Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Copyright (C) Karol Karasiewicz karasiewicz.go.pl Pierwsze kroki w AMOS 6 Jak skonstruować model, jak go policzyć i zapisać

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Copyright (C) Karol Karasiewicz karasiewicz.go.pl Pierwsze kroki w AMOS 6 Jak skonstruować model, jak go policzyć i zapisać"— Zapis prezentacji:

1 Copyright (C) Karol Karasiewicz psykk@ug.gda.pl karasiewicz.go.pl Pierwsze kroki w AMOS 6 Jak skonstruować model, jak go policzyć i zapisać

2 Copyright (C) Karol Karasiewicz psykk@ug.gda.pl karasiewicz.go.pl Panel startowy AMOS Miejsce, gdzie wpisujesz model Przełącznik między widokiem edycji modelu, a widokiem wyników analizy W widoku wyników analizy możesz wybrać widok wyników standaryzowanych (coś jak beta) i niestandaryzowanych (coś jak współczynnik b w regresji) W widoku edycji modelu możesz kliknąć i wybrać odpowiednie narzędzia do zastosowania w modelu

3 Copyright (C) Karol Karasiewicz psykk@ug.gda.pl karasiewicz.go.pl Zdefiniuj nową analizę Select data file(s) Definiujesz zbiór danych dla analiz. Najlepiej plik SPSS, albo macierz korelacji. (skrót Ctrl+D) Select data file(s) Definiujesz zbiór danych dla analiz. Najlepiej plik SPSS, albo macierz korelacji. (skrót Ctrl+D)

4 Copyright (C) Karol Karasiewicz psykk@ug.gda.pl karasiewicz.go.pl Definiowanie zbioru danych W polu dialogowym wybierz jeden lub kilka zbiorów danych, jeśli wybierzesz ich kilka AMOS policzy Ci model dla każdego z nich osobno Podejrzyj dane, czyli otwórz SPSSa i obejrzyj dane, ewentualnie je zmień Jeśli chcesz porównywać modele dla kilku grup możesz tu określić zmienną grupującą A tutaj przy wybraniu opcji porównywania wielu grup wpisujesz wartości które je definiują

5 Copyright (C) Karol Karasiewicz psykk@ug.gda.pl karasiewicz.go.pl Gdy określisz zbiór danych buduj model Np.. Wybierz ten przycisk, aby zdefiniować zmienną latentną leżącą u źródeł kilku zmiennych obserwowanych

6 Copyright (C) Karol Karasiewicz psykk@ug.gda.pl karasiewicz.go.pl Przykład Po wybraniu przycisku na pasku zadań klikasz w wybranym miejscu i trzymając klawisz myszy rozciągasz zmienną latentną

7 Copyright (C) Karol Karasiewicz psykk@ug.gda.pl karasiewicz.go.pl Po rozciągnięciu kliknij na narysowaną zmienną latentną tyle razy, ile potrzebujesz jej obserwowalnych indykatorów Pierwszy z nich będzie mieć wagę 1, tzn. że zmienna latentna będzie mieć taką wariancję, jak ten indykator, dlatego warto na przyszłość robić tak, aby ów indykator był najmocniejszym elementem tej zmiennej latentnej, która Cię interesuje Każda zmienna obserwowalna ma swoją wariancję swoistą (błąd), który też ma wariancję taką, jak wariancja zmiennej obserwowalnej.

8 Copyright (C) Karol Karasiewicz psykk@ug.gda.pl karasiewicz.go.pl Definiowanie zmiennych latentnych w modelu Prawym klawiszem myszy kliknij na zmienną latentną i wybierz opcję Właściwości obiektu

9 Copyright (C) Karol Karasiewicz psykk@ug.gda.pl karasiewicz.go.pl Najważniejsza jest zakładka TEXT Tutaj wpisz nazwę zmiennej latentnej – bez spacji, bez kropek, przecinków itd..

10 Copyright (C) Karol Karasiewicz psykk@ug.gda.pl karasiewicz.go.pl Czasem korzysta się też z zakładki Parametry Można zdefiniować wielkość i typ czcionki, choć to jedynie bajer najczęściej Czasem też można zdefiniować wariancję zmiennej latentnej niezależnie od wariancji zmiennych obserwowanych ją wskazujących

11 Copyright (C) Karol Karasiewicz psykk@ug.gda.pl karasiewicz.go.pl Wpisz naz`wę, czy inny parametr – od razu się pojawi na diagramie, Potem kliknij na diagramie na inną zmienną, czy ścieżkę, którą chcesz zdefiniować. Zmienne błędów najczęściej określa się symbolami e1....e#....

12 Copyright (C) Karol Karasiewicz psykk@ug.gda.pl karasiewicz.go.pl Definiowanie zmiennych jawnych w modelu Wybierz ten przycisk, a otworzy Ci się okienko zmiennych w zbiorze danych (Srkót: Shift+Ctrl+D) Wybierz ten przycisk, a otworzy Ci się okienko zmiennych w zbiorze danych (Srkót: Shift+Ctrl+D)

13 Copyright (C) Karol Karasiewicz psykk@ug.gda.pl karasiewicz.go.pl Przeciągnij zmienną z okienka do symbolu zmiennej obserwowalnej (prostokąta)

14 Copyright (C) Karol Karasiewicz psykk@ug.gda.pl karasiewicz.go.pl Definiowanie kowariancji Kowariancja, to współzależność, korelacja między dwiema zmiennymi (Skrót F6) Kowariancja, to współzależność, korelacja między dwiema zmiennymi (Skrót F6)

15 Copyright (C) Karol Karasiewicz psykk@ug.gda.pl karasiewicz.go.pl Klikasz na pierwszą zmienną (koniecznie EGZOGENICZNĄ) I ciągniesz do innej zmiennej (również EGZOGENICZNEJ) Strzałki się same rysują Zmienne EGZOGENICZNE, to zmienne (jawne lub latentne), do których nie prowadzą żadne strzałki jednokierunkowe

16 Copyright (C) Karol Karasiewicz psykk@ug.gda.pl karasiewicz.go.pl Dodawanie strzałek jednokierunkowych Strzałka jednokierunkowa oznacza wpływ jednej zmiennej na inną zmienną (Skrót F5) Strzałka jednokierunkowa oznacza wpływ jednej zmiennej na inną zmienną (Skrót F5)

17 Copyright (C) Karol Karasiewicz psykk@ug.gda.pl karasiewicz.go.pl Przeiągnij od jednej zmiennej Do drugiej zmiennej, jednak do tej zmiennej nie może prowadzić strzałka dwukierunkowa Każda zmienna ENDOGENICZNA (do której prowadzi strzałka jednokierunkowa) powinna mieć swoją zmienną błędu. To nie jest konieczność, AMOS puści taką analizę

18 Copyright (C) Karol Karasiewicz psykk@ug.gda.pl karasiewicz.go.pl Dodawanie zmienej resztowej Wybierz przycisk zmiennej resztowej, jeśli chcesz doidentyfikować zmienną ENDOGENICZNĄ

19 Copyright (C) Karol Karasiewicz psykk@ug.gda.pl karasiewicz.go.pl Kliknij na zmienną endogeniczną, zmienna reszt narysuje się sama Klikaj kilkukrotnie, zmienna będzie się obracać wokół zmiennej endogenicznej

20 Copyright (C) Karol Karasiewicz psykk@ug.gda.pl karasiewicz.go.pl Ustalanie takich samych parametrów dla wielu obiektów Jeśli dla jednego obiektu (np. Zmiennej) ustalisz jakieś parametry – wariancje, czcionkę, wielkość kwardacika, czy krzywiznę strałki) i chcesz, żeby inna zmienna miała podobne paramtery, kliknij ten przycisk

21 Copyright (C) Karol Karasiewicz psykk@ug.gda.pl karasiewicz.go.pl Wysokość i szerokość – działają jedynie na zmiennych jawnych i latentnych Pozycja X (pozioma) i Y (pionowa) działają dla wszystkich widocznych obiektów Wartość i pozycja parametrów, dla strzałek działa zawsze, dla zmiennych wtedy, gdy parametry są zdefiniowane (np.. Wariancje) Czcionka – zdla nazw zmiennych, czcionka parametru dla parametrów strzałek i zmiennych Krzywizna jest dla strzałek dwukierunkowych (kowariancji) Gdy wybierzesz opcje – pociągnij od obiektu ładnie zdefiniowanego do obiektu, który ma być zdefiniowany w taki sam sposób Okienko pozostanie otwarte – możesz dalej ładnie ustawiać inne parametry i dalej je przesuwać

22 Copyright (C) Karol Karasiewicz psykk@ug.gda.pl karasiewicz.go.pl Dodawanie tytułu do diagramu Aby dodać tytuł, komentarz do diagramu kliknij przycisk Title

23 Copyright (C) Karol Karasiewicz psykk@ug.gda.pl karasiewicz.go.pl I kliknij dwukrotnie na karcie diagramu np. u góry... A pojawi się okno dialogowe Możesz wpisać dowolny tekst. Wpisanie poleceń poprzedzonych znakiem \ będzie skutkować wypisaniem wartości wskaźników dopasowania, możesz zrobić to, jak na przykładzie Możesz też zmienić wielkość i kształt czcionki

24 Copyright (C) Karol Karasiewicz psykk@ug.gda.pl karasiewicz.go.pl I wreszcie – jak zdefiniować analizę Aby zdefiniować parametry analizy kliknij na przycisk (Skrót: Ctrl+A) Aby zdefiniować parametry analizy kliknij na przycisk (Skrót: Ctrl+A)

25 Copyright (C) Karol Karasiewicz psykk@ug.gda.pl karasiewicz.go.pl Na karcie Estymacja Wybierz metodę poszukiwania linii, najczęściej ML lub GLS Zaznacz tę opcje, jeśliw twoim pliku występują braki danych

26 Copyright (C) Karol Karasiewicz psykk@ug.gda.pl karasiewicz.go.pl Na karcie Numerical Możesz dodać kilka iteracji GLS przed estymacją ML. To przyspiesza proces, a ponadto dobrze radzi sobie z nienormalnością rozkładów Teoretycznie dobrze jest zaznaczyć te obie opcje, bo macierz zawsze może być osobliwa (wtedy masz duży RMSEA zawsze) a model też zawsze można niedoidentyfikować Liczba iteracji – normalnie jest 50, można zwiększyc do co najmniej 500

27 Copyright (C) Karol Karasiewicz psykk@ug.gda.pl karasiewicz.go.pl Na karcie Output Zaznacz pierwsze trzy opcje – z nich korzystamy Test na normlaność i outliery – testuje założenia analizy ścieżek, ale nie umiem odczytać wyników tego dziabąga

28 Copyright (C) Karol Karasiewicz psykk@ug.gda.pl karasiewicz.go.pl Na karcie Permutacje Czasem opłaca się wybrać Wszystkie permutacje, jeśli tak wybierzesz, pamiętaj o zaznaczeniu maksimum iteracji w karcie Numerical (wcześniej) Jeśli wybierzesz opcję losowych permutacji Koniecznie pamiętaj sprawdzić liczbę tyh permutacji – odradzam niej niż 500

29 Copyright (C) Karol Karasiewicz psykk@ug.gda.pl karasiewicz.go.pl No i to chyba wszystko Wystarczy jedynie po narysowaniu i ustaleniu tego wszystkiego nacisnąć Ctrl+F9 i wszystko się wyliczy....


Pobierz ppt "Copyright (C) Karol Karasiewicz karasiewicz.go.pl Pierwsze kroki w AMOS 6 Jak skonstruować model, jak go policzyć i zapisać"

Podobne prezentacje


Reklamy Google