Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.Co to kwadrat? 2.Pole kwadratu. 3.Co to prostok ą t? 4.Pole prostok ą ta. 5.Co to romb? 6.Pole rombu. 7.Co to równoleg ł obok? 8.Pole równoleg ł oboku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1.Co to kwadrat? 2.Pole kwadratu. 3.Co to prostok ą t? 4.Pole prostok ą ta. 5.Co to romb? 6.Pole rombu. 7.Co to równoleg ł obok? 8.Pole równoleg ł oboku."— Zapis prezentacji:

1

2 1.Co to kwadrat? 2.Pole kwadratu. 3.Co to prostok ą t? 4.Pole prostok ą ta. 5.Co to romb? 6.Pole rombu. 7.Co to równoleg ł obok? 8.Pole równoleg ł oboku. 9.Co to trójk ą t? 10.Pole trójk ą ta. 11.Co to trapez? 12.Pole trapezu. 13.Zadania 14.zadania 15.zadania

3 Co to kwadrat? Kwadrat to prostokąt, który ma boki jednakowej długości. Przekątne kwadratu mają równe długości, przecinają się w połowie i są prostopadłe.

4 Pole kwadratu. aa a a a – długość boku kwadratu P = a x a

5 Prostokąt to czworokąt, który ma wszystkie kąty proste. Przekątne prostokąta mają równe długości i przecinają się w połowie.

6 a a b b P = a x b a,b – długości boków

7 Romb to czworokąt, który ma wszystkie boki równej długości. Każdy romb jest równoległobokiem. Przekątne rombu przecinają się w połowie i są prostopadłe.

8 e f P = e x f : 2 e, f – długości przekątnych rombu

9 Równoległobok to czworokąt, Który ma dwie pary boków Równoległych. Przekątne równoległoboku Przecinają się w połowie.

10 a h P = a x h a – długość boku (podstawy) h – wysokość opuszczona na tę podstawę

11 Trójkąt to wielokąt o trzech bokach.

12 h a P = a x h : 2 a – długość boku (podstawy) h – wysokość poprowadzona do tego boku

13 Trapez to czworokąt, który ma Co najmniej jedną parę boków Równoległych.

14 a b h P = (a + b ) x h : 2 a, b – długość podstaw trapezu h – wysokość trapezu

15 1. Jeden z boków prostokąta ma 5 cm, a drugi bok jest 3 razy dłuższy. Oblicz pole tego prostokąta. 5 x 3= 15cm P= 5 x 15 = 75cm 2 Odp. Pole tego prostokąta wynosi 75cm 2. 2. Jeden z boków ma 5 cm, a drugi bok jest o 3 cm dłuższy. Jakie pole ma ten prostokąt? 5 + 3 =8cm P = 5 x 8 =40cm 2 Odp. Ten prostokąt ma 40 cm 2.

16 3. Jedna z przekątnych rombu ma 15 cm, a druga przekątna jest 4 razy dłuższa. Oblicz pole rombu. 15 x 4=60cm P = 15 x 60 :2 = 900cm:2 = 450cm 2 Odp. Pole rombu wynosi 450 cm 2. 4. W równoległoboku o polu 91cm 2 jeden z boków ma 7 cm. Oblicz wysokość opuszczoną na ten bok. 91 : 7 = 13cm Odp. Wysokość opuszczona na ten bok wynosi 13 cm.

17 5. Wysokość trójkąta jest 3 razy dłuższa Od podstawy i wynosi 12 cm.Jakie pole ma ten trójkąt? 12 x 3 =36cm P = 36 x 12 : 2 =216cm 2 Odp. Ten trójkąt ma pole 216 cm 2. 6. Jedna z podstaw trapezu ma 26 cm, a druga podstawa jest od niej 2 razy krótsza. Wysokość trapezu jest równa 12 cm. Oblicz pole tego trapezu. 26 : 2 =13cm P = (13 + 26 ) x 12 : 2 =234cm 2 Odp. Pole tego trapezu wynosi 234 cm 2.

18


Pobierz ppt "1.Co to kwadrat? 2.Pole kwadratu. 3.Co to prostok ą t? 4.Pole prostok ą ta. 5.Co to romb? 6.Pole rombu. 7.Co to równoleg ł obok? 8.Pole równoleg ł oboku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google