Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak dostać się na ołtarze, czyli o wszystkich świętych i błogosławionych Dúllek Bolesław.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak dostać się na ołtarze, czyli o wszystkich świętych i błogosławionych Dúllek Bolesław."— Zapis prezentacji:

1 Jak dostać się na ołtarze, czyli o wszystkich świętych i błogosławionych
Dúllek Bolesław

2 Wprowadzenie 31 października 1 listopada 2 listopada Halloween
Wszystkich świętych Dzień zaduszny

3 Halloween Jak dostać się na ołtarze, czyli o wszystkich świętych i błogosławionych

4 Geneza All Hallows' Eve – Wigilia Wszystkich Świętych
Druidzi wierzyli, iż w ten dzień zaciera się granica między zaświatami a światem ludzi żyjących, zaś duchom łatwiej jest się przedostać do świata żywych. Duchy przodków czczono i zapraszano do domów, złe duchy zaś odstraszano. Święto pogańskie Wyspy Brytyjskie (~100 r. p. n. e.) → Stany Zjednoczone (~1840 r.) → Europa (~1955 r.) → Polska (~1995 r.)

5 Stosunek Kościoła Katolickiego
Święto pochodzenia pogańskiego Noc z 31 X na 1 XI jest uroczystością w Kościele Szatana Wróżby, wywoływanie duchów, brak szacunku dla zmarłych Kultywowanie Śmierci i Szatana

6 Dygresja Dramat Dziady Adama Mickiewicza (część II)
Słowianie i Bałtowie Obchodzone kilka razy w roku, ale najważniejsze obchody odbywały się w nocy z 31 X na 1 XI Zasadniczym celem było nawiązanie kontaktu z duszami zmarłych i pozyskanie ich przychylności

7 Dzień zaduszny Jak dostać się na ołtarze, czyli o wszystkich świętych i błogosławionych

8 Święto zmarłych Czarny (filetowy) kolor szat liturgicznych
Pieśni żałobne (Boże Sędzio Sprawiedliwy) Dekoracja związana ze śmiercią, względnie z pogrzebem Mors porta vitae; Memento mori; Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą Katafalk, mary, trumna, znicze Modlitwy za zmarłych

9 Odpust za zmarłych Zupełny
Jeden raz dziennie, za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone z odmówieniem modlitwy za zmarłych Za nawiedzenie kościoła lub kaplicy w dniu zadusznym i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga + zwykłe warunki uzyskania odpustu zupełnego Sakramentalna spowiedź Komunia Eucharystyczna Modlitwa w intencjach Ojca Świętego Wyzbycie się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet lekkiego Cząstkowy Pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie tam modlitwy za zmarłych (poza 1-8 XI) Pobożne odmówienie jutrzni lub nieszporów za zmarłych Pobożne odmówienie modlitwy Requiem aeternam + zwykłe warunki uzyskania odpustu cząstkowego Chrzest Brak ekskomuniki Intencję zyskania odpustu

10 Dygresja Odpust zupełny za co najmniej pół godzinną lekturę Pisma Świętego, według tekstu zatwierdzonego przez odpowiednią władzę Odpust cząstkowy za trud poznawania lub przekazywania nauki chrześcijańskiej

11 Za kogo się wtedy modlimy
Za dusze w czyśćcu cierpiące Nie istnieją „dusze opuszczone” Nie modlimy się za tych którzy są zbawieni lub potępieni W związku z tym, że nie wiemy kto jest potępiony i zasadniczo niewiele wiemy o tych którzy są zbawieni, to modlimy się za wszystkich wiernych zmarłych

12 Dzień zaduszny a Wszystkich Świętych
Za Świętych się nie modlimy; modlimy się za ich wstawiennictwem; są oni bowiem już zbawieni i nie potrzebują naszej modlitwy Dzień zaduszny a nie Wszystkich Świętych jest zasadniczym dniem modlitw za zmarłych i odwiedzania cmentarzy Przesunięcie akcentu prawdopodobnie wynika z dnia wolnego (1 XI), ale też z prób zeświecczenia tego święta przez władze PRL – nazywanie go Świętem Wszystkich Zmarłych

13 Wszystkich Świętych Jak dostać się na ołtarze, czyli o wszystkich świętych i błogosławionych

14 Świętych obcowanie KKK (Katechizm Kościoła Katolickiego) 946-962
KK (Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium) 48-51 Świętych obcowanie = Komunia świętych; Komunia (łac. communio) = wspólnota Trzy stany w Kościele: Pielgrzymujący (modli się za oczyszczającym) Oczyszczający Niebiański (wstawia się za pielgrzymującym)

15 Trzy stany w Kościele a omawiane obchody
Pielgrzymujący Oczyszczający Niebiański - 2 XI – Dzień zaduszny 1 XI – Wszystkich Świętych

16 Historia Pierwotnie obchodzone 13 maja
Papież Grzegorz III w 731 przeniósł tę uroczystość na 1 listopada Pierwotnie czczono tylko męczenników W 837 Grzegorz IV rozporządził by dzień ten poświęcony był pamięci nie tylko męczenników, ale wszystkich świętych

17 Wszystkich Świętych Ku czci wszystkich znanych i nieznanych świętych (kanonizowanych i niekanonizowanych) /Wszyscy mamy wtedy imieniny / Jest to święto nakazane

18 „Dostać się na ołtarze”
W sensie przenośnym – zostać ogłoszonym świętym W sensie dosłownym – relikwie świętych są wmurowywane do ołtarzy (mens); można umieszczać figury, obrazy, płaskorzeźby tych osób i modlić się publicznie za ich wstawiennictwem

19

20

21 Święci – kim są dla nas Osoby, które już umarły
Osoby, które dostały się do nieba Czasami ogłoszone przez Kościół Wzór do naśladowania

22 Modlitwy do świętych Nie modlimy się za świętych (są już zbawieni, więc nasza modlitwa jest im już niepotrzebna) Za to święci mogą modlić się za nas (wstawiać się za nami) Możemy się modlić przez wstawiennictwo świętych, ale nie do nich Świętym oddajemy cześć i pochwałę (Maryi szczególną cześć, a Bogu uwielbienie i adorację) - Wszelki kult religijny jest z Boga, na Nim się opiera i do Niego prowadzi

23 Kanonizacja i beatyfikacja
Jak dostać się na ołtarze, czyli o wszystkich świętych i błogosławionych

24 Różnice Kanonizacja Beatyfikacja Rozciągnięta na cały Kościół
Kult nakazany w całym Kościele (preceptywny) Ograniczona do jakiegoś terytorium Zezwolenie na kult lokalny

25 Kanonizacja Orzeczenie ostateczne (połączone z nieomylnością papieża)
Kanonizować może tylko papież (dawniej kanonizowali także biskupi i synody) Rodzaje kanonizacji: kanonizacja formalna (papież uroczyście ogłasza kogoś świętym) Kanonizacja równoznaczna (papież nakazuje czcić kogoś poprzez odmawianie oficjum i doprawianie Mszy w danym dniu)

26 Beatyfikacja Zezwolenie na kult publiczny w granicach jakiegoś terytorium Nieznana w Kościele pierwotnym Rodzaje beatyfikacji: Formalna (heroiczność cnót lub męczeństwo, cud, brak kultu) Równoznaczna (kult od niepamiętnych czasów) + (od 1911) heroiczność cnót lub męczeństwo

27

28 Zakończenie Jak dostać się na ołtarze, czyli o wszystkich świętych i błogosławionych

29 Lektury uzupełniające
Konstytucja Apostolska Divinus perfectionis Magister z 25 I stanowiąca nowe prawo w sprawach kanonizacyjnych Instrukcja Sanctorum Mater Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z 17 V o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK) Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (KK) 48-51

30

31 Kolejne spotkania 4 XI – Opus Dei
11 XI – katecheza nie odbędzie się z powodu Dnia Niepodległości (długi weekned) 18 XI – Krąg biblijny; w nawiązaniu do ostatniej katechezy (Pismo święte – ja czytać i rozumieć) przeprowadzona zostanie jedna z form lektury Biblii; proszę przynieść Pisma Święte (poprowadzi ks. Henryk Nowara) 25 XI – O muzyce kościelnej 2 XII – Chrystologia, czyli nauka o Synu Bożym


Pobierz ppt "Jak dostać się na ołtarze, czyli o wszystkich świętych i błogosławionych Dúllek Bolesław."

Podobne prezentacje


Reklamy Google