Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marcin Ryczywolski Specjalista w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Wprowadzenie do systemu ASG-EUPOS Poznań, 20 września.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marcin Ryczywolski Specjalista w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Wprowadzenie do systemu ASG-EUPOS Poznań, 20 września."— Zapis prezentacji:

1 Marcin Ryczywolski Specjalista w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Wprowadzenie do systemu ASG-EUPOS Poznań, 20 września 2010 r.

2 2 pomiary w systemach GNSS 2

3 33 Pomiary GNSS mogą służyć do pomiarów geodezyjnych przy spełnieniu pewnych warunków Dokładności pomiarów satelitarnych mogą się wahać od kilku milimetrów do kilku metrów Pomiary satelitarne można traktować jako nowe narzędzie w ramach dotychczasowych prac geodezyjnych System ASG-EUPOS to osnowa geodezyjna, na której są wykonywane ciągłe pomiary satelitarne

4 44 Systemy GNSS segment poruszających się wokół Ziemi satelitów nawigacyjnych, nadających sygnały pomiarowe oraz informację o położeniu satelitów na orbitach Wyznaczenie współrzędnych przestrzennych: zadanie geometryczne pomiary statyczne pomiary RTK Źródło: www.kowoma.de dokładność 10 m – 0.00000003 s

5 55 czynniki ograniczające dokładność systemów GNSS: niedokładność zegarów satelitów niedokładność orbit satelitów nawigacyjnych propagacja sygnałów GNSS w atmosferze ziemskiej opóźnienie jonosferyczne opóźnienie troposferyczne zastosowanie pomiarów różnicowych pozwala na ograniczenie wyżej wymienionych czynników, zwiększając dokładność wyznaczanych współrzędnych

6 6 ViVi ViVi m p = f(d) RTK – Real-Time Kinematic

7 77 Sieć stacji referencyjnych ASG-EUPOS 68 stacji referencyjnych zawierających moduł GPS należących do ASG-EUPOS 8 stacji referencyjnych z modułem GPS/GLONASS należących do ASG-EUPOS 16 stacji stowarzyszonych z modułem GPS położonych na obszarze Polski, 6 stacji stowarzyszonych z modułem GPS/GLONASS położonych na obszarze Polski, 22 zagranicznych stacji referencyjnych położonych w strefie przygranicznej, działających w ramach systemu EUPOS, centra zarządzania w Warszawie i Katowicach

8 8 Depesza NMEA Dane korekcyjne w formacie RTCM

9 99

10 10 NMEA National Marine Electronics Association Informacja o przybliżonej pozycji odbiornika $GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47 RTCM Radio Technical Commision For Marine Services Zestaw informacji pozwalający na podniesienie dokładności pomiaru NTRIP Networked Transport of RTCM via Internet Protocol Internetowy protokół przesyłania poprawek w formacie RTCM

11 11 RTCM NMEA NTRIP caster Serwer komunikacyjny Serwery obliczeniowe Archiwizacja danych 0000 000 0000 0110 000 0110 1001 010 1001 0010 111 0010 0100 010 0100 1111 000 1111

12 12 Wybór serwisu 91.198.76.2 port 8080 NAWGEO_VRS_3_1 NAWGEO_VRS_2_3 NAWGEO_NET_3_1 NAWGEO_FKP_2_3 - - - - - - - - - KODGIS_Polnoc KODGIS_Poludnie NAWGIS GPRS mountpoint

13 13 NAWGEO – VRS (RTCM 2.3; RTCM 3.1) Źródło: Trimble VRS Brochure ang. Virtual reference Station

14 14 NAWGEO – Net (RTCM 3.1)

15 15 NAWGEO – FKP (RTCM 2.3) ger. Flächen-Korrektur-Parameter Źródło: Development of Network-Based RTK-GPS Positioning System Using FKP Via a TV Broadcast in Japan Hiromune Namie, Keiichi Nishikawa, Koji Sasano, Chunming Fan, and Akio Yasuda

16 16 Dodatkowe błędy pomiarowe: słaba konstelacja satelitów – PDOP wielodrożność sygnału - multipath zakłócenia elektromagnetyczne Źródło: www.kowoma.de

17 17 POZGEO

18 18 zagadnienia techniczne

19 19 Pomiary GNSS odbywają się w globalnym układzie odniesienia – obecnie IGS05 (odpowiednik układu ITRF2005) – we współrzędnych kartezjańskich XYZ lub φλh. Pomiary w systemie ASG-EUPOS odbywają się w nawiązaniu do stacji referencyjnych, posiadających współrzędne w aktualnym geodezyjnym systemie odniesienia (ETRS).

20 20 Zagadnienia techniczne specyfika pomiarów GNSS Za pomocą formuł odwzorowawczych obliczane są współrzędne płaskie w układach 2000 i 1992. Przejście pomiędzy układami matematycznymi matematycznie sprecyzowanych odbywa się poprzez parametry transformacyjne (Wytyczne G-1.10). Przejście do układów empirycznych – np. 1965 – musi być przeprowadzone poprzez dodatkową transformację na punktach łącznych (poprawki posttransformacyjne Hausbrandta)

21 21 Zagadnienia techniczne specyfika pomiarów GNSS W systemie ASG-EUPOS wyznaczamy wysokości elipsoidalne. Aby przejść do wysokości normalnych należy uwzględnić wysokość quasigeoidy nad elipsoidą w mierzonym punkcie: Zastosowanie obowiązującego modelu quasigeoidy Transformację wysokościową na punktach łącznych (min. 4 repery) Zaleca się zastosowanie łączne tych dwóch metod w celu osiągnięcia najlepszego wpasowania wysokości pomierzonych w systemie ASG- EUPOS w system wysokości normalnych.

22 22 Zagadnienia techniczne specyfika pomiarów GNSS - inicjalizacja Rozpoczynając pomiar RTK (np. serwis NAWGEO) odbiornik ruchomy wykonuje tzw. inicjalizację, podczas której wyznacza swoją precyzyjną pozycję. Po inicjalizacji jest gotowy do pomiarów. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wykonania przez odbiornik GNSS nieprawidłowej inicjalizacji. Skutkiem błędnej inicjalizacji odbiornika będzie przesunięcie wszystkich pomierzonych punktów o stały wektor, którego długość jest wielokrotnością długości fali w systemie satelitarnym (dla GPS to ok. 20 cm). Stąd zalecenie pomiaru na punkcie kontrolnym o znanych współrzędnych.

23 23

24 24 Kontakt www.asgeupos.pl/kontakt Centrum Zarządzające ASG-EUPOS 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 tel. (22) 661 83 69, (22) 661 80 27 fax (22) 628 32 06 e-mail: biuro.eupos@gugik.gov.pl serwisy czasu rzeczywistego NAWGEO, KODGIS, NAWGIS tel. (32) 353 06 93 tel. (22) 532 25 62 serwisy post-processingu POZGEO, POZGEO D tel. (22) 532 25 63 sprawy administracyjne tel. (22) 661 83 69


Pobierz ppt "Marcin Ryczywolski Specjalista w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Wprowadzenie do systemu ASG-EUPOS Poznań, 20 września."

Podobne prezentacje


Reklamy Google