Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

R A M O W Y P L A N P R E Z E N T A C J I Interferencja fal Wyniki badań Zastosowania we współczesnej nauce 1 Interferometria 2 3 4.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "R A M O W Y P L A N P R E Z E N T A C J I Interferencja fal Wyniki badań Zastosowania we współczesnej nauce 1 Interferometria 2 3 4."— Zapis prezentacji:

1

2 R A M O W Y P L A N P R E Z E N T A C J I Interferencja fal Wyniki badań Zastosowania we współczesnej nauce 1 Interferometria 2 3 4

3 P O D Z I A Ł S P E K T R O S K O P I I Sprężyste oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią Metody optyczne oparte na takim oddziaływaniu Niesprężyste oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią I N T E R F E R O M E T R I A R E F R A K T O M E T R I A P O L A R Y ME T R I A

4 M E T O D Y O P T Y C Z N E W A N A L I Z I E I N S T R U M E N T A L N E J * Ryc.1. Refraktometr * Ryc.1. Refraktometr * Ryc.2. Polarymetr * Ryc.2. Polarymetr Fot.1.Polarymetr * Fot.1. Polarymetr Fot.2.Interferometr * Fot.2. Interferometr

5 Z J A W I S K O I N T E R F E R E N C J I F A L Źródło emituje falę Fala przechodząca przez przeszkodę ulega ugięciu (zjawisko dyfrakcji) Powstają dwie fale o tych samym częstotliwościach Za przeszkodą fale nakładają się na siebie. Pojawiają się obszary wzmocnienia i osłabienia rozchodzących się fal

6 J A K T O W S Z Y S T K O D Z I A Ł A ? Źródło światła Soczewka Kolimator Kuweta interferometryczna Źródło światła Soczewka Kolimator Kuweta interferometryczna Płytki kompensacyjne Soczewka skupiająca Okular Obraz Płytki kompensacyjne Soczewka skupiająca Okular Obraz (1) (2) (3,4) (6) (7) (11) (12)

7 P R Ą Ż K I I N T E R F E R E N C Y J N E F a z a f a l i

8 Z R Ó B T O S A M J A K J A NaCl

9 Interferometr W y n i k i d l a a n a l i z o w a n e g o w o d n e g o r o z t w o r u N a C l

10 Z A S T O S O W A N I A Fot.3. Profilometr optyczny * Fot.3. Profilometr optyczny * Ryc.4. Tomogramy obrazujące różne przekroje oka na tle ryciny * Ryc.4. Tomogramy obrazujące różne przekroje oka na tle ryciny Ryc.3. Hologram mistrza Jedi * Ryc.3. Hologram mistrza Jedi Ryc.5. Interferogram przed (po lewej) i po * Ryc.5. Interferogram przed (po lewej) i po odjęciu składowej topograficznej W metrologii (profilometria optyczna) W mechanice eksperymentalnej (holografii) W metodach diagnostycznych W przemyśle wysokiej technologii (interferometria radarowa inSAR) Do wykrywania mikrouszkodzeń Ryc.6. Interferogramy drgającej gitary * Ryc.6. Interferogramy drgającej gitary

11 Z A L E T Y I W A D Y I N T E R F E R O M E T R I I Z a l e t yW a d y Duża dokładność i szybkość pomiaru Pomiar bezdotykowy (przy ustalaniu mikropęknięć przedmiotów) Szerokie zastosowanie (wykrywanie wczesnych stadiów choroby, np. jaskry) Wysokie koszty badań Ryzyko dużego błędu pomiarowego przy nieodpowiednich ilościach dodawanego związku Metoda selektywna (w analizie chemicznej dla dobrze rozpuszczalnych związków)

12 Nie wiem, jak wyglądam w oczach świata, lecz dla siebie jestem tylko chłopcem bawiącym się na morskim brzegu, pochylającym się i znajdującym piękniejszą muszelkę lub kamień gładszy niż inne, podczas gdy wielki ocean prawdy jest ciągle zakryty przede mną. - Isaac Newton Fot.4.Interferometr * Fot.4. Interferometr

13 B I B L I O G R A F I A Literatura: Szmal Z. S., Lipiec T., Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL, Warszawa 1996 Szmal Z. S., Lipiec T., Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL, Warszawa 1996 Szyszko E., Instrumentalne metody analizy, PZWL, Warszawa 1982 Chemia analityczna: podręcznik dla studentów. 2, Analiza instrumentalna, pod red. Kocjana R., PZWL, Warszawa, cop.2002 Chemia analityczna: podręcznik dla studentów. 2, Analiza instrumentalna, pod red. Kocjana R., PZWL, Warszawa, cop.2002 Jarosz M., Analiza instrumentalna: pracownia chemiczna, WSiP, Warszawa 1999 Jarosz M., Analiza instrumentalna: pracownia chemiczna, WSiP, Warszawa 1999 Tkaczyk M., Zastosowanie metody interferometrycznej do oznaczania stężenia roztworu, plik PDF Tkaczyk M., Zastosowanie metody interferometrycznej do oznaczania stężenia roztworu, plik PDF Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych (analiza instrumentalna), PWr, Wrocław 2007 Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych (analiza instrumentalna), PWr, Wrocław 2007 Strony internetowe (źródła obrazów zamieszczonych w prezentacji): http://pl.freepik.com, http://pl.wikipedia.org, http://mms.mt.put.poznan.pl http://pl.freepik.com, http://pl.wikipedia.org, http://mms.mt.put.poznan.pl http://pl.123rf.com, http://agh.academia.edu, http://twojbiznes.infor.pl, http://pl.123rf.com, http://agh.academia.edu, http://twojbiznes.infor.pl, http://animowane.pl, www.sadowski.edu.pl, http://www.watchonepiecepoint.com http://animowane.pl, www.sadowski.edu.pl, http://www.watchonepiecepoint.com zdjęcia autora zdjęcia autora

14


Pobierz ppt "R A M O W Y P L A N P R E Z E N T A C J I Interferencja fal Wyniki badań Zastosowania we współczesnej nauce 1 Interferometria 2 3 4."

Podobne prezentacje


Reklamy Google