Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak radzić sobie ze stresem w pracy „How To Deal With Stress At Work”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak radzić sobie ze stresem w pracy „How To Deal With Stress At Work”"— Zapis prezentacji:

1 Jak radzić sobie ze stresem w pracy „How To Deal With Stress At Work”
Maciej Majder Grupa projektowa: VI Trener: Anna Mielniczek Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 „ The trouble with the rat race is that even if you win, you are still a rat.”
Lily Tomlin, US actress Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 Stress at work is a killer. Many studies have shown
Stress at work is a killer. Many studies have shown stress can have a detrimental affect on your health. When you are stressed at work you are less productive and more likely to make mistakes. Stress cannot be eliminated, but it can be controlled. Learning what causes stress how to manage it is the key. The main causes of stress are work, home, and personal problems. Some stress is actually good for us. Pressure to complete a task can help us focus on it. But if you are under stress each day you need to take steps to cut it or eliminate it. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 What is Stress? Stress is part of life, it is part of being human. Stress comes from the primal “fight or flee” instinct in each of us. When your body is under stress it produces hormones that are meant to alert you to something that is wrong. This causes the physical symptoms that we feel when we are under stress. Stress is far worse on your body than you may think. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5 What can be done to eliminate stress?
There is no way you will eliminate all the causes of stress from your life. What you can do is develop ways to manage stress. It is easy to say “it is all in your mind”, but the truth is it really is. How our mind perceives an event determines if we consider it stress or not. Controlling how we perceive such events is how we control stress. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6 How To Effectively Manage Stress At Work
The most common stress in our lives comes at work. Learning how to recognize what causes you stress and using various methods to reduce it can help you better deal with it. In fact, you may eliminate some of the sources of your stress once you learn the cause and find a solution for it the next time it occurs. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

7 Here are some methods to use to help you identify, eliminate and make good use of stress.
Identify when you are stressed so you can learn what causes you stress. One method for doing this is by keeping a stress diary. Anytime something comes up that causes you stress write down the date, time and what caused the stress. At the end of the day or end of the week review the diary and look at what caused you stress. Do you see common triggers? If so look for ways to eliminate them. If driving to work causes you stress take a different route or leave earlier. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

8 Look at what caused you stress and ask yourself if it really was that big of a problem? Removed from the stressful situation you can think of ways to deal with a problem. The next time a problem comes up you will know how to deal with it and eliminate the stress. Learn to turn stress into “good stress”. Deadlines and tasks can cause stress at work. These are situations where you can draw energy from those hormones released when you are under stress to focus and complete a task. Don’t perceive these as bad stress. Channel the stress to make you more productive. Look for ways to motivate your mind. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

9 Get help. Talk to others when you are stressed about something
Get help. Talk to others when you are stressed about something. Sometimes just getting it off your chest will eliminate it. They may point out something you never saw because they are looking at it from a different perspective. If you are stressed by your workload, delegate it or find someone who can help you with it. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

10 Remember that how we perceive an event often determines whether we are stressed by it. Sometimes you just have to learn to accept that there are some things you can do nothing about so why stress out over them? For these times just accept, “it is what it is” and it is not worth the stress. Working under pressure can lead to stress. Learn how to work under pressure and you will eliminate this source of stress. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

11 Did you ever watch a war movie where the character runs into a battle taking heroic action without concern for himself? He is not superhuman.  He has learned to control his stress and channel the natural energy stress produces to help him get the task done. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

12 He does not fall to the ground or crawl in a hole saying woe is unto me. He sees stress for what it is, the human body’s reaction to an emotional event. Without doubt he is still stressed, but he does not let it debilitate him. Instead he takes those natural hormones and channels them to give him more energy to complete the task. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

13 Take Care of Yourself Since stress acts on your body you need to take steps to take care of yourself as part of your overall plan to deal with stress. There are many things you can do to relieve the effects of stress on your body and things you can do to help your body be better able to deal with stress. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

14 SLEEP. If you are only getting 4-6 hours of sleep on work nights you are stressing your body before you even get to work. You need at least 7, preferably 8 hours of good sleep each night. Sleep deprivation is a known cause for increased stress because your body and mind are not working at 100%. Eat healthy, not just for the health of your body, but for the health of your mind. When you skip or skimp on meals you are denying your body the nutrients it needs to fight off and deal with stress. Many studies have shown reduced levels of certain vitamins and minerals can increase stress. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

15 Exercise has long been shown to be a great relief for stress
Exercise has long been shown to be a great relief for stress. When you exercise your body produces natural “feel good” chemicals that counteract stress. You feel better, your body is healthier, better able to deal with stress, and you will sleep better. Exercise that uses you whole body has been shown to work best at relieving stress. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 15

16 Learn relaxation techniques
Learn relaxation techniques. Breathing techniques, muscle relaxation techniques, mental “thought stopping” techniques are all methods you can use when stress strikes. My favorite is if possible removing myself from the situation, also known as taking a break. Just breaking your mind and body out of a stressful situation for 10 minutes can do wonders to lower your stress level. Have a problem you can’t solve? Take a break. Suffering from work overload? Take a break. When you come back you will be better able to deal with it than if you try to stick it out. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

17 „Problem z wyścigu szczurów jest to, że nawet jeśli wygrasz, nadal jesteś szczurem. ” Lily Tomlin, amerykańska aktorka Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

18 Stres w pracy jest zabójcą. Wiele badań wykazało,
Stres w pracy jest zabójcą. Wiele badań wykazało, że stres może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie. Kiedy jesteś zestresowany w pracy jesteś mniej wydajny i bardziej skłonny do popełniania błędów. Stresu nie można wyeliminować, ale można go kontrolować. Uczenie się, co powoduje stres, jak zarządzać nim jest kluczem.      Głównymi przyczynami stresu w pracy są, problemy w domu i osobiste. Niektórzy podkreślali, że rzeczywiście stres jest dla nas dobry. Ciśnienie do wykonania zadania może nam pomóc skupić na nim. Ale jeśli jesteś pod wpływem stresu każdy dzień trzeba podjąć kroki, aby go wyciąć lub zlikwidować. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

19 Co to jest stres? Stres jest częścią życia, jest to część bycia człowiekiem. Stres pochodzi od pierwotnej "walcz albo uciekaj" instynktu w każdym z nas. Kiedy twoje ciało jest w stresie produkuje hormony, które są nastawione powiadamiające o czymś, co jest złe. Powoduje to objawy fizyczne, które według nas, gdy jesteśmy pod wpływem stresu. Stres jest o wiele gorszy na ciele niż myślisz. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

20 Co można zrobić, aby wyeliminować stres?
W żaden sposób nie można wyeliminować wszystkich przyczyn stresu ze swojego życia. Co możesz zrobić, to opracować sposoby radzenia sobie ze stresem. Łatwo jest powiedzieć „walcz albo uciekaj", ale prawda jest to naprawdę jest. Jak nasz umysł postrzega wydarzenia określa, czy uważamy, że stres, czy nie. Sterowanie jak postrzegamy takich zdarzeń jest jak kontrolować stres. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

21 Jak skutecznie zarządzać stresem w pracy
Najczęściej stres w naszym życiu pojawia się w pracy. Dowiedz się, jak rozpoznać, co powoduje stres i przy użyciu różnych metod, aby zmniejszyć to może pomóc lepiej sobie z tym poradzić. W rzeczywistości, można wyeliminować niektóre źródła Twojego stresu gdy nauczysz się przyczynę i znaleźć rozwiązanie dla niego następnym razem występuje. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

22 Oto kilka metod użyć, aby pomóc Ci zidentyfikować, wyeliminować i dobrze wykorzystać stres.
Określić, kiedy są zestresowani, dzięki czemu można dowiedzieć się, co powoduje stres. Jeden ze sposobów na to jest za prowadzenie dziennika stresu. Zawsze coś wyjdzie, że powoduje to stres zanotować datę, godzinę i co było przyczyną stresu. Pod koniec dnia lub pod koniec tygodnia przejrzeć dziennik i patrzeć, co spowodowało stres. Czy widzisz wspólne wyzwalacze? Jeśli więc szukać sposobów aby je wyeliminować. Jeśli jadąc do pracy powoduje stres podjąć inną trasę lub wyjechać wcześniej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

23 Zobaczcie, co spowodowało stres i zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście był tak wielkim problemem? Usunięto z sytuacji stresowej można myśleć sposobów radzenia sobie z problemem.Następnym razem, problem pojawia się będziesz wiedzieć, jak sobie z tym poradzić i wyeliminować stres. Dowiedz się, jak włączyć stresu w "dobrym stresem". Terminy i zadania mogą powodować stres w pracy. Są to sytuacje, w których można wyciągnąć energię z tych hormony uwalniane, gdy jesteś pod wpływem stresu skupić i wykonania zadania. Nie postrzegają te jako zły stres. Kanał stresu, aby ci bardziej produktywni. Szukać sposobów motywowania swój umysł. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

24 Uzyskaj pomoc. Porozmawiaj z innymi, jeśli jesteś zestresowany o czymś
Uzyskaj pomoc. Porozmawiaj z innymi, jeśli jesteś zestresowany o czymś. Czasami po prostu zaczyna go od piersi będzie go wyeliminować. Mogą one wskazać coś, czego nigdy nie widziałem, ponieważ są one patrząc na to z innej perspektywy. Jeśli jesteś zestresowany przez delegata obciążenia lub znaleźć kogoś, kto może pomóc w tym. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

25 Pamiętaj, że jak postrzegamy wydarzenia często określa, czy jesteśmy zestresowani przez nią. Czasami po prostu trzeba nauczyć się akceptować, że istnieją pewne rzeczy można zrobić nic, o to dlaczego stres nad nimi? Na te czasy po prostu zaakceptować ", to co to jest" i nie warto stres. Praca pod presją może prowadzić do stresu. Dowiedz się, jak pracować pod presją i będzie wyeliminowanie tego źródła stresu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

26 Czy kiedykolwiek oglądać film wojenny w którym bohater wpada w bitwie, biorąc heroiczną akcję bez troski o siebie? On nie jest nadczłowiekiem. Nauczył się kontrolować swój stres i ukierunkować naturalną stres energii produkuje, aby pomóc mu dostać zadanie wykonane. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

27 On nie spadnie na ziemię lub czołgać się w otworze mówiąc biada do mnie. Widzi stresu, czym jest ludzkie ciało reakcja na emocjonalny imprezy. Bez wątpienia jest on jeszcze podkreślić, ale nie pozwól mu osłabiać go. Zamiast tego zabiera te naturalne hormony i kanały im dać mu więcej energii, aby zakończyć zadanie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

28 Dbaj o siebie Od aktów stresu w organizmie należy podjąć kroki, aby dbać o siebie jako część ogólnego planu radzenia sobie ze stresem. Istnieje wiele rzeczy można zrobić, aby złagodzić skutki stresu w organizmie i to, co możesz zrobić, aby pomóc organizmowi w stanie lepiej radzić sobie ze stresem. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

29 Jeżeli widzisz tylko 4-6 godzin snu w nocy w pracy jesteś podkreślając swoje ciało, zanim nawet dostać się do pracy. W przeglądarce musi być co najmniej 7, korzystnie 8 godzin dobrego snu każdej nocy. Brak snu jest znana przyczyna zwiększonego stresu, ponieważ twoje ciało i umysł nie pracuje na 100%. Jeść zdrowo, nie tylko o zdrowie ciała, ale o zdrowie swojego umysłu. Jeśli pominąć lub skąpić na posiłki jesteś zaprzeczające swoje ciało składniki odżywcze, których potrzebuje, aby odeprzeć i radzić sobie ze stresem. Liczne badania wykazały zmniejszone poziomy niektórych witamin i minerałów może zwiększyć stres. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

30 Ćwiczenia już dawno okazała się wielka ulga dla stresu
Ćwiczenia już dawno okazała się wielka ulga dla stresu. Podczas ćwiczeń Twój organizm wytwarza naturalne "Feel Good" związki chemiczne, które przeciwdziałają stres. Czujesz się lepiej, twoje ciało jest zdrowsze, lepiej radzić sobie ze stresem, a będziesz lepiej spać. Ćwiczenie, które wykorzystuje Ci całe ciało okazało się działać najlepiej w zwalczaniu stresu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

31 Dowiedz się technik relaksacyjnych
Dowiedz się technik relaksacyjnych. Techniki oddechowe, techniki relaksacyjne mięśni, mentalne ", pomyślał zatrzymanie" techniki są wszystkie metody można użyć, jeśli strajki stresu. Moim ulubionym jest, jeśli to możliwe usunąć się z tej sytuacji, znany również jako przerwę. Tylko łamiąc swój umysł i ciało z sytuacji stresowej przez 10 minut można zrobić cuda obniżyć poziom stresu. Masz problem nie można rozwiązać? Zrób sobie przerwę. Cierpi na przeciążenie pracą? Zrób sobie przerwę. Kiedy wrócisz, będziesz w stanie lepiej radzić sobie z nim niż w przypadku próby wytrzymać. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

32 Jak radzić sobie ze stresem w pracy „How To Deal With Stress At Work”
Maciej Majder Grupa projektowa: VI Trener: Anna Mielniczek Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "Jak radzić sobie ze stresem w pracy „How To Deal With Stress At Work”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google