Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEMY OPERACYJNE Adresowanie IP cz1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEMY OPERACYJNE Adresowanie IP cz1."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEMY OPERACYJNE Adresowanie IP cz1

2 Adresowanie IPX Internetworking Packet Exchange IPv4
Internet Protocol version 4 IPv6 Internet Protocol version 6

3 IPX (InterNetworking Packet Exchange) Część protokołu IPX/SPX odpowiadający za adresowanie i kierowanie pakietów w sieciach NetWare firmy Novell.

4 Adresowanie - IPX Adres sieci (segmentu sieci), np. A , A , , ... Adres karty (interfejsu, Node ID, węzła), tzw. MAC adres: A7CB, 0010A025EF7E, .. Pełny adres: A : A7CB lub A A7CB

5 Adres IP IPv4 (ang. Internet Protocol version 4) – czwarta wersja protokołu komunikacyjnego IP przeznaczonego dla Internetu. Identyfikacja hostów w IPv4 opiera się na adresach IP. Dane przesyłane są w postaci standardowych datagramów. Wykorzystanie IPv4 jest możliwe niezależnie od technologii łączącej urządzenia sieciowe – sieć telefoniczna, kablowa, radiowa, itd. IPv4 znajduje się obecnie w powszechnym użyciu. Dostępna jest również nowsza wersja – IPv6. Dokładny opis czwartej wersji protokołu IP znajduje się w RFC 791.

6 ! Adres IP v.4 ADRES IP identyfikacja docelowej maszyny
ADRES IP identyfikuje interfejs sieciowy komputera jeżeli komputer posiada wiele interfejsów sieciowych (np. do różnych sieci) - będzie też posiadał wiele adresów IP Tak jak w przypadku telefonów, wszystkie sieci pewnego dnia będą połączone ze sobą. IP musi być unikalny w sensie globalnym przyznawanie IP musi być koordynowane globalnie !

7 Adres IP v.4 Adres IP – liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej opartej na protokole IP, służąca identyfikacji elementów warstwy trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci oraz poza nią (tzw. adres publiczny). Adresowanie IP v używane są adresy 32 bitowe co pozwala nadać adresy 232 stacjom Adresowanie IPv6 adres używane są adresy 128-bitowy!!! co pozwala nadać adresy 2128 stacjom

8 Adresowanie IP v.4 Adresowanie 32-bitowe (4 bajty),binarne, zapis zwyczajowo dziesiętny, np lub , lub , ..... 5 klas adresowych: A, B, C, D i E ...

9 ADRES IP KLASY SIECI Identyfikator sieci Identyfikator stacji
Routowanie w sensie globalnym „nie przejmuje się” identyfikowaniem stacji - uwzględniany jest jedynie identyfikator sieci Routowanie lokalne (tzn. takie w którym id_sieci = IP_sieci w adresie) używa jedynie identyfikatora stacji. Jeżeli komputer zostanie przeniesiony do innej sieci jego adres musi ulec zmianie. KLASY SIECI MAŁE do 254 stacji BARDZO DUŻE do stacji DUŻE do stacji

10 5 KLAS ADRESÓW IP A B C D E < 128 > 128 < 192 > 192
NUMER SIECI A network machine < 128 > 128 < 192 B 1 network machine C > 192 1 1 network machine D 1 1 1 multicast E 1 1 1 1

11 IP - klasy adresowe Klasa A: 0nnnnnnn.nnn ........ - od 00-126.
Od do maska ( FF ) Klasa B: 10nnnnnn.nnn od Od do maska ( FF.FF.00.00) Klasa C: 110nnnnn.nnn od od do maska ( FF.FF.FF.00)

12 IP - klasy adresowe Klasa D: 1110nnnn.nnn ....... - od 224-239
od do (zarezerwowana dla „multicastingu”) Klasa E: 1111nnnn.nnn od zdefiniowana,ale zarezerwowana dla badań InterNIC - Internet Network Information Centre

13 Klasy adresów IP Klasa Najniższy adres Najwyższy adres A 0.1.0.0
B C D E

14 Adresy IP, maski adresowe
Maska sieci: FF FF FF Adres sieci: Adres rozgłoszeniowy:

15 Paradoks ??? Adres z maską FF.FF.FF.00 należy do sieci Adres z maską FF.FF.FF.80 należy do sieci !!!! To są różne sieci !!!!

16 NOTACJA ADRESÓW IP - „kropkowana” dziesiętna
przykład Stacja nr 29.10 128<130<192 klasa B ADRESY SPECJALNE 0 oznacza „this” - określenie aktualnej sieci wszystkie bity = 1 wszystkie maszyny w danej sieci (Broadcast address) lokalna pętla umożliwiająca TCP/IP komunikację pomiędzy procesami na lokalnej maszynie – automatyczne przydzielanie adresu IP z domyślną maską APIPA (ang. Automatic Private IP Addressing), AutoNet

17 „PODSIECI” - SUBNETS Aby uprościć routing w dużych sieciach które posiadają wiele LANów dzielimy sieci na podsieci. Dla każdej podsieci możemy zdefiniować maskę (subnet mask) aby identyfikować stacje w tej podsieci. PRZYKŁAD: maska = lub decymalnie Ta maska dzieli sieć klasy B ( ) na 512 podsieci o, co najwyżej 126 stacjach każda. Podsieć : 29.0 Stacja: 10 Maska nie jest widziana na zewnątrz sieci! Nikt na zewnątrz rozpatrywanej nie widzi podsieci!

18 „PODSIECI” - SUBNETS PRZYKŁAD cd.... 16 bitów 65536 stacji
ADRES: = Nr sieci Nr stacji KLASA SIECI: B MASKA PODSIECI: = 9 bitów 512 stacji 7 bitów 128 stacji

19 PROBLEMY Z ADRESAMI IP Adresy dla sieci klasy B są już prawie wyczerpane Nie stworzono klas dla średnich wielkości sieci (pomiędzy 256 a 5000 stacji) Rozmiary tablic routingu wymykają się spod kontroli nie ma związku z numerem sieci i jej lokalizacją w backbone routerach w tablicach routingu znajduje się po jednej linii dla każdego adresu IP na świecie ! ROZWIĄZANIE: CIDR (Classless Inter-Domain Routing) generalizacja idei maskowania fuzja klas A,B i C sieć identyfikowana przez parę <prefix maska>

20 Wyczerpywanie się zasobów IPv4
Apele o zwrot przydzielonych zasobów Adresowanie IPv6 adres 128-bitowy!!! IPv6 / IPNG Internet Protocol version 6 / Internet Protocol Next Generation) Ipv4 == ~8 adresów /1 km2 Ipv6 == ~6,7*1017 adresów /1 mm2 postać heksadecymalna, ciąg 8 liczb z dwukropkiem co 16 bitów 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab 2001:0db8:0:0:0:0:1428:57ab 2001:0db8:0:0::1428:57ab 2001:0db8::1428:57ab 2001:db8::1428:57ab

21 Budowa adresu IPv6 Adresy IPv4 reprezentowane są w formie dziesiętno-kropkowej. 32-bitowy adres podzielony jest kropkami na 8 bitowe fragmenty, które konwertowane są do swojego dziesiętnego odpowiednika. Dla IPv6 128 bitowy adres dzieli się na 16 bitowe fragmenty dzielone dwukropkami. Każdy 16-bitowy blok konwertowany jest do postaci szesnastkowej, ograniczony jest dwukropkiem. Oto rezultat: 21DA:00D3:0000:2F3B:02AA:00FF:FE28:9C5A

22 Adres sieci Adres samej sieci zapisujemy tak samo, jak zwykły adres. Jedyna różnica polega na tym, że końcówka adresu, normalnie używana do adresowania hostów w danej sieci, jest zastępowana zerami. Przykładowo adres 1234:5678:9ABC:DEF0::123/24 oznacza host o adresie DEF0::123 znajdujący się w sieci 1234:5678:9ABC::/24.

23 Podział adresów W całej puli adresowej wydzielone zostały obszary o specjalnym znaczeniu. Każdy adres należy do jednego z zdefiniowanego obszarów. Przynależność określa się za pomocą prefiksu.

24 Sposoby konfiguracji hostów
W IPv6 nie jest wymagana ręczna konfiguracja węzłów przed włączaniem ich do sieci. IPv6 definiuje 2 typy automatycznej adresacji: Stateless Address Autoconfiguration to wymagany i podstawowy element systemu autokonfiguracji. W prostszych konfguracjach jest to jedyna metoda konfiguracji hosta Stateful Address Autoconfiguration stosowane w przypadkach, kiedy wymagana jest większa kontrola nad przydzielanymi adresami. Przydzielaniem i zarządzaniem adresami w całej sieci zajmuje się serwer DHCP. Należy zauważyć, że jest to rozszerzona wersja konfiguracji hosta i działa ona w połączeniu z autokonfiguracją typu stateless. Warto zauważyć, że w obydwóch przypadkach nie jest konfigurowana domyślna brama. Za poprawne ustalenie domyślnego routingu odpowiedzialny jest protokół Router Renumbering.

25 PROTOKÓŁ IPv6: ZAŁOŻENIA
Obsługa milionów hostów, nawet przy nieefektywnym przydzielaniu przestrzeni adresowej Zmniejszenie rozmiaru tablic routingu Uprościć protokoły, by routery mogły szybciej przetwarzać pakiety Zapewnić wyższe bezpieczeństwo (uwierzytelnianie i prywatność) niż bieżące IP Zwrócić uwagę na typy usług, patrz transmisja danych w czasie rzeczywistym Wspomagać rozsyłanie grupowe poprzez umożliwienie definiowania zakresów Umożliwić przenoszenie hosta bez zmiany adresu Pozwolić na ewolucję protokołu w przyszłości Umożliwić egzystencję IPv4 i IPv6

26 Związek: adres IP - adres fizyczny
= ADRES IP (stacji) 1 do 3 bajtów ADRES FIZYCZNY 6 bajtów Adres fizyczny nie może zostać użyty jako część identyfikująca stację w adresie IP Adres fizyczny odpowiadający adresowi IP musi zostać gdzieś zapisany jedna z możliwości: operator wprowadza do każdej stacji w lokalnej sieci tabelę połączeń pomiędzy adresami IP i fizycznymi stacji sieci lokalnej PROBLEM: administrowanie tymi tablicami !!! zapytanie wysłane do serwera sieci lokalnej, którego adres jest ogólnie znany serwer odpowiada na zasadzie Broadcastu: protokół ARP

27 Adresowanie w sieci Statyczne - administrator, ... InterNIC ...
Dynamiczne - dostawca usług, DHCP Pseudo-statyczne - dostawca usług, DHCP DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol DNS - Domain Name Services

28 Przypisania adresów IP dwóm ruterom
Komputer, podłączony do wielu sieci (multi-homed), nie musi być ruterem, ma wiele adresów IP (po jednym na każde połączenie). Połączenie do wielu sieci może być wykorzystywane do podnoszenia niezawodności systemu, może zwiększać wydajność poprzez ominięcie ruterów, przy przesyłaniu danych (problem przeciążenia ruterów).

29 Pytania Daj możliwość zadania pytań dotyczących prezentacji.

30 Adresy IP specjalnego przeznaczenia:
Nie wszystkie adresy sieci i komputerów są dostępne dla użytkowników. IP określa zestaw adresów o szczególnej postaci, które są zarezerwowane. Takie adresy nie są nigdy przyznawane komputerom, są ograniczone do pewnego rodzaju zastosowań: adres sieciowy (postać x.x.0.0 – dowolny komputer w sieci x.x) – adres, który oznacza prefiks przyznany danej sieci, IP rezerwuje adres zerowy węzła i wykorzystuje go przy odwołaniu się do sieci, adres odnosi się do samej sieci, a nie do komputerów podłączonych do niej, np oznacza sieć 26. adres rozgłoszenia ukierunkowanego - broadcast sieciowy ( postać x.x – wszystkie komputery w sieci x.x)– adres, w którym części adresu komputera składa się z samych jedynek i jest dodana do prefiksu. Oznacza wszystkie komputery w danej sieci np – wszystkie komputery sieci adres rozgłoszenia ukierunkowanego typu Berkeley (postać x.x.0.0) – sufiks złożony z samych zer, wiele implementacji umożliwia wybranie pomiędzy standardem TCP/IP a rozwiązaniem typu Berkeley. adres rozgłoszenia ograniczonego - ograniczony broadcast (postać ) – adres wszystkich hostów w sieci lokalnej, stosowany przy starcie systemu przez komputery, które nie znają w tym momencie numeru sieci, nigdy nie jest przekazywane przez rutery. adres bieżącego komputera ( – ten komputer w tej sieci) - podawany jako adres źródłowy w trakcie uruchamiania komputera, gdy nie zna on jeszcze swojego IP, każdy pakiet musi zawierać adres odbiorcy i nadawcy. Komputer korzystając z protokołów uruchomieniowych, nie może podać prawidłowego adresu IP nadawcy, dlatego zarezerwowano adres, który składa się z samych zer, na oznaczenie bieżącego komputera. adres pętli zwrotnej- loopback (postać 127.x.y.z) – pakiet wysłany na taki adres, nie może zostać wysłany poza komputer. Pozwala aplikacjom pracującym na tym samym komputerze komunikować się poprzez stos TCP/IP, wykorzystywany przy testowaniu programów sieciowych. Protokół IP rezerwuje prefiks sieciowy klasy A równy 127 na adres pętli zwrotnej, sufiks jest tutaj bez znaczenia (najczęściej stosuje się ). adres komputera w danej sieci (postać 0.x.y.z – komputer x.y.z w tej sieci) - podawany podczas uruchamiania jako adres źródłowy w komputerze posiadającym niekompletne informacje.


Pobierz ppt "SYSTEMY OPERACYJNE Adresowanie IP cz1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google