Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S IMATIC IT Unilab Jak integracja systemów LIMS i ERP poprawia kontrolę jakości i bezpieczeństwo produkcji ERP i co dalej? - jak rozwiązać Twoje problemy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S IMATIC IT Unilab Jak integracja systemów LIMS i ERP poprawia kontrolę jakości i bezpieczeństwo produkcji ERP i co dalej? - jak rozwiązać Twoje problemy."— Zapis prezentacji:

1 S IMATIC IT Unilab Jak integracja systemów LIMS i ERP poprawia kontrolę jakości i bezpieczeństwo produkcji ERP i co dalej? - jak rozwiązać Twoje problemy 5-6.06.2008 Bełchatów

2 SIMATIC IT NUTRICIA Zakłady Produkcyjne NUTRICIA jest największym w Europie producentem żywności dla dzieci i niemowląt oraz żywności klinicznej należącym do grupy Danone. Główne marki handlowe: Bebiko, BoboVita, Milupa, Cow&Gate. Najwyższą jakość produkcji zapewniają: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy EVISA, System HACCP oraz System Higieny. Zakład produkcyjny w Opolu obejmuje: Wydział produkcji wyrobów sypkich (części C1 i C2), Wydział BoboVita (żywność w słoiczkach), Dział kontroli jakości wraz z laboratorium, Dział rozwoju produktu (R&D).

3 SIMATIC IT NUTRICIA – etapy rozwoju NUTRICIA stawia na stały rozwój i unowocześnianie zakładu, zwiększanie zdolności produkcyjnych oraz poprawę zarządzania jakością poprzez automatyzację i informatyzację produkcji oraz współpracujących działów kontroli jakości i rozwoju produktu. Etapy rozwoju: System automatyki SIMATIC PCS7 System nadzoru receptur SIMATIC Batch System zarządzania jakością LIMS SIMATIC IT Unilab System zarządzania produkcją MES SIMATIC IT Production Suite Gwarancja sukcesu: Jeden producent – – jeden integrator !!

4 SIMATIC IT zarządzanie przedsiębiorstwem sterowanie procesem realizacja produkcji pomiary i napędy Integracja systemów automatyki i zarządzania produkcją mająca na celu Kompleksową Automatyzację Produkcji ASKOM 44-100 Gliwice ul. Sowińskiego 13 tel. +48 32 30 18 100 fax +48 32 30 18 101 www.askom.com.pl Sp. z o.o.

5 SIMATIC IT SIMATIC IT – MES firmy Siemens SIMATIC IT – system MES firmy Siemens realizuje z sukcesem ideę rozwiązań Siemens TIA (Totally Integrated Automation) SIMATIC IT MES Proces Produkcji Dostawy surowcówProc. ciągłe Pr. dysk.Logistyka wyrobów SIMATIC Sterowanie HMI CNC, PLC, DCS Technologie czujników Systemy napędów Bezpieczna zintegrowana komunikacja przemysłowa (Industrial Ethernet/PROFIBUS) ERP Enterprise Resource Planning Totally Integrated Automation Zarz. zleceniami prod. Zarz. materiałami Rejestracja bieżących operacji prod. Zarz. oprzyrządowaniem Zarz. danymi produkcyjnymi Zarz. specyfikacjami wyrobów Zarz. danymi laboratoryjnymi

6 SIMATIC IT SIMATIC IT Unilab jako element systemu MES SIMATIC IT Unilab jest rozwiązaniem klasy LIMS (Laboratory Information Management Systems) dostępnym jako element systemu MES SIMATIC IT lub samodzielny produkt. SIMATIC IT Unilab

7 SIMATIC IT Zakresy funkcjonalności normy ISA-95 SIMATIC IT Unilab oferuje pełną funkcjonalność zdefiniowaną w ramach Quality Operation przemysłowej normy MES ISA-95

8 SIMATIC IT Funkcjonalność SIMATIC IT Unilab System LIMS SIMATIC IT Unilab to: Kompleksowe zarządzanie pracą laboratoriów produkcyjnych i usługowych Stała wymiana informacji pomiędzy laboratorium a wydziałami produkcyjnymi Szybkie gromadzenie, analizowanie i raportowanie danych związanych z kontrolą jakości produkcji (QA/QC) Zarządzanie wszystkimi danymi dotyczącymi jakości (surowce, półprodukty, wyroby gotowe, badania zlecone i środowiskowe) Wykorzystanie zarządzania pracą przez wyjątki (MBE) Zarządzanie wyposażeniem oraz kwalifikacjami personelu Zgodność z normami - GLP, GAMP, ISO, HACCP, FDA, 21CFR11 Bezpośrednie połączenie ze sprzętem kontrolno-pomiarowym Automatyczne raportowanie oparte na czasie i zdarzeniach

9 SIMATIC IT Scentralizowane zarządzanie jakością SIMATIC IT Unilab koordynuje Zarządzanie Jakością pomiędzy centralą koncernu a poszczególnymi zakładami produkcyjnymi Centralny system LIMS/QMS Praca w środowisku wielojęzycznym i wieloodziałowym Wspólne dla QA/QC plany i specyfikacje badań, metody, procedury, itp. W pełni zintegrowany z firmą (ERP, MES, PLM, przyrządy pomiarowe, itp.) Doskonała integracja laboratorium z produkcją i działem rozwoju (R&D) Laboratoria kontroli jakości Testy At-line Testy Off-line Testy środowiskowe Zakład produkcyjny Laboratorium centralne Badania i rozwój (R&D) Analizy porównawcze Testy kompleksowe Centrala

10 SIMATIC IT Odpowiedzialni za jakość w firmie SIMATIC IT Unilab ułatwia pracę na wielu stanowiskach pracy w laboratorium i na produkcji oraz w centrali firmy Czy jestem przygotowany na audyt w przyszłym miesiącu? Które analizy są opóźnione? Które próbki nie spełniają specyfikacji? Kierownik laboratorium Dlaczego laboratorium A przetwarza o 50% więcej próbek niż B? Czy trzeba przesłać nowe specyfikacje produktów do innych oddziałów? Dyrektor ds. Jakości (centrala) Czy laboratorium będzie w stanie przetworzyć wszystkie dzisiejsze próbki surowców? Jak długo muszę czekać na wyniki analizy próbek po fermentacji ? Kierownik produkcji Analityk Jak mam przeprowadzić tą analizę? Jakie są moje priorytety na dzisiaj? Analiza organoleptyczna Jakie powinny być okresy przydatności? Czy kolor produktu jest prawidłowy? Próby, sprzęt pomiarowy

11 SIMATIC IT Pełna integracja z SIMATIC IT Interspec do LIMSa Nadzór nad badaniami jakości poprzez integrację z systemem zarządzania specyfikacjami materiałowymi (PLM)

12 SIMATIC IT Pełna integracja z SIMATIC IT Production Suite SIMATIC Batch Uruch. zlecenie SIMATIC Batch Uruch. zlecenie SIMATIC IT Unilab Pobranie próbki SIMATIC IT Unilab Pobranie próbki SIMATIC IT Unilab Czy próbka jest poprawna? SIMATIC IT Unilab Czy próbka jest poprawna? SIMATIC IT Material Manager Pobierz ilość materiału SIMATIC IT Material Manager Pobierz ilość materiału Kontrola jakości produkcji poprzez integrację z systemem MES

13 SIMATIC IT Zarządzanie przepływem pracy Przykład: laboratorium produkcyjne A: akcja W: warunek On Hold Confirm On Hold Rejected S Available Completed A: Wydruk etykiety W: co najmniej jeden parametr jest badany In Execution W: wszystkie parametry zostały zbadane Validated W: wszystkie parametry są w granicach specyfikacji W: co najmniej jeden parametr jest poza specyfikacją W: co najmniej jeden parametr został dodany W: ręcznie przez kierownika lab. W: ręcznie przez Kierownika Produkcji W: ręcznie przez Kierownika Lab. W: ręcznie przez Kierownika Produkcji A: Wydruk raportu z alarmem

14 SIMATIC IT Wymagania FDA 21 CFR Part 11 SIMATIC IT Unilab spełnia wszystkie wymogi FDA 21CFR11 związane z kontrolą danych oraz podpisem elektronicznym Bezpieczeństwo systemu i autoryzacja użytkowników Kontrola wersji i historia modyfikacji danych Przechowywanie danych i ich odtwarzalność Podpisy elektroniczne Dokumentacja 21CFR11: deklaracja zgodności dokumentacja użytkownika

15 SIMATIC IT Zarządzanie wyposażeniem ISO 17025: Czy urządzenie było skalibrowane w momencie przeprowadzania analizy? Oferowane funkcje: Kalibracje i interwencje Parametry (stałe) urządzeń Zakresy pomiarowe urządzeń Zarządzanie kwalifikacjami personelu ISO 17025: Czy analityk X posiadał odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia danej analizy? Unilab umożliwia sprawdzanie wymaganych kwalifikacji do wykonywania metod pomiarowych oraz obsługi urządzeń Przyrządy pomiarowe Szybsze wprowadzanie danych z mniejszym ryzykiem błędu Uniconnect - moduł do obsługi połączeń z przyrządami Przyrządy pomiarowe, wyposażenie i kwalifikacje

16 SIMATIC IT Architektura systemu Unilab może pracować na dowolnym komputerze klienckim Terminal kliencki Internet Explorer 6 (klient www) Windows Terminal Server Citrix Serwer bazy danych Oracle Windows Server 2003 Unix (HP, AIX, Linux) Serwer www (opcja) Windows Server 2003 Komputer PC Windows 2000 Windows XP Pro Serwer terminali (opcja) Windows Terminal Server Citrix Komputer Pocket PC Windows Mobile 2003 Notebook / Tablet Windows 2000 Windows XP Pro WLAN I/O

17 SIMATIC IT Praca mobilna Urządzenia mobilne - Pocket PC Mały ekran i ograniczenie dostępnych funkcji Do użytku na terenie zakładu, praca off-line, synchronizacja poprzez stację dokującą Urządzenia mobilne – notebook, tablet Duży ekran i pełna funkcjonalność Połączenie on-line poprzez WLAN / GPRS

18 SIMATIC IT Interfejs użytkownika

19 SIMATIC IT Interfejs użytkownika Obsługa dowolnych języków (Unicode) i stref czasowych.

20 SIMATIC IT Wymiana danych z ERP SAP QM Certyfikowany interfejs do SAP QM Implementacja interfejsu QM-IDI umożliwia bezpośrednią wymianę danych pomiędzy systemem LIMS SIMATIC IT Unilab a modułem kontroli jakości SAP R/3 (QM) Pobieranie do SIMATIC IT Unilab: Specyfikacje badań Partie do badań Przesyłanie do SAP QM: Przetworzone wyniki badań

21 SIMATIC IT Prosty i wygodny system raportowy oparty na otwartym standardzie analizy danych – środowisku BusinessObjects Enterprise XI R2 Użytkownicy końcowi samodzielnie mogą tworzyć nowe raporty przez proste przesuwanie i upuszczanie obiektów (danych) Automatyczne raportowanie Oparte o czas, np. dzienne zestawienie odrzuconych próbek Oparte o zdarzenia, np. wydruk Certyfikatu Jakości po zatwierdzeniu zlecenia Zapis raportów w postaci plików: PDF MS Excel HTML Przesyłanie raportów przez: Fax E-mail Internet SIMATIC IT Report Manager

22 SIMATIC IT Cele wdrożenia LIMS w NUTRICIA Dla systemu LIMS określono następujące wymagania: centralne gromadzenie wszystkich wyników badań, automatyczne tworzenie próbek na podstawie danych z zakładowego systemu klasy ERP, uproszczenie wyszukiwania prób przez zastosowanie systemu znakowania prób za pomocą kodów kreskowych, automatyczne tworzenie planów badań, współpraca z nowoczesnym sprzętem pomiarowym, możliwość prostego tworzenia raportów na podstawie wyników badań

23 SIMATIC IT Struktura systemu LIMS w NUTRICIA LpRodzaj próbekIlość 1Próbki wyrobów gotowych i półproduktów11 000 2Próbki surowców1 200 3Próbki zewnętrzne500 4Próbki środowiskowe200 5Próbki ad-hoc200 RAZEM13 100 LpRodzaj użytkownikaIlość 1Wprowadzanie danych laboratoryjnych27 2Przygotowywanie raportów12 Wielkość systemu LIMS można określić poprzez: liczbę próbek gromadzonych w określonym czasie (np. miesięcznie) liczbę użytkowników jednocześnie pracujących w systemie oraz jednocześnie generujących z niego raporty

24 SIMATIC IT Architektura systemu LIMS w NUTRICIA Serwer centralny LIMS Microsoft Windows Server 2003 Standard Oracle Database 10g Server SIMATIC IT Unilab 6.1 SP1 Standard Server SIMATIC IT Report Manager 6.1 SP1 Server 27 stanowisk LIMS w 5 lokalizacjach I/O Urządzenia pomiarowe - analizator wielopłytkowy - ph-metr elektroniczny I/O Serwer interfejsów Microsoft Windows 2000 Server Microsoft SQL 2000 Server Oprogramowanie interfejsu LIMS-ERP (SIMATIC IT Unilab - QAD MFG/Pro) System LIMS pracuje w architekturze klient-serwer: centralny serwer bazy danych LIMS i raportów, 27 stanowisk komputera LIMS 12 stanowisk raportowych 12 czytników kodów kreskowych 5 drukarek etykiet 2 podłączone urządzenia pomiarowe dedykowany serwer interfejsów do systemu ERP 12 stanowisk raportowych w laboratoriach i dziale IT

25 SIMATIC IT Interfejs wymiany danych LIMS-ERP Dedykowany komputer pracujący jako serwer interfejsów pomiędzy różnymi systemami IT Interfejs LIMS – ERP opiera się na 4 dedykowanych tabelach w bazie MS SQL: lista palet surowców, lista palet półproduktów, lista palet wyrobów gotowych, lista zleceń produkcyjnych BV, Automatyczne tworzenie partii i próbek w LIMS po zarejestrowaniu palety w ERP: 1 paleta w systemie ERP odpowiada 1 próbce w systemie LIMS, po zarejestrowaniu nowej palety ERP zapisuje rekord w jednej z 3 w/w tabel (list palet), po utworzeniu partii/próbki LIMS uzupełnia rekord o kod próbki i status operacji. Automatyczne tworzenie partii w LIMS po uwolnieniu zlecenia w ERP (tylko dla wydziału BV): 1 war (nadawany ręcznie) odpowiada 1 próbce w systemie LIMS, po uwolnieniu nowego zlecenia ERP zapisuje rekord w tabeli zleceń produkcyjnych BV, po utworzeniu partii LIMS uzupełnia odpowiedni rekord o status operacji. Drukowanie etykiet na próbki z systemu LIMS etykiety na surowce drukowane z ERP (QAD AIM) zastąpiono etykietami z LIMS dodano kod próbki w postaci kodu kreskowego (proste szukanie próbki w LIMS) Automatyczne zwalnianie partii w ERP po zakończeniu badań w LIMS (planowane) po badaniach status próbki (palety) będzie przenoszony do systemu ERP / WHM

26 SIMATIC IT Wdrożenie produktu Etapy wdrożenia LIMS Analiza potrzeb Plan projektu Uruchomienie FDS URS Wdrożenie Analiza przedwdrożeniowa Wsparcie Marketing

27 SIMATIC IT Zespół wdrożeniowy Certyfikowani konsultanci przeszkoleni w zakresie wdrażania, implementacji i konfiguracji poszczególnych komponentów systemu SIMATIC IT Doświadczeni konsultanci odpowiedzialni za opiniowanie dokumentów URS i FDS, szkolenia oraz konsultacje w tracie całego procesu wdrażania systemu Osoby odpowiedzialne za uzgodnienia dokumentów URS i FDS, wprowadza- nie danych użytkownika i zarządzanie projektem po stronie klienta

28 SIMATIC IT Wdrożenie systemu LIMS

29 SIMATIC IT Harmonogram wdrożenia URS User Requirements Specification analiza wymagań użytkowników (Siemens/Nutricia) Szkolenie wstępne SIMATIC IT Unilab zapoznanie klienta z możliwościami systemu, podstawowe szkolenie dla Menedżerów Aplikacji (Siemens/Askom/Nutricia) FDS Functional Design Specification analiza funkcjonalna systemu, dokument będący podstawą wdrożenia systemu (Siemens/Askom/Nutricia) Kastomizacja systemu - faza I dostosowanie systemu do wymagań klienta zawartych w dokumencie FDS dla jednego reprezentatywnego procesu biznesowego - konfiguracja i prace programistyczne (Askom/Siemens) Prototyp system testowy zawierający podstawowe modyfikacje opisane w FDS do zatwierdzenia przez klienta (Siemens/Askom/Nutricia) Konfiguracja systemu wprowadzenie wszystkich danych użytkownika w tym danych konfiguracyjnych (Nutricia przy wsparciu Askom)

30 SIMATIC IT Harmonogram wdrożenia Kastomizacja systemu - faza II dostosowanie kompletnego systemu do indywidualnych wymagań klienta zawartych w dokumencie FDS - konfiguracja i prace programistyczne (Askom) Testy systemu FAT (Factory Acceptace Testing) testy zgodności przygotowanego systemu z dokumentem FDS w biurze Askom Interfejsy wymiany danych Oprogramowanie wymiany danych z systemami zewnętrznymi (Askom/Nutricia) Przygotowanie dokumentacji stanowiskowych szczegółowa dokumentacja dla użytkownika końcowego obejmująca wprowadzone modyfikacje systemu (Askom) Rozruch i testy systemu SAT (Site Acceptace Testing) Uruchomienie systemu na obiekcie zakończone pełnymi testami zgodności przygotowanego systemu z dokumentem FDS Szkolenia stanowiskowe dla użytkowników LIMS - techników laboratoryjnych, analityków, pracowników produkcji Szkolenie SIMATIC IT Report Manager szkolenie dla użytkowników przygotowujących samodzielnie raporty wzorcowe Asysta techniczna dla użytkowników po uruchomieniu systemu

31 SIMATIC IT Harmonogram wdrożenia

32 SIMATIC IT Harmonogram wdrożenia

33 SIMATIC IT SIMATIC IT Unilab (LIMS)

34 SIMATIC IT SIMATIC IT Report Manager (BI)

35 SIMATIC IT Podsumowanie Wdrożenie systemu LIMS SIMATIC IT Unilab pozwoliło zrealizować założone cele biznesowe oraz poprawiło poziom bezpieczeństwa produkcji Pojedyncze, wiarygodne i bezpieczne źródło informacji dotyczących jakości dla laboratoriów, działów rozwoju i kontroli jakości oraz produkcji, Standaryzacja pracy we wszystkich laboratoriach, Zmniejszenie liczby błędów podczas wpisywania wyników (bezpośrednia komunikacja ze sprzętem kontrolno-pomiarowym), Przyspieszenie raportowania błędów i statystycznej analizy wyników, Zwiększenie liczby wykonywanych analiz (bez dodatkowych etatów), Integracja systemów LIMS i ERP automatyczne tworzenie prób do badań na podstawie danych z ERP automatyczne zwalnianie partii surowców i wyrobów na produkcji (planowane) System LIMS działa produkcyjnie w NUTRICIA od 01.01.2007. ASKOM zapewnia pełne wsparcie przy utrzymaniu systemu. Kolejnym etapem mającym wpływ na poprawę bezpieczeństwa produkcji będzie wdrożenie systemu MES SIMATIC IT Production Suite w zakresie śledzenia materiałów (tracking&tracing) i zarządzania wydajnością (OEE) oraz jego integracja z LIMS.

36 S IMATIC IT Unilab Tomasz Cwołek tel. +48 32 3018195 kom. +48 696 562457 e-mail: tcw@askom.com.pl Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "S IMATIC IT Unilab Jak integracja systemów LIMS i ERP poprawia kontrolę jakości i bezpieczeństwo produkcji ERP i co dalej? - jak rozwiązać Twoje problemy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google