "pozytywne" efekty Po odkryciu promieni rentgenowskich i radioaktywności istniały początkowo na pierwszym planie "bio-pozytywne" aspekty Rozwój nowotworów złośliwych zostało z dużym opóźnieniem ujawnione © 2012 Diagnoseklinik Hamburg

10 Naturalne promieniowanie Promieniowanie ze źródeł naturalnych: 2,1 mSv/a 0,27 mSv 0,02 mSv 0,35 mSv 1,3 mSv 0,15 mSv 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 kosmiczne promieniowanie Radionuklidy Z kosmosu Potas-40Uran-238- Seria Tor-232- Seria Wkład naturalnych źródeł promieniowania Roczne promieniowanie [mSv] promienie kosmiczne promieniowanie ziemne © 2012 Diagnoseklinik Hamburg

11 Kosmiczne Promieniowanie © 2012 Diagnoseklinik Hamburg Promieniowanie z kosmosu Średnia roczna dawka: ca. 0,3 mSv Wpływ wysokości Wysokość n.p.m.[Km] Intensywność jest zależna od: Wysokości nad poziomem morza stopnia szerokości geograficznej Szerokość geomagnetyczna[stopnie] Wpływ szerokości geograficznej Dawka [µSv/h] (na ok. 10 km wysokosci) Dawka [µSv/h] ( ś rednia szeroko ść geograficzna)

12 Naturalne promieniowanie Terestryczne promieniowanie na świecie[mSv] © 2012 Diagnoseklinik Hamburg

13 Ryzyko zgonu na raka przez promieniowanie 5 % na Sv - 0,005 % na mSv Ryzyko ciężkich wad genetycznych: 1 % na Sv - 0,001 % na mSv Napromienianie 100.000 osób z 10 mSv prowadzi do 50 zgonów na raka © 2012 Diagnoseklinik Hamburg

14 Naturalne promieniowanie Effektive Dosis Milisivert pro Jahr ____________________________________________________________________ 1.Z promieniowania kosmicznego(na poziomie morza)0,3 2. Przebywanie na dworze (5 godz. / dzień) 0,40,1 Przebywanie w domu (19 dodz./ dzień)0,3 przez wdychanie produktów rozpadu radonu 3. Przebywanie na dworze (5 godz. / dzień) 1,1 0,2 Przebywanie w domu (19 dodz./ dzień) 0,9 4. spożywanie naturalnych substancji radioaktywnych0,3 ____________________________________________________________________ Suma _________________ _2,1___ ____ źródło : Bundesamt für Strahlenschutz, veröffentlicht in Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz Und Reaktorsicherheit, Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung, Jahresbericht 2012, Reihe Umweltpolitik

15 Ciwilizacyjne promieniowanie Skuteczna dawka w Milisivert rocznie ____________________________________________________________________ 1. opad radioaktywny od prób jądrowych< 0,01 2.Promieniowanie Przez wypadku Elektrownia jądrowa w Czarnobylu < 0,011 3.Przez obiektów jądrowych < 0,01 4. wykorzystywanie substancji promieniotwórczych i zjonizowanych w medycynie (bez leczenia) 1,8 w tym badania jądrowych w medycynie 0,1 ____________________________________________________________________ Suma całkowitej ekspozycji dla człowieka1,8__ _____ Źródło: Bundesamt für Strahlenschutz, veröffentlicht in Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz Und Reaktorsicherheit, Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung, Jahresbericht 2012, Reihe Umweltpolitik © 2012 Diagnoseklinik Hamburg

16 Zużycie 30 papierosów w ciągu dnia przeciętna dawka płuc z 160 mSv / rok lub równoważnik efektywnej dawki 13 mSv / rok (1) Średnia długość życia spada 22 minut na papierosa (1) National Council on Radiation Protection & Measurements (Hrsg.): Radiation Exposure of the U.S. Population from Consumer Products and Miscellaneous Sources. In: NCRP Report. 95, 1987 średnia dawka © 2012 Diagnoseklinik Hamburg

17 Efektywna roczna dawka © 2012 Diagnoseklinik Hamburg (1) Dt Ärztebl 1997; 94: A-104–109 [Heft 3] Piloci, personel pokładowy i często podróżujący samolotami są narażenie na dodatkowe promieniowanie na trasach transatlantyckich, które mogą osiągnąć około 3 mSv rocznie Efektywna roczna dawka osobowa z promieniowania jonizującego w mSv w 2010 roku dla ludności Niemiec w zaleznosci od rodzaju promieniowania Naturalne promieniowanieNarażenie na promieniowanie Wdychanie radonu i jego produkty rozpadu 1,1 mSv żywność 0,3 mSv Bezpośrednia terestryczna emisja 0,4 mSv Bezpośrednia kosmiczna emisja 0,3 mSv Diagnostyka Rentgeno- wska Ca. 1,7 mSv Nuklearna- medycyna 0,1 mSv badania, Technologia, gospodarstwo domowe < 0,01 mSv Czarnobyl < 0,012 mSv opad radioaktywn y < 0,01 mSv Elektrownia jądrowa < 0,01 mSv (wyniki na rok 2009) Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) veröffentlicht in: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung im Jahr 2010 (Parlamentsbericht)

18 Zagrożenia życia Zawodowo narażone osoby w porównaniu do innych porównywalnych zawodów nie wykazują zwiększonego ryzyka ogólne "ryzyko śmiertelnego raka około 23% Ryzyko zgonu drogowego około 0,01% rocznie promieniowanie- warunkowe ryzyko śmiertelnego raka : 0,005 % na mSv Palący – Szczególne ryzyko śmiertelnego raka: około 8% © 2012 Diagnoseklinik Hamburg

19 Cohen, B. L.: Catalog of Risks extended and updated. In: Health Physics 61 (September 1991), S. 317 – 335 © 2012 Diagnoseklinik Hamburg 1. Zagrożenia życia Alkoholizm Bieda Palacz rodzaju męskiego Niebezpieczne zawody 20 % nadwagi Kawaler Panna Partner palącego Przeciętna długość życia Stracone dni Niska pozycja społeczna

20 Cohen, B. L.: Catalog of Risks extended and updated. In: Health Physics 61 (September 1991), S. 317 – 335 2. Zagrożenia życia © 2012 Diagnoseklinik Hamburg Atomkraftwerke (Schätzung der U.S. Regierung) Fahrrad fahren* Gesundheitsgefährdender Abfall Atomkraftwerke lt. Atomkraftgegnern* In der Nähe eines Kernkraftwerkes wohnen Przeciętna długość życia Stracone dni Jazda rowerem Odpady niebezpieczne dla zdrowia Elektrownia jądrowa (oszacowanie przeciwników) Mieszkających w pobliżu elektrowni atomowej

21 © 2012 Diagnoseklinik Hamburg Ryzyko promieniowania jest minimalna w porównaniu do innych zagrożeń życia

22 Prof. Dr. Wolfgang Auffermann Dziękuję za uwagę 2012 Jacubeit


Pobierz ppt "Prof. Dr. Wolfgang Auffermann Promieniowanie i inne zagrożenia dla zdrowia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google