Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu"— Zapis prezentacji:

1 Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu
Dawid Lewko Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu FALOWA NATURA ŚWIATŁA WYKORZYSTYWANA W ANALIZIE CHEMICZNEJ J A K O P R Z Y C Z Y N A P O W S T A W A N I A P R Ą Ż K Ó W I N T E R F E R E N C Y J N Y C H

2 R A M O W Y P L A N P R E Z E N T A C J I
1 Interferometria 2 Interferencja fal 3 Wyniki badań 4 Zastosowania we współczesnej nauce

3 P O D Z I A Ł S P E K T R O S K O P I I
Sprężyste oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią Metody optyczne oparte na takim oddziaływaniu Niesprężyste oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią I N T E R F E R O M E T R I A R E F R A K T O M E T R I A P O L A R Y ME T R I A

4 M E T O D Y O P T Y C Z N E W A N A L I Z I E I N S T R U M E N T A L N E J
* Fot.1. Polarymetr * Ryc.1. Refraktometr * Fot.2. Interferometr * Ryc.2. Polarymetr

5 Z J A W I S K O I N T E R F E R E N C J I F A L
Za przeszkodą fale nakładają się na siebie. Pojawiają się obszary wzmocnienia i osłabienia rozchodzących się fal Źródło emituje falę Fala przechodząca przez przeszkodę ulega ugięciu (zjawisko dyfrakcji) Powstają dwie fale o tych samym częstotliwościach

6 J A K T O W S Z Y S T K O D Z I A Ł A ? (1) (2) (3,4) (6)
Źródło światła  Soczewka  Kolimator  Kuweta interferometryczna   Płytki kompensacyjne  Soczewka skupiająca  Okular  Obraz (7) (11) (12)

7 P R Ą Ż K I I N T E R F E R E N C Y J N E
F a z a f a l i

8 Z R Ó B T O S A M J A K J A NaCl

9 Z R Ó B T O S A M J A K J A Interferometr
W y n i k i d l a a n a l i z o w a n e g o w o d n e g o r o z t w o r u N a C l

10 Z A S T O S O W A N I A W metrologii (profilometria optyczna)
W mechanice eksperymentalnej (holografii) W metodach diagnostycznych W przemyśle wysokiej technologii (interferometria radarowa inSAR) Do wykrywania mikrouszkodzeń * Ryc.6. Interferogramy drgającej gitary * Ryc.5. Interferogram przed (po lewej) i po odjęciu składowej topograficznej * Ryc.4. Tomogramy obrazujące różne przekroje oka na tle ryciny * Ryc.3. Hologram mistrza Jedi * Fot.3. Profilometr optyczny

11 Z A L E T Y I W A D Y I N T E R F E R O M E T R I I
Duża dokładność i szybkość pomiaru Wysokie koszty badań Ryzyko dużego błędu pomiarowego przy nieodpowiednich ilościach dodawanego związku Pomiar bezdotykowy (przy ustalaniu mikropęknięć przedmiotów) Szerokie zastosowanie (wykrywanie wczesnych stadiów choroby, np. jaskry) Metoda selektywna (w analizie chemicznej dla dobrze rozpuszczalnych związków)

12 Nie wiem, jak wyglądam w oczach świata, lecz dla siebie jestem tylko chłopcem bawiącym się na morskim brzegu, pochylającym się i znajdującym piękniejszą muszelkę lub kamień gładszy niż inne, podczas gdy wielki ocean prawdy jest ciągle zakryty przede mną. - Isaac Newton * Fot.4. Interferometr

13 B I B L I O G R A F I A Literatura:
Szmal Z. S., Lipiec T., Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL, Warszawa 1996 Szyszko E., Instrumentalne metody analizy, PZWL, Warszawa 1982 Chemia analityczna: podręcznik dla studentów. 2, Analiza instrumentalna, pod red. Kocjana R., PZWL, Warszawa, cop.2002 Jarosz M., Analiza instrumentalna: pracownia chemiczna, WSiP, Warszawa 1999 Tkaczyk M., Zastosowanie metody interferometrycznej do oznaczania stężenia roztworu, plik PDF Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych (analiza instrumentalna), PWr, Wrocław 2007 Strony internetowe (źródła obrazów zamieszczonych w prezentacji): zdjęcia autora

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google