Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan prezentacji: 1.Czym jest katastrofa ekologiczna?Czym jest katastrofa ekologiczna? 2.Katastrofy antropogeniczneKatastrofy antropogeniczne 3.Katastrofy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan prezentacji: 1.Czym jest katastrofa ekologiczna?Czym jest katastrofa ekologiczna? 2.Katastrofy antropogeniczneKatastrofy antropogeniczne 3.Katastrofy."— Zapis prezentacji:

1

2 Plan prezentacji: 1.Czym jest katastrofa ekologiczna?Czym jest katastrofa ekologiczna? 2.Katastrofy antropogeniczneKatastrofy antropogeniczne 3.Katastrofy naturalne (klęski żywiołowe)Katastrofy naturalne (klęski żywiołowe) 4.Promieniowanie jonizującePromieniowanie jonizujące 5.Katastrofy energetyczneKatastrofy energetyczne 6.Czarnobyl – ekologiczny boom! A) Jak to się stało? B) Pyłowe chmury nad Europą C) 20 lat po katastrofieCzarnobyl – ekologiczny boom! A) Jak to się stało? B) Pyłowe chmury nad Europą C) 20 lat po katastrofie 7. SevesoSeveso 8. Three Mile IslandThree Mile Island A) Przebieg awarii 9. BhopalBhopal 10. Ropa – złoto i śmierćRopa – złoto i śmierć 11. BibliografiaBibliografia

3 Czym jest katastrofa ekologiczna? Jest to trwałe, nieodwracalne uszkodzenie lub zniszczenie środowiska, mające wpływ na życie i zdrowie człowieka. PLAN PREZENTACJI

4 Katastrofy antropogeniczne PLAN PREZENTACJI Wywołane przez człowieka Powodują zniszczenia środo- wiska i straty materialne Zagrażają zdrowiu i życiu ludzi oraz zwierząt Można je przewidzieć i chronić się przed nimi Człowiek ma wpływ na ich występowanie

5 Katastrofy naturalne (klęski żywiołowe) Wywołane zjawiskami i procesami naturalnymi Powodują zniszczenia środowiska i straty materialne Zagrażają zdrowiu i życiu ludzi oraz zwierząt Można je przewidzieć ale całkowita ochrona przed nimi jest niemożliwa Człowiek nie ma wpływu na ich występowanie PLAN PREZENTACJI

6 Promieniowanie jonizujące - Przekształca atomy w jony - działa mutagennie - uszkadza DNA - większe dawki zabijają komórkę, niszcząc jej białka i fosfolipidy błon plazmatycznych PLAN PREZENTACJI

7 Katastrofy energetyczne PLAN PREZENTACJI Oppau (Niemcy), 1921r. - wybuch w fabryce chemicznej Detroit (USA), 1951r. - awaria reaktora powielającego Windscale (Wielka Brytania), 1957r. - pożar powielającego reaktora atomowego na skutek zapalenia się bloków grafitu Chalk River (Kanada), 1958r. - wyciek wody ciężkiej zanieczyszczonej substancjami promieniotwórczymi Fréjus (Francja), 1959r. - zniszczenie zapory rzecznej Chalk River (Kanada), 1972r. - wyciek wody radioaktywnej Gundremmingen (Niemcy), 1975r. - emisja pary radioaktywnej Arrisburg (USA), 1979r. - wyciek wody radioaktywnej, emisja gazów promieniotwórczych Tsuruga (Japonia), 1981r. - wyciek wody radioaktywnej, zanieczyszczenie akwenu Sellafield (Wielka Brytania), 1986r. - wydostanie się paliwa radioaktywnego

8 Czarnobyl – ekologiczny BOOM! 26 kwietnia 1986 roku, dokładnie 24 minuty po godzinie pierwszej w nocy, w czarnobylskiej elektrowni atomowej nastąpiła awaria, którą określa się mianem katastrofy. PLAN PREZENTACJI

9 Jak to się stało? Naukowcy, przeprowadzając doświadczenie na reaktorze jądrowym, wyłączyli wszystkie systemy zabezpieczeń.Reakcja wymknęła się spod kontroli i doszło do zapłonu 1500 ton grafitu, co spowodowało eksplozję chemiczną. PLAN PREZENTACJI

10 Pyłowe chmury nad Europą Radioaktywny obłok w ciągu 8 dni przemierzył znaczną część Europy. PLAN PREZENTACJI

11 Zasięg chmur pyłowych w kolejnych dniach PLAN PREZENTACJI

12 20 lat po katastrofie PLAN PREZENTACJI

13 Seveso W lipcu 1974 roku we włoskiej miejscowości Seveso doszło do wybuchu w fabryce chemicznej. Do środowiska dostał się związek z grupy dioksyn - czterochlorodwubenzo - p - dioksyn zwany "trucizną z Seveso". Jest on 500 razy bardziej trujący niż strychnina i 10 000 bar- dziej niż Cyjanowodór. Na dużym obszarze zdję- to wierzchnią warstwę gleby. Zabito około 35 tys. zwierząt. 36 tysię- cy mieszkańców wciąż znajduje się pod stałą kontrolą medyczną. PLAN PREZENTACJI

14 Three Mile Island Awaria w Three Mile Island była największym wypadkiem w energetyce jądrowej do czasu słynnej katastrofy w Czarnobylu. Jej skutki ograniczały się do strat materialnych i paniki wśród ludności. Radioak- tywne substancje nie wydostały się na zewnątrz i nie spowodowały skażenia środowiska. PLAN PREZENTACJI

15 Przebieg awarii Awaria zaczęła się od wadliwe- go działania automatycznego zaworu, co spowodowało zabu- rzenie obiegu wody chłodzącej rdzeń reaktora nr 2. Dzięki zabezpieczeniu przerwano re- akcje łańcuchowe. Jednak wsku- tek szeregu błędów doszło do wycieku chłodziwa z rdzenia reaktora, co spowodowało groź- bę stopienia prętów paliwowych. Dodatkowo, wskutek wysokiej temperatury używana do chłodzenia woda uległa chemicznemu rozkładowi i powstała chmura wodoru zmieszanego z tlenem, co groziło eksplozją. PLAN PREZENTACJI

16 Bhopal 2 grudnia 1984 roku w Bhopalu w Indiach, z fabryki pestycydów uwolniło się 40 ton izocyjanku metylu. Ten gaz zabił natychmiast 1762 osoby, a do roku 1994 zmarło łącznie 6954 ludzi. Około 200 tys. osób zostało ciężko poszkodowanych (dotkniętych m.in. paraliżem, uszkodzeniami płuc, oczu, na- czyń, serca, układu odporno- ściowego). PLAN PREZENTACJI

17 Ropa – złoto i śmierć Ropa naftowa przynosi duże korzyści materialne i jest głównym paliwem, ale powoduje: - zatrzymanie fotosyntezy morskich roślin - ograniczenie rozmnażania pewnych alg - obumieranie skażonych jaj, a w konsekwencji zmniejszenie populacji - rozpuszcza warstewki tłuszczu pokrywającej ptasie pióra - zmniejszenie możliwości rozrodcze części ptasiej populacji PLAN PREZENTACJI

18 Bibliografia PLAN PREZENTACJI - zasoby www.google.plwww.google.pl - www.tonystone.comwww.tonystone.com - www.wikipedia.plwww.wikipedia.pl - Wiedza i Życie

19 Autorzy i podziękowania Dziękujemy za uwagę Izabela Połom Tomek Wrona Szymon Chalupka PLAN PREZENTACJI


Pobierz ppt "Plan prezentacji: 1.Czym jest katastrofa ekologiczna?Czym jest katastrofa ekologiczna? 2.Katastrofy antropogeniczneKatastrofy antropogeniczne 3.Katastrofy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google