Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Kim jestem?” Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Kim jestem?” Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi"— Zapis prezentacji:

1 „Kim jestem?” Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi
im. prof. T. Kotarbińskiego Filia w Zgierzu przedstawia KONKURS LITERACKI NA FRASZKĘ O JANUSZU KORCZAKU „Kim jestem?”

2 Rok 2012 korczakowskim nazwany jest przez ludzi mało doceniany
Rok 2012 korczakowskim nazwany jest przez ludzi mało doceniany. Dobrze, że biblioteka krzewiąca kulturę, podniosła poprzeczkę wysoko w górę. Uczniowie chwycili za pióra, dzieł na temat Korczaka powstała cała góra. Wiersz nadesłany na konkurs przez Katarzynę Kucharską uczennicę kl. V A Szkoły Podstawowej nr 11 w Zgierzu

3

4 …kim jestem?

5 dla dzieci przyjaciel”
„…Lekarz i nauczyciel, Zła na świecie niszczyciel… „…Wesoły z niego był Pan, Uśmiech na ustach zawsze miał…” „…Lekarz, pedagog, pisarz, publicysta…” „…Pisarz z talentu, lekarz z wykształcenia, wspaniały pedagog, wielu Go docenia…” „Korczak bohater, dla dzieci przyjaciel” „…Był dobrym człowiekiem Ze złym światem walczył…” „…Janusz Korczak przyjaciel dzieci od wielu dziesięcioleci…” „…Kochał nad życie wszystkie dzieciaki…”

6 „Tydzień Janusza Korczaka w Zgierzu”
W dniach 23 maja – 1 czerwca 2012 r. pod patronatem Pani dr Iwony Wieczorek – Prezydent Miasta Zgierza zorganizowano „Tydzień Janusza Korczaka w Zgierzu” Bogaty program wydarzeń poświęconych osobie Janusza Korczaka został przygotowany przez szereg zgierskich instytucji kultury i oświaty: Centrum Kultury Dziecka, Miejski Ośrodek Kultury, Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Zgierzu oraz przez Filię PBW w Zgierzu. Biblioteka Pedagogiczna zorganizowała konkurs literacki na fraszkę o Januszu Korczaku „Kim jestem?”.

7 Plakat i znaczek zaprojektowane z okazji „Tygodnia Janusza Korczaka w Zgierzu”

8 Konkurs literacki na fraszkę o Januszu Korczaku „Kim jestem?”
Celem konkursu było poznanie biografii i twórczości Janusza Korczaka oraz wypowiedzenie się na ten temat w formie fraszki. Do udziału w konkursie zaproszono młodzież ze szkół podstawowych (kl. IV-VI), gimnazjalnych i ponad-gimnazjalnych.

9 Regulamin konkursu „Kim jestem?”
§1 1. Organizatorem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, filia w Zgierzu. 2. Celem konkursu jest poznanie biografii i twórczości Janusza Korczaka, i wypowiedzenie się na ten temat w formie fraszki. § 2 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (kl. 4-6), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Zgierza i gminy Zgierz. § 3 1. Autorem fraszki może być wyłącznie jeden uczeń (prace zbiorowe nie będą oceniane). 2. Autor przystępuje do konkursu przesyłając organizatorowi fraszkę. Możliwe jest przesłanie trzech utworów przez jednego autora. 3. Pracę należy przesłać w wersji elektronicznej, w pliku Word, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: podając w tytule „Fraszka o Korczaku”. 4. Wysłanie pracy na wskazany powyżej adres jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika niniejszego regulaminu. 5. Przesłana praca musi zawierać w nagłówku wskazane poniżej elementy: a) imię i nazwisko autora pracy, b) klasa, nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza autor, c) telefon kontaktowy autora, d) imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela). § 4 Praca nadesłana na konkurs musi spełniać następujące warunki: a) utwór ma postać krótkiego wiersza (dowolny gatunek humorystyczny, np. fraszka, limeryk, piosenka rapowa...) dotycząca życia lub twórczości Janusza Korczaka. b) jest przygotowana w formie elektronicznej w formacie Word.

10 Regulamin konkursu „Kim jestem?” – c.d.
§ 5 1. Powołana przez organizatora komisja konkursowa oceniając prace będzie brała pod uwagę następujące kryteria: a) zgodność z tematyką konkursu, b) pomysłowość autora, c) oryginalność pracy, d) styl i język pracy. 2. Komisja ma obowiązek sporządzenia protokołu z obrad, który podpisują wszyscy członkowie. 3. Decyzje komisji są wiążące i ostateczne. § 6 1. Autorom trzech najlepszych prac zostaną przyznane nagrody. 2. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, filia w Zgierzu, a osoby nagrodzone zostaną powiadomione przez organizatora telefonicznie. §7 Harmonogram konkursu a) oficjalne ogłoszenie konkursu: 17 kwietnia 2012 r. b) termin nadesłania prac: do 16 maja 2012 r. c) uroczyste wręczenie nagród: w dniu 23 maja 2012 r. o godz w PBW, filia w Zgierzu, ul. 3 Maja 46. § 8 1. Uczeń przekazujący swoją pracę na konkurs wyraża jednocześnie zgodę na: a) publiczne wystawienie pracy, b) zamieszczenie pracy na stronie internetowej organizatora konkursu, c) opublikowanie informacji o uczniu (imię, nazwisko, nazwa szkoły) na stronach internetowych organizatora konkursu. 2. Prace konkursowe nie są zwracane. 3. Osoba upoważniona do kontaktów w imieniu organizatora: Ewelina Rokicka tel

11 Finał konkursu 23 maja 2012 r. w Filii PBW w Zgierzu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Na konkurs wpłynęło 41 prac od 27 uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Decyzją jury nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Prezydent Miasta Zgierza przyznano w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja. W spotkaniu uczestniczyły: pani Anna Majewska – sekretarz Miasta Zgierza, Renata Malinowska – pełnomocnik prezydenta do spraw młodzieży, Karolina Miżyńska – dyrektor Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu.

12 Finał konkursu

13 Finał konkursu Kierownik Biblioteki, Barbara Kowalewska, przedstawiła krótką charakterystykę postaci Janusza Korczaka, jego idee i dokonania, a także główne założenia konkursu. Pani Liliana Sobieska-Jędruszczak, w imieniu jury, wyraziła opinię o wysokim poziomie nadesłanych prac konkursowych, a pani Karolina Miżyńska zaprezentowała najciekawsze wydarzenia zaplanowane w ramach Tygodnia Janusza Korczaka w Zgierzu. Nagrody i wyróżnienia w imieniu pani Prezydent Miasta Zgierza dr Iwony Wieczorek wręczyła uczestnikom pani Anna Majewska.

14 Wręczenie nagród laureatom i nauczycielom

15 Nagrody i wyróżnienia:
Gimnazjum I miejsce – Monika Ślawska – Gimnazjum nr 2 im. J. Kochanowskiego w Zgierzu II miejsce – Zuzanna Sobczak – Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Szczawinie III miejsce – Martyna Stanisławska – Zespól Szkolno-Gimnazjalny w Giecznie Szkoły podstawowe: I miejsce – Sara Ornowska – Szkoła Podstawowa nr 11 w Zgierzu II miejsce – Kamila Jankowska – Szkoła Podstawowa nr 10 w Zgierzu III miejsce – Martyna Pietrzyk – Szkoła Podstawowa nr 11 w Zgierzu Wyróżnienia: Natalia Łysiak – Szkoła Podstawowa nr 4 w Zgierzu Anna Tomczyńska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Zgierzu Zuzanna Gieras – Szkoła Podstawowa nr 8 w Zgierzu Katarzyna Kucharska – Szkoła Podstawowa nr 11 w Zgierzu

16 Fraszki nagrodzone w kategorii GIMNAZJUM

17 Czyż szlachetniejszego widziałeś człowieka?
I miejsce – Monika Ślawska – Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu Janusz Korczak Czyż szlachetniejszego widziałeś człowieka? Który się nie chełpił ani nie uciekał. Swe życie poświęcił, by innych ratować. Choć mógł uciec i życie swe zachować.

18 II miejsce – Zuzanna Sobczak – Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Szczawinie
Dzieci Dzieci są dla Janusza Korczaka Jak czterolistna koniczyna odnaleziona na łące wśród kwiatów Jak słoneczny, ciepły dzień Jak promień słońca ogrzewający naszą twarz Jak zabawa w chowanego Jak szklany kwiat, który łatwo można popsuć Jak letni porywisty wiatr Jak bezkres nieba Jak butelka bez dna Czasami skryte, czasami zbyt śmiałe, ale zawsze kochane.

19 Pewien stary doktor z Warszawy Dzieciom pomagał choć był niskawy
III miejsce – Martyna Stanisławska – Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Giecznie Stary doktor Pewien stary doktor z Warszawy Dzieciom pomagał choć był niskawy Lekarz i nauczyciel Zła na świecie niszczyciel Z dzieckiem w rękach zginął łzawy.

20 Fraszki nagrodzone w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA

21 I miejsce – Sara Ornowska – Szkoła Podstawowa nr 11 w Zgierzu
Szkoda Korczak to był fajny gość. Wszyscy wiemy o nim coś. Jest autorem książek wielu, O Kajtusiu – czarodzieju, i o Maciusiu królu, co nikomu nie sprawił bólu. Kochał każdą małą sierotę jak najważniejszą w świecie istotę. Pomagał, troszczył się, opiekował, do końca samego nie odstępował. I dziś jest szpital jego imienia, bo miał on serce nie z kamienia. I myśl ta jedna we mnie się kryje: Czy taki Korczak gdzieś jeszcze żyje?

22 II miejsce – Kamila Jankowska – Szkoła Podstawowa nr 10 w Zgierzu
Toż to, Korczak nasz kochany, biegnie łąką roześmiany. Do sierotek tak się spieszy, ich leczenie go tak cieszy. Jednemu da kroplę leku, a drugiemu garść uśmiechu. Poznać dziecko! To zasada, która się w leczeniu nada. I dorosłych wychowuje, że dziecko się też szanuje. Żadnych klapsów, dosyć bicia! Nie potrzebne to do życia!

23 III miejsce – Martyna Pietrzyk – Szkoła Podstawowa nr 11 w Zgierzu
Dziecko Korczaka Mam jedno wielkie marzenie, że świat na dobry odmienię. Ja Kajtuś Czarodziej z szarego zakątka pochodzę. Od dzisiaj zegar o kilka godzin odmłodzę. W pałacu na wyspie galerię otworzę. Zgromadzę przedmioty, które są zawsze w modzie. Choć pieskie życie razem z Zosią wiodę. Potrafię pływać, gdy wpadnę w głęboką wodę. Moja nauczycielka cierpliwa i dobra swymi łzami otuchy mi doda.

24 III miejsce – Martyna Pietrzyk – Szkoła Podstawowa nr 11 w Zgierzu
(dalszy ciąg) Nie łatwo jest przejść przez dorosłych bariery. Nawet, gdy niewidzialnym się stanę o nieszczęściach dzieci myśleć nie przestanę. Oglądam kulę ziemską z lotu ptaka. Moja dusza dzisiaj niespokojna taka. Przyszłość jest dla mnie znakiem zapytania. Może z niepokornego chłopca wyrosnę na dostojnego pana? Korczaku Drogi! Życz mi szerokiej życia drogi.

25 WYRÓŻNIENIA

26 Natalia Łysiak – Szkoła Podstawowa nr 4 w Zgierzu
Korczak bohater, Dla dzieci przyjaciel.

27 Anna Tomczyńska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Zgierzu
Kto wie? Kto się dziećmi opiekował? Kto je w swych ramionach chował? Kto Dom Dziecka im zbudował? Kto je uczył, leczył, kochał? Po kim zostało najczulsze wspomnienie? Uśmiech u dzieci - jego marzenie! Pomoc dla dzieci - jego spełnienie! Czy wy przykład z niego bierzecie? Któż to taki, czy nie wiecie? Każdy wie na całym świecie, że to Janusz Korczak przecie!

28 Zuzanna Gieras – Szkoła Podstawowa nr 8 w Zgierzu
On w czasie wojny dzieci ratował Czy ktoś odgadnie o kim jest mowa? Jego imieniem nazwane wszelkie Szkoły, szpitale… bo imię to wielkie.

29 Katarzyna Kucharska – Szkoła Podstawowa nr 11 w Zgierzu
Rok 2012 korczakowskim nazwany jest przez ludzi mało doceniany. Dobrze, że biblioteka krzewiąca kulturę, podniosła poprzeczkę wysoko w górę. Uczniowie chwycili za pióra, dzieł na temat Korczaka powstała cała góra.

30 „Portret Janusza Korczaka”
Z okazji 70-tej rocznicy śmierci Janusza Korczaka pracownicy Filii PBW w Zgierzu przygotowali ekspozycję książek jego autorstwa oraz publikacji poświęconych tej wybitnej postaci. Celem wystawy było zainteresowanie czytelników Biblioteki biografią, twórczością i dokonaniami Starego Doktora. Wszystkie książki zaprezentowane na wystawie pochodziły ze zbiorów Filii PBW w Zgierzu.

31 Podsumowanie Udział w konkursie wymagał od uczniów zapoznania się z biografią Janusza Korczaka, a także przedstawienia postaci i spuścizny Starego Doktora w formie krótkiego wiersza o charakterze humorystycznym. Forma fraszki umożliwiła prezentację tego znanego lekarza, pisarza i pedagoga bez patosu i powagi; ukazała Korczaka jako człowieka spełnionego, pełnego pasji, czystych intencji i pogody ducha, człowieka, który realizując nowatorskie projekty podążał drogą zgodną ze swoimi zainteresowaniami i przekonaniami.

32 Podsumowanie Atutem konkursu jest też z pewnością fakt, że prezentując koncepcje Korczaka, uczniowie jednocześnie przedstawiali swoje prawa – prawa dziecka, których respektowanie, zdaniem samego Korczaka, było szczególnie ważne. Udział w konkursie był dla młodych twórców nie tylko szansą na prezentację swego talentu, ale także okazją do refleksji nad korczakowską wizją świata, w którym dziecko stanowi podmiot – nie przedmiot, dorośli zaś winni mu są nie tylko opiekę, ale także szacunek. Dziecięce fraszki i limeryki w najprostszy sposób przypominają nam, że jest to przesłanie wciąż aktualne i ważne.

33 ŹRÓDŁA: Fotografie przedstawiające Janusza Korczaka pochodzą ze stron internetowych: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Cytaty pochodzą z utworów nadesłanych przez uczniów na konkurs literacki „Kim jestem”.

34 Prezentację opracowały: Ewelina Rokicka i Elżbieta Wójcik Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi Filia w Zgierzu


Pobierz ppt "„Kim jestem?” Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google