Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

materiały genealogiczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "materiały genealogiczne"— Zapis prezentacji:

1 materiały genealogiczne
Powstanie Styczniowe materiały genealogiczne

2 Przysięga powstańcza

3 82% Polski zajęte przez Rosję
powstańców z bronią pomagających Znanych jest ok. 18% 82% potomków nie wie, że ma przodków powstańców Nieznany młody powstaniec Bronisław Ryx Józef Leniecki Marian Langiewicz Józef Kasperowicz

4 Stanisław Lesiński Józef Śmiechowski Władysław Daniłowski Władysław Zwierzchowski Wojciech Komorowski Teodor Daszewski Franciszek Bałutowski Józef Dąbczański

5 Henryk Rewakowicz Leszek Dąbczański Ewelina Pruszak Olimpia Sarnecka Filip Kahane Antoni Golejewski Henryka Pustowojtówna Stanisław Grzegorzewski

6 Karty ze zdjęciami powstańców
Karty ze zdjęciami powstańców. Liczne takie karty prezentowały przywódców, zesłańców, pomordowanych, powieszonych. Wydawane były po Powstaniu przez wiele lat i krążyły . Za ich posiadanie w zaborze rosyjskim groziła zsyłka.

7 Nagrobek powstańca - Kraków – cm. Rakowicki
Na cmentarzu Rakowickim znajduje się kilkudziesięciu znanych grobów powstańców. Na innych cmentarzach krakowskich liczba znanych pochowanych powstańców jest podobna

8 Kwatera Powstańców Styczniowych
Lwów Łyczaków, na szczycie wzgórza

9 Grób powstańca na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie
Grób powstańca na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Groby powstańców znajdują się nie tylko w kwaterze powstańczej.

10 Nagrobek powstańca w Białej Podlaskiej

11 Nagrobek powstańca Jana Szymeczko w Kołomyi – cm. rz.-kat

12 Inny nagrobek powstańca w Kołomyi: Saturnin Andrzej Zaremba
Cmentarz w Kołomyi, to opuszczony, zaniedbany park. Nagrobki osłaniają pijących wino i biorących narkotyki.

13 Grób powstańca Leona Wagenfisza na cmentarzu żydowskim w Warszawie

14 Nagrobek Pustowójtówny Paryż – cm. Mont-Martre
Henryka Pustowojtów była asystentem Langiewicza. Po powstaniu wyszła w Paryżu za poznanego w oddziale lekarza. Cmentarz z wieloma nieznanymi grobami polskich powstańców z 1831 i 1863

15 Nagrobek powstańców z dwóch powstań 1831 i 1863 razem
Paryż – cm. Pere Lachaise Na cmentarzu tym nie ma żadnej informacji dla Polaków. W Internecie też.

16 Metryka zgonu powstańca Teodora Gajewskiego
z księgi parafialnej w Piasecznie

17 Metryka zbiorcza zgonu 38 nieznanych powstańców, zabitych w bitwie pod Dwikozami

18 Metryka zbiorcza zgonu 28 nieznanych powstańców, księga parafialna w miejsc. Góry Wysokie

19 Władysław Rawicz – wpis do księgi zgonów Naczelnik Cywilny Województwa Podlaskiego, wydany przez Maksymiliana Oborskiego, dziedzica Przerowy, powieszony , ojciec dawał rbl. za jego uwolnienie,

20 Metryka zgonu Zygmunta Padlewskiego Płock Rozstrzelanie Zygmunta Padlewskiego

21 Wpisy do księgi metrykalnej kolejnych grup zabitych powstańców

22 Akt zgonu powstańca Teodora Gajewskiego z 8 VI 1866 roku wystawiony w Meksyku

23 Zaświadczenie (kopia)
1913 roku, Kwietnia 2 dnia wydano niniejsze przez Kamińskiego Wiejskiego Starostę Kamińskich Włości, powiatu Kamińskiego guberni Tomskiej Dobrynina szlachcicowi Apolinaremu Wiernikowskiemu, synowi Zygmunta o tym, że w ciągu wielu lat ze wszystkimi swoimi synami przebywał na stałe we wsi Kamienskoje i zajmował się hodowla bydła, uprawą roli jak miejscowi chłopi, ponieważ otrzymał wraz ze wszystkimi synami nadział gruntu na równi ze wszystkimi innymi członkami wspólnoty, ponieważ Wiernikowscy byli zesłani po wojnie 1863 roku do wsi Kamienskoje, a w czasie reformy rolnej przez Komisję Organizacji Ziemskiej wykluczeni ze spisów nadziału ziemi dla Kamieńskiej Wspólnoty, co zaświadczam przybiciem należnej pieczęci. M.P. Wiejski Starosta Kamiński - Dobrynin.

24 Wykazy powstańców styczniowych z poszczególnych gmin rejonu wyszogrodzkiego z lat 1865-1866

25 Klepsydra uczestnika powstania - weterana

26 Obozowisko Rosjan w 1861 na Placu Saskim w Warszawie
Jedna z bezpośrednich przyczyn wybuchu Powstania – branka do wojska na 20 lat.

27 Warszawa – plac zamkowy, stacjonujące oddziały wojsk rosyjskich

28 Zdjęcia pośmiertne zabitych w wydarzeniach z 1861 roku w Warszawie.
Fot. Walery Rzewuski

29 Teodor Przestrzelski i Maria Kosowska ślub 1810 Arch. lwowskie
Maksymilian Kazimierz Przestrzelski h. Ślepowron z Przestrzelą, wnuk Teodora, jako student, służył w oddz. Rochebruna Brał udział w bitwie pod Miechowem. Po powst. doktor medyc. w Krakowie.

30 Genealogia rodziny powstańczej
Archiwum lwowskie

31 Drzewo rodziny Hermann
Jan Hermann ur. w Brzeźnicy, słuchacz techn , pracował w organizacji jako dziesiętnik, następnie służył w oddz. Miniewskiego i Mielęckiego. Walczył w lasach Olkuskich, pod Krzykawką i Chęchlami, oraz w lasach granicznych Królestwa Polskiego. Na skutek nadwerężenia klatki piersiowe wpadł w suchoty i umarł w r

32 Drzewo genealogiczne Nanowskich
Archiwum Lwowskie - bernardyńskie Władysław Nanowski Zmarł 1889, uczestnik konspiracji, syn Adama i Laury, córki adwokata Jana Hermana, siostry znanych z spisków rewolucyjnych braci. Służył w oddziale Jana Żalplachty-Zapałowicza i walczył pod Tyszowcami, Tuczępami i Mołozowem, następnie pracował wspólnie z kuzynem, akademikiem Janem Dylewskim, dalej z kolegami Leopoldem Hauserem i Augustem Balasitsem na rzecz rewolucyi, a w mieszkaniu jego matki urzędował stale emisaryusz Sawa. W lutym r spadła w chwili narady młodych konspiratorów rewizya policyjna, której wynikiem było uwięzienie i wytoczenie śledztwa tak pani Nanowskiej, jak i wszystkim pochwytanym w jej domu młodzieńcom. Całych pięć miesięcy wlokło się śledztwo, zanim odzyskali Nanowscy upragnioną wolność.

33 Drzewo genealogiczne Paszkudzkich i rodzin spokrewnionych
Wśród nich kilkoro powstańców Edgar Paszkudzki h. Zadora, właściciel ziemski, w Sokalskiem, był czynnym w organizacji, zwłaszcza przy prowiantowaniu oddziałów.

34 Drzewo genealogiczne Simaszków Arch. Lwowskie - bernardyńskie
Jan Siemaszko z maj. Girniki, na Litwie, zesłany do gub. orenburskiej wraz z żona Waleria

35 Schemat organizacyjny Rządu Narodowego w latach i organizacja terenowych władz powstańczych

36 Skład osobowy 1. Pułku Żuawów Śmierci sporządzony 15 II 1863 roku

37 Statut Organizacji Narodowej Powstania Styczniowego z 16 VI 1862 r.

38 Obligacyja Tymczasowa Pożyczki Ogólnéj Narodowéj

39 Okólnik o nowym regulaminie dla Galicji z 30 XI-1 XII 1863 roku

40 Pismo Wydziału Zarządzającego Prowincjami Litwy o raportach dowódców wojskowych z 28 IV 1863 roku

41

42 Notatka na odwrocie zdjęcia

43 Instrukcja organizacji wojskowej w Prowincji Zachodniej i Wschodniej z 8 IX 1863 roku - strona 1

44 Kwit z pieczęcią powstańczą i podpisem gen
Kwit z pieczęcią powstańczą i podpisem gen. Mariana Langiewicza z 23 I 1863 roku

45 List Leonarda Chodźki do Teodora Karczewskiego z 9 IV 1863 roku w sprawie kolportażu ''Historii Polski”

46 „W X Pawilonie na wygnaniu”
Rękopis jednego z pamiętników Powstańczych zachowanych W Archiwum Lwowskim

47 Kopia wierzytelna certyfikatu szlachectwa Dla rodziny Tyszkowskich
Władysław Tyszkowski Urzędnik telegrafu, pracował w organizacji, za co został dyscyplinarnie przeniesiony ze Lwowa do Dalmacji. Poch. Lwów.

48 Rękopis spisanej historii powstańczej
Historie te były spisywane i nadsyłane w celu zachowania pamięci. Arch. Lwowskie - bernardyńskie

49 Kolejny pamiętnik – wspomnienia
Nie wszystkie zostały wydane drukiem, niektóre do dziś są nieznane

50 Pamiętnik, który został wydany

51 Pocztówka przedstawiająca proces ks. Brzóski
Ostatniego walczącego powstańca. Powieszony w maju 1865

52 Sprawozdanie z działalności przytuliska dla Weteranów w Krakowie, przy ul. Biskupiej – rok 1901

53 Podziękowanie za udział w pogrzebie Pauliny Topolnickiej – która wraz z rodzeństwem pomagała w Powstaniu - przenosząc amunicję, meldunki, szyjąc odzież. Lwów 1886r. Podziękowanie złożył brat – również powstaniec.

54 Weteran – Telesfor Mickiewicz
Ur w Noworadomsku. Podporucznik, odzn. Krzyżem Niepodległości z mieczami

55 Weterani postania styczniowego

56 Nadanie Orderów Weteranom Powstania Styczniowego przez Józefa Piłsudskiego – 1921r.

57 Spotkanie weteranów 1863 roku z prezydentem Mościckim na Zamku Królewskim w Warszawie w styczniu 1938 roku

58 Medal za stłumienie powstania polskiego

59 Atak powstańców na Transport Rosyjski

60 Oddział Łopackiego w sandomierskiem

61 W drodze na Sybir – autor nieznany, publikacja z roku 1919

62 „Pożegnanie z Ojczyzną”

63 82% Polski zajęte przez Rosję
powstańców z bronią pomagających Znanych jest ok. 18% 82% potomków nie wie, że ma przodków powstańców

64 Przygotował: Marcin Niewalda, z materiałów zebranych
w Bazie Powstańców Styczniowych muz. „Now we are free” – temat z filmu Gladiator, Hans Zimmer & Lisa Gerard


Pobierz ppt "materiały genealogiczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google