Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieci komputerowe Utworzone przez Macieja Kolankiewicza © 2004. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieci komputerowe Utworzone przez Macieja Kolankiewicza © 2004. Wszelkie prawa zastrzeżone."— Zapis prezentacji:

1 Sieci komputerowe Utworzone przez Macieja Kolankiewicza © 2004. Wszelkie prawa zastrzeżone. E-mail: poczta.maccom@wp.pl

2 Rodzaje sieci komputerowych Istnieją trzy typy sieci: Istnieją trzy typy sieci: LAN – sieci lokalne – komputery połączone w sieć zgromadzone w jednym budynku lub pomieszczeniu.LAN – sieci lokalne – komputery połączone w sieć zgromadzone w jednym budynku lub pomieszczeniu. MAN – sieci miejskie – dobrym przykładem sieci miejskiej jest Poznański ICPNET, który jako provider internetowy rozprowadza Internet po Poznaniu i okolicachMAN – sieci miejskie – dobrym przykładem sieci miejskiej jest Poznański ICPNET, który jako provider internetowy rozprowadza Internet po Poznaniu i okolicach WAN – sieci rozległe – sieć globalna Internet jest typowym przykładem sieci WAN choć nie jedynym. Np. do sieci WAN możemy zaliczyć również sieci korporacyjne, gdzie serwery tych sieci są rozsiane po całym świecie.WAN – sieci rozległe – sieć globalna Internet jest typowym przykładem sieci WAN choć nie jedynym. Np. do sieci WAN możemy zaliczyć również sieci korporacyjne, gdzie serwery tych sieci są rozsiane po całym świecie. Utworzone przez Macieja Kolankiewicza © 2004. Wszelkie prawa zastrzeżone. E-mail: poczta.maccom@wp.pl

3 Adresy IP i ich klasy Każde urządzenie (np. komputer, drukarka…) w sieci, jest węzłem sieciowym. Aby odnaleźć dane urządzenie w sieci należy się posłużyć adresem IP tego urządzenia. Każde urządzenie (np. komputer, drukarka…) w sieci, jest węzłem sieciowym. Aby odnaleźć dane urządzenie w sieci należy się posłużyć adresem IP tego urządzenia. Adres IP składa się z czterech oktetów (4 bajtów z których każdy ma po 8 bitów – oktet) oddzielonych kropkami np.: Adres IP składa się z czterech oktetów (4 bajtów z których każdy ma po 8 bitów – oktet) oddzielonych kropkami np.: 11000000. 10100010.00000000. 0000101011000000. 10100010.00000000. 00001010 Co po przeliczeniu da nam adres zapisany w systemie dziesiętnym 192.168.0.10192.168.0.10 Utworzone przez Macieja Kolankiewicza © 2004. Wszelkie prawa zastrzeżone. E-mail: poczta.maccom@wp.pl

4 Adresy IP i ich klasy – klasa A W sieciach komputerowych możemy znaleźć 3 rodzaje adresów. Każdy adres IP składa się z części sieciowej i węzłowej. W sieciach komputerowych możemy znaleźć 3 rodzaje adresów. Każdy adres IP składa się z części sieciowej i węzłowej. Adres sieci klasy AAdres sieci klasy A 1.X.X.X – 126.X.X.X 1.X.X.X – 126.X.X.X Adresy w tej klasie zaczynają się 0 Adresy w tej klasie zaczynają się 0 na pierwszej pozycji. na pierwszej pozycji. Np. dla adresu 126.200.200.200 Np. dla adresu 126.200.200.200 W tej klasie mamy: sieć. węzeł. węzeł. węzeł W tej klasie mamy: sieć. węzeł. węzeł. węzeł Ponieważ część sieciowa może przyjąć wartości od 0 do 126 to w tej klasie mamy 126 sieci, gdzie w każdej z nich może być 256 x 256 x 256 (16 777 214) adresów węzłowych (czyli tyle urządzeń możemy podłączyć w tej sieci) Ponieważ część sieciowa może przyjąć wartości od 0 do 126 to w tej klasie mamy 126 sieci, gdzie w każdej z nich może być 256 x 256 x 256 (16 777 214) adresów węzłowych (czyli tyle urządzeń możemy podłączyć w tej sieci) Adresy tej klasy dostają duże korporacje, sieci miejskie, … Adresy tej klasy dostają duże korporacje, sieci miejskie, … Utworzone przez Macieja Kolankiewicza © 2004. Wszelkie prawa zastrzeżone. E-mail: poczta.maccom@wp.pl

5 Adresy IP i ich klasy – klasa B Drugi rodzaj klasy adresów odnosi się do mniejszych sieci o ograniczonym zasięgu – choć. Drugi rodzaj klasy adresów odnosi się do mniejszych sieci o ograniczonym zasięgu – choć. Adres sieci klasy BAdres sieci klasy B 128.0.X.X – 191.255.X.X 128.0.X.X – 191.255.X.X Adresy w tej klasie zaczynają się od 10 na pierwszej pozycji. Adresy w tej klasie zaczynają się od 10 na pierwszej pozycji. Np. dla adresu 180.100.150.20 Np. dla adresu 180.100.150.20 W tej klasie mamy: sieć. sieć. węzeł. węzeł W tej klasie mamy: sieć. sieć. węzeł. węzeł Ponieważ pierwsza część sieciowa może przyjąć wartości od 128 do 191 a druga część sieciowa wartości od 0 do 255 to w klasie B mamy (63 x 256) 16 128 sieci, gdzie w każdej z nich może być 256 x 256 (65 534) adresów węzłowych (czyli tyle urządzeń możemy podłączyć w tej sieci Ponieważ pierwsza część sieciowa może przyjąć wartości od 128 do 191 a druga część sieciowa wartości od 0 do 255 to w klasie B mamy (63 x 256) 16 128 sieci, gdzie w każdej z nich może być 256 x 256 (65 534) adresów węzłowych (czyli tyle urządzeń możemy podłączyć w tej sieci Adresy tej klasy dostają duże, sieci Adresy tej klasy dostają duże, sieci Utworzone przez Macieja Kolankiewicza © 2004. Wszelkie prawa zastrzeżone. E-mail: poczta.maccom@wp.pl

6 Adresy IP i ich klasy – klasa C Trzecia klasa adresów odnosi się do małych sieci o ograniczonym zasięgu. Trzecia klasa adresów odnosi się do małych sieci o ograniczonym zasięgu. Adres sieci klasy CAdres sieci klasy C 192.0.0.X – 223.255.255.X 192.0.0.X – 223.255.255.X Adresy w tej klasie zaczynają się od 110 na pierwszej pozycji. Adresy w tej klasie zaczynają się od 110 na pierwszej pozycji. Np. dla adresu 192.168.0.10 Np. dla adresu 192.168.0.10 W tej klasie mamy: sieć. sieć. sieć. węzeł W tej klasie mamy: sieć. sieć. sieć. węzeł Ponieważ pierwsza część sieciowa może przyjąć wartości od 192 do 223 a druga część sieciowa wartości od 0 do 255, trzecia analogicznie 0 do 255 to w klasie C mamy (31 x 256 x 256) 2031616 sieci, gdzie w każdej z nich może być 254 adresy węzłowe (czyli tyle urządzeń możemy podłączyć w tej sieci) Ponieważ pierwsza część sieciowa może przyjąć wartości od 192 do 223 a druga część sieciowa wartości od 0 do 255, trzecia analogicznie 0 do 255 to w klasie C mamy (31 x 256 x 256) 2031616 sieci, gdzie w każdej z nich może być 254 adresy węzłowe (czyli tyle urządzeń możemy podłączyć w tej sieci) Adresy tej klasy dostają małe sieci np. sieci lokalne. Adresy tej klasy dostają małe sieci np. sieci lokalne. Utworzone przez Macieja Kolankiewicza © 2004. Wszelkie prawa zastrzeżone. E-mail: poczta.maccom@wp.pl

7 Maski podsieci Maska podsieci określa, która część adresu IP jest częścią sieciową, a która częścią węzłową. Wartość 255 (11111111) określa że ta część adresu jest częścią sieciową, a wartość 0 (00000000) określa druga część węzłową. Maska podsieci określa, która część adresu IP jest częścią sieciową, a która częścią węzłową. Wartość 255 (11111111) określa że ta część adresu jest częścią sieciową, a wartość 0 (00000000) określa druga część węzłową. Przykładem jest nasza sieć lokalna, gdzie mamy adresy z klasy CPrzykładem jest nasza sieć lokalna, gdzie mamy adresy z klasy C Np. adres serwera to 192.168.0.10Np. adres serwera to 192.168.0.10 Maska podsieci dla tego adresu to 255.255.255.0Maska podsieci dla tego adresu to 255.255.255.0 Więc mamy układ sieć. sieć. sieć. węzeł – czyli 256 ( - 2 zarezerwowane dla adresacji IP – wartość 0 i 255) adresów dla komputerów i innych urządzeń w danej sieciWięc mamy układ sieć. sieć. sieć. węzeł – czyli 256 ( - 2 zarezerwowane dla adresacji IP – wartość 0 i 255) adresów dla komputerów i innych urządzeń w danej sieci Wszystkie komputery w danej sieci musza mieć tą samą maskę podsieci.Wszystkie komputery w danej sieci musza mieć tą samą maskę podsieci. Maski podsieci dla poszczególnych klas adresów IP: Maski podsieci dla poszczególnych klas adresów IP: Klasa A 255.0.0.0 – sieć. węzeł. węzeł. węzeł - 16 777 214 węzłówKlasa A 255.0.0.0 – sieć. węzeł. węzeł. węzeł - 16 777 214 węzłów Klasa B 255.255.0.0 – sieć. sieć. węzeł. węzeł - 65 534 węzłówKlasa B 255.255.0.0 – sieć. sieć. węzeł. węzeł - 65 534 węzłów Klasa C 255.255.255.0 - sieć. sieć. sieć. Węzeł – 254 węzłyKlasa C 255.255.255.0 - sieć. sieć. sieć. Węzeł – 254 węzły Utworzone przez Macieja Kolankiewicza © 2004. Wszelkie prawa zastrzeżone. E-mail: poczta.maccom@wp.pl

8 Broadcast i adres podsieci Adres podsieci Adres podsieci Jest adresem który opisuje daną podsieć (przestrzeń adresową) wchodzącą w skład większej sieci. Adres podsieci tworzy się przepisując niezmienione wszystkie bity adresu IP, dla których odpowiednie bity maski podsieci mają wartość jeden. Resztę uzupełniamy zerami. Jest adresem który opisuje daną podsieć (przestrzeń adresową) wchodzącą w skład większej sieci. Adres podsieci tworzy się przepisując niezmienione wszystkie bity adresu IP, dla których odpowiednie bity maski podsieci mają wartość jeden. Resztę uzupełniamy zerami. Adres broadcast Adres broadcast Jest adresem rozgłoszeniowym sieci. Używa się go do jednoczesnego zaadresowania wszystkich komputerów w danej sieci (jest przetwarzany przez wszystkie komputery w sieci). Tworzy się go podobnie do adresu podsieci, jednak dopełnia się jedynkami zamiast zerami. Jest adresem rozgłoszeniowym sieci. Używa się go do jednoczesnego zaadresowania wszystkich komputerów w danej sieci (jest przetwarzany przez wszystkie komputery w sieci). Tworzy się go podobnie do adresu podsieci, jednak dopełnia się jedynkami zamiast zerami. 212.51.219.50 - Adres IP ; 255.255.255.192 - Maska podsieci212.51.219.50 - Adres IP ; 255.255.255.192 - Maska podsieci 11010100.00110011.11011011.00110010 - Adres IP11010100.00110011.11011011.00110010 - Adres IP 11111111.11111111.11111111.11000000 - Maska podsieci11111111.11111111.11111111.11000000 - Maska podsieci 11010100.00110011.11011011.00000000 - Adres podsieci11010100.00110011.11011011.00000000 - Adres podsieci 11010100.00110011.11011011.00111111 - Broadcast11010100.00110011.11011011.00111111 - Broadcast Adres podsieci 212.51.219.0 ; Broadcast 212.51.219.63Adres podsieci 212.51.219.0 ; Broadcast 212.51.219.63 Utworzone przez Macieja Kolankiewicza © 2004. Wszelkie prawa zastrzeżone. E-mail: poczta.maccom@wp.pl

9 Budowa sieci komputerowych


Pobierz ppt "Sieci komputerowe Utworzone przez Macieja Kolankiewicza © 2004. Wszelkie prawa zastrzeżone."

Podobne prezentacje


Reklamy Google