Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODY BADAWCZE Podstawowe informacje. Rzetelność a trafność badania PAPI (Paper and Pencil Interview) Ankieta audytoryjna Ankieta pocztowa, CAWI (Computer.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODY BADAWCZE Podstawowe informacje. Rzetelność a trafność badania PAPI (Paper and Pencil Interview) Ankieta audytoryjna Ankieta pocztowa, CAWI (Computer."— Zapis prezentacji:

1 METODY BADAWCZE Podstawowe informacje

2 Rzetelność a trafność badania PAPI (Paper and Pencil Interview) Ankieta audytoryjna Ankieta pocztowa, CAWI (Computer Assisted Web Interview) CATI (Computer Assisted Telephone Interview) Obserwacja Wywiad biograficzny IDI (Individual In-Depth Interview) FGI (Focus Group Interview)

3 Mocne i słabe strony b. ilościowych Przydatne przy opisywaniu cech większej populacji (pozwala na objęcie badaniem dużych zbiorowości) Bardzo wysoka standaryzacja (wyższa rzetelność) Brak kontekstu (duża przekrojowość prowadzi do spłycenia konkretnego problemu) Sztuczność sytuacji i ryzyko pojawienia się artefaktu

4 Mocne i słabe strony b. jakościowych Przydatne przy opisywaniu konkretnych przypadków (wyższa trafność) Minimalizacja ryzyka pojawienia się artefaktu Silnie ograniczają możliwości analizy statystycznej uzyskanych danych Wymagają dużego zaangażowania badacza

5 Etapy procesu badawczego Wstępne sformułowanie problemu Eksplikacja problematyki badawczej Operacjonalizacja problematyki badawczej Przygotowanie narzędzi badawczych Pilotaż badań Dobór próby Realizacja badania

6 Etapy procesu badawczego c.d. Weryfikacja zebranego materiału Wstępne grupowanie materiału Analiza materiału empirycznego Testowanie hipotez i uogólnianie wyników Pisanie raportu końcowego

7 Wstępne sformułowanie problemu Wyraźne określenie paradygmatu teoretycznego (T. Kuhn, 1962) Charakter problemu badawczego określa metodę badawczą Wybór metody badawczej określa rodzaj analizy materiału empirycznego Triangularyzacja

8 Eksplikacja problematyki Wyjaśnienie i uszczegółowienie problematyki badawczej, zwykle poprzez zadanie szeregu pytań problemowych Wybór i uzasadnienie hipotez badawczych Hipoteza – przypuszczenie co do kierunku i siły nieoczywistego związku pomiędzy zmienną niezależną i zależną Owo przypuszczenie wynika z przyjętego modelu teoretycznego

9 Operacjonalizaca problematyki Wyrażenie pojęć i terminów teoretycznych (użytych w eksplikacji a wynikających z przyjętego modelu teoretycznego) w kategoriach operacyjnych Pojęcie Zmienne Wartości Wskaźniki Pytania w narzędziu badawczym odnoszą się do wskaźników!!!

10 Przygotowanie narzędzia Powinno zawierać wszystkie pytania, jakie z problematyki badawczej wynikają i żadnego, które nie wynika z tej problematyki Test istotności pytań kwestionariuszowych: Dlaczego zadaje się takie pytanie? Dlaczego jest ono tak sformułowane? Jaka jest jego wartość wskaźnikowa? Jakie można uzyskać na nie odpowiedzi? Dlaczego jest w tym miejscu kwestionariusza? Jak będą analizowane odpowiedzi na to pytanie?

11 Błędy w formułowaniu pytań Logiczne: podwójna treść kategoryzacja problemów trudnych do zamknięcia brak układu odniesienia (gdzie, kto, kiedy, co) nieokreślone rozszerzenie zupełności nierozłączna lista alternatyw Merytoryczne Sytuacyjne Techniczne

12 Rodzaje pytań Otwarte Zamknięte: alternatywa (wybór pomiędzy dwoma) dyzjunkcja (tylko jedna spośród wielu) koniunkcja (kilka spośród wielu) rangowanie skala (jednobiegunowa, dwubiegunowa) dyferencjał semantyczny

13 Dobór próby Dobór próby ze względu na występujące w hipotezach zmienne niezależne – ich rozkład jest na ogół znany lub łatwy do określenia (przy próbie rzędu 1000-1500 respondentów możliwa kontrola zaledwie trzech zmiennych niezależnych) Badania ilościowe - dobór: losowy systematyczny warstwowy Badania jakościowe – dobór: celowy (arbitralny) wg metody kuli śnieżnej

14 Pilotaż Ocena poprawności doboru metody Poprawność operacjonalizacji Wartość przyjętych wskaźników Jednoznaczność empiryczna pojęć Ocena poprawności narzędzia Czas trwania wywiadu Poprawność i zrozumiałość pytań Zamknięcie niektórych pytań otwartych Ocena wiarygodności odpowiedzi

15 Analiza materiału empirycznego Tabele jednodzielcze: rozkład częstości Tabele dwudzielcze: współczynniki korelacyjne dla próby Tabele wielodzielcze Typologie Wyodrębnianie i opis przypadków szczególnych

16 Testowanie hipotez Estymacja wyników z próby na populację Weryfikacja hipotez Zawsze ma charakter jakościowy – stanowi przejście od zależności ilościowych i liczb do stosunków jakościowych: pojęć, twierdzeń, uogólnień

17 Raport końcowy z badań Na które pytania uzyskano zadawalające odpowiedzi? Które pytania należy przeformułować, uszczegółowić? Które hipotezy zostały sprawdzone? Jaka jest moc argumentów za i przeciw hipotezom? Jakie nowe fakty poznano dzięki badaniom? Jakie pojawiły się nowe, nieznane wcześniej pytania, wątpliwości i hipotezy?

18 Literatura przedmiotu Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004, Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001, Gruszczyński L., Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi surveyowych, Katowice 2003, Maison D., Zogniskowane wywiady gupowe. Focus group, Warszawa 2001, Badania empiryczne w socjologii. Wybór tekstów, (red.) M. Malikowski, M. Niezgoda, Tyczyn 1997, Oppenheim A., Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Poznań 2004, Sawiński Z., Sztabiński P., Sztabiński F., Podręcznik ankietera, Warszawa 2000,

19 Użyteczne linki internetowe QB: http://qb.soc.surrey.ac.uk/ ESS: http://www.europeansocialsurvey.org/ ISSP: http://www.issp.org/ PGSS: http://pgss.iss.uw.edu.pl/ CBOS: http://www.cbos.com.pl/PL/cbos_pl.shtml SPSS: http://www.spss.pl/ StatSoft: http://www.statsoft.pl/ SI: http://www.statisticalinnovations.com/


Pobierz ppt "METODY BADAWCZE Podstawowe informacje. Rzetelność a trafność badania PAPI (Paper and Pencil Interview) Ankieta audytoryjna Ankieta pocztowa, CAWI (Computer."

Podobne prezentacje


Reklamy Google