Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLAN KOMPENSACYJNY – SPRZEDAŻ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLAN KOMPENSACYJNY – SPRZEDAŻ"— Zapis prezentacji:

1 PLAN KOMPENSACYJNY – SPRZEDAŻ
PREZENTACJA

2 PLAN KOMPENSACYJNY –SPRZEDAŻ REGION EMEA
Nu Skin® prezentuje RÓŻNICĘ UDOWODNIONĄ. Dzięki współpracy z Państwem, wyróżniamy się jako liderzy na rynku sprzedaży bezpośredniej. Nasza wizja jest klarowna – pragniemy stać się światowym liderem w dziedzinie sprzedaży bezpośredniej dzięki generowaniu dla Dystrybutorów wyższych przychodów niż jakakolwiek inna firma. Prezentacja stanowi jedynie zarys system wynagrodzeń Nu Skin®. Szczegółowa wersja znajduje się na naszej stronie (www.nuskin.com) w zakładce „Możliwości Biznesowe”. .

3 PIERWSZE KROKI W DZIAŁALNOŚCI
WAŻNE TERMINY I SKRÓTY Etap 1. Czemu odpowiadają wartości PSV i GSV? Punkty wartości sprzedaży osobistej (PSV) to miesięczna wartość punktowa przypisana artykułom i usługom nabywanym od Spółki przez Państwa i Państwa klientów detalicznych. Wartość sprzedaży grupowej (GSV) obejmuje łączną wartości PSV w Grupie Podstawowej Dystrybutora plus jego osobiste PSV w danym miesiącu. Wartość sprzedaży prowizyjnej (CSV) to wartość, na podstawie której wyliczane są comiesięczne prowizje. Odpowiada ona cenie hurtowej produktu lub usługi pomniejszonej o wszelkie upusty, w tym podatki, premie szybkiego startu, zniżki ADR lub za zakupy online, itd.

4 PIERWSZE KROKI W DZIAŁALNOŚCI
WAŻNE TERMINY I SKRÓTY Etap 1. Każdemu produktowi przypisano wartość PSV i GSV. Wartość PSV (sprzedaż osobista) i wartość GSV (sprzedaż grupowa) pozwolą Państwu spełnić wymogi zachowania tytułu kierowniczego i pozostałe wymogi kwalifikacyjne. Będą Państwo uzyskiwać wypłaty na postawie wartości CSV oraz Maksymalizatora Dobrobytu z Planu Kompensacyjnego – Sprzedaż.

5 PIERWSZE KROKI W DZIAŁALNOŚCI
POCZĄTEK TWORZENIA SIECI DYSTRYBUTORÓW I KLIENTÓW Etap 1. MOŻLIWOŚCI ZAROBKOWE Dystrybutor* może zarabiać na 3 sposoby: Zdobywając nawet 30% wpływów ze sprzedaży Klientom Detalicznym**. Uzyskując bonus L1 wynoszący 5% miesięcznej łącznej wartości punktów sprzedaży prowizyjnej (CSV) wszystkich zasponsorowanych przez siebie Dystrybutorów i Klientów Preferowanych. Uzyskując Premię za Szybki Start (ze sprzedaży Zestawów Szybkiego Startu). KLIENT DETALICZNY TY KLIENT DETALICZNY POZIOM 1 (L1) DYSTRYBUTOR DYSTRYBUTOR KLIENT PREFEROWANY UWAGA: Prowizje i bonusy wypłacane są jedynie aktywnym Dystrybutorom. Szczegóły dotyczące wymagań aktywności, łącznie z zapisem o sprzedaży detalicznej, znajdują się w glosariuszu zamieszczonym na końcu Planu Kompensacyjnego. * Jedynym wymogiem koniecznym, by zostać Dystrybutorem jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej. Premie nie obejmują procesu rekrutacji. Premie nie obejmują rekrutacji nowych Dystrybutorów, przysługują dopiero w momencie sprzedaży produktów. ** Mają Państwo absolutną swobodę przy ustalaniu swoich własnych cen detalicznych.

6 PREMIE ZA SZYBKI START MAKSYMALIZACJA ZAROBKÓW* Etap 1. Zestawy Produktów Szybkiego Startu zostały stworzone po to, by ułatwiać początkową działalność biznesową nowym Dystrybutorom. Zawierają one uważnie dobrane, najlepiej sprzedające się produkty Nu Skin Enterprises w wygodnym opakowaniu i po atrakcyjnej cenie. Ponadto, dają możliwość dodatkowego zysku. Dystrybutor może czerpać zyski z: Przykład: nawet do 30% wpływów ze sprzedaży Klientom Detalicznym Bonusu L1 wynoszący 5% miesięcznej łącznej wartości punktów sprzedaży prowizyjnej (CSV) wszystkich zasponsorowanych przez siebie Dystrybutorów i Klientów Preferowanych. Premii za Szybki Start (ze sprzedaży Zestawów Szybkiego Startu). 250€ cena zestawu produktów 200 PSV 150 CSV 50€ Premia za Szybki Start * Zawartość i cena zestawu, jego wartość punktowa (PSV) oraz wysokość Premii za Szybki Start mogą różnić się od siebie w poszczególnych krajach. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat, proszę skontaktować się z Państwa lokalnym biurem. Zakup Zestawów Produktów Szybkiego Startu nie jest obowiązkowy.

7 KWALIFIKACJA KIEROWNICZA 3 MIESIĄCE
ROZWÓJ PRZYWÓDZTWA PROCES KWALIFIKACJI KIEROWNICZEJ Etap 2. Rozbudowywanie struktury sprzedaży to droga do uzyskania tytułu kierownika i zwielokrotnienia swoich zarobków.** TY KLIENT DETALICZNY DYSTRYBUTOR KLIENT PREFEROWANY KWALIFIKACJA KIEROWNICZA 3 MIESIĄCE PRZYCHODY 1. MIESIĄC (LOI) Możliwości zarobkowe Dystrybutora w Okresie Kwalifikacji na Kierownika: nawet do 30% wpływów ze sprzedaży Klientom Detalicznym Bonus L1 wynoszący 5% miesięcznej łącznej wartości punktów sprzedaży prowizyjnej (CSV) wszystkich zasponsorowanych przez siebie Dystrybutorów i Klientów Preferowanych. Premia za Szybki Start (ze sprzedaży Zestawów Szybkiego Startu). 100 PSV GSV* 2. MIESIĄC (Q1) 100 PSV GSV 3. MIESIĄC (Q2) 100 PSV GSV* DYSTRYBUTOR Aby otrzymywać prowizję dystrybutorską osoba o statusie LOI i wyższym musi utrzymywać miesięczne zamówienie ADR o wartości przynajmniej 50 PSV po odliczeniu zniżek. * Wartość sprzedaży grupowej (GSV) obejmuje łączną wartości PSV w Grupie Podstawowej Dystrybutora plus jego osobiste PSV w danym miesiącu. ** Aby zapoznać się z zestawieniem wartości wypłat/premii jakie otrzymali Dystrybutorzy na poszczególnych poziomach w ramach Planu Kompensacyjnego – Sprzedaż.

8 ROZWÓJ PRZYWÓDZTWA PROCES KWALIFIKACJI KIEROWNICZEJ
Etap 2. PREMIA KIEROWNICZA PRZYCHODY Zgromadzone GSV Premia Możliwości Zarobkowe Kierownika: Wszystkie przywileje przysługujące Dystrybutorowi w Okresie Kwalifikacji na Kierownika. PLUS Miesięczna Premia Kierownicza (EB) na podstawie całkowitej wartości sprzedaży prowizyjnej (CSV) w swojej grupie podstawowej. Możliwość udziału w Programie Duplikacji Premii dla Kierowników w regionie EMEA GSV 9% GSV 10% GSV 11% GSV 12% GSV 13% GSV 14% GSV 15% Aby otrzymywać prowizję dystrybutorską osoba o statusie LOI i wyższym musi utrzymywać miesięczne zamówienie ADR o wartości przynajmniej 50 PSV po odliczeniu zniżek. Uwaga: Wymogi dotyczące utrzymania tytułu Kierownika zakładają wygenerowanie przynajmniej 100 PSV i 2000 GSV.

9 ZAROBKI KIEROWNICZE KTO WLICZA KOGO? Dystrybutor LOI (1. miesiąc) Q1
Etap 2. Poniższa tabela ilustruje sposób obliczania punktów wartości sprzedaży grupowej (GSV) oraz wszelkich dodatkowych bonusów. Wartość wygenerowana przez Klientów Preferowanych w Grupie Podstawowej zawsze wlicza się do Państwa GSV. TYTUŁ UPLINE’A STATUS DOWNLINEA Dystrybutor LOI (1. miesiąc) Q1 (2. miesiąc) Q2 (3. miesiąc) Kierownik Kierownik Warunkowy * LOI (1. miesiąc) Q1 (2. miesiąc) Q2 (3. miesiąc)

10 MAKSYMALIZATOR DOBROBYTU
MAKSYMALIZATOR DOBROBYTU NU SKIN ® ZAPEWNIENIE MAKSYMALNEJ WARTOŚCI WYPŁAT Etap 3. MAKSYMALIZATOR DOBROBYTU Nu Skin® wypłaca swoim Partnerom prowizję najwyższą z możliwych. MAKSYMALIZATOR WARTOŚCI MAKSYMA- LIZATOR WARTOŚCI MAKSYMALIZATOR ZASIĘGU Pomnażanie potencjału premii Maksymalizator Zasięgu Premia za Kierownika Grupy Odłączonej LUB PRZYCHODY Dzięki Maksymalizatorowi Dobrobytu można otrzymać: Prowizje przysługujące na Etapach 1. i 2. PLUS Zysk stanowiący wyższą sumę obliczoną na jeden z dwóch alternatywnych sposobów kalkulacji Maksymalizatora Dobrobytu. Maksymalizator Wartości EKSTRA PREMIA KIEROWNICZA (EEB) MIN. GSV BONUS % 3 000 5% od swoich CSV + PREMIA PODWÓJNEJ PIERWSZEJ GENEREACJI (DBLG1) 10% od swoich CSV TYTUŁ Kierownik Złoty Kierownik Lapisowy Kierownik Rubinowy Kierownik Szmaragdowy Kierownik Diamentowy Kierownik Błękitnego Diamentu Number of G1 Breakaway Executives 1 2,3 4,5 6,7 8,9,10,11 12 5% 2 3 4 5 6 Maksymalizator Wartości Ekstra Premia Kierownicza + Premia Podwójnej Pierwszej Generacji (G1) Maksymalizator Zasięgu 5%-owa prowizja na podstawie wartości CSV każdego Kierownika Grupy Odłączonej aż do szóstej generacji w głąb swojej struktury.

11 MAKSYMALIZATOR WARTOŚCI MAKSYMALIZATOR ZASIĘGU
MAKSYMALIZATOR DOBROBYTU NU SKIN ® WIĘKSZY ZYSK NA PODSTAWIE AUTOMATYCZNYCH WYLICZEŃ Etap 3. KIEROWNIK RUBINOWY (TY) 100 PSV, 3000 GSV, CSV KIEROWNIK ZŁOTY 3 000 GSV. 2 250 CSV KIEROWNIK G2 - ŁĄCZNIE CSV: 4,500 G1 - ŁĄCZNIE CSV: 9,000 MAKSYMALIZATOR WARTOŚCI 5% EEB 112,50 € DBLG1 at 10% 900,00 € 0% G2-G6 0€ SUMA 1 012,50€ MAKSYMALIZATOR ZASIĘGU G1 at 5% 450€ G2 at 5% 225€ SUMA 675€ LUB 675€ 1 012,50€ MAKSYMALIZATOR DOBROBYTU

12  Co jeśli kierownik nie spełnia wymogów kwalifikacyjnych?
WYMOGI UTRZYMANIA STATUSU KIEROWNIKA MIESIĘCZNE WYMOGI UTRZYMANIA STATUSU KIEROWNIKA. Do otrzymywania prowizji niezbędne jest min.100 PSV, GSV + w tym min. 50 PSV w ADR po odliczeniu zniżek.  Co jeśli kierownik nie spełnia wymogów kwalifikacyjnych? Wymogi utrzymania statusu Kierownika: Co się dzieje? Tytuł: Wypłata: Niespełnione w maju Miesiąc prolongaty tytułu kierowniczego (przysługuje raz na 12 miesięcy) Kierownik Bonus L1 (jeżeli Kierownik łącznie z ADR wygeneruje 100 PSV, Premie za Szybki Start oraz zyski detaliczne, ale nie kwalifikuje się do otrzymania Premii Kierowniczej). Ponownie niespełnione w lipcu Status Kierownika Warunkowego przez okres maksymalnie 3 miesięcy (przysługuje tylko raz) Kierownik Warunkowy* (stanowi Kierownika Grupy Odłączonej dla swojego upline’a) (jak wyżej) Spełnione we wrześniu Promocja we wrześniu Wypłata adekwatna do status kierowniczego Niespełnione w październiku Degradacja w październiku Kierownik Zdegradowany (jeżeli Kierownik łącznie z ADR wygeneruje 100 PSV, Premie za Szybki Start oraz zyski detaliczne) Dystrybutor ponownie przechodzi przez całkowity proces kwalifikacji Rekwalifikacja** (w przypadku pomyślnej rekwalifikacji w ciągu sześciu miesięcy, licząc od degradacji, Kierownik odzyskuje swoich dawnych Kierowników Grup Odłączonych) Wypłata adekwatna do statusu kierowniczego * Przysługuje raz dla danego konta dystrybutorskiego, przy czym Dystrybutor musi odczekać 12 miesięcy po upłynięciu cyklu Kierownika Warunkowego zanim będzie mógł ponownie użyć tego tytułu. ** Kierownicy pragnący odzyskać tytuł i wybierający opcję Rekwalifikacji Kierowniczej, nie mogą ponownie użyć Okresu Warunkowego.

13 KRYTERIA PROGRAMU DUPLIKACJI PREMII DLA KIEROWNIKÓW REGIONU EMEA
PROGRAM DUPLIKACJI PREMII KIEROWNICZEJ* MIEJ SWÓJ UDZIAŁ W SUKCESIE REGIONU EMEA Osoby z tytułami kierowników i wyższymi z miesięczną wartością GSV kwalifikować się do zdobycia udziału w całkowitej wartości sprzedaży prowizyjnej wygenerowanej w regionie EMEA za pomocą Programu Duplikacji Premii Kierowniczej**: KRYTERIA PROGRAMU DUPLIKACJI PREMII DLA KIEROWNIKÓW REGIONU EMEA Spełnienie Warunków w Okresie Kwalifikacji 2. miesiąca (Q2) 1 udział Nowy Kierownik w 1. miesiącu z punktami GSV Nowy Kierownik w 2. miesiącu z punktami GSV 2 udziały Nowy Kierownik w 3. miesiącu z punktami GSV 3 udziały Uwaga: Kierownicy i Kierownicy w Okresie Kwalifikacji muszą pochodzić z jednego z krajów regionu EMEA aby zaliczać się na poczet udziałów swojego upline’a. * Program Duplikacji Premii Kierowniczej stanowi jedynie tymczasowy dodatek do Planu Kompensacyjnego - Sprzedaż i może zostać zmodyfikowany lub zawieszony w dowolnym momencie, w takim przypadku firma poinformuje o tym z 30 dniowym wyprzedzeniem. ** Aby zakwalifikować się do udziału w programie Kierownik musi spełnić minimalne wymagania dotyczące premii i wartości sprzedaży na koniec każdego okresu prowizyjnego zgodnie z warunkami ustanowionymi przez Spółkę oraz zrealizować pozostałe wymagania dotyczące aktywności określone w Planie Kompensacyjnym.

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PLAN KOMPENSACYJNY – SPRZEDAŻ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google