Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolne centrum pisania i czytania Możliwości kształcenia sprawności językowych poza curriculum Projekt PRAKTYKA NA MIARĘ XXI WIEKU jest realizowany przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolne centrum pisania i czytania Możliwości kształcenia sprawności językowych poza curriculum Projekt PRAKTYKA NA MIARĘ XXI WIEKU jest realizowany przez."— Zapis prezentacji:

1 Szkolne centrum pisania i czytania Możliwości kształcenia sprawności językowych poza curriculum Projekt PRAKTYKA NA MIARĘ XXI WIEKU jest realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie w partnerstwie z Gminą Nysa

2 Szkolne Centrum pisania i czytania Deficyty w sprawności pisania i czytania Koncepcja centrum pisania i czytania Projekt Scriptorium eu.

3 Fahrrad Schreiben ist wie Fahrrad fahren. Wenn man arbeitet kommt man auf den Gipfel, wenn man aufgibt rollt man hinunter. Pisanie jest jak jazda na rowerze. Gdy się pracuje, można wyjechać na sam szczyt, jeśli się na chwilę przerwie, stacza się w dół. Hanna Krüger, Klasse 8, Staudinger Gesamtschule 2005

4 Esel Schreiben ist wie ein launischer Esel. Manchmal störrisch, manchmal treu ergeben. Man kann es nicht (er)zwingen. Pisanie jest jak osioł. Czasem uparty, czasem wierny i oddany. Nie można go do niczego zmusić.

5 Feuer Schreiben ist wie Feuer: Wenn es erst mal brennt, dann brennts. Pisanie jest jak ogień: Jak się rozpali, to już się pali. Julian Kircher, Klasse 8, Staudinger Gesamtschule 2005

6 Tanzen Schreiben ist wie tanzen. Beherrscht man erstmal alles will man nicht mehr aufhören. Pisanie jest jak taniec. Gdy się już wszystko opanuje, to nie chce się przestać. Lisa, Klasse 8, Staudinger Gesamtschule 2005

7 Geschenke verpacken Schreiben ist wie Geschenke verpacken: Du tust es mit der Vorfreude, dass ein anderer sich darüber freuen wird. Pisanie jest jak pakowanie prezentów: Robiąc to cieszysz się, że ktoś inny się z tego ucieszy. David Koll, Klasse 8, Staudinger Gesamtschule 2005

8 Neubeckum Centrum pisania

9 Kontext Warsztaty w pedagogice reformacyjnej Writing center (anglo- języczna pedagogika pisania Warsztaty pisania (w zorientowanej na produkcję tekstu dydakty- ce niemieckiego

10 Tworzenie i odbiór tekstu Funkcje inicjowaćorganizowaćtowarzyszyćbadaćzmieniać

11 Grupy docelowe GRUPY DOCELOWE UCZĄCY SIĘUCZĄCY SZKOŁA I UCZELNIA JAKO ORGANIZACJE UCZĄCE SIĘ

12 TUTOR Pyta zamiast twierdzić Przyjmuje do wiadomości zamiast interpretować Domyśla się zamiast instruować TWORZY WSPÓLNIE KONCEPCJE DZIAŁANIA

13 Zasady pracy w centrum pisania i czytania Ukazywać pracę z tekstem Organizować różnorodność rodzajów tekstu Tworzyć nawyki stosownej reakcji na tekst Tworzyć warunki do upowszechniania osiągnięć w pisaniu i czytaniu Organizować refleksję procesu i produktu pracy

14 Noc czytania

15 Możliwe obszary działań CENTRUM PISANIA I CZYTANIA TRENING W PISANIU I DLA TUTORÓW WARSZTATY DLA KOMPE- TENCJI AKCJE CZYTELNICZE DORADZTWO USIECIAWIA- NIE KSZTAŁCENIE I PODNO- SZENIE KWA- LIFIKACJI NAUCZYCIELI PISANIE DO CELÓW ZA- WODOWYCH WARSZTATY LITERACKIE PROJEKTYGAZETKAPORTFOLIO

16

17

18

19

20

21 Podziękowania za udostępnienie materiałów dla Claudii Kupfer-Schreiner Gerda Bräuera Jürgena Feista

22

23

24 S c h r e i b e n i s t w i e F e u e r : W e n n e s e r s t m a l b r e n n t, d a n n b r e n n t s. J u l i a n K i r c h e r, K l a s s e 8, S t a u d i n g e r G e s a m t s c h u l e 2 0 0 5

25

26


Pobierz ppt "Szkolne centrum pisania i czytania Możliwości kształcenia sprawności językowych poza curriculum Projekt PRAKTYKA NA MIARĘ XXI WIEKU jest realizowany przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google