Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Operacje na plikach i folderach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Operacje na plikach i folderach"— Zapis prezentacji:

1 Operacje na plikach i folderach
Informatyka Operacje na plikach i folderach

2 Cele lekcji Podczas tej lekcji nauczysz się:
– zmienić nazwę pliku lub folderu; – jak znaleźć plik lub folder zapisany na dysku; – zaznaczać dowolne grupy plików i folderów; – kopiować i przenosić pliki i foldery; – jak usunąć i odzyskać dane; – kompresować pliki. Wiedza Uczeń potrafi: -opisać potrzebę porządkowania zapisu danych na dysku; -określić cel kompresowania plików i folderów; -określić cel archiwizowania plików i folderów; -zdefiniować funkcję kosza; -podać znaki ułatwiające wyszukiwanie grup plików. Umiejętności -zmienić nazwę pliku i folderu; -znaleźć plik i folder zapisany na dysku; -zaznaczać dowolne grupy plików i folderów; -kopiować i przenosić pliki i foldery; -usuwać i odzyskiwać dane; -kompresować dane.

3 Przegląd zagadnień Zmiana nazwy pliku lub folderu.
Wyszukiwanie plików i folderów. Kopiowanie oraz przenoszenie plików i folderów. Usuwanie i odzyskiwanie plików i folderów. Kompresowanie danych. Przedstawienie zagadnień, które zostaną omówione na lekcji, zaciekawienie uczniów jej treścią.

4 Zmiana nazwy pliku lub folderu
Wynikiem pracy w aplikacjach na komputerze może być wiele plików. Aby łatwo znajdować właściwe pliki każdy powinien mieć unikalną w folderze nazwę. Zdarza się, że przy operacjach przenoszenia lub kopiowania nazwy plików i folderów się powtarzają, w takim przypadku należy przed wykonaniem takiej operacji zmienić te nazwy na inne. Zmiana nazwy pliku lub folderu może też być przydatna, w celu dostosowania do zawartości. Zmiany nazwy można dokonać na kilka sposobów: za pomocą polecenia Zmień nazwę w menu kontekstowym; za pomocą polecenia Zmień nazwę w menu Plik okna Eksploratora Windows; klikając w nazwę pliku lub folderu.

5 Zmiana nazwy pliku lub folderu
Zmień nazwę w menu Plik. Zmień nazwę w menu kontekstowym.

6 Wyszukiwanie plików i folderów
W przypadku dużej ilości danych na dysku znalezienie właściwego pliku lub folderu może zająć sporo czasu. Prościej jest użyć narzędzia Wyszukaj. Narzędzie Wyszukaj dostępne jest w menu Start oraz w menu kontekstowym folderu. Używając narzędzia Wyszukaj można używać znaków wieloznacznych: znak * zastępuje dowolną liczbę znaków, np.: w* - wyszukiwanie wszystkich plików o nazwie zaczynającej się na literę ”w”; *.doc – wyszukiwanie wszystkich plików z rozszerzeniem ”doc”; znak ? zastępuje dokładnie jeden znak, np.: w?? – wyszukiwanie wszystkich plików o nazwie zaczynającej się na literę ”w” której długość wynosi dokładnie 3 znaki.

7 Wyszukiwanie plików i folderów
Wyszukaj w menu kontekstowym. Możesz kliknąć wybrany folder na dysku lub cały dysk. Wyszukaj w menu Start.

8 Wyszukiwanie plików i folderów
Wpisz kryterium wyszukiwania. Aby zawęzić rezultaty wyszukiwania możesz wpisać słowo występujące w szukanym pliku. Możesz także skorzystać z dodatkowych opcji i wyszukiwać, np. według daty modyfikacji pliku. Kliknij Pliki i foldery.

9 Wyszukiwanie plików i folderów
Lista znalezionych plików. Możesz od razu otworzyć plik dwukrotnie na nim klikając. Możesz rozpocząć nowe wyszukiwanie zmieniając kryteria oraz włączyć wyszukiwanie w plikach ukrytych i systemowych.

10 Kopiowanie oraz przenoszenie plików i folderów
W operacjach porządkowania zawartości dysku niezbędna jest znajomość operacji kopiowania oraz przenoszenia. Operację kopiowania można również wykorzystać do archiwizowania plików, w celu zabezpieczenia się przed ich niechcianą modyfikacją lub utratą. Taką kopię najlepiej zrobić na innym nośniku, np. napędzie typu PenDrive. Operacje kopiowania lub przenoszenia możemy wykonać na różne sposoby: używając poleceń Kopiuj, Wytnij, Wklej w menu Edycja; używając poleceń Kopiuj, Wytnij, Wklej w menu kontekstowym; metodą „przeciągnij i upuść”; używając kombinacji klawiszy: CTRL+C – polecenie Kopiuj; CTRL+X – polecenie Wytnij; CTRL+V - polecenie Wklej.

11 Kopiowanie oraz przenoszenie plików i folderów
W menu Edycja wybierz: jeśli chcesz skopiować zawartość polecenie Kopiuj, a jeśli przenieść polecenie Wytnij. Zawartość zostanie umieszczona w Schowku. Zaznacz wybrane pliki i foldery. Możesz to zrobić przeciągając myszą lub trzymając wciśnięty klawisz CTRL klikać na wybranych plikach. Jeśli chcesz zaznaczyć całą zawartość folderu naciśnij klawisze CTRL+A.

12 Kopiowanie oraz przenoszenie plików i folderów
Kliknij w folderze docelowym prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wklej.

13 Usuwanie i odzyskiwanie plików i folderów
Pliki i foldery usuwane z dysku umieszczane są w Koszu. Kosz jest to folder systemowy, służący do przechowywania usuniętych plików. Kosz jest zazwyczaj umieszczony na pulpicie. Ikona tego folderu przedstawia rysunek kosza. Jeśli usuwany plik jest większy od wolnego miejsca dostępnego w Koszu, plik jest trwale usuwany. Pliki usunięte z Kosza można próbować odzyskać tylko przy użyciu specjalnego oprogramowania niedostępnego standardowo w systemie.

14 Usuwanie i odzyskiwanie plików i folderów
Zaznacz wybrane pliki i foldery, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń lub naciśnij klawisz Delete.

15 Usuwanie i odzyskiwanie plików i folderów
Aby opróżnić Kosz wybierz polecenie Opróżnij Kosz. Bez specjalnego oprogramowania plików nie da się odzyskać. Na pulpicie kliknij dwukrotnie ikonę Kosza. Zaznacz pliki i foldery, które chcesz odzyskać, a następnie wybierz polecenie Przywróć zaznaczone elementy.

16 Kompresowanie danych Kompresja danych umożliwia zwolnienie miejsca na dysku dzięki zastosowaniu kompresji plików. Nie należy kompresować plików systemowych oraz często używanych, ponieważ system przed otwarciem musi je dekompresować co zwalnia działanie systemu i aplikacji. Nie należy kompresować plików już skompresowanych, ponieważ plik wynikowy może być większy od źródłowego i tracimy miejsce na dysku zamiast je zyskać. Jeśli na dysku nie ma miejsca na zdekompresowaną postać pliku, nie będzie można go otworzyć zanim nie zwolni się miejsca. Kompresję uzyskujemy tworząc Folder skompresowany (zip). Dane można umieszczać w skompresowanym folderze przez polecenia Kopiuj i Wklej, Wyślij do oraz metodą „przeciągnij i upuść”.

17 Wpisz nazwę skompresowanego folderu.
Kompresowanie danych W menu Plik wybierz polecenie Nowy/Folder skompresowany (zip). Utworzysz w ten sposób pusty folder skompresowany. Możesz do niego w dowolnej chwili przenieść lub skopiować pliki. Wpisz nazwę skompresowanego folderu.

18 Kompresowanie danych Możesz zaznaczyć wybrane pliki i foldery i z menu kontekstowego wybrać polecenie Wyślij do/Folder skompresowany (zip). Dane zostaną od razu umieszczone w nowym folderze skompresowanym.

19 Podsumowanie Zmiana nazwy pliku lub folderu.
Wyszukiwanie plików i folderów. Kopiowanie oraz przenoszenie plików i folderów. Usuwanie i odzyskiwanie plików i folderów. Kompresowanie danych.


Pobierz ppt "Operacje na plikach i folderach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google