Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KlikniJ MARCIN BĄGARD ZS W STRZYŻOWIE WOJ. PODKARPACKIE OPIEKUN: MGR MARTA RYBCZYK MARCIN BĄGARD ZS W STRZYŻOWIE WOJ. PODKARPACKIE OPIEKUN: MGR MARTA RYBCZYK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KlikniJ MARCIN BĄGARD ZS W STRZYŻOWIE WOJ. PODKARPACKIE OPIEKUN: MGR MARTA RYBCZYK MARCIN BĄGARD ZS W STRZYŻOWIE WOJ. PODKARPACKIE OPIEKUN: MGR MARTA RYBCZYK."— Zapis prezentacji:

1 klikniJ MARCIN BĄGARD ZS W STRZYŻOWIE WOJ. PODKARPACKIE OPIEKUN: MGR MARTA RYBCZYK MARCIN BĄGARD ZS W STRZYŻOWIE WOJ. PODKARPACKIE OPIEKUN: MGR MARTA RYBCZYK

2 ŚRODOWISKO, W KTÓRYM ŻYJEMY I KTÓREGO CZŁOWIEK JEST CZĘŚCIĄ, PRZENIKAJĄ ROZCHODZĄCE SIĘ W CZĘŚCI PRZESTRZENI, WOLNEJ OD ŁADUNKÓW I PRĄDÓW, ZABURZENIA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, ZWANE FALAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI (E-M). ŚRODOWISKO, W KTÓRYM ŻYJEMY I KTÓREGO CZŁOWIEK JEST CZĘŚCIĄ, PRZENIKAJĄ ROZCHODZĄCE SIĘ W CZĘŚCI PRZESTRZENI, WOLNEJ OD ŁADUNKÓW I PRĄDÓW, ZABURZENIA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, ZWANE FALAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI (E-M). FALE E-M MAJĄ CHARAKTER FALOWO- KORPUSKULARNY. MAJĄ TEŻ CHARAKTER POPRZECZNY TZN. DRGANIA FALI ZACHODZĄ W PŁASZCZYZNACH PROSTOPADŁYCH DO KIERUNKU ROZCHODZENIA SIĘ FALI E-M. FALE E-M MAJĄ CHARAKTER FALOWO- KORPUSKULARNY. MAJĄ TEŻ CHARAKTER POPRZECZNY TZN. DRGANIA FALI ZACHODZĄ W PŁASZCZYZNACH PROSTOPADŁYCH DO KIERUNKU ROZCHODZENIA SIĘ FALI E-M.kliknij

3 kliknij POWSTAWANIE FAL E-M WYJAŚNIAJĄ PRAWA MAXWELLA: ZMIENNE POLE ELEKTRYCZNE WYTWARZA WIROWE POLE MAGNETYCZNE, KTÓRE NA OGÓŁ JEST ZMIENNE. ZMIENNE POLE MAGNETYCZNE WYTWARZA WIROWE POLE ELEKTRYCZNE, KTÓRE NA OGÓŁ JEST ZMIENNE. ZMIENNE POLE MAGNETYCZNE WYTWORZY ELEKTRYCZNE ITD... POLE ELEKTRYCZNE POLE MAGNETYCZNE

4 kliknij E – WEKTORA NATĘŻENIA POLA ELEKTRYCZNEGO [E]=[V/m] H – WEKTORA NATĘŻENIA POLA MAGNETYCZNEGO [H]=[A/m] H – WEKTORA NATĘŻENIA POLA MAGNETYCZNEGO [H]=[A/m] PŁASKA FALA E-M POWSTAJE W WYNIKU ZŁOŻENIA: WEKTOR POYNTINGA S : ZWROT I KIERUNEK PRĘDKOŚCI FALI WARTOŚĆ – ENERGIA PRZENOSZONA S = E H WEKTORY E, H, S ZAWSZE TWORZĄ TRÓJKĘ WEKTORÓW PROSTOPADŁYCH POLA ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE SĄ KIERUNKOWE A ZMIANY ICH WARTOŚCI OPISUJEMY WZORAMI: E = E max sin(ωt)H = H max sin(ωt)

5 DOMINACJA PÓL BLISKICH LUB DALEKICH DOMINACJA PÓL BLISKICH LUB DALEKICHkliknij PROMIENIOWANIE E-M MOŻEMY PODZIELIĆ WEDŁUG KRYTERIÓW: PROMIENIOWANIE E-M MOŻEMY PODZIELIĆ WEDŁUG KRYTERIÓW: CHARAKTER STACJONARNY LUB NIESTACJONARNY CHARAKTER STACJONARNY LUB NIESTACJONARNY ENERGETYCZNOŚĆ (JONIZUJĄCE I NIEJONIZUJĄCE) ENERGETYCZNOŚĆ (JONIZUJĄCE I NIEJONIZUJĄCE) DŁUGOŚĆ FALI (λ) LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ (ν) DŁUGOŚĆ FALI (λ) LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ (ν) SPOSÓB POWSTANIA FALI E-M SPOSÓB POWSTANIA FALI E-M

6 < 310 3 Hz 310 3 -310 9 Hz 310 9 -10 11 Hz 10 11 –4,310 14 Hz 4,310 14 –1,310 15 Hz 1,310 15 –10 16 Hz 10 16 -10 18 Hz 10 18 -10 21 Hz ROENTGENA (X) ROENTGENA (X)kliknij WYRÓŻNIAMY (OD FAL NAJKRÓTSZYCH): WYRÓŻNIAMY (OD FAL NAJKRÓTSZYCH): ULTRAFIOLETOWE (UV) ULTRAFIOLETOWE (UV) GAMMA (γ ) GAMMA (γ ) KOSMICZNE ŚWIETLNE PODCZERWONE (IR) PODCZERWONE (IR) MIKROFALOWE RADIOWE ULTRANISKICH CZĘSTOTLIWOŚCI (ULF/ELF) ULTRANISKICH CZĘSTOTLIWOŚCI (ULF/ELF) 10 21 -10 25 Hz

7 ULF, ŚWIETLNE PODCZERWONE KOSMOS kliknij GŁÓWNYMI ŹRÓDŁAMI NATURALNEGO PROMIENIOWANIA E-M SĄ: GŁÓWNYMI ŹRÓDŁAMI NATURALNEGO PROMIENIOWANIA E-M SĄ: ORGANIZMY ŻYWE ORGANIZMY ŻYWE ZIEMIA SŁOŃCE PODCZERWIEŃ, ULF KOSMICZNE, RADIOWE PODCZERWIEŃ, ULF ŚWIETLNE, UV, IR, RADIOWE ŚWIETLNE, UV, IR, RADIOWE WSZYSTKIE CIAŁA WSZYSTKIE CIAŁA WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNE, ZORZE POLARNE, PLAZMA ITP. WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNE, ZORZE POLARNE, PLAZMA ITP.

8 kliknij NASZA PLANETA JEST WIELKIM SFERYCZNYM KONDENSATOREM Jego wewnętrzną okładką jest powierzchnia kuli ziemskiej (-) Okładką zewnętrzną jest jedna z warstw atmosfery – jonosfera (+) +++ - - - E PRZY POWIERZCHNI ZIEMI JEST WIĘC W RÓWNOWADZE DYNAMICZNEJI I E ŚR 130V/m Jonosfera jest ciągle doładowywana ładunkiem dodatnim ze Słońca i kosmosu Pomiędzy tymi okładkami mają miejsce gwałtowne wyładowania elektryczne w postaci piorunów Natomiast na powierzchni Ziemi gromadzi się ładunek ujemny

9 kliknij ZIEMIA JEST TEŻ ŹRÓDŁEM POLA MAGNETYCZNEGO ZIEMIA JEST TEŻ ŹRÓDŁEM POLA MAGNETYCZNEGO PŁASZCZ ZIEMI PŁASZCZ ZIEMI Pole to powstaje na skutek krążenia ładunków elektrycznych w stopionej cieczy żelazo-niklowej. Sam stop jest w ciągłym ruchu wskutek działania prądów konwekcyjnych powstałych w wyniku różnic temperatur (ok.2500 o C) pomiędzy jądrem zewnętrznym i wewnętrznym. Dodatkowo siła Coriolisa wywołana obrotowym ruchem Ziemi nadaje tym prądom kształt walców. Pole to powstaje na skutek krążenia ładunków elektrycznych w stopionej cieczy żelazo-niklowej. Sam stop jest w ciągłym ruchu wskutek działania prądów konwekcyjnych powstałych w wyniku różnic temperatur (ok.2500 o C) pomiędzy jądrem zewnętrznym i wewnętrznym. Dodatkowo siła Coriolisa wywołana obrotowym ruchem Ziemi nadaje tym prądom kształt walców. WARTOŚĆ ŚREDNIA H WYNOSI 55 A/m. WARTOŚĆ ŚREDNIA H WYNOSI 55 A/m. JĄDRO ŻELAZO-NIKLOWE R = 3500km O CIEKŁEJ WARSTWIE ZEWNĘTRZNEJ JĄDRO ŻELAZO-NIKLOWE R = 3500km O CIEKŁEJ WARSTWIE ZEWNĘTRZNEJ LINIE POLA MAGNETYCZNEGO LINIE POLA MAGNETYCZNEGO WŁAŚNIE TE WALCE (NIE WIADOMO, ILE ICH JEST) WYTWARZAJĄ DIPOLOWE POLE MAGNETYCZNE WŁAŚNIE TE WALCE (NIE WIADOMO, ILE ICH JEST) WYTWARZAJĄ DIPOLOWE POLE MAGNETYCZNE WALCE MAGNETYCZNE WALCE MAGNETYCZNE

10 GAMMA, X, UV X, UV, ŚWIATŁO, MIKROFALE W RADIOLOKACJI W RADIOLOKACJIkliknij POSZCZEGÓLNE ZAKRESY FAL ZNALAZŁY ZASTOSOWANIE: POSZCZEGÓLNE ZAKRESY FAL ZNALAZŁY ZASTOSOWANIE: W TELEWIZJI W TELEWIZJI W TELEKOMUNIKACJI W TELEKOMUNIKACJI W RADIOKOMUNIKACJI W RADIOKOMUNIKACJI RADIOWE, MIKROFALE RADIOWE RADIOWE W MEDYCYNIE W MEDYCYNIE W STERYLIZACJI W STERYLIZACJI

11 GAMMA, X, UV, MIKROFALE W ZBROJENIÓWCE W ZBROJENIÓWCEkliknij POSZCZEGÓLNE ZAKRESY FAL ZNALAZŁY ZASTOSOWANIE: POSZCZEGÓLNE ZAKRESY FAL ZNALAZŁY ZASTOSOWANIE: W NAUCE I BADANIACH W NAUCE I BADANIACH W PRZEMYŚLE W PRZEMYŚLE GAMMA, X, UV, ŚWIATŁO GAMMA, X, UV, ŚWIATŁO WSZYSTKIE RÓŻNE (np. X, ŚWIATŁO) W PRZECHOWYWANIU I PRZETWARZANIU ŻYWNOŚCI W PRZECHOWYWANIU I PRZETWARZANIU ŻYWNOŚCI

12 ULF, GAMMA, X ULF, MIKROFALE TRANSPORT kliknij DO ŹRÓDEŁ UBOCZNEGO PROMIENIOWANIA E-M NALEŻĄ: DO ŹRÓDEŁ UBOCZNEGO PROMIENIOWANIA E-M NALEŻĄ: PRZEMYSŁ ELEKTRONIKA URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ULF, IR ULF, IR, X ULF, IR ULF, IR, ŚWIATŁO, X TELEKOMUNIKACJA SYSTEMY ELEKTRO- ENERGETYCZNE SYSTEMY ELEKTRO- ENERGETYCZNE

13 kliknij

14 JONIZACJA TO ODERWANIE ELEKTRONU OD OBOJĘTNEGO ATOMU LUB CZĄSTECZKI. JONIZACJA TO ODERWANIE ELEKTRONU OD OBOJĘTNEGO ATOMU LUB CZĄSTECZKI.kliknij JĄDRO ATOMOWE FALA E-M PRZENOSZĄCA ENERGIĘ ELEKTRONY ABY NASTĄPIŁA, MUSI BYĆ DOSTARCZONA ATOMOWI (CZĄSTECZCE) OKREŚLONA ILOŚĆ ENERGII (TZW. ENERGIA JONIZACJI). ABY NASTĄPIŁA, MUSI BYĆ DOSTARCZONA ATOMOWI (CZĄSTECZCE) OKREŚLONA ILOŚĆ ENERGII (TZW. ENERGIA JONIZACJI). WARTOŚĆ ENERGII JONIZACJI ZALEŻY OD RODZAJU ATOMU I STANU ELEKTRONU W ATOMIE WARTOŚĆ ENERGII JONIZACJI ZALEŻY OD RODZAJU ATOMU I STANU ELEKTRONU W ATOMIE POD WPŁYWEM PRZEKAZANEJ ENERGII OBOJĘTNY DOTĄD ATOM (CZĄSTECZKA) ZOSTAJE ROZBITY NA JON DODATNI I ELEKTRON. POD WPŁYWEM PRZEKAZANEJ ENERGII OBOJĘTNY DOTĄD ATOM (CZĄSTECZKA) ZOSTAJE ROZBITY NA JON DODATNI I ELEKTRON.

15 kliknij JĄDRO KOMÓRKOWE CYTOPLAZMA BŁONA KOMÓRKOWA Jonizacja tkanek prowadzi do powstania aktywnych chemicznych rodników, jonów, zjonizowanych grup atomów wpływających na przebieg procesów zachodzących w żywej komórce. Skutkiem tego niektóre składniki komórek zostają zmienione lub uszkodzone, działając toksycznie na pozostałe. Bardzo często zatracana jest zdolność reprodukcyjna. W skrajnych przypadkach komórka obumiera. Jonizacja tkanek prowadzi do powstania aktywnych chemicznych rodników, jonów, zjonizowanych grup atomów wpływających na przebieg procesów zachodzących w żywej komórce. Skutkiem tego niektóre składniki komórek zostają zmienione lub uszkodzone, działając toksycznie na pozostałe. Bardzo często zatracana jest zdolność reprodukcyjna. W skrajnych przypadkach komórka obumiera. Niezwykle ważny jest charakter przekazywania energii przez fale: fale o bardzo małej długości, a o dużych energiach są w stanie bez wysokich temperatur zjonizować atomy budujące powietrze, a przede wszystkim atomy budujące organizm. Niezwykle ważny jest charakter przekazywania energii przez fale: fale o bardzo małej długości, a o dużych energiach są w stanie bez wysokich temperatur zjonizować atomy budujące powietrze, a przede wszystkim atomy budujące organizm. POWSTANIE WOLNYCH RODNIKÓW I JONÓW ZMIANY PRZEPUSZCZALNOŚCI BŁONY KOM. USZKODZENIA STRUKTURY DNA, PĘCZNIENIE JĄDRA

16 Wpływ fal UV i świetlnych na organizmy jest różnorodny. Co prawda bywają niekiedy groźne (zwłaszcza fale UV), przyczyniają się do wzrostu ilości zachorowań na niektóre choroby, ale bardzo często są pożyteczne. Fale UV mają właściwości bakteriobójcze, ich odpowiednia dawka pozwala organizmowi wytwarzać z prowitaminy D witaminę D 3. Fale świetlne są dla człowieka szczególnie ważne ze względu na zdolność ich rejestracji, jaką człowiek posiada. Oprócz tego przenoszą znaczne ilości energii pozwalające na ogrzewanie organizmu; jednocześnie jonizacja wskutek promieniowania świetlnego jest już znacznie ograniczona. Poza tym udowodniono wpływ światła na samopoczucie człowieka, co związane jest z wydzielaniem melatoniny. Wpływ fal UV i świetlnych na organizmy jest różnorodny. Co prawda bywają niekiedy groźne (zwłaszcza fale UV), przyczyniają się do wzrostu ilości zachorowań na niektóre choroby, ale bardzo często są pożyteczne. Fale UV mają właściwości bakteriobójcze, ich odpowiednia dawka pozwala organizmowi wytwarzać z prowitaminy D witaminę D 3. Fale świetlne są dla człowieka szczególnie ważne ze względu na zdolność ich rejestracji, jaką człowiek posiada. Oprócz tego przenoszą znaczne ilości energii pozwalające na ogrzewanie organizmu; jednocześnie jonizacja wskutek promieniowania świetlnego jest już znacznie ograniczona. Poza tym udowodniono wpływ światła na samopoczucie człowieka, co związane jest z wydzielaniem melatoniny.kliknij Człowiek posiada zabezpieczenie przed nadmiarem promieniowania UV. Jest nim brązowy barwnik – melanina. Wnikanie fal UV powoduje wydzielanie melaniny, która zapobiega wnikaniu promieniowania UV w głębsze partie skóry. Człowiek posiada zabezpieczenie przed nadmiarem promieniowania UV. Jest nim brązowy barwnik – melanina. Wnikanie fal UV powoduje wydzielanie melaniny, która zapobiega wnikaniu promieniowania UV w głębsze partie skóry.NASKÓREK SKÓRA WŁAŚCIWA WARSTWA PODSKÓRNA PROMIEŃ UV MELANINA OPARZENIE OPARZENIE

17 kliknij FALA E-M WNIKA W CIAŁO ZE WSZYSTKICH MOŻLIWYCH STRON, W TYM WSKUTEK UGIĘCIA FALI TAKŻE OD STRONY PÓŁCIENIA. PROWADZI TO DO KONCENTRACJI DUŻYCH ENERGII W NIEWIELKIEJ OBJĘTOŚCI OBIEKTU. FALA E-M WNIKA W CIAŁO ZE WSZYSTKICH MOŻLIWYCH STRON, W TYM WSKUTEK UGIĘCIA FALI TAKŻE OD STRONY PÓŁCIENIA. PROWADZI TO DO KONCENTRACJI DUŻYCH ENERGII W NIEWIELKIEJ OBJĘTOŚCI OBIEKTU. ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ CIAŁA WEWNĘTRZNA CZĘŚĆ CIAŁA GDY DŁUGOŚĆ FALI E-M JEST PORÓWNYWALNA Z WYMIARAMI CIAŁA JĄ POCHŁANIAJĄCEGO, MAMY DO CZYNIENIA ZE ZJAWISKIEM HOT SPOT. WÓWCZAS PRZEKAZYWANE JEST CIAŁU NAJWIĘCEJ ENERGII. GDY DŁUGOŚĆ FALI E-M JEST PORÓWNYWALNA Z WYMIARAMI CIAŁA JĄ POCHŁANIAJĄCEGO, MAMY DO CZYNIENIA ZE ZJAWISKIEM HOT SPOT. WÓWCZAS PRZEKAZYWANE JEST CIAŁU NAJWIĘCEJ ENERGII. HOT SPOT

18 Występowanie zjawiska hot spot uczyniło zagrożeniem dla człowieka i innych organizmów te zakresy fal, których długości (a raczej długości ich połówek czy też ćwiartek) pokrywają się np. z wysokością człowieka, rozmiarami głowy itp. Stąd zakresy pomiędzy 40 MHz, a 70 MHz dla człowieka o wysokości ok. 175 cm oraz częstotliwości 350 – 400 MHz dla rozmiarów głowy są szczególnie groźne. Występowanie zjawiska hot spot uczyniło zagrożeniem dla człowieka i innych organizmów te zakresy fal, których długości (a raczej długości ich połówek czy też ćwiartek) pokrywają się np. z wysokością człowieka, rozmiarami głowy itp. Stąd zakresy pomiędzy 40 MHz, a 70 MHz dla człowieka o wysokości ok. 175 cm oraz częstotliwości 350 – 400 MHz dla rozmiarów głowy są szczególnie groźne.kliknij 175 cm 20 cm HOT SPOT FALE 40-70 MHZ HOT SPOT FALE 350-400 MHZ Niekoniecznie zjawisko hot spot oznacza powstanie jednego gorącego punktu – możliwe jest np. powstanie licznych punkcików ogrzewających pojedyncze neurony w różnych częściach mózgu – w ten sposób średnia temperatura może się prawie nie zmienić, gdy tymczasem dojdzie do niewielkich, aczkolwiek TRWAŁYCH uszkodzeń niewielkich fragmentów tkanki nerwowej. Niekoniecznie zjawisko hot spot oznacza powstanie jednego gorącego punktu – możliwe jest np. powstanie licznych punkcików ogrzewających pojedyncze neurony w różnych częściach mózgu – w ten sposób średnia temperatura może się prawie nie zmienić, gdy tymczasem dojdzie do niewielkich, aczkolwiek TRWAŁYCH uszkodzeń niewielkich fragmentów tkanki nerwowej.

19 Mikrofale przeważnie uważane są za szkodliwe, gdyż w ich przedziale mieszczą się długości rezonansowe. Objawy napromieniowania to brzęczenie w uszach, bóle głowy i gałek ocznych, wypadanie włosów, kłopoty z sercem. Wiadomo jednak, że odpowiednie dawki skierowane na określone tkanki mają właściwości lecznicze i stosowane są w fizykoterapii np. do leczenia reumatyzmu. Mikrofale przeważnie uważane są za szkodliwe, gdyż w ich przedziale mieszczą się długości rezonansowe. Objawy napromieniowania to brzęczenie w uszach, bóle głowy i gałek ocznych, wypadanie włosów, kłopoty z sercem. Wiadomo jednak, że odpowiednie dawki skierowane na określone tkanki mają właściwości lecznicze i stosowane są w fizykoterapii np. do leczenia reumatyzmu. Nie do końca poznany jest wpływ fal radiowych na organizmy – prawdopodobnie jest on podobny do wpływu fal ULF/ELF. Nie do końca poznany jest wpływ fal radiowych na organizmy – prawdopodobnie jest on podobny do wpływu fal ULF/ELF. Największe kontrowersje budzą telefony komórkowe i ich wpływ na zdrowie użytkownika (teoretycznie uzasadnione wydają się obawy, że wytwarzane przez nie silne pole e-m może powodować wzrost zachorowalności, głównie na raka mózgu; ostatnie badania jednak wskazują, że korzystanie z komórek nie zwiększa tego zagrożenia). Najrozsądniej będzie przyjąć, że jeżeli ten wpływ istnieje, to jest on niewielki i ma znaczenie tylko wtedy, gdy jest jednym z kilku kancerogennych czynników zachodzących równocześnie (dodawanie tzw. stochastycznych czynników zwiększa zagrożenie znacznie bardziej, niż gdyby zsumować prawdopodobieństwo zachorowania wskutek każdego czynnika z osobna). Największe kontrowersje budzą telefony komórkowe i ich wpływ na zdrowie użytkownika (teoretycznie uzasadnione wydają się obawy, że wytwarzane przez nie silne pole e-m może powodować wzrost zachorowalności, głównie na raka mózgu; ostatnie badania jednak wskazują, że korzystanie z komórek nie zwiększa tego zagrożenia). Najrozsądniej będzie przyjąć, że jeżeli ten wpływ istnieje, to jest on niewielki i ma znaczenie tylko wtedy, gdy jest jednym z kilku kancerogennych czynników zachodzących równocześnie (dodawanie tzw. stochastycznych czynników zwiększa zagrożenie znacznie bardziej, niż gdyby zsumować prawdopodobieństwo zachorowania wskutek każdego czynnika z osobna).kliknij

20 kliknij IZOLATOR (POWIETRZE) σ 10 -14 S/m IZOLATOR (POWIETRZE) σ 10 -14 S/m PRZEWODNIK (ZIEMIA) σ 10 7 S/m PRZEWODNIK (ZIEMIA) σ 10 7 S/m LINIE POLA E-M LINIE POLA E-M CZŁOWIEK σ 0,01 do σ = 1,5 S/m CZŁOWIEK σ 0,01 do σ = 1,5 S/m OBUWIE IZOLUJĄCE (W RÓŻNYM STOPNIU) OBUWIE IZOLUJĄCE (W RÓŻNYM STOPNIU) σ – PRZEWODNICTWO WŁAŚCIWE [σ] = [S/m]

21 kliknij Biofizyka i biochemia szukają, jaki jest faktyczny wpływ fal ULF na komórki, tkanki i organy. W tym celu wyróżniono w organiźmie diamagnetyki i paramagnetyki oraz tkanki izolujące i przewodzące. IZOLATORAMI SĄ: SKÓRA - w zależności od lokalnych wartości pola elektryzuje się dodatnio bądź ujemnie tak, by skompensować całkowicie zewnętrzne pole elektrostatyczne. KOŚĆ I UKŁAD KOSTNY WODA W MIĘŚNIACH I KRWI Tkanki paramagnetyczne wzmacniają pola magnetyczne. Przeważają jednak diamag- netyki i pole wewnątrz organizmu jest porównywalne z polem na zewnątrz. Umie- szczenie w polu m. powoduje przesunięcie ładunków w kierunku prostopadłym. Tkanki paramagnetyczne wzmacniają pola magnetyczne. Przeważają jednak diamag- netyki i pole wewnątrz organizmu jest porównywalne z polem na zewnątrz. Umie- szczenie w polu m. powoduje przesunięcie ładunków w kierunku prostopadłym.

22 Izolatory, które ulegają polaryzacji w polu elektrycznym, noszą nazwę dielektryków. Polaryzacja dielektryka w przypadku ludzkiego organizmu polega na powstaniu elektrycznego momentu dipolowego pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego, bądź określonych bodźców zewnętrznych. Izolatory, które ulegają polaryzacji w polu elektrycznym, noszą nazwę dielektryków. Polaryzacja dielektryka w przypadku ludzkiego organizmu polega na powstaniu elektrycznego momentu dipolowego pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego, bądź określonych bodźców zewnętrznych.kliknij KREW i MIĘŚNIE to dielektryki, wskutek obecności wody posiadają właściwości dipolowe. Pod wpływem pola elektrostatycznego dipol ustawia się wzdłuż linii sił pola. Układa się wewnątrz ciała tak, by wypadkowe pole wewnątrz ciała zostało zniwelowane. Pole elektryczne wewnątrz organizmu człowieka jednak istnieje, ale jest ok. 80 razy słabsze niż na zewnątrz. KREW i MIĘŚNIE to dielektryki, wskutek obecności wody posiadają właściwości dipolowe. Pod wpływem pola elektrostatycznego dipol ustawia się wzdłuż linii sił pola. Układa się wewnątrz ciała tak, by wypadkowe pole wewnątrz ciała zostało zniwelowane. Pole elektryczne wewnątrz organizmu człowieka jednak istnieje, ale jest ok. 80 razy słabsze niż na zewnątrz.

23 Szereg badań i pomiarów przeprowadzonych na zwierzętach i tylko nieliczne przeprowadzane na ludziach (ze względu na trudności ze znalezieniem odpowiednio licznej grupy narażonej na silne pola ULF/ELF i jednocześnie odizolowanej od innych szkodliwych czynników) wskazuje, że promieniowanie to może w dużych dawkach negatywnie wpływać na samopoczucie, utrudniać koncentrację, wywoływać bóle głowy – wywoływać syndrom chronicznego zmęczenia. Istnieją grupy ludzi szczególnie wrażliwych na to promieniowanie i dla nich jest ono wręcz niebezpieczne i może prowadzić do trwałego pogorszenia stanu zdrowia. Ponadto pole e-m jest źródłem ogrzewających prądów Foucaulta. Szereg badań i pomiarów przeprowadzonych na zwierzętach i tylko nieliczne przeprowadzane na ludziach (ze względu na trudności ze znalezieniem odpowiednio licznej grupy narażonej na silne pola ULF/ELF i jednocześnie odizolowanej od innych szkodliwych czynników) wskazuje, że promieniowanie to może w dużych dawkach negatywnie wpływać na samopoczucie, utrudniać koncentrację, wywoływać bóle głowy – wywoływać syndrom chronicznego zmęczenia. Istnieją grupy ludzi szczególnie wrażliwych na to promieniowanie i dla nich jest ono wręcz niebezpieczne i może prowadzić do trwałego pogorszenia stanu zdrowia. Ponadto pole e-m jest źródłem ogrzewających prądów Foucaulta.kliknij ???? SYNDROM CHRONICZNEGO ZMĘCZENIA PRĄDY FOUCAULTA - OGRZEWAJĄCE

24 Szuka się wpływu pola e-m na system nerwowy – pole to może zakłócać przepływające zaburzenia potencjału elektrycznego przechodzące przez włókna nerwowe, zniekształcać solitony i doprowadzać do zniekształcenia informacji (stąd trudności z koncentracją). Niekiedy zachodzą zjawiska zwane magnetosfenami i efektem elektrofonicznym, gdy fale e-m są rejestrowane przez głowę w postaci plamek widzianych przed oczami lub gdy są odczuwane w postaci dzwonienia w uszach. Nie należy obawiać się naturalnego promieniowania e-m zakresu niskich częstotliwości – to istniało przed pojawieniem się człowieka i stanowi nierozłączną część przyrody – jego brak wywołuje podobne skutki, jak i jego nadmiar. Szuka się wpływu pola e-m na system nerwowy – pole to może zakłócać przepływające zaburzenia potencjału elektrycznego przechodzące przez włókna nerwowe, zniekształcać solitony i doprowadzać do zniekształcenia informacji (stąd trudności z koncentracją). Niekiedy zachodzą zjawiska zwane magnetosfenami i efektem elektrofonicznym, gdy fale e-m są rejestrowane przez głowę w postaci plamek widzianych przed oczami lub gdy są odczuwane w postaci dzwonienia w uszach. Nie należy obawiać się naturalnego promieniowania e-m zakresu niskich częstotliwości – to istniało przed pojawieniem się człowieka i stanowi nierozłączną część przyrody – jego brak wywołuje podobne skutki, jak i jego nadmiar.kliknij ++++ - ++++ - ++++ - ++++ - KANAŁ NEURONU KANAŁ NEURONU BŁONA NEURONU BŁONA NEURONU ++++ - ++++ - ZABURZENIE PRZESYŁU IMPULSU ZABURZENIE PRZESYŁU IMPULSU FALA E-M FALA E-M IMPULS ELEKTRYCZNY IMPULS ELEKTRYCZNY ++++ - POLARYZACJA BŁONY POLARYZACJA BŁONY

25 Oczywistym się zdaje, że fale e-m wpływ też będą miały na zwierzęta. Różnią się one w mniejszym bądź większym stopniu od człowieka rozmiarami i budową tkanek To pierwsze pociąga za sobą inne przedziały fal rezonansowych, przeważnie tyczy się to wyższych niż u człowieka częstotliwości mikrofal tudzież fal radiowych, związanych z mniejszymi rozmiarami większości badanych zwierząt. Oczywistym się zdaje, że fale e-m wpływ też będą miały na zwierzęta. Różnią się one w mniejszym bądź większym stopniu od człowieka rozmiarami i budową tkanek To pierwsze pociąga za sobą inne przedziały fal rezonansowych, przeważnie tyczy się to wyższych niż u człowieka częstotliwości mikrofal tudzież fal radiowych, związanych z mniejszymi rozmiarami większości badanych zwierząt. Wpływ promieniowania podczerwonego, świetlnego i UV pociąga za sobą u zwierząt przede wszystkim skutki termiczne, co ważne jest zwłaszcza dla zwierząt zmiennocieplnych, o słabo rozwiniętej termoregulacji. Dla promieniowania o wysokich częstotliwościach także ujawnia się ich jonizujący wpływ. Wykorzystuje się bakteriobójcze właściwości fal UV. Zwierzęta wykazują bardzo różną wrażliwość na promieniowanie jonizujące, zauważa się, że organizmy bardziej prymitywne są niekiedy na nie mniej wrażliwe (są wyjątki). Wpływ promieniowania podczerwonego, świetlnego i UV pociąga za sobą u zwierząt przede wszystkim skutki termiczne, co ważne jest zwłaszcza dla zwierząt zmiennocieplnych, o słabo rozwiniętej termoregulacji. Dla promieniowania o wysokich częstotliwościach także ujawnia się ich jonizujący wpływ. Wykorzystuje się bakteriobójcze właściwości fal UV. Zwierzęta wykazują bardzo różną wrażliwość na promieniowanie jonizujące, zauważa się, że organizmy bardziej prymitywne są niekiedy na nie mniej wrażliwe (są wyjątki).kliknij

26 Niektóre zwierzęta posiadają tzw. szósty zmysł wrażliwy na zmiany pola elektrycznego, magnetycznego, a więc i fale e–m. Przykładem mogą być gołębie, o których przypuszcza się, że wykorzystują znajdujący się w ich głowie magnetyt jako naturalny kompas. To samo tyczy się ryb wrażliwych na pole elektryczne takich jak węgorze, ryby wytwarzające napięcie wskutek modyfikacji swego pola również są uwrażliwione na pole z zewnątrz. Niektóre zwierzęta potrafią rejestrować inne zakresy fal, tak jak człowiek rejestruje światło widzialne np. węże potrafią rejestrować promieniowanie podczerwone za pomocą specjalnych komórek umieszczonych na języku (potrafią wyczuć różnicę temperatury rzędu dziesiątych części o C – w ten sposób widzą żywe, poruszające się ofiary). Niektóre zwierzęta posiadają tzw. szósty zmysł wrażliwy na zmiany pola elektrycznego, magnetycznego, a więc i fale e–m. Przykładem mogą być gołębie, o których przypuszcza się, że wykorzystują znajdujący się w ich głowie magnetyt jako naturalny kompas. To samo tyczy się ryb wrażliwych na pole elektryczne takich jak węgorze, ryby wytwarzające napięcie wskutek modyfikacji swego pola również są uwrażliwione na pole z zewnątrz. Niektóre zwierzęta potrafią rejestrować inne zakresy fal, tak jak człowiek rejestruje światło widzialne np. węże potrafią rejestrować promieniowanie podczerwone za pomocą specjalnych komórek umieszczonych na języku (potrafią wyczuć różnicę temperatury rzędu dziesiątych części o C – w ten sposób widzą żywe, poruszające się ofiary).kliknij SSSS NNNN MAGNETYT JAKO NATURALNY KOMPAS GOŁĘBI

27 Najbardziej konieczne do życia na Ziemi jest promieniowanie świetlne. Trudno wyobrazić sobie życie bez procesu fotosyntezy. Produktem ubocznym fazy jasnej jest powstający tlen O 2, a produktem głównym fazy ciemnościowej jest Ald PG, a następnie glukoza, fruktoza i inne węglowodany. Mechanizm fotosyntezy rozwiązuje problem emitowanego tlenku węgla (IV), pochłaniając go w celu przeprowadzenia procesu pozyskania węgla niezbędnego do syntezy związków organicznych. Dzięki temu przez długi czas utrzymywana była równowaga w ilości tzw. gazów szklarniowych, stanowiących barierę dla odbitych od powierzchni Ziemi fal podczerwonych. (emitowana jest daleka podczerwień). Najbardziej konieczne do życia na Ziemi jest promieniowanie świetlne. Trudno wyobrazić sobie życie bez procesu fotosyntezy. Produktem ubocznym fazy jasnej jest powstający tlen O 2, a produktem głównym fazy ciemnościowej jest Ald PG, a następnie glukoza, fruktoza i inne węglowodany. Mechanizm fotosyntezy rozwiązuje problem emitowanego tlenku węgla (IV), pochłaniając go w celu przeprowadzenia procesu pozyskania węgla niezbędnego do syntezy związków organicznych. Dzięki temu przez długi czas utrzymywana była równowaga w ilości tzw. gazów szklarniowych, stanowiących barierę dla odbitych od powierzchni Ziemi fal podczerwonych. (emitowana jest daleka podczerwień).kliknij Gwałtowny wzrost stężenia tych gazów w atmosferze sprawia, że znacznie większa część tych fal ponownie jest odbijana w stronę Ziemi, ogrzewając coraz bardziej naszą planetę. Na zmianę własności absorbcyjno-emisyjnych Ziemi wpływa także wycinanie lasów, zanik szaty roślinnej, pokrywanie lodowców i dużych mas lądów ciemnymi pyłami zwiększającymi absorbowanie energii przez śnieg i lód. Gwałtowny wzrost stężenia tych gazów w atmosferze sprawia, że znacznie większa część tych fal ponownie jest odbijana w stronę Ziemi, ogrzewając coraz bardziej naszą planetę. Na zmianę własności absorbcyjno-emisyjnych Ziemi wpływa także wycinanie lasów, zanik szaty roślinnej, pokrywanie lodowców i dużych mas lądów ciemnymi pyłami zwiększającymi absorbowanie energii przez śnieg i lód. PROMIEŃ SŁONECZNY PROMIEŃ ODBITY GAZY SZKLARNIOWE PONOWNE ODBICIE

28 kliknij PROMIENIOWANIE E-M WYWIERA WIĘC NIEBAGATELNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO – NIEKIEDY NISZCZĄCY (ZWŁASZCZA GDY JEST ONO NIEUMIEJĘTNIE WYKORZYSTYWANE), ALE PRZEDE WSZYSTKIM UMOŻLIWIAJĄCY ŻYCIE NA NASZEJ PLANECIE. PROMIENIOWANIE E-M WYWIERA WIĘC NIEBAGATELNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO – NIEKIEDY NISZCZĄCY (ZWŁASZCZA GDY JEST ONO NIEUMIEJĘTNIE WYKORZYSTYWANE), ALE PRZEDE WSZYSTKIM UMOŻLIWIAJĄCY ŻYCIE NA NASZEJ PLANECIE.

29 kliknij POMIARY PRZEPROWADZONO DZIĘKI UPRZEJMOŚCI PANI DR MARII INGLOT-SIEMASZKO POMIARY PRZEPROWADZONO DZIĘKI UPRZEJMOŚCI PANI DR MARII INGLOT-SIEMASZKO Wersja wstępna części doświadczalnej Wersja wstępna części doświadczalnej

30 Jest to przyrząd pozwalający mierzyć własności składowej magnetycznej promieniowania ULF/ELF. Szczegóły budowy urządzenia chroni patent, wiadomo jednak, że najważniejszym elementem zawartym w tej niewielkiej, prostokątnej puszce jest antena wyłapująca w zależności od przyjętego zakresu częstotliwości (można go regulować) fale o częstotliwości 1-12 Hz, 12-20 Hz, 20-50 Hz (można też podłączyć antenę zewnętrzną). Regulowany jest także zakres rejestrowanej indukcji pola e-m (można rejestrować wielkości rzędu 1E-11 T). Całość w warunkach laboratoryjnych może być podłączona do komputera, by przy pomocy odpowiedniego programu zmierzyć czas, indukcję, wygenerować funkcję zmienności indukcji magnetycznej w czasie oraz histogram pokazujący ilość aktów (drgań magnetycznych) o określonych częstotliwościach. Jest to przyrząd pozwalający mierzyć własności składowej magnetycznej promieniowania ULF/ELF. Szczegóły budowy urządzenia chroni patent, wiadomo jednak, że najważniejszym elementem zawartym w tej niewielkiej, prostokątnej puszce jest antena wyłapująca w zależności od przyjętego zakresu częstotliwości (można go regulować) fale o częstotliwości 1-12 Hz, 12-20 Hz, 20-50 Hz (można też podłączyć antenę zewnętrzną). Regulowany jest także zakres rejestrowanej indukcji pola e-m (można rejestrować wielkości rzędu 1E-11 T). Całość w warunkach laboratoryjnych może być podłączona do komputera, by przy pomocy odpowiedniego programu zmierzyć czas, indukcję, wygenerować funkcję zmienności indukcji magnetycznej w czasie oraz histogram pokazujący ilość aktów (drgań magnetycznych) o określonych częstotliwościach. [Tu zdjęcie urządzenia bądź dokładny rysunek na podstawie zdjęcia...] kliknij

31 Za pomocą biomagnetometru wykonujemy pomiar kontrolny drgań składowej magnetycznej dla przedziału fal o częstotliwości 1-12 Hz: Za pomocą biomagnetometru wykonujemy pomiar kontrolny drgań składowej magnetycznej dla przedziału fal o częstotliwości 1-12 Hz:kliknij INDUKCJA CHWILOWA TŁA Doświadczenie to uświadomiło nam, że w normalnych warunkach (pomiar został przeprowadzony w nieizolowanym pomieszczeniu na terenie Politechniki Rzeszowskiej) mamy do czynienia z minimalnymi wahaniami indukcji pola e-m. Doświadczenie to uświadomiło nam, że w normalnych warunkach (pomiar został przeprowadzony w nieizolowanym pomieszczeniu na terenie Politechniki Rzeszowskiej) mamy do czynienia z minimalnymi wahaniami indukcji pola e-m.

32 Kolejne doświadczenie polegało na umieszczeniu w bezpośredniej bliskości anteny metalowego zegarka na rękę: Kolejne doświadczenie polegało na umieszczeniu w bezpośredniej bliskości anteny metalowego zegarka na rękę:kliknij Na podstawie tego doświadczenia dochodzimy do wniosku, że emiterem niewielkich drgań ULF jest każdy ferromagnetyk poruszający się w zmiennym (jak się okazuje) polu magnetycznym Ziemi. Ruchy mechanizmu zegarka są okresowe, stąd też indukcja pola ULF ulega charakterystycznym, okresowym zmianom. Na podstawie tego doświadczenia dochodzimy do wniosku, że emiterem niewielkich drgań ULF jest każdy ferromagnetyk poruszający się w zmiennym (jak się okazuje) polu magnetycznym Ziemi. Ruchy mechanizmu zegarka są okresowe, stąd też indukcja pola ULF ulega charakterystycznym, okresowym zmianom. INDUKCJA CHWILOWA ZEGARKA Zauważmy, że w tym przypadku drgania te mają okres T = 1s (dla prawidłowo chodzącego zegarka). Zauważmy, że w tym przypadku drgania te mają okres T = 1s (dla prawidłowo chodzącego zegarka).

33


Pobierz ppt "KlikniJ MARCIN BĄGARD ZS W STRZYŻOWIE WOJ. PODKARPACKIE OPIEKUN: MGR MARTA RYBCZYK MARCIN BĄGARD ZS W STRZYŻOWIE WOJ. PODKARPACKIE OPIEKUN: MGR MARTA RYBCZYK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google