Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Medienarbeit Współpraca z mediami VI. Dt.- polnisches Seminar 26.- 30.10.2005 in Essen VI. Niemiecko-Polskie Seminarium 26.- 30.10.2005 w Essen.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Medienarbeit Współpraca z mediami VI. Dt.- polnisches Seminar 26.- 30.10.2005 in Essen VI. Niemiecko-Polskie Seminarium 26.- 30.10.2005 w Essen."— Zapis prezentacji:

1 Medienarbeit Współpraca z mediami VI. Dt.- polnisches Seminar 26.- 30.10.2005 in Essen VI. Niemiecko-Polskie Seminarium 26.- 30.10.2005 w Essen

2 Persönliche Vorstellung Przedstawienie się Dr. Jan Heinisch Jurist/ Beamter seit 1989 bei der Feuerwehr Jugendfeuerwehr- wart in Heiligenhaus Redakteur beim Lauffeuer Dr. Jan Heinisch Prawnik Od 1989 w Straży Pożarnej Opiekun MDP w Heiligenhaus Redaktor Lauffeuer

3 Persönliche Vorstellung Przedstawienie się Anke Fahrenholz Dipl.-Fachübersetzerin, eigenes Übersetzungsbüro seit 1979 bei der Feuerwehr Stellv. Landes-Jugend- feuerwehrwartin in Niedersachsen Seit 1983 freiberufliche Mitarbeiterin bei mehreren Regionalzeitungen und Feuerwehr-Fachzeitschriften Anke Fahrenholz Tłumacz dyplomowany własne biuro tłumaczeniowe Od 1979 roku w Straży Pożarnej Zastępca szefa MDP w Dolnej Saksonii Od 1983 roku pracująca w wolnym zawodzie w kilku gazetach regionalnych i fachowych czasopismach pożarniczych.

4 Warum Medienarbeit? Dlaczego praca z mediami? Feuerwehr/Jugendfeuerwehr haben als Bestandteil der Gesellschaft das Recht und die Pflicht, über sich und ihre Arbeit zu berichten Wenn man sich nicht selbst darstellt, machen sich andere ein (möglicherweise falsches) Bild Aktive Medienarbeit bewusste Wahrnehmung bei Bevölkerung/Politik etc., so dass Unterstützung leichter zu bekommen ist Straż Pożarna / MDP jako część składowa społeczeństwa mają prawo i obowiązek, informować o sobie i o swojej pracy Jeśli się ktoś sam nie przedstawi, zrobi to ktoś inny (prawdopodobnie zostanie stworzony fałszywy obraz) Aktywna praca z mediami świadomy odbiór przez społeczeństwo/politykę i.t.d., żeby łatwiej otrzymać wsparcie

5 Arten der Medienarbeit Rodzaje pracy z mediami Externe Medienarbeit (z.B. Zeitung, Fernsehen, Radio etc.) Interne Medienarbeit (z.B. Rundschreiben, Schwarze Bretter, interne Zeitschriften wie z.B. Lauffeuer) Zewnętrzna praca z mediami (np. gazeta, telewizja, radio itd.) Wewnętrzna praca medialna (np. okólniki, tablice informacyjne, czasopisma wewnętrzne np. Lauffeuer)

6 Mögliche Medien możliwe media Zeitungen Internet Hörfunk Fernsehen bei der Medienar- beit Adressatenme- dium beachten gazety internet radio telewizja przy pracy z mediami uwzględnić odbiorcę

7 Was wollen Medien? Czego chcą media? Informieren oder nur Geld verdienen!? Deshalb: Journalisten- bzw. Leserinteresse beachten! Bei Texten und Fotos berücksichtigen! (Jugend-) Feuerwehr ist ein dankbares Thema Informować czy tylko zarabiać pieniądze!? Dlatego: Uwzględnić interesy dziennikarzy i czytelników! Powiązać teksty ze zdjęciami MDP i Straż Pożarna są wdzięcznymi tematami

8 Anforderungen an Medienerklärungen Jakie wymagania muszą spełniać oświadczenia przekazywane mediom? interessant (Wer sind die Leser?) verständlich (Fach- presse oder nicht?) kurz aktuell lokale Wiedererken- nung (?) interesujące (kim są czytelnicy?) zrozumiałe (prasa fachowa czy nie?) krótkie aktualne rozpoznanie lokalnych potrzeb (?)

9 Vor der Erstellung eines Medienberichts Przed sporządzeniem wiadomości dla mediów Wann und warum informiere ich? Was will ich mit meiner Information erreichen? Wen will ich ansprechen (Zielpublikum)? Kiedy i dlaczego udzielam informacji? Co chcę dzięki temu osiągnąć? Do kogo kieruję moją informację (odbiorca docelowy)?

10 Das Gerüst für eine Meldung Plan wiadomości medialnej WER ist beteiligt? WAS ist geschehen? WANN ist es passiert? WO war es? WIE war es? (Art und Weise, Umstände und Motive) WARUM kam es dazu (Ursache und Wirkung)? Kto bierze udział? Co się zdarzyło? Kiedy? Gdzie? Jak? (w jaki sposób, okoliczności, motywy) Dlaczego doszło do tego (Przyczyny i skutki)?

11 Weitere Tipps Dalsze wskazówki Das Wichtigste immer ganz zu Beginn (Aufmerksamkeit des Lesers wecken) Nachfolgende Informationen sind nur Ergänzungen des Einleitungstextes In der Sprache der Zielgruppe (allg. Sprache ohne Fachwörter bzw. Fachsprache - je nach Medium) verwenden Najważniejsze zawsze na początku (wzbudzenie zainteresowania czytelnika) Następujące informacje są tylko uzupełnieniem tekstu wprowadzającego stosować język odbiorcy (codzienny bez słownictwa fachowego lub fachowy – w zależności od mediów)

12 Fotos: Bedeutung Zdjęcia: znaczenie entscheidender Eye- catcher für die Leser oft wichtiger als der Text Schmuck des Artikels inhaltliche Aussage oder nur Dokumenta- tion? immer mit einreichen! gute Fotos machen! Zwracające uwagę czytelnika Często ważniejsze niż sam tekst Ozdobnik artykułu Przekazujące treść albo tylko dokumentacja? Zawsze dołączyć! Robić dobre zdjęcia!

13 Fotos: Wichtige Kriterien Zdjęcia: ważne kryteria Personen abbilden, die in die Kamera schauen nah genug herangehen (Ausschnitte) nur entscheidende Din- ge kommen aufs Bild Action/Emotionen keine Schnappschüsse Schärfe/ Helligkeit drucktechnische Verwertbarkeit! Fotografować osoby patrzące w obiektyw, Podejść wystarczająco blisko (ujęcia) Tylko ważne momenty ujmować w kadrze Akcja/Emocje Bez sztucznych ujęć Ostrość/oświetlenie Dobra jakość techniczna

14 Das Lauffeuer (odpowiednik Strażaka) Fachpresse Schwerpunkt = In- formation bisher konkurrenzlos ehrenamtliche Redak- tion monatlich 12.000 Stück, Abonnenten in der Regel Gruppen Prasa fachowa Priorytet = informacja Do tej pory bezkonkurencyjna Redagowanie w ramach pracy społecznej miesięcznie 12.000 sztuk, abonenci to z reguły MDP

15 Redaktionsarbeit Praca redakcyjna ehrenamtlich 7 Redakteure Zuständigkeiten monatliche Sitzung Werbung/Verwal- tung outgesourct Länderrubrik Wir über uns Praca społeczna 7 redaktorów Kompetencje Narady comiesięczne Reklama/zarządzanie zewnętrzne Rubryka krajów związkowych My o nas

16 Entstehung des Heftes Tworzenie gazety 1.(Jahres-)Planung 2.Verfassen des Artikels/ Korrektur durch Redakteur 3.Redaktionssitzung (Entscheidungen!) 4.Layout 5.Endkorrektur 6.Druck 1.Planowanie (roczne) 2.Pisanie artykułu (korekta redakcyjna) 3.Narady redakcyjne (decyzje!) 4.Układ graficzny 5.Korekta końcowa 6.Drukowanie

17 Und zum Schluss I na zakończenie Henry Ford: Wer aufhört zu werben um Geld zu sparen, kann genauso gut die Uhr anhalten, um Zeit zu sparen. Henry Ford: Kto przestaje reklamować, żeby oszczędzać, może tak samo zatrzymać zegar, aby zaoszczędzić czas.


Pobierz ppt "Medienarbeit Współpraca z mediami VI. Dt.- polnisches Seminar 26.- 30.10.2005 in Essen VI. Niemiecko-Polskie Seminarium 26.- 30.10.2005 w Essen."

Podobne prezentacje


Reklamy Google