Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan prezentacji: Czym jest katastrofa ekologiczna?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan prezentacji: Czym jest katastrofa ekologiczna?"— Zapis prezentacji:

1

2 Plan prezentacji: Czym jest katastrofa ekologiczna?
Katastrofy antropogeniczne Katastrofy naturalne (klęski żywiołowe) Promieniowanie jonizujące Katastrofy energetyczne Czarnobyl – ekologiczny boom! A) Jak to się stało? B) Pyłowe chmury nad Europą C) 20 lat po katastrofie 7. Seveso 8. Three Mile Island A) Przebieg awarii 9. Bhopal 10. Ropa – złoto i śmierć 11. Bibliografia

3 Czym jest katastrofa ekologiczna?
Jest to trwałe, nieodwracalne uszkodzenie lub zniszczenie środowiska, mające wpływ na życie i zdrowie człowieka. PLAN PREZENTACJI

4 Katastrofy antropogeniczne Wywołane przez człowieka
Powodują zniszczenia środo- wiska i straty materialne Zagrażają zdrowiu i życiu ludzi oraz zwierząt Można je przewidzieć i chronić się przed nimi Człowiek ma wpływ na ich występowanie PLAN PREZENTACJI

5 Katastrofy naturalne (klęski żywiołowe)
Wywołane zjawiskami i procesami naturalnymi Powodują zniszczenia środowiska i straty materialne Zagrażają zdrowiu i życiu ludzi oraz zwierząt Można je przewidzieć ale całkowita ochrona przed nimi jest niemożliwa Człowiek nie ma wpływu na ich występowanie PLAN PREZENTACJI

6 Promieniowanie jonizujące
- Przekształca atomy w jony - działa mutagennie - uszkadza DNA - większe dawki zabijają komórkę, niszcząc jej białka i fosfolipidy błon plazmatycznych PLAN PREZENTACJI

7 Katastrofy energetyczne
Oppau (Niemcy), 1921r. - wybuch w fabryce chemicznej Detroit (USA), 1951r. - awaria reaktora powielającego Windscale (Wielka Brytania), 1957r. - pożar powielającego reaktora atomowego na skutek zapalenia się bloków grafitu Chalk River (Kanada), 1958r. - wyciek wody ciężkiej zanieczyszczonej substancjami promieniotwórczymi Fréjus (Francja), 1959r zniszczenie zapory rzecznej Chalk River (Kanada), 1972r. - wyciek wody radioaktywnej Gundremmingen (Niemcy), 1975r. - emisja pary radioaktywnej Arrisburg (USA), 1979r wyciek wody radioaktywnej, emisja gazów promieniotwórczych Tsuruga (Japonia), 1981r. - wyciek wody radioaktywnej, zanieczyszczenie akwenu Sellafield (Wielka Brytania), r. - wydostanie się paliwa radioaktywnego PLAN PREZENTACJI

8 Czarnobyl – ekologiczny BOOM!
26 kwietnia 1986 roku, dokładnie 24 minuty po godzinie pierwszej w nocy, w czarnobylskiej elektrowni atomowej nastąpiła awaria, którą określa się mianem katastrofy. PLAN PREZENTACJI

9 Jak to się stało? Naukowcy, przeprowadzając doświadczenie na reaktorze jądrowym, wyłączyli wszystkie systemy zabezpieczeń.Reakcja wymknęła się spod kontroli i doszło do zapłonu 1500 ton grafitu, co spowodowało eksplozję chemiczną. PLAN PREZENTACJI

10 Pyłowe chmury nad Europą
Radioaktywny obłok w ciągu 8 dni przemierzył znaczną część Europy. PLAN PREZENTACJI

11 Zasięg chmur pyłowych w kolejnych dniach
PLAN PREZENTACJI

12 20 lat po katastrofie PLAN PREZENTACJI

13 Seveso W lipcu 1974 roku we włoskiej miejscowości Seveso doszło do wybuchu w fabryce chemicznej. Do środowiska dostał się związek z grupy dioksyn - czterochlorodwubenzo - p - dioksyn zwany "trucizną z Seveso". Jest on  500  razy bardziej trujący niż strychnina i bar- dziej niż Cyjanowodór. Na dużym  obszarze zdję- to wierzchnią warstwę gleby. Zabito około 35 tys. zwierząt. 36 tysię- cy mieszkańców wciąż znajduje się pod stałą kontrolą medyczną. PLAN PREZENTACJI

14 Three Mile Island Awaria w Three Mile Island była największym wypadkiem w energetyce jądrowej do czasu słynnej katastrofy w Czarnobylu. Jej skutki ograniczały się do strat materialnych i paniki wśród ludności. Radioak- tywne substancje nie wydostały się na zewnątrz i nie spowodowały skażenia środowiska. PLAN PREZENTACJI

15 Przebieg awarii Awaria zaczęła się od wadliwe- go działania automatycznego zaworu, co spowodowało zabu- rzenie obiegu wody chłodzącej rdzeń reaktora nr 2. Dzięki zabezpieczeniu przerwano re- akcje łańcuchowe. Jednak wsku- tek szeregu błędów doszło do wycieku chłodziwa z rdzenia reaktora, co spowodowało groź- bę stopienia prętów paliwowych. Dodatkowo, wskutek wysokiej temperatury używana do chłodzenia woda uległa chemicznemu rozkładowi i powstała chmura wodoru zmieszanego z tlenem, co groziło eksplozją. PLAN PREZENTACJI

16 Bhopal 2 grudnia 1984 roku w Bhopalu w Indiach, z fabryki pestycydów uwolniło się 40 ton izocyjanku metylu. Ten gaz zabił natychmiast 1762 osoby, a do roku 1994 zmarło łącznie 6954 ludzi. Około 200 tys. osób zostało ciężko poszkodowanych (dotkniętych m.in. paraliżem, uszkodzeniami płuc, oczu, na-czyń, serca, układu odporno-ściowego). PLAN PREZENTACJI

17 Ropa – złoto i śmierć Ropa naftowa przynosi duże korzyści materialne i jest głównym paliwem, ale powoduje: - zatrzymanie fotosyntezy morskich roślin - ograniczenie rozmnażania pewnych alg - obumieranie skażonych jaj, a w konsekwencji zmniejszenie populacji - rozpuszcza warstewki tłuszczu pokrywającej ptasie pióra - zmniejszenie możliwości rozrodcze części ptasiej populacji PLAN PREZENTACJI

18 Bibliografia zasoby www.google.pl www.tonystone.com www.wikipedia.pl
„Wiedza i Życie” PLAN PREZENTACJI

19 Autorzy i podziękowania
Dziękujemy za uwagę  Izabela Połom Tomek Wrona Szymon Chalupka PLAN PREZENTACJI


Pobierz ppt "Plan prezentacji: Czym jest katastrofa ekologiczna?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google