Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

www.cimp.pl www.cimp.pl – lista poradni zajmujących się poradnictwem przed wyjazdem -możliwość zadawania pytań ekspertom z medycyny podróży www.who.int/ith.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "www.cimp.pl www.cimp.pl – lista poradni zajmujących się poradnictwem przed wyjazdem -możliwość zadawania pytań ekspertom z medycyny podróży www.who.int/ith."— Zapis prezentacji:

1

2 www.cimp.pl www.cimp.pl – lista poradni zajmujących się poradnictwem przed wyjazdem -możliwość zadawania pytań ekspertom z medycyny podróży www.who.int/ith - serwis WHO,zawiera listę krajów objętych obowiązkiemwww.who.int/ith szczepienia p/żółtej gorączce - wytyczne dotyczące szczepień zalecanych www.cdc.gov/travel www.cdc.gov/travel - informacje o szczepieniach zalecanych,zapobiegania malarii i innych formach profilaktyki zdrowotnej w podróżach międzynarodowych. www.gis.gov.pl www.gis.gov.pl – serwis Głównego Inspektoratu Sanitarnego, zawiera m.in wykaz punktów upoważnionych do szczepień p/żółtej gorączce www.istm.org www.istm.org – serwis Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny Podróży zawiera informacje o aktualnych epidemiach i innych bieżących zagrożeniach

3 biegunki podróżnych malaria i jej chemioprofilaktyka szczepienia obowiązkowe i zalecane apteczka podróżna

4 Najczęstsza dolegliwość podróżujących (20- 60%) Czynniki etiologiczne:najczęściej bakteryjne:E.Coli,Salmonella,Shigella,Campy lobacter Zwykle łagodny charakter,tylko 1-3% wymaga hospitalizacji Wskazane picie płynów lub napojów w fabrycznie zamkniętych opakowaniach,bez dodatku cukru

5 Spożywanie świeżo przygotowanych,poddanych obróbce termicznej potraw Unikanie spożywania surowego lub niedogotowanego mięsa i owoców morza Unikanie nieobranych owoców,warzyw,sałatek,lodów,serów, zimnych sosów,dressingów,żywności sprzedawanej na ulicy Profilaktyka pierwotna?-dyskusyjna,ale można zastosować ciprofloksacynę 1x500mg.

6 Nawadnianie:zalecany przez WHO doustny glukozowo-elektrolitowy płyn nawadniający w którym stężenie Na 60mmol/l,glukozy 74- 111mmol/l, o osmolarności 200- 250mOsm/l(Floridral,Gastrolit,Humana Elektrolit,Orsalit) Leki zapierające: -Loperamid-początkowo 4 mg,potem 2mg po każdym stolcu(max 16mg na dobę) -u dzieci można stosować powyżej 6 roku życia

7 Z umiarkowaną lub ciężką biegunką tzn.>=3 stolców /24h,z towarzyszącymi innymi objawami jelitowymi W razie braku skuteczności leczenia objawowego Chory powinien szukać pomocy lekarskiej jeśli występują objawy odwodnienia lub dolegliwości utrzymują się mimo leczenia lub gdy występuje silny ból brzucha, wysoka gorączka lub krew w stolcu.

8 Ciprofloksacyna – 1x750mg lub 2x500mg-przez 3 dni Azytromycyna -1x1000mg lub 1x500mg przez 3 dni Rifaksymina -3x200mg przez 3 dni

9 Azytromycyna – 10mg/1kg m.c./na dobę przez 3 dni Rifaksymina >12 rż,3x200mg przez 3 dni

10 Najpowszechniejsza choroba tropiku Główna przyczyna zgonów u podróżujących Czynniki etiologiczne:Plasmodium vivax,ovale,falciparum,malariae Ostatnio w Azji Południowo-Wschodniej P.knowlesi,dotychczas uznawany za czynnik etiologiczny zimnicy u małp Największe ryzyko :Afryka Subsaharyjska i niektóre wyspy Oceanii W Polsce dominują przywlekane zakażenia P.falciparum Zgony wynikają zbyt póżnego rozpoznania choroby oraz z niewłaściwą profilaktyką lub jej brakiem

11 Gorączka Splenomegalia Narastająca niedokrwistość TOTAL BODY PAIN

12 Dobór leku powinien uwzględniać lekooporność zarodżców malarii w rejonie docelowym(strefy A,B,C),długość podróży,wiek,wywiad zdrowotny podróżnego oraz tolerancję uprzednio przyjmowanych leków. Właściwa profilaktyka farmakologiczna nie chroni w pełni przed zachorowaniem ale minimalizuje ryzyko ciężkiego przebiegu i śmierci.

13 Atowakwon z proguanilem (Malarone) Doksycyklina Chlorochina

14 Zawiera 250mg atow.i 100mg prog.,tabletki pediatryczne (niedostępne w Polsce)62,5mg atow.i 25mg prog. Skuteczny w większości rejonów występowania malarii,także w strefach wielolekooporności w Azji Południowo-Wschodniej W Polsce zarejestrowany do stosowania do 28 dni. Można stosować u dzieci >11 kg. Dawkowanie: -p.o. 1 tabletka codziennie (osoby powyżej 100kg 2 tabletki) - rozpocząć 1-2 dni przed przybyciem do strefy, stosować podczas pobytu i kontynuować 7 dni po opuszczeniu - dobra tolerancja,nie wpływa na antykoncepcję i można spożywać alkohol - efekt uboczny:spadek apetytu

15 Lek nieskuteczny w profilaktyce większości rejonów występowania w tym Afryce Zastosowanie ograniczone do niektórych krajów Ameryki Łacińskiej,Bliskiego Wschodu i Chin Przy długotrwałym przyjmowaniu ryzyko uszkodzenia siatkówki Dawkowanie: - p.o.1x500mg chlorochiny co tydzień,rozpocząć co najmniej tydzień przed przybyciem do strefy występowania malarii,stosować podczas pobytu i 4 tygodnie po jej opuszczeniu

16 Skuteczna w zapobieganiu malarii w większości rejonów jej występowania na świecie,w tym strefach wielolekooporności Ze względu na ryzyko reakcji fototoksycznej w trakcie stosowania unikać nadmiernego nasłonecznienia oraz stosować preparaty chroniące przed promieniowaniem UV Stosować >12rż Dawkowanie: -p.o.100mg codziennie,rozpocząć profilaktykę 1-2 dni przed przybyciem do strefy,stosować podczas pobytu oraz kontynuować przez 4 tygodnie po jej opuszczeniu

17 Bardzo ważny element profilaktyki nie tyko w przypadku malarii,również innych chorób przenoszonych przez komary Odpowiednie ubranie:unikanie ciemnych kolorów,preferowane jasne Stosowanie repelentów zawierających DEET(N,N- dietylo-m-toluamid);zalecany u dorosłych na zdrową skórę w stężeniu 30-50%(preparaty MUGGA,OFF czerwony);nie wolno stosować u dzieci poniżej 2 mż Noclegi w pomieszczeniach klimatyzowanych lub pod moskitierą najlepiej spryskaną insektycydem np.permetryną

18 Gorączka po powrocie z rejonu występowania malarii,zwłaszcza w ciągu pierwszych 3 miesięcy po podróży jest wskazaniem do pilnej diagnostyki w kierunku inwazji Plasmodium Turysta udający się na tereny malaryczne powinien być poinformowany że o niekorzystnym rokowaniu może przesądzić opóżnienie leczenia nawet o 24h

19 Skuteczna forma profilaktyki zdrowotnej w ruchu turystycznym Jedynym szczepieniem wymaganym na podstawie Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych jest szczepienie przeciw żółtej febrze Niektóre państwa mogą wymagać innych szczepień zgodnie z własnym prawem wizowym(np. Arabia Saudyjska) Szczepienia zalecane wykonywane są w celu poprawy osobistego bezpieczeństwa zdrowotnego turysty Odstąpienie od nich nie wiąże się z żadnymi formalnymi problemami podczas przekraczania granicy natomiast może obniżyć znacząco bezpieczeństwo podróży

20 Błonica,tężec,krztusiec WZW B Grypa Poliomyelitis Zakażenia Hib Zakażenia HPV Odra,świnka,różyczka Zakażenia wywołane przez pneumokoki Zakażenia wywołane przez rotawirusy Grużlica Ospa wietrzna

21 WZW A Dur brzuszny Zakażenia meningokokowe Cholera Żółta gorączka (w rejonach nieobjętych obowiązkiem szczepienia) Wścieklizna Japońskie zapalenia mózgu Zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze

22 Żółta gorączka – w niektórych krajach Afryki i Ameryki Południowej Zakażenia meningokokowe i polio – tylko w Arabii Saudyjskiej

23 Żółta gorączka zaliczana jest do grupy wirusowych gorączek krwotocznych przenoszonych przez komary Prawdopodobieństwo zachorowania 50/100 tys podróżnych w ciągu 2 tygodni Uodpornienie jest warunkiem wjazdu do części krajów Afryki i Gujany Francuskiej Szczepionka STAMARIL,szczepienie polega na podaniu jednej dawki,powinno zostać przeprowadzone w upoważnionej placówce oraz odnotowane w żółtej książeczce Wpis ważny od 10 dnia po podaniu szczepionki Szczepienie daje zabezpieczenie na okres 10 lat i jest zarejestrowane od 9mż

24 Szczególnie zalecane dla osób podróżujących w złych warunkach sanitarnych Ryzyko zachorowania rośnie wraz z długością pobytu Szczepionka TYPHIM Vi – podaje się 1 dawkę,uzyskując uodpornienie na 3-5 lat U dzieci >2rż – uodpornienie na 2 lata

25 Zalecane osobą udającym się do krajów Afryki w okresie od listopada do maja Optymalnym rozwiązaniem byłaby immunizacja szczepionką czterowalentną (A,C,X,W-135)-jednak nie jest ona zarejestrowana w Polsce Dostępna w Polsce szczepionka A+C (MENINGO A+C) Podaje się 1 dawkę,około 10-14 dni przed wyjazdem Zapewnia odporność na około 3 lata

26 Główne zalecane podróżnym udającym się na tereny szczególnie zagrożone (Afryka Azja,Ameryka Łacińska)oraz osobom eksponowanym ze względu na charakter wyjazdu (wolontariat medyczny) Szczepionka doustna DUKORAL,wymagane jest podanie 2 dawek w odstępie co najmniej 1 tygodnia,odporność utrzymuje się przez 2 lata Dodatkowa właściwość szczepionki-zmniejsza częstość zachorowań na biegunki podróżnych(podobieństwo toksyn E.Coli i cholery)

27 Zalecane tylko w przypadku podróży do krajów o zwiększonym ryzyku zachorowań(Afryka,Azja,Ameryka Środkowa i Południowa) Szczepionka VERORAB,3 dawki 0-7-28 dni,dawka uzupełniająca po 1 roku Ważność szczepienia po 10 dniach i szczepienie wystarcza na 10 lat

28 Zalecane osobom podróżującym do Azji(Indie,Korea,Japonia, Indonezja) I do części zachodniej Pacyfiku przy wyjazdach w lecie na okres powyżej 2 miesięcy Szczepionka IXIARO,podana w schemacie 0- 7-21 dni lub w 2 dawkach w odstępie 4 tygodni Zarejestrowana tylko dla dorosłych,jednak rekomendowana jest dla dzieci powyżej 1rż,które mają spędzić ponad miesiąc na terenie endemicznym

29 Leki stosowane przewlekle przed wyjazdem w ilości na cały okres podróży Leki związane z rejonem podróży -do profilaktyki malarii -do profilaktyki lub leczenia choroby wysokościowej(acetazolamid) Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe (paracetamol lub ibuprofen) Leki przeciwbiegunkowe (loperamid,antybiotyki,preparaty do nawadniania doustnego ORS) Leki objawowe stosowane w zakażeniach górnych dróg oddechowych Lek przeciwko chorobie lokomocyjnej(dimenhydrynat) Lek przeciwalergiczny(przeciwhistaminowy) Adrenalina we wstrzykiwaczu automatycznym dla osób uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych Maść przeciwzapalna,przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza Preparat przeciwświądowy do stosowania na skórę w razie ukuć owadów (dimetynden) Krople do oczu(np.sulfacetamid) Środki pierwszej pomocy (odkażające i opatrunkowe,nożyczki i pęseta) Preparaty przecwko oparzeniom słonecznym,kremy z filtrem UV – SPF>=15


Pobierz ppt "www.cimp.pl www.cimp.pl – lista poradni zajmujących się poradnictwem przed wyjazdem -możliwość zadawania pytań ekspertom z medycyny podróży www.who.int/ith."

Podobne prezentacje


Reklamy Google