Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promieniowanie wokół nas

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promieniowanie wokół nas"— Zapis prezentacji:

1 Promieniowanie wokół nas
Sylwester Kalinowski Marzec 2011

2 Jak zbudowany jest atom?
- elektrony - neutrony - protony jądro

3 Uran zachowuje się dosyć ciekawie:
Rozszczepienie uranu Uran zachowuje się dosyć ciekawie: Jego jądro ulega rozszczepieniu pod wpływem bombardujących je neutronów, które nie mając ładunku, bez problemów wnikają do jądra (nie są odpychane przez dodatnie protony).

4 Uran zachowuje się dosyć ciekawie:
Rozszczepienie uranu Uran zachowuje się dosyć ciekawie: Jego jądro ulega rozszczepieniu pod wpływem bombardujących je neutronów, które nie mając ładunku, bez problemów wnikają do jądra (nie są odpychane przez dodatnie protony). Neutronów w naszym i jądra uranu otoczeniu jest wiele… i zawsze znajdą się takie, które trafią w jądro uranu.

5 Rozszczepienie uranu (jedna z dróg)
Ten pierwszy neutron Rozszczepienie uranu (jedna z dróg) n 235U 92

6 Rozszczepienie uranu (jedna z dróg)
93Kr 36 n 235U 92 140Ba 56 Ciepło Q (energia produktów rozszczepienia) Produkty rozpadu w większości są promieniotwórcze, Spadną po wybuchu i skażą ziemię

7 Rozszczepienie uranu (jedna z dróg)
93Kr 36 n 235U 92 140Ba 56 Ciepło Q (energia produktów rozszczepienia) Te pojawiające się trzy neutrony są bardzo ważne. One spowodują kolejne trzy rozszczepienia jąder uranu, a te następne każdy trzy itd …

8 (energia produktów rozszczepienia)
Rozszczepienie uranu (jedna z dróg) 93Kr 36 n 235U 92 140Ba 56 Ciepło Q (energia produktów rozszczepienia) W odpowiednio dużej bryłce uranu, w czasie kilku mikrosekund (kilka milionowych sekundy), powstaje lawina rozszczepień.

9 (energia produktów rozszczepienia)
Rozszczepienie uranu (jedna z dróg) 93Kr 36 n 235U 92 140Ba 56 Ciepło Q (energia produktów rozszczepienia) Rrozwija się łańcuch rozszczepień dający ogromne ilości energii. Rozbicie 1kg = spalenie ton węgla.

10 Rozszczepienie uranu Reakcją łańcuchowa może zachodzić tylko w odpowiednio dużej bryłce uranu 235, ponieważ z małej, neutrony łatwo uciekają na zewnątrz zanim wywołają reakcję.

11 Rozszczepienie uranu Reakcją łańcuchowa może zachodzić tylko w odpowiednio dużej bryłce uranu 235, ponieważ z małej, neutrony łatwo uciekają na zewnątrz zanim wywołają reakcję. Taka najmniejsza masa, w której rozwinie się reakcja łańcuchowa, nosi nazwę masy krytycznej Mk.

12 Rozszczepienie uranu Reakcją łańcuchowa może zachodzić tylko w odpowiednio dużej bryłce uranu 235, ponieważ z małej, neutrony łatwo uciekają na zewnątrz zanim wywołają reakcję. Taka najmniejsza masa, w której rozwinie się reakcja łańcuchowa, nosi nazwę masy krytycznej Mk. Dla czystego uranu Mk = 1kg (jest to kulka o średnicy ok. 10 cm).

13 Rozszczepienie uranu Reakcją łańcuchowa może zachodzić tylko w odpowiednio dużej bryłce uranu 235, ponieważ z małej, neutrony łatwo uciekają na zewnątrz zanim wywołają reakcję. Taka najmniejsza masa, w której rozwinie się reakcja łańcuchowa, nosi nazwę masy krytycznej Mk. Dla czystego uranu Mk = 1kg (jest to kulka o średnicy ok. 10 cm). Jeśli masa uranu jest większa od krytycznej, to „zapalnika” nie potrzeba. Mamy już bombę atomową, która wybuchła – zaszła reakcja niekontrolowana. Już nie żyjemy.

14 Rozszczepienie uranu Reakcją łańcuchowa może zachodzić tylko w odpowiednio dużej bryłce uranu 235, ponieważ z małej, neutrony łatwo uciekają na zewnątrz zanim wywołają reakcję. Taka najmniejsza masa, w której rozwinie się reakcja łańcuchowa, nosi nazwę masy krytycznej Mk. Dla czystego uranu Mk = 1kg (jest to kulka o średnicy ok. 10 cm). Jeśli masa uranu jest większa od krytycznej, to „zapalnika” nie potrzeba. Mamy już bombę atomową, która wybuchła – zaszła reakcja niekontrolowana. Już nie żyjemy. Uran w bombie przechowuje się w oddzielonych od siebie częściach (każda o masie dużo mniejszej od krytycznej). Po ich połączeniu samoistnie następuje reakcja łańcuchowa niekontrolowana i wybuch atomowy.

15 Rozszczepienie uranu Reakcją łańcuchowa może zachodzić tylko w odpowiednio dużej bryłce uranu 235, ponieważ z małej, neutrony łatwo uciekają na zewnątrz zanim wywołają reakcję. Taka najmniejsza masa, w której rozwinie się reakcja łańcuchowa, nosi nazwę masy krytycznej Mk. Dla czystego uranu Mk = 1kg (jest to kulka o średnicy ok. 10 cm). Jeśli masa uranu jest większa od krytycznej, to „zapalnika” nie potrzeba. Mamy już bombę atomową, która wybuchła – zaszła reakcja niekontrolowana. Już nie żyjemy. Uran w bombie przechowuje się w oddzielonych od siebie częściach (każda o masie dużo mniejszej od krytycznej). Po ich połączeniu samoistnie następuje reakcja łańcuchowa niekontrolowana i wybuch atomowy. Uranu 235 w wydobywanych rudach jest za mało, aby zaszła reakcja łańcuchowa. Niewiele krajów umie uran „wzbogacać”, tak by zaszła ta reakcja. Dlatego ważnym jest, aby w ręce terrorystów nie dostał się uran wzbogacony, bo już mieliby oni bombę atomową. Wydobycie uranu w Polsce:

16 Czynniki rażenia broni jądrowej, czyli co się pojawia po wybuchu bomby atomowej:
1.Fala uderzeniowa - cienka warstwa powietrza, w której następuje gwałtowny wzrost ciśnienia i prędkości ruchu gazu, rozchodząca się szybciej niż dźwięk. Po jej przejściu, wszystko co wystawało ponad ziemię, zostaje zburzone.

17 Czynniki rażenia broni jądrowej, czyli co się pojawia po wybuchu bomby atomowej:
1.Fala uderzeniowa - cienka warstwa powietrza, w której następuje gwałtowny wzrost ciśnienia i prędkości ruchu gazu, rozchodząca się szybciej niż dźwięk. Po jej przejściu, wszystko co wystawało ponad ziemię, zostaje zburzone. 2) Promieniowanie jonizujące -to strumień promieniowania g (gamma) i n (neutronów). Czas rażącego działania s. Powoduje chorobę popromienną (białaczkę).

18 Czynniki rażenia broni jądrowej, czyli co się pojawia po wybuchu bomby atomowej:
1.Fala uderzeniowa - cienka warstwa powietrza, w której następuje gwałtowny wzrost ciśnienia i prędkości ruchu gazu, rozchodząca się szybciej niż dźwięk. Po jej przejściu, wszystko co wystawało ponad ziemię, zostaje zburzone. 2) Promieniowanie jonizujące -to strumień promieniowania g (gamma) i n (neutronów). Czas rażącego działania s. Powoduje chorobę popromienną (białaczkę). 3) Promieniowanie cieplne - mające w epicentrum temperaturę około 100 milionów stopni. W tej temperaturze wszystko wyparowuje.

19 ciśnienia i prędkości ruchu gazu, rozchodząca się szybciej niż
Czynniki rażenia broni jądrowej, czyli co się pojawia po wybuchu bomby atomowej: 1.Fala uderzeniowa - cienka warstwa powietrza, w której następuje gwałtowny wzrost ciśnienia i prędkości ruchu gazu, rozchodząca się szybciej niż dźwięk. Po jej przejściu, wszystko co wystawało ponad ziemię, zostaje zburzone. 2) Promieniowanie jonizujące -to strumień promieniowania g (gamma) i n (neutronów). Czas rażącego działania s. Powoduje chorobę popromienną (białaczkę). 3) Promieniowanie cieplne - mające w epicentrum temperaturę około 100 milionów stopni. W tej temperaturze wszystko wyparowuje. 4) Skażenie promieniotwórcze – powodują je opadające substancje promieniotwórcze z obłoku wybuchu jądrowego (z „grzyba”). Są to produkty rozpadu np. uranu: krypton i bar – patrz rys. na początku prezentacji).

20 Czynniki rażenia broni jądrowej, czyli co się pojawia po wybuchu bomby atomowej:
1.Fala uderzeniowa - cienka warstwa powietrza, w której następuje gwałtowny wzrost ciśnienia i prędkości ruchu gazu, rozchodząca się szybciej niż dźwięk. Po jej przejściu, wszystko co wystawało ponad ziemię, zostaje zburzone. 2) Promieniowanie jonizujące -to strumień promieniowania g (gamma) i n (neutronów). Czas rażącego działania s. Powoduje chorobę popromienną (białaczkę). 3) Promieniowanie cieplne - mające w epicentrum temperaturę około 100 milionów stopni. W tej temperaturze wszystko wyparowuje. 4) Skażenie promieniotwórcze – powodują je opadające substancje promieniotwórcze z obłoku wybuchu jądrowego (z „grzyba”). Są to produkty rozpadu np. uranu: krypton i bar – patrz rys. na początku prezentacji). 5) Impuls elektromagnetyczny - gwałtowna fala elektromagnetyczna. Wywołuje ona wysokie napięcie w sieciach i urządzeniach elektrycznych uszkadzając je.

21 Ilość promieniowania pochłoniętego przez organizmy żywe wyraża się w
sivertach. 5 siwert (5 Sv) to dawka śmiertelna dla człowieka

22 Jakie dawki promieniowania otrzymujemy?
zdjęcie rentgenowskie płuc: około 0,82 mSv (m – mili, czyli 1/1000 Sv) paczka papierosów dziennie ,47 mSv/rocznie (dawka na płuca) tomografia komputerowa głowy: ,6 mSv mammografia: ,4 mSv Polak rocznie ze źródeł naturalnych ,4 mSv (promieniowanie kosmiczne, pierwiastki promieniotwórcze w otoczeniu) jest to tzw. promieniowanie tła, w którym żyjemy

23 Hiroszima W chwili ataku w mieście było: 275 tysięcy mieszkańców,
40 tysięcy żołnierzy w garnizonie wojskowym.

24 Hiroszima W chwili ataku w mieście było: 275 tysięcy mieszkańców,
40 tysięcy żołnierzy w garnizonie wojskowym. Bomba wybuchła: - 6 sierpnia 1945 roku o godzinie 8:16:02, po odrzuceniu przez cesarza Japonii amerykańskiego ultimatum o bezwarunkowej kapitulacji, na wysokości 580 metrów w celu zwiększenia zniszczeń spowodowanych przez falę uderzeniową i promieniowanie cieplne, - z siłą około 15 kiloton trotylu, - zawierała uran, - nazywała się Little Boy .

25 Hiroszima W chwili ataku w mieście było: 275 tysięcy mieszkańców,
40 tysięcy żołnierzy w garnizonie wojskowym. Bomba wybuchła: - 6 sierpnia 1945 roku o godzinie 8:16:02, po odrzuceniu przez cesarza Japonii amerykańskiego ultimatum o bezwarunkowej kapitulacji, na wysokości 580 metrów w celu zwiększenia zniszczeń spowodowanych przez falę uderzeniową i promieniowanie świetlne, - z siłą około 15 kiloton trotylu, - zawierała uran, - nazywała się Little Boy . Natychmiast zginęło a ciężko rannymi zostało mieszkańców. Był to pierwszy w historii atak z użyciem broni nuklearnej.

26 Hiroszima W chwili ataku w mieście było: 275 tysięcy mieszkańców,
40 tysięcy żołnierzy w garnizonie wojskowym. Bomba wybuchła: - 6 sierpnia 1945 roku o godzinie 8:16:02, po odrzuceniu przez cesarza Japonii amerykańskiego ultimatum o bezwarunkowej kapitulacji, na wysokości 580 metrów w celu zwiększenia zniszczeń spowodowanych przez falę uderzeniową i promieniowanie świetlne, - z siłą około 15 kiloton trotylu, - zawierała uran, - nazywała się Little Boy . Natychmiast zginęło a ciężko rannymi zostało mieszkańców. Był to pierwszy w historii atak z użyciem broni nuklearnej. Decyzję o zrzuceniu bomby atomowej podjął prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman.

27 Nagasaki Bomba wybuchła:
- 9 sierpnia 1945 roku, po drugim odrzuceniu przez cesarza Japonii Hirohito amerykańskiego ultimatum o bezwarunkowej kapitulacji, na wysokości ok. 600 metrów, - z siłą około 20 kiloton trotylu, - zawierała pluton, - nazywała się Fat Man, - około 40% budynków zostało zniszczonych.

28 Nagasaki Bomba wybuchła:
- 9 sierpnia 1945 roku, po drugim odrzuceniu przez cesarza Japonii Hirohito amerykańskiego ultimatum o bezwarunkowej kapitulacji, na wysokości ok. 600 metrów, - z siłą około 20 kiloton trotylu, - zawierała pluton, - nazywała się Fat Man, - około 40% budynków zostało zniszczonych. Natychmiast zginęło ok mieszkańców. Co najmniej zmarło w kolejnych miesiącach.

29 Nagasaki Bomba wybuchła:
- 9 sierpnia 1945 roku, po drugim odrzuceniu przez cesarza Japonii Hirohito amerykańskiego ultimatum o bezwarunkowej kapitulacji, na wysokości ok. 600 metrów, - z siłą około 20 kiloton trotylu, - zawierała pluton, - nazywała się Fat Man, - około 40% budynków zostało zniszczonych. Natychmiast zginęło ok mieszkańców. Co najmniej zmarło w kolejnych miesiącach. Był to drugi i ostatni w historii atak wojenny z użyciem broni nuklearnej.

30 Nagasaki Bomba wybuchła:
- 9 sierpnia 1945 roku, po drugim odrzuceniu przez cesarza Japonii Hirohito amerykańskiego ultimatum o bezwarunkowej kapitulacji, na wysokości ok. 600 metrów, - z siłą około 20 kiloton trotylu, - zawierała pluton, - nazywała się Fat Man, - około 40% budynków zostało zniszczonych. Natychmiast zginęło ok mieszkańców. Co najmniej zmarło w kolejnych miesiącach. Był to drugi i ostatni w historii atak wojenny z użyciem broni nuklearnej. Decyzję o zrzuceniu bomby atomowej podjął prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman.

31 Nagasaki Bomba wybuchła:
- 9 sierpnia 1945 roku, po drugim odrzuceniu przez cesarza Japonii Hirohito amerykańskiego ultimatum o bezwarunkowej kapitulacji, na wysokości ok. 600 metrów, - z siłą około 20 kiloton trotylu, - zawierała pluton, - nazywała się Fat Man, - około 40% budynków zostało zniszczonych. Natychmiast zginęło ok mieszkańców. Co najmniej zmarło w kolejnych miesiącach. Był to drugi i ostatni w historii atak wojenny z użyciem broni nuklearnej. Decyzję o zrzuceniu bomby atomowej podjął prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman. 10 sierpnia cesarz Hirohito zaakceptował ultimatum Amerykanów.

32 Reaktory W większości reaktorów paliwem jądrowym jest uran.

33 Reaktory W większości reaktorów paliwem jądrowym jest uran.
W żadnym reaktorze nie ma masy krytycznej uranu, nie może więc nastąpić wybuch w postaci reakcji niekontrolowanej prowadzącej do wcześniej przedstawionych skutków. Reaktor nigdy nie stanie się bombą atomową.

34 Reaktor Woda kadm uran para

35 Reaktor Woda kadm uran para Pręty paliwowe (na rys. zaznaczone jako uran) to rurki ze stopu cyrkonu, w których znajdują się pastylki paliwa - tlenku uranu.

36 Reaktor Woda kadm uran para Kadm ma takie właściwości, że zatrzymuje w sobie neutrony, które w niego trafią. Pręty kadmowe to pręty sterujące lub inaczej pręty bezpieczeństwa.

37 Reaktor Gdy pręty kadmowe są całkowicie wsunięte do wnętrza rdzenia reaktora, to wychwytują większość pojawiających się neutronów i nie pozwalają na dalsze rozszczepienia jąder uranu – moc reaktora jest minimalna. Gdy jest potrzebna większa ilość prądu (potrzeba większej mocy reaktora) wtedy automaty wyciągają pręty kadmowe, więcej neutronów powoduje rozszczepienia i moc reaktora rośnie. Woda kadm uran para

38 Reaktor Woda kadm uran para Woda w zamkniętym obiegu odbiera ciepło, zamienia się w parę i pod dużym ciśnieniem uderza w łopatki turbiny produkującej prąd (takie większe dynamo rowerowe). Woda ta i para są radioaktywne (przechodziły przez rdzeń reaktora i zostały napromieniowane).

39 Reaktor Woda kadm uran para Gdy ciśnienie pary zbytnio wzrośnie, wtedy zawory bezpieczeństwa odprowadzają jej nadmiar do jeziorka obok elektrowni. Tam ona się skrapla. W jeziorku często są hodowane ryby aby pokazać, że skażenie pary z reaktora nie jest groźne dla organizmów żywych.

40 Katastrofa w Czarnobylu
26 kwietnia 1986 roku.

41 W pobliżu Czarnobyla znajduje się Elektrownia Jądrowa posiadająca 4 reaktory o mocy elektrycznej 1000 MW każdy. Zostały zaprojektowane tak, aby oprócz energii elektrycznej można było z nich otrzymywać pluton do produkcji broni jądrowej.

42 26 kwietnia 1986 roku mechanizm wprowadzający pręty kontrolne (kadmowe) do rdzenia, nie zadziałał.

43 26 kwietnia 1986 roku mechanizm wprowadzający pręty kontrolne (kadmowe) do rdzenia, nie zadziałał.
O godzinie 01:23:47 moc cieplna dziesięciokrotnie przekroczyła normalny poziom.

44 26 kwietnia 1986 roku mechanizm wprowadzający pręty kontrolne (kadmowe) do rdzenia, nie zadziałał.
O godzinie 01:23:47 moc cieplna dziesięciokrotnie przekroczyła normalny poziom. Gwałtowny wzrost ciśnienia rozerwał rury z wodą chłodzącą.

45 26 kwietnia 1986 roku mechanizm wprowadzający pręty kontrolne (kadmowe) do rdzenia, nie zadziałał.
O godzinie 01:23:47 moc cieplna dziesięciokrotnie przekroczyła normalny poziom. Gwałtowny wzrost ciśnienia rozerwał rury z wodą chłodzącą. Paliwo (uran) zaczęło się topić.

46 26 kwietnia 1986 roku mechanizm wprowadzający pręty kontrolne (kadmowe) do rdzenia, nie zadziałał.
O godzinie 01:23:47 moc cieplna dziesięciokrotnie przekroczyła normalny poziom. Gwałtowny wzrost ciśnienia rozerwał rury z wodą chłodzącą. Paliwo (uran) zaczęło się topić. W kompletnie zniszczonym rdzeniu reaktora temperatura osiągnęła 3000°C.

47 26 kwietnia 1986 roku mechanizm wprowadzający pręty kontrolne (kadmowe) do rdzenia, nie zadziałał.
O godzinie 01:23:47 moc cieplna dziesięciokrotnie przekroczyła normalny poziom. Gwałtowny wzrost ciśnienia rozerwał rury z wodą chłodzącą. Paliwo (uran) zaczęło się topić. W kompletnie zniszczonym rdzeniu reaktora temperatura osiągnęła 3000°C. Pod wpływem tej temperatury zniszczeniu uległa osłona rdzenia, potem dach, który się zawalił i do atmosfery wydostały się - izotopy promieniotwórcze (jod 131, cez 134 i cez 137).

48 26 kwietnia 1986 roku mechanizm wprowadzający pręty kontrolne (kadmowe) do rdzenia, nie zadziałał.
O godzinie 01:23:47 moc cieplna dziesięciokrotnie przekroczyła normalny poziom. Gwałtowny wzrost ciśnienia rozerwał rury z wodą chłodzącą. Paliwo (uran) zaczęło się topić. W kompletnie zniszczonym rdzeniu reaktora temperatura osiągnęła 3000°C. Pod wpływem tej temperatury zniszczeniu uległa osłona rdzenia, potem dach, który się zawalił i do atmosfery wydostały się - izotopy promieniotwórcze (jod 131, cez 134 i cez 137). Wiatr je roznosił i spadały na ziemię powodując jej skażenie.

49 Raport Komitetu Naukowego ONZ ds
Raport Komitetu Naukowego ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR) stwierdza, że :

50 Raport Komitetu Naukowego ONZ ds
Raport Komitetu Naukowego ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR) stwierdza, że : „134 pracowników elektrowni jądrowej w Czarnobylu i członków ekip ratowniczych było narażonych na działanie bardzo wysokich dawek promieniowania jonizującego, po których rozwinęła się ostra choroba popromienna (białaczka).

51 28 z nich zmarło w wyniku napromieniowania, a 2 od poparzeń.”
Raport Komitetu Naukowego ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR) stwierdza, że : „134 pracowników elektrowni jądrowej w Czarnobylu i członków ekip ratowniczych było narażonych na działanie bardzo wysokich dawek promieniowania jonizującego, po których rozwinęła się ostra choroba popromienna (białaczka). 28 z nich zmarło w wyniku napromieniowania, a 2 od poparzeń.”

52 28 z nich zmarło w wyniku napromieniowania, a 2 od poparzeń.”
Raport Komitetu Naukowego ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR) stwierdza, że : „134 pracowników elektrowni jądrowej w Czarnobylu i członków ekip ratowniczych było narażonych na działanie bardzo wysokich dawek promieniowania jonizującego, po których rozwinęła się ostra choroba popromienna (białaczka). 28 z nich zmarło w wyniku napromieniowania, a 2 od poparzeń.” Należy do tego dodać, że nie było ofiar śmiertelnych z powodu napromieniowania pośród ludności zamieszkującej okolice elektrowni.

53 Według badań w wyniku katastrofy ok
Według badań w wyniku katastrofy ok osób na świecie narażonych zostało na podwyższoną dawkę promieniowania rzędu 1 mSv. Jest to równoważnik około jednego - dwóch zdjęć rentgenowskich.

54 Według badań w wyniku katastrofy ok
Według badań w wyniku katastrofy ok osób na świecie narażonych zostało na podwyższoną dawkę promieniowania rzędu 1 mSv. Jest to równoważnik około jednego - dwóch zdjęć rentgenowskich. Przeciętny mieszkaniec Polski otrzymuje rocznie dawkę około 2,4 mSv od źródeł naturalnych, jak promieniowanie kosmiczne czy naturalne pierwiastki promieniotwórcze w otoczeniu.

55 Według badań w wyniku katastrofy ok
Według badań w wyniku katastrofy ok osób na świecie narażonych zostało na podwyższoną dawkę promieniowania rzędu 1 mSv. Jest to równoważnik około jednego - dwóch zdjęć rentgenowskich. Przeciętny mieszkaniec Polski otrzymuje rocznie dawkę około 2,4 mSv od źródeł naturalnych, jak promieniowanie kosmiczne czy naturalne pierwiastki promieniotwórcze w otoczeniu. Występują na Ziemi takie miejsca, gdzie tło naturalne osiąga wartość powyżej 100mSv (np. Ramsar w Iranie, czy Guarapari w Brazylii) i nie obserwuje się jakichkolwiek negatywnych skutków zdrowotnych wśród dziesiątek tysięcy ludzi mieszkających tam od pokoleń.

56 Według badań w wyniku katastrofy ok
Według badań w wyniku katastrofy ok osób na świecie narażonych zostało na podwyższoną dawkę promieniowania rzędu 1 mSv. Jest to równoważnik około jednego - dwóch zdjęć rentgenowskich. Przeciętny mieszkaniec Polski otrzymuje rocznie dawkę około 2,4 mSv od źródeł naturalnych, jak promieniowanie kosmiczne czy naturalne pierwiastki promieniotwórcze w otoczeniu. Występują na Ziemi takie miejsca, gdzie tło naturalne osiąga wartość powyżej 100mSv (np. Ramsar w Iranie, czy Guarapari w Brazylii) i nie obserwuje się jakichkolwiek negatywnych skutków zdrowotnych wśród dziesiątek tysięcy ludzi mieszkających tam od pokoleń. W internecie można znaleźć strony pokazujące galerie zdjęć zniekształconych dzieci, których choroby są jakoby wynikiem czarnobylskiego napromieniowania.

57 Według badań w wyniku katastrofy ok
Według badań w wyniku katastrofy ok osób na świecie narażonych zostało na podwyższoną dawkę promieniowania rzędu 1 mSv. Jest to równoważnik około jednego - dwóch zdjęć rentgenowskich. Przeciętny mieszkaniec Polski otrzymuje rocznie dawkę około 2,4 mSv od źródeł naturalnych, jak promieniowanie kosmiczne czy naturalne pierwiastki promieniotwórcze w otoczeniu. Występują na Ziemi takie miejsca, gdzie tło naturalne osiąga wartość powyżej 100mSv (np. Ramsar w Iranie, czy Guarapari w Brazylii) i nie obserwuje się jakichkolwiek negatywnych skutków zdrowotnych wśród dziesiątek tysięcy ludzi mieszkających tam od pokoleń. W internecie można znaleźć strony pokazujące galerie zdjęć zniekształconych dzieci, których choroby są jakoby wynikiem czarnobylskiego napromieniowania. Japończycy nie epatują nas takimi zdjęciami, chociaż mieli Hiroszimę i Nagasaki.

58 W Czarnobylu nie było wybuchu jądrowego.
W katastrofie w Czarnobylu z czynników rażenia bomby atomowej nie wystąpiły: 1) Fala uderzeniowa - cienka warstwa powietrza, w której następuje gwałtowny wzrost ciśnienia i prędkości ruchu gazu, rozchodząca się szybciej niż dźwięk. Nie wystąpiła 2) Promieniowanie jonizujące - to strumień promieniowania g (gamma) i n (neutronów). Czas rażącego działania s. Powoduje chorobę popromienną (białaczkę). Nie wystąpiła 3) Promieniowanie cieplne - mające w epicentrum temperaturę około 100 milionów stopni. Nie wystąpiło (temp. była 3000 stopni). 4) Skażenie promieniotwórcze – powodują je opadające substancje promieniotwórcze (produkty rozpadu) , które wydostały się do atmosfery. Tak. Wystąpiło. Opadał jod promieniotwórczy. 5) Impuls elektromagnetyczny – gwałtowne, bardzo silne pole elektromagnetycznego Impuls ten indukuje wysokie napięcie w sieciach i urządzeniach elektrycznych w konsekwencji czego ulegają one uszkodzeniu. Nie wystąpił

59 Tak wygląda sarkofag obecnie - starzeje się i trzeba go unowocześnić.

60 Tak będzie wyglądał nowy sarkofag. Na początku marca 2011 r
Tak będzie wyglądał nowy sarkofag. Na początku marca 2011 r. poinformowano, że będzie kosztował 10 miliardów dolarów, które wyłoży UE.

61 Prof. Zbigniew Jaworowski - profesor, lekarz, ekspert od wpływu promieniowania na zdrowie. W 1986 r. został członkiem Polskiej Komisji Rządowej ds. Skutków Katastrofy Czarnobylskiej. Zalecił wtedy podawanie jodu. (dalej skróty Jego wywiadu z 2002 roku - Onet.pl)

62 Czy jod, który dostawaliśmy w 1986 r. pomógł?
Prof. Zbigniew Jaworowski: „Wtedy przyjęliśmy, że skażenie powietrza będzie się zwiększało przez najbliższe 2 tygodnie. Gdybym w dniu 29 kwietnia 1986r. miał w ręku te informacje, które mam obecnie, nie proponowałbym rządowi przeprowadzenia, na tak ogromną skalę, profilaktyki jodowej w Polsce.” (Należy zauważyć, że towarzysze radzieccy nie uważali za stosowne powiadomić swoich towarzyszy z krajów ościennych o tym co się stało.)

63 Czy jod, który dostawaliśmy w 1986 r. pomógł?
Prof. Zbigniew Jaworowski: „Wtedy przyjęliśmy, że skażenie powietrza będzie się zwiększało przez najbliższe 2 tygodnie. Gdybym w dniu 29 kwietnia 1986r. miał w ręku te informacje, które mam obecnie, nie proponowałbym rządowi przeprowadzenia, na tak ogromną skalę, profilaktyki jodowej w Polsce.” (Należy zauważyć, że towarzysze radzieccy nie uważali za stosowne powiadomić swoich towarzyszy z krajów ościennych o tym co się stało.) „Sądzę, że w przyszłości, gdy ochłoną obecne emocje, katastrofa czarnobylska będzie cytowana jako dowód bezpieczeństwa energetyki jądrowej.”

64 Prof. Zbigniew Jaworowski:
„W zamkniętej 40 km zonie mieszka wiele tysięcy osób i ma się dobrze. Tam promieniowanie jest niewiele większe niż w Polsce. Wynosi około 1 mSv na rok, ponad dawkę promieniowania naturalnego.

65 Prof. Zbigniew Jaworowski:
„W zamkniętej 40 km zonie mieszka wiele tysięcy osób i ma się dobrze. Tam promieniowanie jest niewiele większe niż w Polsce. Wynosi około 1 mSv na rok, ponad dawkę promieniowania naturalnego. Rzeczywiste zagrożenie śmiertelne wystąpiło w 2 "plamach" o łącznej powierzchni 0,5 km2, sięgających do odległości 1,8 km od reaktora. W tych plamach przez długi jeszcze okres nie będzie można przebywać.

66 (koniec cytatów z wywiadu)
Prof. Zbigniew Jaworowski: „W zamkniętej 40 km zonie mieszka wiele tysięcy osób i ma się dobrze. Tam promieniowanie jest niewiele większe niż w Polsce. Wynosi około 1 mSv na rok, ponad dawkę promieniowania naturalnego. Rzeczywiste zagrożenie śmiertelne wystąpiło w 2 "plamach" o łącznej powierzchni 0,5 km2, sięgających do odległości 1,8 km od reaktora. W tych plamach przez długi jeszcze okres nie będzie można przebywać. Z większości z zamkniętej zony niepotrzebnie usunięto ludność. Usuwano mieszkańców z terenów, gdzie dawka promieniowania sięgała 1mSv na rok ponad promieniowanie tła.” (koniec cytatów z wywiadu)

67 Dlaczego w 1984 r. podano 18,5 miliona osób (przede wszystkim dzieci) płyn lugola?

68 Dlaczego w 1984 r. podano 18,5 miliona osób (przede wszystkim dzieci) płyn lugola?
W opadzie promieniotwórczym po katastrofie w Czarnobylu promieniotwórczy jod 131 znalazł się w powietrzu, na warzywach, owocach… Polacy mogli go wdychać, zjadać …

69 Dlaczego w 1984 r. podano 18,5 miliona osób (przede wszystkim dzieci) płyn lugola?
W opadzie promieniotwórczym po katastrofie w Czarnobylu promieniotwórczy jod 131 znalazł się w powietrzu, na warzywach, owocach… Polacy mogli go wdychać, zjadać … Jod gromadzi się w gruczole tarczycy. W wielu przypadkach jego obecność jest pożądana, Jod promieniotwórczy tam pozostając mógł doprowadzić do rozwoju raka tego gruczołu.

70 Dlaczego w 1984 r. podano 18,5 miliona osób (przede wszystkim dzieci) płyn lugola?
W opadzie promieniotwórczym po katastrofie w Czarnobylu promieniotwórczy jod 131 znalazł się w powietrzu, na warzywach, owocach… Polacy mogli go wdychać, zjadać … Jod gromadzi się w gruczole tarczycy. W wielu przypadkach jego obecność jest pożądana, Jod promieniotwórczy tam pozostając mógł doprowadzić do rozwoju raka tego gruczołu. Jod zawarty w lugolu, wcześnie podany, umiejscawiał się w gruczole tarczycy i zapobiegał umiejscowieniu się tam jodu promieniotwórczego („miejsce już było zajęte”). Jod promieniotwórczy w sposób naturalny był z organizmu wydalany.

71 Dlaczego w 1984 r. podano 18,5 miliona osób (przede wszystkim dzieci) płyn lugola?
W opadzie promieniotwórczym po katastrofie w Czarnobylu promieniotwórczy jod 131 znalazł się w powietrzu, na warzywach, owocach… Polacy mogli go wdychać, zjadać … Jod gromadzi się w gruczole tarczycy. W wielu przypadkach jego obecność jest pożądana, Jod promieniotwórczy tam pozostając mógł doprowadzić do rozwoju raka tego gruczołu. Jod zawarty w lugolu, wcześnie podany, umiejscawiał się w gruczole tarczycy i zapobiegał umiejscowieniu się tam jodu promieniotwórczego („miejsce już było zajęte”). Jod promieniotwórczy w sposób naturalny był z organizmu wydalany. Profilaktyka jodowa ma sens na kilka godzin przed opadem promieniotwórczym. Bezsensowne jest wykupywanie soli jodowanej i smarowanie nią ciała jak to ma miejsce na terenach Rosji, bliskich Japonii i katastrofy w Fukushimie.

72 Dla porównania:

73 Dla porównania: 3 grudnia 1984 r. w Indiach w mieście Bhopal we wczesnych godzinach rannych miała miejsce katastrofa, w wyniku której doszło do uwolnienia 40 ton izocyjanianu metylu w postaci gazu z fabryki pestycydów firmy Union Carbide.

74 Dla porównania: 3 grudnia 1984 r. w Indiach w mieście Bhopal we wczesnych godzinach rannych miała miejsce katastrofa, w wyniku której doszło do uwolnienia 40 ton izocyjanianu metylu w postaci gazu z fabryki pestycydów firmy Union Carbide. Dane BBC mówią o około 3 tys. osób zmarłych natychmiast i 15 tys. w wyniku powikłań po kontakcie z uwolnioną substancją.

75 Dla porównania: 3 grudnia 1984 r. w Indiach w mieście Bhopal we wczesnych godzinach rannych miała miejsce katastrofa, w wyniku której doszło do uwolnienia 40 ton izocyjanianu metylu w postaci gazu z fabryki pestycydów firmy Union Carbide. Dane BBC mówią o około 3 tys. osób zmarłych natychmiast i 15 tys. w wyniku powikłań po kontakcie z uwolnioną substancją. Według ocen organizacji Greenpeace, zmarło 20 tys. osób.

76 Dla porównania: 3 grudnia 1984 r. w Indiach w mieście Bhopal we wczesnych godzinach rannych miała miejsce katastrofa, w wyniku której doszło do uwolnienia 40 ton izocyjanianu metylu w postaci gazu z fabryki pestycydów firmy Union Carbide. Dane BBC mówią o około 3 tys. osób zmarłych natychmiast i 15 tys. w wyniku powikłań po kontakcie z uwolnioną substancją. Według ocen organizacji Greenpeace, zmarło 20 tys. osób. Katastrofa w Bhopalu jest obecnie uważana za najtragiczniejszą w skutkach awarię przemysłową.

77 Energetyka jądrowa w Polsce

78 Ewa pierwszy w Polsce doświadczalny reaktor jądrowy, uruchomiony w Instytucie Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku pod Warszawą (obecnie Instytut Energii Atomowej) dnia 14 czerwca 1958r. Reaktor ten był wykorzystywany do produkcji izotopów promieniotwórczych. Aktualnie wygaszony i zdemontowany. Nazwa była akronimem od wyrazów: eksperymentalny, wodny, atomowy.

79 Ewa pierwszy w Polsce doświadczalny reaktor jądrowy, uruchomiony w Instytucie Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku pod Warszawą (obecnie Instytut Energii Atomowej) dnia 14 czerwca 1958r. Reaktor ten był wykorzystywany do produkcji izotopów promieniotwórczych. Aktualnie wygaszony i zdemontowany. Nazwa była akronimem od wyrazów: eksperymentalny, wodny, atomowy. Maria - jedyny obecnie działający polski doświadczalny reaktor jądrowy (pierwszy polskiej produkcji) o mocy cieplnej 30 MW, uruchomiony w grudniu w Instytucie Badań Jądrowych (IBJ) w Otwocku-Świerku pod Warszawą. Reaktor nosi imię Marii Skłodowskiej-Curie. Pracuje na wzbogaconym uranie. Wykorzystywany jest do produkcji izotopów promieniotwórczych potrzebnych do badań i mających zastosowanie w medycynie.

80 Co się stało w Fukushimie?
Budynki elektrowni jądrowych wytrzymały trzęsienie ziemi. Japończycy nie przewidzieli jednak tsunami. Tsunami zniszczyło pompy tłoczące wodę odbierającą z reaktorów ciepło… i zaczęły się problemy.


Pobierz ppt "Promieniowanie wokół nas"

Podobne prezentacje


Reklamy Google