Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konfucjanizm Podstawowe założenia Alicja Leśko Chińskie katechezy, D. Klejnowski-Różycki (red.), Warszawa-Zabrze 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konfucjanizm Podstawowe założenia Alicja Leśko Chińskie katechezy, D. Klejnowski-Różycki (red.), Warszawa-Zabrze 2012."— Zapis prezentacji:

1 Konfucjanizm Podstawowe założenia Alicja Leśko Chińskie katechezy, D. Klejnowski-Różycki (red.), Warszawa-Zabrze 2012

2

3

4 Konfucjanizm System filozoficzno-religijny zapoczątkowany w Chinach przez Konfucjusza w V wieku przed Chr., a następnie został rozwinięty w III wieku p.n.e. przez:System filozoficzno-religijny zapoczątkowany w Chinach przez Konfucjusza w V wieku przed Chr., a następnie został rozwinięty w III wieku p.n.e. przez: Mencjusza - konfucjanizm idealistyczny Mencjusza - konfucjanizm idealistyczny Xunzi - konfucjanizm realistyczny Xunzi - konfucjanizm realistyczny Konfucjanizm głosi, że zbudowanie idealnego społeczeństwa i osiągnięcie pokoju na świecie jest możliwe pod warunkiem przestrzegania obowiązków wynikających z hierarchii społecznej oraz zachowywania tradycji, czystości, ładu i porządku.Konfucjanizm głosi, że zbudowanie idealnego społeczeństwa i osiągnięcie pokoju na świecie jest możliwe pod warunkiem przestrzegania obowiązków wynikających z hierarchii społecznej oraz zachowywania tradycji, czystości, ładu i porządku. http://www.teamprophetvaletudo.com/byb- confucian-symbol-dreamstime_432-2.jpg

5 Symbol Konfucjanizmu http://img.photobucket.com/albums/v511/matecki/kultury/th_Black_Confucian_symbol.png http://img.photobucket.com/albums/v511/matecki/kultury/Shuangxi _Button.png

6 Konfucjusz Na imię miał Qiu, czyli pagórek.Na imię miał Qiu, czyli pagórek. Żył w latach 551-479 przed Chr.Żył w latach 551-479 przed Chr. Chiński filozof, myśliciel oraz reformator społeczny.Chiński filozof, myśliciel oraz reformator społeczny. Twórca systemu filozoficznego oraz moralno-religijnego zwanego konfucjanizmem.Twórca systemu filozoficznego oraz moralno-religijnego zwanego konfucjanizmem. Uważał, iż obowiązek i szczęście człowieka zależy od tzw. w oli Niebios – najwyższej zasady duchowej, która odpowiada za bieg wypadków oraz stosunki międzyludzkie. Uważał, iż obowiązek i szczęście człowieka zależy od tzw. w oli Niebios – najwyższej zasady duchowej, która odpowiada za bieg wypadków oraz stosunki międzyludzkie. http://www.filozofowie.znani.szczecin.pl/images/2.jpg

7 Konfucjusz nauczał, że ludzie żyjący z wolą Niebios byli szczęśliwi i dobrze im się powodziło. Gdy się jej sprzeciwiali rodziły się wojny, konflikty, klęski żywiołowe, ból, głód oraz panowało wszelkie zło.Konfucjusz nauczał, że ludzie żyjący z wolą Niebios byli szczęśliwi i dobrze im się powodziło. Gdy się jej sprzeciwiali rodziły się wojny, konflikty, klęski żywiołowe, ból, głód oraz panowało wszelkie zło. http://uwolniclacha.blox.pl/resource/konfucjusz.jpg

8 Pomnik Konfucjusza w Chongming http://www.feng-shui.edu.pl/img/i-cing/Konfucjusz_pomnik.jpg Pomnik Konfucjusza w Pekinie http://i.wp.pl/a/f/jpeg/26077/konfucjusz_tiananmen550.jpeg

9 Hasła głoszone przez Konfucjusza Powrót do przeszłości;Powrót do przeszłości; Poszanowanie tradycji;Poszanowanie tradycji; Zjednoczenie Chin.Zjednoczenie Chin. http://www.nationalgeographic.pl/uploads/RTEmagicC_5fb78ce1b0.JPG.JPG

10 MiłośćMiłość SzacunekSzacunek PrzyjaźńPrzyjaźń ŻyczliwośćŻyczliwość LojalnośćLojalność http://chiny24.com/wp-content/uploads/2011/09/konfucjusz-chiny-leszek-slazyk-2.jpg Według Konfucjusza do najważniejszych wartości życiowych zalicza się:

11 Świątynia Konfucjańska http://eng.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0002121&id=459 Na Tajwanie

12 http://baibaibai.republika.pl/nj4.jpg

13 Najważniejsze cnoty Prawość (yi)Prawość (yi) Humanitarność (ren) – kochanie innych. Człowiek, który kocha innych, jest w stanie dla ich dobra spełnić swoje obowiązki w społeczeństwie.Humanitarność (ren) – kochanie innych. Człowiek, który kocha innych, jest w stanie dla ich dobra spełnić swoje obowiązki w społeczeństwie. Według konfucjanizmu człowiek szlachetny to człowiek:Według konfucjanizmu człowiek szlachetny to człowiek: uczciwy, szczery, bezstronny; uczciwy, szczery, bezstronny; wszystko widzi i wszystko rozumie wszystko widzi i wszystko rozumie ostrożny w uczynkach, a rozważny w mowie; ostrożny w uczynkach, a rozważny w mowie; pogodny, wolny. pogodny, wolny. http://wdict.net/img/confucius.jpg

14 http://4.bp.blogspot.com/_arKFbJjHAnY/TSSKY-H4hAI/AAAAAAAAAt4/qrgLCkwUabc/s1600/asia+1602.jpg

15 Kodeks konfucjański Rozumowe uzasadnienie dla organizacji społeczeństwa konfucjanizm wywodzi z porządku kosmicznego i jego relacji między nadrzędnością a podporządkowaniem:Rozumowe uzasadnienie dla organizacji społeczeństwa konfucjanizm wywodzi z porządku kosmicznego i jego relacji między nadrzędnością a podporządkowaniem: Rodzice sprawują zwierzchnictwo nad dziećmi, mężczyzna nad kobietą, władca nad poddanymi. Rodzice sprawują zwierzchnictwo nad dziećmi, mężczyzna nad kobietą, władca nad poddanymi. Dlatego każdy ma swoją rolę do odegrania. Jeśli każdy będzie postępował zgodnie ze swoją rolą, wtedy porządek społeczny będzie utrzymany. Dlatego każdy ma swoją rolę do odegrania. Jeśli każdy będzie postępował zgodnie ze swoją rolą, wtedy porządek społeczny będzie utrzymany. http://ridgeaphistory.wikispaces.com/file/view/Confucius.jpg/299559254/Confucius.jpg

16 Główną przesłankę konfucjańską stanowiło przekonanie, że człowiek może się doskonalić.Główną przesłankę konfucjańską stanowiło przekonanie, że człowiek może się doskonalić. Człowiek jest z natury dobry oraz ma wrodzone poczucie moralności.Człowiek jest z natury dobry oraz ma wrodzone poczucie moralności. Kodeks konfucjański podkreślał także ideę należytego zachowania zgodnie z pozycją społeczną (li).Kodeks konfucjański podkreślał także ideę należytego zachowania zgodnie z pozycją społeczną (li). Kodeks konfucjański nie dotyczył tzw. ludzi prostych, których postępowanie miało być regulowane raczej nagrodami i karami, niż zasadami moralnymi, lecz był on skierowany w stronę tzw. elit. http://banjohollow.files.wordpress.com/2011/02/confucius_5.jpg

17 Jest to zestaw pięciu klasycznych ksiąg w ChinachJest to zestaw pięciu klasycznych ksiąg w Chinach Księga Przemian (Yijing) Księga Przemian (Yijing) Księga Pieśni (Shijing) Księga Pieśni (Shijing) Księga Rytuałów (Liji) Księga Rytuałów (Liji) Księga Dokumentów (Shujing) Księga Dokumentów (Shujing) Kronika Wiosen i Jesieni (Chunqiu) Kronika Wiosen i Jesieni (Chunqiu) Istniała jeszcze szósta księga – Księga Muzyki (Yuejing), która zaginęła. Pięcioksiąg Konfucjański http://www.botev.pl/wyprawy/chiny2009/njfzmt1.jpg

18 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Liji_2.jpg

19 Czteroksiąg Konfucjański Czteroksiąg, czyli Sìshū. Są to dzieła przekazujące najwyższe nauki moralne Konfucjanizmu, zebrane przez historyka Zhuxi: Dàxué - Wielka nauka Zhōngyōng - Doktryna Środka Lúny ǔ - Dialogi konfucjańskie Mèngz ǐ - Księga Mencjusza http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Konfuzius.jpg/200px-Konfuzius.jpg

20 Jest to krótka, pełna prezentacja doktryny społecznej Konfucjanizmu, wraz z komentarzami. Jest to metafizyczna wykładnia i uzasadnienie filozofii konfucjańskiej. Są to krótkie przypowieści, maksymy i aforyzmy. Księga nauczająca jak stać się człowiekiem prawym i cnotliwym. http://www.chiny.pl/sishu.php

21 Konfucjusz zmarł w 479 roku przed Chr. Pochowany został w Qufu, gdzie do dziś znajduje się jego grób. http://4.bp.blogspot.com/_xU1EvKfUDJ4/TTjJJA6vkVI/AAAAAAAAA_g/oOeKq7oB2KA/s320/konfucjusz+2.jpeg

22 Grób Konfucjusza http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Konglin.jpg

23 Traktując konfucjanizm, jako filozofię życia, kojarzymy z nim takie cnoty jak:Traktując konfucjanizm, jako filozofię życia, kojarzymy z nim takie cnoty jak: cierpliwości cierpliwości kompromisu kompromisu złoty środek złoty środek kult przodków kult przodków szacunek dla starszych szacunek dla starszych mądry humanizm, który mądry humanizm, który czyni środkiem wszechświata czyni środkiem wszechświata człowieka, a nie Boga człowieka, a nie Boga http://blogs.oswaltacademy.org/groups/navarro/wiki/ 5eaaf/images/a551a.jpg

24 Myśli Konfucjusza http://www.madisonmorrison.com/topics/confucianism/i/15-confucius6.jpg Prawdziwym błędem jest błąd popełnić i nie naprawić go. Największym powodem do chwały nie jest to, że nigdy nie upadamy, ale to, że potrafimy się po upadku podnieść. Brakiem odwagi jest wiedzieć co prawe, lecz tego nie czynić. Kiedy widzisz dobrego człowieka, staraj się go naśladować. Kiedy widzisz złego człowieka, zastanów się nad samym sobą.

25 Najważniejsze Dzieło Konfucjusza Dialogi KonfucjańskieDialogi Konfucjańskie http://www.chiny.pl/kongzi/kongzi1-lunyu.gif Są to zebrane i zapisane przez uczniów Konfucjusza maksymy, przypowieści i pouczenia, które ich mistrz wygłosił

26 http://www.chiny.pl/kongzi/kongzi1-2-4.jpg Gdy miałem lat piętnaście, skupiłem swe wysiłki na nauce. Gdy osiągnąłem lat trzydzieści, ustaliły się me zasady, zaś w wieku lat czterdziestu nie znałem już wahań. W wieku lat pięćdziesięciu pojąłem wolę Niebios. Gdy osiągnąłem wiek lat sześćdziesięciu, rozumiałem wszystko, co się kryło za tym, co mówiono mi. Dopiero gdy dożyłem lat siedemdziesięciu, mogłem iść za pragnieniami mego serca nie przekraczając przy tym żadnej z reguł.

27 http://www.chiny.pl/kongzi/kongzi_2-17.jpg Kiedy coś wiesz – stój przy tym, a kiedy czegoś nie wiesz – przyznaj, że nie wiesz. Oto jest wiedza.

28 Bibliografia J. K. Fairbank, Historia Chin. Nowe spojrzenie, (tł.) T. Lechowska, Z. Słupski, Gdańsk, 1996, s. 49-51.J. K. Fairbank, Historia Chin. Nowe spojrzenie, (tł.) T. Lechowska, Z. Słupski, Gdańsk, 1996, s. 49-51.

29 Alicja Leśko Konfucjanizm KONIEC Niniejsza prezentacja jest częścią książki: D. Klejnowski-Różycki (red.), Chińskie katechezy, Warszawa-Zabrze 2012 © by Sinicum © by Śląska Szkoła Ikonograficzna © by Katedra Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego


Pobierz ppt "Konfucjanizm Podstawowe założenia Alicja Leśko Chińskie katechezy, D. Klejnowski-Różycki (red.), Warszawa-Zabrze 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google