Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P R O M I E N I O W A N I E E L E K T R O M A G N E T Y C Z N E

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P R O M I E N I O W A N I E E L E K T R O M A G N E T Y C Z N E"— Zapis prezentacji:

1 P R O M I E N I O W A N I E E L E K T R O M A G N E T Y C Z N E
W Ś R O D O W I S K U MARCIN BĄGARD ZS W STRZYŻOWIE WOJ. PODKARPACKIE OPIEKUN: MGR MARTA RYBCZYK klikniJ

2 PROMIENIOWANIE E-M CO TO JEST?
ŚRODOWISKO, W KTÓRYM ŻYJEMY I KTÓREGO CZŁOWIEK JEST CZĘŚCIĄ, PRZENIKAJĄ „ROZCHODZĄCE SIĘ W CZĘŚCI PRZESTRZENI, WOLNEJ OD ŁADUNKÓW I PRĄDÓW, ZABURZENIA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO,” ZWANE FALAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI (E-M). FALE E-M MAJĄ CHARAKTER FALOWO-KORPUSKULARNY. MAJĄ TEŻ CHARAKTER POPRZECZNY TZN. DRGANIA FALI ZACHODZĄ W PŁASZCZYZNACH PROSTOPADŁYCH DO KIERUNKU ROZCHODZENIA SIĘ FALI E-M. kliknij

3 POWSTAWANIE FAL E-M WYJAŚNIAJĄ PRAWA MAXWELLA:
ZMIENNE POLE MAGNETYCZNE WYTWARZA WIROWE POLE ELEKTRYCZNE, KTÓRE NA OGÓŁ JEST ZMIENNE. 1 ZMIENNE POLE ELEKTRYCZNE WYTWARZA WIROWE POLE MAGNETYCZNE, KTÓRE NA OGÓŁ JEST ZMIENNE. 2 POLE ELEKTRYCZNE POLE MAGNETYCZNE ZMIENNE POLE MAGNETYCZNE WYTWORZY ELEKTRYCZNE ITD... kliknij

4 OBRAZ CHWILOWY PŁASKIEJ FALI E-M
PŁASKA FALA E-M POWSTAJE W WYNIKU ZŁOŻENIA: E – WEKTORA NATĘŻENIA POLA ELEKTRYCZNEGO [E]=[V/m] WEKTOR POYNTINGA S : ZWROT I KIERUNEK PRĘDKOŚCI FALI WARTOŚĆ – ENERGIA PRZENOSZONA S = E  H WEKTORY E, H, S ZAWSZE TWORZĄ TRÓJKĘ WEKTORÓW PROSTOPADŁYCH H – WEKTORA NATĘŻENIA POLA MAGNETYCZNEGO [H]=[A/m] POLA ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE SĄ KIERUNKOWE A ZMIANY ICH WARTOŚCI OPISUJEMY WZORAMI: E = Emaxsin(ωt) H = Hmaxsin(ωt) kliknij

5 PROMIENIOWANIE E-M MOŻEMY PODZIELIĆ WEDŁUG KRYTERIÓW:
PODZIAŁ FAL E-M PROMIENIOWANIE E-M MOŻEMY PODZIELIĆ WEDŁUG KRYTERIÓW: DŁUGOŚĆ FALI (λ) LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ (ν) ENERGETYCZNOŚĆ (JONIZUJĄCE I NIEJONIZUJĄCE) DOMINACJA PÓL „BLISKICH” LUB „DALEKICH” CHARAKTER STACJONARNY LUB NIESTACJONARNY SPOSÓB POWSTANIA FALI E-M kliknij

6 WYRÓŻNIAMY (OD FAL NAJKRÓTSZYCH):
PODZIAŁ FAL E-M WYRÓŻNIAMY (OD FAL NAJKRÓTSZYCH): Hz KOSMICZNE Hz GAMMA (γ ) Hz ROENTGENA (X) 1,3∙1015–1016 Hz ULTRAFIOLETOWE (UV) 4,3∙1014–1,3∙1015 Hz ŚWIETLNE 1011 –4,3∙1014 Hz PODCZERWONE (IR) 3∙ Hz MIKROFALOWE 3∙103-3∙109 Hz RADIOWE < 3∙103 Hz ULTRANISKICH CZĘSTOTLIWOŚCI (ULF/ELF) kliknij

7 GŁÓWNYMI ŹRÓDŁAMI NATURALNEGO PROMIENIOWANIA E-M SĄ:
ŹRÓDŁA NATURALNEGO PROMIENIOWANIA E-M GŁÓWNYMI ŹRÓDŁAMI NATURALNEGO PROMIENIOWANIA E-M SĄ: ŚWIETLNE, UV, IR, RADIOWE SŁOŃCE PODCZERWIEŃ, ULF ZIEMIA KOSMICZNE, RADIOWE KOSMOS PODCZERWIEŃ, ULF ORGANIZMY ŻYWE PODCZERWONE WSZYSTKIE CIAŁA ULF, ŚWIETLNE WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNE, ZORZE POLARNE, PLAZMA ITP. kliknij

8 ZIEMIA I JEJ POLE ELEKTRYCZNE
NASZA PLANETA JEST WIELKIM SFERYCZNYM KONDENSATOREM - - - Okładką zewnętrzną jest jedna z warstw atmosfery – jonosfera (+) Pomiędzy tymi okładkami mają miejsce gwałtowne wyładowania elektryczne w postaci piorunów Jego wewnętrzną okładką jest powierzchnia kuli ziemskiej (-) Natomiast na powierzchni Ziemi gromadzi się ładunek ujemny Jonosfera jest ciągle doładowywana ładunkiem dodatnim ze Słońca i kosmosu +++ E PRZY POWIERZCHNI ZIEMI JEST WIĘC W RÓWNOWADZE DYNAMICZNEJI I EŚR ≈ 130V/m kliknij

9 ZIEMIA I JEJ POLE MAGNETYCZNE
ZIEMIA JEST TEŻ ŹRÓDŁEM POLA MAGNETYCZNEGO WŁAŚNIE TE WALCE (NIE WIADOMO, ILE ICH JEST) WYTWARZAJĄ DIPOLOWE POLE MAGNETYCZNE Pole to powstaje na skutek krążenia ładunków elektrycznych w stopionej cieczy żelazo-niklowej. Sam stop jest w ciągłym ruchu wskutek działania prądów konwekcyjnych powstałych w wyniku różnic temperatur (ok.2500oC) pomiędzy jądrem zewnętrznym i wewnętrznym. Dodatkowo siła Coriolisa wywołana obrotowym ruchem Ziemi nadaje tym prądom kształt walców. PŁASZCZ ZIEMI JĄDRO ŻELAZO-NIKLOWE R = 3500km O CIEKŁEJ WARSTWIE ZEWNĘTRZNEJ WALCE MAGNETYCZNE LINIE POLA MAGNETYCZNEGO WARTOŚĆ ŚREDNIA H WYNOSI ≈ 55 A/m. kliknij

10 POSZCZEGÓLNE ZAKRESY FAL ZNALAZŁY ZASTOSOWANIE:
ZASTOSOWANIA FAL E-M POSZCZEGÓLNE ZAKRESY FAL ZNALAZŁY ZASTOSOWANIE: RADIOWE W RADIOKOMUNIKACJI RADIOWE, MIKROFALE W TELEKOMUNIKACJI RADIOWE W TELEWIZJI RADIOWE, MIKROFALE W RADIOLOKACJI X, UV, ŚWIATŁO, MIKROFALE W MEDYCYNIE GAMMA, X, UV W STERYLIZACJI kliknij

11 POSZCZEGÓLNE ZAKRESY FAL ZNALAZŁY ZASTOSOWANIE:
ZASTOSOWANIA FAL E-M POSZCZEGÓLNE ZAKRESY FAL ZNALAZŁY ZASTOSOWANIE: RÓŻNE (np. X, ŚWIATŁO) W PRZEMYŚLE WSZYSTKIE W NAUCE I BADANIACH GAMMA, X, UV, ŚWIATŁO W ZBROJENIÓWCE GAMMA, X, UV, MIKROFALE W PRZECHOWYWANIU I PRZETWARZANIU ŻYWNOŚCI kliknij

12 ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA E-M WYTWARZANEGO UBOCZNIE
DO ŹRÓDEŁ UBOCZNEGO PROMIENIOWANIA E-M NALEŻĄ: ULF, IR, ŚWIATŁO, X URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ULF, IR ELEKTRONIKA ULF, IR, X PRZEMYSŁ ULF, IR TRANSPORT ULF, MIKROFALE TELEKOMUNIKACJA ULF, GAMMA, X SYSTEMY ELEKTRO- ENERGETYCZNE kliknij

13 W P Ł Y W P R O M I E N I O W A N I A E - M
N A Ż Y W Y O R G A N I Z M kliknij

14 ZJAWISKO JONIZACJI + - kliknij
ABY NASTĄPIŁA, MUSI BYĆ DOSTARCZONA ATOMOWI (CZĄSTECZCE) OKREŚLONA ILOŚĆ ENERGII (TZW. ENERGIA JONIZACJI). POD WPŁYWEM PRZEKAZANEJ ENERGII OBOJĘTNY DOTĄD ATOM (CZĄSTECZKA) ZOSTAJE ROZBITY NA JON DODATNI I ELEKTRON. JONIZACJA TO ODERWANIE ELEKTRONU OD OBOJĘTNEGO ATOMU LUB CZĄSTECZKI. WARTOŚĆ ENERGII JONIZACJI ZALEŻY OD RODZAJU ATOMU I STANU ELEKTRONU W ATOMIE JĄDRO ATOMOWE FALA E-M PRZENOSZĄCA ENERGIĘ + - ELEKTRONY kliknij

15 WPŁYW FAL JONIZUJĄCYCH
Niezwykle ważny jest charakter przekazywania energii przez fale: fale o bardzo małej długości, a o dużych energiach są w stanie bez wysokich temperatur zjonizować atomy budujące powietrze, a przede wszystkim atomy budujące organizm. Jonizacja tkanek prowadzi do powstania aktywnych chemicznych rodników, jonów, zjonizowanych grup atomów wpływających na przebieg procesów zachodzących w żywej komórce. Skutkiem tego niektóre składniki komórek zostają zmienione lub uszkodzone, działając toksycznie na pozostałe. Bardzo często zatracana jest zdolność reprodukcyjna. W skrajnych przypadkach komórka obumiera. JĄDRO KOMÓRKOWE CYTOPLAZMA BŁONA KOMÓRKOWA USZKODZENIA STRUKTURY DNA, PĘCZNIENIE JĄDRA ZMIANY PRZEPUSZCZALNOŚCI BŁONY KOM. POWSTANIE WOLNYCH RODNIKÓW I JONÓW kliknij

16 FALE UV I ŚWIETLNE - ZNACZENIE
Człowiek posiada zabezpieczenie przed nadmiarem promieniowania UV. Jest nim brązowy barwnik – melanina. Wnikanie fal UV powoduje wydzielanie melaniny, która zapobiega wnikaniu promieniowania UV w głębsze partie skóry. Wpływ fal UV i świetlnych na organizmy jest różnorodny. Co prawda bywają niekiedy groźne (zwłaszcza fale UV), przyczyniają się do wzrostu ilości zachorowań na niektóre choroby, ale bardzo często są pożyteczne. Fale UV mają właściwości bakteriobójcze, ich odpowiednia dawka pozwala organizmowi wytwarzać z prowitaminy D witaminę D3. Fale świetlne są dla człowieka szczególnie ważne ze względu na zdolność ich rejestracji, jaką człowiek posiada. Oprócz tego przenoszą znaczne ilości energii pozwalające na ogrzewanie organizmu; jednocześnie jonizacja wskutek promieniowania świetlnego jest już znacznie ograniczona. Poza tym udowodniono wpływ światła na samopoczucie człowieka, co związane jest z wydzielaniem melatoniny. PROMIEŃ UV PROMIEŃ UV NASKÓREK MELANINA OPARZENIE SKÓRA WŁAŚCIWA OPARZENIE WARSTWA PODSKÓRNA kliknij

17 ZJAWISKO "HOT SPOT" kliknij
GDY DŁUGOŚĆ FALI E-M JEST PORÓWNYWALNA Z WYMIARAMI CIAŁA JĄ POCHŁANIAJĄCEGO, MAMY DO CZYNIENIA ZE ZJAWISKIEM „HOT SPOT”. WÓWCZAS PRZEKAZYWANE JEST CIAŁU NAJWIĘCEJ ENERGII. FALA E-M WNIKA W CIAŁO ZE WSZYSTKICH MOŻLIWYCH STRON, W TYM WSKUTEK UGIĘCIA FALI TAKŻE OD STRONY PÓŁCIENIA. PROWADZI TO DO KONCENTRACJI DUŻYCH ENERGII W NIEWIELKIEJ OBJĘTOŚCI OBIEKTU. WEWNĘTRZNA CZĘŚĆ CIAŁA „HOT SPOT” ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ CIAŁA kliknij

18 WPŁYW "HOT SPOT" NA ORGANIZM
Niekoniecznie zjawisko ‘hot spot’ oznacza powstanie jednego ‘gorącego punktu’ – możliwe jest np. powstanie licznych ‘punkcików’ ogrzewających pojedyncze neurony w różnych częściach mózgu – w ten sposób średnia temperatura może się prawie nie zmienić, gdy tymczasem dojdzie do niewielkich, aczkolwiek TRWAŁYCH uszkodzeń niewielkich fragmentów tkanki nerwowej. Występowanie zjawiska „hot spot” uczyniło zagrożeniem dla człowieka i innych organizmów te zakresy fal, których długości (a raczej długości ich połówek czy też ćwiartek) pokrywają się np. z wysokością człowieka, rozmiarami głowy itp. Stąd zakresy pomiędzy 40 MHz, a 70 MHz dla człowieka o wysokości ok. 175 cm oraz częstotliwości 350 – 400 MHz dla rozmiarów głowy są szczególnie groźne. 175 cm 20 cm HOT SPOT FALE MHZ HOT SPOT FALE MHZ kliknij

19 MIKROFALE, FALE RADIOWE.
TELEFONY KOMÓRKOWE Mikrofale przeważnie uważane są za szkodliwe, gdyż w ich przedziale mieszczą się długości rezonansowe. Objawy napromieniowania to „brzęczenie w uszach”, bóle głowy i gałek ocznych, wypadanie włosów, kłopoty z sercem. Wiadomo jednak, że odpowiednie dawki skierowane na określone tkanki mają właściwości lecznicze i stosowane są w fizykoterapii np. do leczenia reumatyzmu. Nie do końca poznany jest wpływ fal radiowych na organizmy – prawdopodobnie jest on podobny do wpływu fal ULF/ELF. Największe kontrowersje budzą telefony komórkowe i ich wpływ na zdrowie użytkownika (teoretycznie uzasadnione wydają się obawy, że wytwarzane przez nie silne pole e-m może powodować wzrost zachorowalności, głównie na raka mózgu; ostatnie badania jednak wskazują, że korzystanie z komórek nie zwiększa tego zagrożenia). Najrozsądniej będzie przyjąć, że jeżeli ten wpływ istnieje, to jest on niewielki i ma znaczenie tylko wtedy, gdy jest jednym z kilku kancerogennych czynników zachodzących równocześnie (dodawanie tzw. stochastycznych czynników zwiększa zagrożenie znacznie bardziej, niż gdyby zsumować prawdopodobieństwo zachorowania wskutek każdego czynnika z osobna). kliknij

20 MODYDFIKACJA POLA E-M PRZEZ CZŁOWIEKA
σ – PRZEWODNICTWO WŁAŚCIWE [σ] = [S/m] IZOLATOR (POWIETRZE) σ ≈ 10-14S/m LINIE POLA E-M CZŁOWIEK σ ≈ 0,01 do σ = 1,5 S/m OBUWIE IZOLUJĄCE (W RÓŻNYM STOPNIU) PRZEWODNIK (ZIEMIA) σ ≈ 107S/m kliknij

21 CZŁOWIEK JAKO IZOLATOR I DIAMAGNETYK DLA FAL ULF
Biofizyka i biochemia szukają, jaki jest faktyczny wpływ fal ULF na komórki, tkanki i organy. W tym celu wyróżniono w organiźmie diamagnetyki i paramagnetyki oraz tkanki izolujące i przewodzące. Tkanki paramagnetyczne wzmacniają pola magnetyczne. Przeważają jednak diamag-netyki i pole wewnątrz organizmu jest porównywalne z polem na zewnątrz. Umie-szczenie w polu m. powoduje przesunięcie ładunków w kierunku prostopadłym. IZOLATORAMI SĄ: SKÓRA - w zależności od lokalnych wartości pola elektryzuje się dodatnio bądź ujemnie tak, by skompensować całkowicie zewnętrzne pole elektrostatyczne. KOŚĆ I UKŁAD KOSTNY WODA W MIĘŚNIACH I KRWI kliknij

22 CZŁOWIEK JAKO STRUKTURA
DIELEKTRYCZNA Izolatory, które ulegają polaryzacji w polu elektrycznym, noszą nazwę dielektryków. Polaryzacja dielektryka w przypadku ludzkiego organizmu polega na powstaniu elektrycznego momentu dipolowego pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego, bądź określonych bodźców zewnętrznych. KREW i MIĘŚNIE to dielektryki, wskutek obecności wody posiadają właściwości dipolowe. Pod wpływem pola elektrostatycznego dipol ustawia się wzdłuż linii sił pola. Układa się wewnątrz ciała tak, by wypadkowe pole wewnątrz ciała zostało zniwelowane. Pole elektryczne wewnątrz organizmu człowieka jednak istnieje, ale jest ok. 80 razy słabsze niż na zewnątrz. kliknij

23 WPŁYW FAL ULF NA ORGANIZM CZŁOWIEKA
Szereg badań i pomiarów przeprowadzonych na zwierzętach i tylko nieliczne przeprowadzane na ludziach (ze względu na trudności ze znalezieniem odpowiednio licznej grupy narażonej na silne pola ULF/ELF i jednocześnie odizolowanej od innych szkodliwych czynników) wskazuje, że promieniowanie to może w dużych dawkach negatywnie wpływać na samopoczucie, utrudniać koncentrację, wywoływać bóle głowy – wywoływać syndrom chronicznego zmęczenia. Istnieją grupy ludzi szczególnie wrażliwych na to promieniowanie i dla nich jest ono wręcz niebezpieczne i może prowadzić do trwałego pogorszenia stanu zdrowia. Ponadto pole e-m jest źródłem ogrzewających prądów Foucaulta. ? SYNDROM CHRONICZNEGO ZMĘCZENIA PRĄDY FOUCAULTA - OGRZEWAJĄCE kliknij

24 WPŁYW FAL ULF NA ORGANIZM CZŁOWIEKA
Szuka się wpływu pola e-m na system nerwowy – pole to może zakłócać przepływające zaburzenia potencjału elektrycznego przechodzące przez włókna nerwowe, zniekształcać solitony i doprowadzać do zniekształcenia informacji (stąd trudności z koncentracją). Niekiedy zachodzą zjawiska zwane magnetosfenami i efektem elektrofonicznym, gdy fale e-m są rejestrowane przez głowę w postaci „plamek” widzianych przed oczami lub gdy są odczuwane w postaci „dzwonienia w uszach”. Nie należy obawiać się naturalnego promieniowania e-m zakresu niskich częstotliwości – to istniało przed pojawieniem się człowieka i stanowi nierozłączną część przyrody – jego brak wywołuje podobne skutki, jak i jego nadmiar. ++++ POLARYZACJA BŁONY ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ BŁONA NEURONU FALA E-M ZABURZENIE PRZESYŁU IMPULSU IMPULS ELEKTRYCZNY KANAŁ NEURONU kliknij

25 WPŁYW FAL E-M NA ŚRODOWISKO
Oczywistym się zdaje, że fale e-m wpływ też będą miały na zwierzęta. Różnią się one w mniejszym bądź większym stopniu od człowieka rozmiarami i budową tkanek To pierwsze pociąga za sobą inne przedziały fal rezonansowych, przeważnie tyczy się to wyższych niż u człowieka częstotliwości mikrofal tudzież fal radiowych, związanych z mniejszymi rozmiarami większości badanych zwierząt. Wpływ promieniowania podczerwonego, świetlnego i UV pociąga za sobą u zwierząt przede wszystkim skutki termiczne, co ważne jest zwłaszcza dla zwierząt zmiennocieplnych, o słabo rozwiniętej termoregulacji. Dla promieniowania o wysokich częstotliwościach także ujawnia się ich jonizujący wpływ. Wykorzystuje się bakteriobójcze właściwości fal UV. Zwierzęta wykazują bardzo różną wrażliwość na promieniowanie jonizujące, zauważa się, że organizmy bardziej prymitywne są niekiedy na nie mniej wrażliwe (są wyjątki). kliknij

26 WYKORZYSTANIE POLA E-M PRZEZ BIOCENOZĘ
Niektóre zwierzęta posiadają tzw. „szósty zmysł” wrażliwy na zmiany pola elektrycznego, magnetycznego, a więc i fale e–m. Przykładem mogą być gołębie, o których przypuszcza się, że wykorzystują znajdujący się w ich głowie magnetyt jako naturalny kompas. To samo tyczy się ryb wrażliwych na pole elektryczne takich jak węgorze, ryby wytwarzające napięcie wskutek modyfikacji swego pola również są uwrażliwione na pole z zewnątrz. Niektóre zwierzęta potrafią rejestrować inne zakresy fal, tak jak człowiek rejestruje światło widzialne np. węże potrafią rejestrować promieniowanie podczerwone za pomocą specjalnych komórek umieszczonych na języku (potrafią wyczuć różnicę temperatury rzędu dziesiątych części oC – w ten sposób „widzą” żywe, poruszające się ofiary). S N MAGNETYT JAKO NATURALNY KOMPAS GOŁĘBI kliknij

27 DONIOSŁA ROLA ŚWIATŁA kliknij
Gwałtowny wzrost stężenia tych gazów w atmosferze sprawia, że znacznie większa część tych fal ponownie jest odbijana w stronę Ziemi, ogrzewając coraz bardziej naszą planetę. Na zmianę własności absorbcyjno-emisyjnych Ziemi wpływa także wycinanie lasów, zanik szaty roślinnej, pokrywanie lodowców i dużych mas lądów ciemnymi pyłami zwiększającymi absorbowanie energii przez śnieg i lód. Najbardziej konieczne do życia na Ziemi jest promieniowanie świetlne. Trudno wyobrazić sobie życie bez procesu fotosyntezy. Produktem ubocznym fazy jasnej jest powstający tlen O2, a produktem głównym fazy ciemnościowej jest Ald PG, a następnie glukoza, fruktoza i inne węglowodany. Mechanizm fotosyntezy rozwiązuje problem emitowanego tlenku węgla (IV), pochłaniając go w celu przeprowadzenia procesu pozyskania węgla niezbędnego do syntezy związków organicznych. Dzięki temu przez długi czas utrzymywana była równowaga w ilości tzw. gazów szklarniowych, stanowiących barierę dla odbitych od powierzchni Ziemi fal podczerwonych. (emitowana jest daleka podczerwień). PROMIEŃ SŁONECZNY PROMIEŃ ODBITY GAZY SZKLARNIOWE PONOWNE ODBICIE kliknij

28 R E A S U M U J Ą C PROMIENIOWANIE E-M WYWIERA WIĘC NIEBAGATELNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO – NIEKIEDY NISZCZĄCY (ZWŁASZCZA GDY JEST ONO NIEUMIEJĘTNIE WYKORZYSTYWANE), ALE PRZEDE WSZYSTKIM UMOŻLIWIAJĄCY ŻYCIE NA NASZEJ PLANECIE. kliknij

29 Wersja wstępna części doświadczalnej
P R O M I E N I O W A N I E U L F C Z Ę Ś Ć D O Ś W I A D C Z A L N A Wersja wstępna części doświadczalnej POMIARY PRZEPROWADZONO DZIĘKI UPRZEJMOŚCI PANI DR MARII INGLOT-SIEMASZKO kliknij

30 B I O M A G N E T O M E T R " U L A III "
Jest to przyrząd pozwalający mierzyć własności składowej magnetycznej promieniowania ULF/ELF. Szczegóły budowy urządzenia chroni patent, wiadomo jednak, że najważniejszym elementem zawartym w tej niewielkiej, prostokątnej puszce jest antena „wyłapująca” w zależności od przyjętego zakresu częstotliwości (można go regulować) fale o częstotliwości 1-12 Hz, Hz, Hz (można też podłączyć antenę zewnętrzną). Regulowany jest także zakres rejestrowanej indukcji pola e-m (można rejestrować wielkości rzędu 1E-11 T). Całość w warunkach laboratoryjnych może być podłączona do komputera, by przy pomocy odpowiedniego programu zmierzyć czas, indukcję, wygenerować funkcję zmienności indukcji magnetycznej w czasie oraz histogram pokazujący ilość aktów (drgań magnetycznych) o określonych częstotliwościach. [Tu zdjęcie urządzenia bądź dokładny rysunek na podstawie zdjęcia...] kliknij

31 P O M I A R D R G A Ń M A G N E T Y C Z N Y C H
Za pomocą biomagnetometru wykonujemy pomiar kontrolny drgań składowej magnetycznej dla przedziału fal o częstotliwości 1-12 Hz: INDUKCJA CHWILOWA TŁA Doświadczenie to uświadomiło nam, że w normalnych warunkach (pomiar został przeprowadzony w nieizolowanym pomieszczeniu na terenie Politechniki Rzeszowskiej) mamy do czynienia z minimalnymi wahaniami indukcji pola e-m. kliknij

32 P O M I A R D R G A Ń M A G N E T Y C Z N Y C H
Kolejne doświadczenie polegało na umieszczeniu w bezpośredniej bliskości anteny metalowego zegarka na rękę: INDUKCJA CHWILOWA ZEGARKA Zauważmy, że w tym przypadku drgania te mają okres T = 1s (dla prawidłowo chodzącego zegarka). Na podstawie tego doświadczenia dochodzimy do wniosku, że emiterem niewielkich drgań ULF jest każdy ferromagnetyk poruszający się w zmiennym (jak się okazuje) polu magnetycznym Ziemi. Ruchy mechanizmu zegarka są okresowe, stąd też indukcja pola ULF ulega charakterystycznym, okresowym zmianom. kliknij

33 K O N I E C


Pobierz ppt "P R O M I E N I O W A N I E E L E K T R O M A G N E T Y C Z N E"

Podobne prezentacje


Reklamy Google