Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KAROL WOJTYŁA - JAN PAWEŁ II

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KAROL WOJTYŁA - JAN PAWEŁ II"— Zapis prezentacji:

1 KAROL WOJTYŁA - JAN PAWEŁ II
wprowadzenie

2 CZŁOWIEK, KTÓRY ZOSTAŁ PAPIEŻEM
„Człowiek nie jest wielki przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innym”

3 MŁODOŚĆ Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, jako drugie dziecko Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich. Brat Edmund był od niego o kilka lat starszy. Ojciec przyszłego papieża był oficerem, który jednak ostatecznie został urzędnikiem. Dziewięcioletni Karol przeżył wielką tragedię. 16 kwietnia 1929 roku zmarła Jego matka, Emilia. Bardzo młodo i w tragicznych okolicznościach zmarł brat przyszłego papieża, Edmund. W 1932 roku pracując w Bielskim szpitalu zaraził się od pacjentki dyfterytem. Młody Karol już od wczesnych lat szkoły wyróżniał się jako najlepszy uczeń. Był też znakomitym sportowcem. Kończąc szkołę nie myślał jednak o zostaniu księdzem. W planach Karola znajdowały się studia nad literaturą na UJ, a także doskonalenie umiejętności aktorskich. M Młodość W lutym 1941r., gdy wrócił po pracy do domu zastał w nim nieżyjącego ojca. Jak wspominał w wieku 20 lat utracił już wszystkich, których kochał.

4 KAPŁAŃSTWO Jesienią 1942r. Karol Wojtyła podjął decyzję o wstąpieniu do seminarium duchownego. Jako, że Niemcy zakazali wówczas kształcenie seminarzystów, uczęszczał do tajnego seminarium założonego przez metropolitę krakowskiego, arcybiskupa Adama Sapiehę. Z jego też rąk przyjął w listopadzie 1946 roku święcenia kapłańskie. Dzięki protekcji kard. Sapiehy przez kolejne 2 lata Karol Wojtyła studiował w Rzymie, gdzie w 1948r. obronił pracę doktorską. Po powrocie do kraju był wikarym najpierw w małej podkrakowskiej parafii w Niegowici, a następnie w krakowskiej parafii św. Floriana, gdzie zasłynął z organizowanych przez siebie wyjazdów ze studentami w góry i nad jeziora. W 1958r. Karol Wojtyła został wezwany do prymasa Stefana Wyszyńskiego, który zgodnie decyzją papieża mianował Go biskupem pomocniczym Krakowa. W cztery lata potem został krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji. W tym okresie aktywnie uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II, gdzie dał się poznać dostojnikom Kościoła z całego świata. Bieg kariery księdza Karola Wojtyły kolejny raz przyśpieszył pod koniec grudnia 1963r., gdy został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. W 1967r. otrzymał również tytuł kardynała. 29 września 1978 roku zmarł Jan Paweł I, którego pontyfikat trwał zaledwie 33 dni. Kardynał Karol Wojtyła po raz kolejny musiał odwiedzić Rzym, tym razem ażeby pozostać tam na zawsze…

5 PAPIEŻ, KTÓRY POZOSTAŁ CZŁOWIEKIEM
„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”

6 16 października 1978 roku około godziny 17
16 października 1978 roku około godziny nad Watykanem ukazał się biały dym. Kolegium Kardynalskie wybrało nowego papieża. W oknie ukazał się nowo- wybrany papież, pochodzący z dalekiego kraju Karol Wojtyła, który przyjął imię JAN PAWEŁ II „Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów”

7 JAN PAWEŁ II O POKOJU „Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia” „Uzdrówcie rany przeszłością miłości. Niech wspólne cierpienie nie prowadzi do rozłamu, ale niech spowoduje cud pojednania” „Za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją wywołują, ale również ci, którzy nie czynią co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić”

8 O POLSCE „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój!
„Nie pozwólmy sobie wyrwać tych korzeni, jakie Boża Mądrość zapuściła w naszych dziejach i naszych duszach” „Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest Ojczyzna” „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi… tej ziemi!”

9 CHRZEŚCIJAŃSTWO, A INNE WYZNANIA
„Prawdziwa działalność ekumeniczna oznacza otwarcie, zbliżenie, gotowość dialogu, wspólne szukanie prawdy w jej pełnym znaczeniu ewangelicznym i chrześcijańskim…” „…… ale żadną miarą nie oznacza i nie może oznaczać zacierania granic tej prawdy wyznawanej i nauczanej przez Kościół” Chrześcijanstwo a inne wyznania „Religia jest wrogiem podziałów i dyskryminacji, nienawiści i rywalizacji, przemocy i konfliktów. Religia i pokój idą w parze!”

10 CIERPIENIE „Nie szukajcie na zewnątrz tego, co możecie znaleźć wewnątrz. Nie oczekujcie od innych tego, co potraficie sami, czym macie być i co macie czynić” Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność.

11 O RODZINIE „Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu. Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje” „Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka” Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.

12 DO MŁODZIEŻY „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” „W Was nadzieja, ponieważ Wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do Was należy. Nadzieja zaś jest związana z przyszłością, jest oczekiwaniem dóbr przyszłych” „Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne… tylko dziś jest twoje”

13 O WOLNOŚCI „Napisałem mianowicie takie zdanie, że wolności nigdy nie można posiadać. Jest bardzo niebezpiecznie ją posiadać. Wolność trzeba stale zdobywać” „Wypaczone pojęcia wolności, rozumianej jako niczym nie ograniczona samowola, nadal zagrażają demokracji i wolnym społeczeństwom” wolność „Całym sobą płacisz za wolność- więc to wolnością nazywasz, że możesz, płacąc ciągle na nowo, siebie posiadać”

14 O MIŁOŚCI „Miłość mi wszystko wyjaśniła, Miłość wszystko rozwiązała-
"Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność." „Miłość, która jest gotowa oddać życie, nie zginie” miłość „Miłość mi wszystko wyjaśniła, Miłość wszystko rozwiązała- dlatego uwielbiam tę Miłość, gdziekolwiek by przebywała…”

15 DROGA „Trzeba czasem odważyć się pójść w tym kierunku, w którym dotąd jeszcze nikt nie poszedł” „Nowi ludzie, łowią nowych ludzi. Tak było od początku. Nowi ludzie, Apostołowie łowili najpierw ryby, potem zostawili ryby i poszli szukać ludzi…” „…i znajdowali ludzi, i doprowadzali ich do Chrystusa. I dziś też tak samo trzeba. I zawsze tak samo trzeba było. I trzeba będzie szukać ludzi, nowych ludzi i doprowadzić ich do Chrystusa”

16 O ZAGROŻENIACH „Człowiekowi współczesnemu grozi duchowa znieczulica, a nawet śmierć sumienia. Śmierć sumienia jest natomiast czymś gorszym od grzechu” „Młodzieniec z Ewangelii miał bardzo jasny pogląd na zasady, wedle których winno się budować ludzkie życie…” zagrożenia „...pragnienie, ażeby <mieć>, ażeby <więcej mieć>, przeszkodziło mu w tym, aby <bardziej być>”

17 „Proszę was, abyście to całe duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, jeszcze raz przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością” „Proszę was, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, dla której On „wyzwala” człowieka” PRZESŁANIA „Proszę was, abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest „największa”, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszę was o to…”

18 „SZUKAŁEM WAS, TERAZ WY PRZYSZLIŚCIE DO MNIE I ZA TO WAM DZIĘKUJĘ”
2 kwietnia 2005 roku o godzinie odszedł od nas największy Polak- Jan Paweł II. „SZUKAŁEM WAS, TERAZ WY PRZYSZLIŚCIE DO MNIE I ZA TO WAM DZIĘKUJĘ” Szukałem was… Chociaż nie ma Go z nami na ziemi, On wciąż patrzy i oręduje z Domu Ojca Wykonali: Olga Surma kl. 3g Bartłomiej Flis kl. 3g Wszystkie materiały graficzne pochodzą z różnych portali w Internecie

19 pontyfikat


Pobierz ppt "KAROL WOJTYŁA - JAN PAWEŁ II"

Podobne prezentacje


Reklamy Google