Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Użytkowanie komputerów System operacyjny Joanna Bondaryk Projekt,,Podniesienie jakości pracy urzędów gmin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Użytkowanie komputerów System operacyjny Joanna Bondaryk Projekt,,Podniesienie jakości pracy urzędów gmin."— Zapis prezentacji:

1 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Użytkowanie komputerów System operacyjny Joanna Bondaryk Projekt,,Podniesienie jakości pracy urzędów gmin i starostw północnej części województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wzrost kwalifikacji urzędników jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany System operacyjny Jest szczególnym rodzajem programu, którego zadaniem jest koordynowanie pracy wszystkich urządzeń wchodzących w skład komputera i zainstalowanych na komputerze programów. To właśnie system operacyjny uruchamia się jako pierwszy program po włączeniu komputera. w przeciwieństwie do programów użytkowych nie korzysta z funkcji innych programów, tylko sam je udostępnia, dlatego to właśnie od niego zależą rzeczywiste możliwości wykorzystania sprzętu komputerowego oraz praca instalowanego później na komputerze oprogramowania. (skrót OS Operating System)

3 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Zarządzanie zasobami komputera: procesorem, pamięcią, urządzeniami peryferyjnymi; koordynacja pracy urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych; ochrona danych i pamięci - tak aby jeden z uruchomionych programów, w wyniku błędu lub zamierzonego działania nie blokował innych programów i całego sytemu; automatyzacja najczęściej uruchamianych przez programy i użytkownika funkcji; zapewnianiu dostępu do urządzeń zewnętrznych wszystkim programom i użytkownikom komputera; Główne zadania systemu operacyjnego:

4 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Przykłady systemów operacyjnych: Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista - firmy Microsoft; Linux - w różnych wersjach rozpowszechniany przez różne firmy i organizacje, dostępny również w wersjach bezpłatnych; MacOS X - system firmy Apple, dla komputerów Macintosh (popularnie nazywanych Makami);

5 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Nazwa i wersja systemu operacyjnego Na kogo system został zarejestrowany Nazwa procesora Ilość zainstalowanej pamięci RAM

6 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Rozpoznawanie ikon: katalog (folder), plik: aplikacja, ikona drukarki (???), kosz Wybór i przenoszenie aplikacji: klikamy i przeciągamy. Otwieranie plików, katalogów, aplikacji: podwójne kliknięcie Tworzenie na pulpicie lub w menu ikony skrótu: klikamy na ikonę prawym przyciskiem myszy – utwórz skrót/wyślij do – pulpit (utwórz skrót). Przeciągnięcie ikony na pulpit. Praca z ikonami

7 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Ikona to graficzne przedstawienie obiektu, a w szczególności pliku, skrótu lub folderu: Ikona przedstawiająca plik Ikona przedstawiająca skrót Ikona przedstawiająca folder

8 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Ikona Kosz - przechowuje skasowane pliki (po przywróceniu pliki wracają do poprzedniej lokalizacji, po opróżnieniu kosza są definitywnie kasowane) Ikona Mój komputer - pozwala na przeglądanie zasobów komputera Ikona Moje miejsce sieciowe - umożliwia przeglądanie zasobów udostępnionych w sieci komputerowej Ikona Moje dokumenty – przechowuje dokumenty użytkownika (wiele programów użytkowych domyślnie zapisuje tam pliki) Ikony systemowe

9 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Pasek tytułowyMenu głównePasek narzędziowy Pasek stanuObszar roboczy

10 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Otwieranie edytora tekstu wbudowanego w system operacyjny: start – programy – akcesoria – notatnik/WordPad. Otwieranie dokumentów: Plik – otwórz (Ctrl+O). Zapisywanie dokumentów: plik – zapisz (ctrl+s)/zapisz jako – zapisz w … Zamykanie edytora tekstu: plik - zamknij (lub przycisk zamknij na pasku) Edycja tekstu

11 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany

12 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Praca z oknami Okno z widokiem szczegółów plików

13 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Zmiana szerokości okna Zmiana wysokości okna Zmiana położenia okna (wciśnięty lewy przycisk myszy)

14 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Powrót do okna Zwijanie (minimalizowanie okna) Zamknij okno Cały ekran

15 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Struktura drzewiasta zapisu danych na dysku twardym Te foldery nie zawierają podfolderów Te foldery zawierają podfoldery

16 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany jest to nazwany ciąg danych (inaczej zbiór danych), o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla systemu operacyjnego całość. Plik (file), Pliki zapisane na dysku mogą zawierać dowolne informacje – mogą to być programy, dane do nich, teksty, rysunki a nawet dźwięk. Do plików odwołujemy się za pomocą nazw. Do plików odwołujemy się za pomocą nazw.

17 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Pełna nazwa składa się z dwóch członów: nazwy (podstawowej) i rozszerzenia. Rozdzielone są znakiem kropki. np.podanie.doc Rozszerzenia nazw plików mają ustaloną formę i brzmienie i wielu programach są dodawane automatycznie. Nazwa pliku:

18 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Rozszerzenie nazwy pliku to najczęściej 3-literowy skrót identyfikujący jednoznacznie typ pliku. Na jego podstawie system operacyjny przypisuje do pliku określoną ikonę oraz aplikacje, w której plik będzie otwierany. Rozszerzenie nazwy pliku

19 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Pliki tekstowe - *.txt, *.rtf, *.doc, *.pdf Pliki arkusza kalkulacyjnego - *.xls Pliki bazy danych - *.mdb Pliki prezentacji - *.pps, *.ppt Pliki stron internetowych - *.htm, *.html Pliki skompresowane - *.zip, *.rar Pliki graficzne - *.jpg, *.bmp, *.gif Pliki dźwiękowe - *.wav, *.mp3, *.wma, *.mid Pliki wykonywalne - *.exe Pliki systemowe - *.sys, *.dll Rozszerzenia plików:

20 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Praca z plikami Przykłady ikon: Edytor tekstu Arkusz kalkulacyjny Baza danych Prezentacja Obraz Dźwięk, film Skompresowany

21 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Określanie liczby plików w folderze: klikamy prawym przyciskiem myszy (nie na ikonę!!! Gdzieś obok) – właściwości. Zmiana atrybutu pliku: tylko do odczytu, archiwalne: klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę – właściwości – atrybuty. sortowanie plików: prawy przycisk myszy (nie na ikonę) – rozmieść według Zmiana nazwy pliku: prawym przyciskiem myszy na plik – zmień nazwę

22 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Właściwości pliku Ścieżka dostępu do pliku Rozmiar pliku Data utworzenia Atrybuty pliku

23 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Sortowanie plików Widok Sortowanie

24 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Kopiowanie, przenoszenie plików: Zaznaczanie plików: kliknięcie myszką. Zaznaczanie kilku plików: zaznaczenie obszaru, na którym znajdują się katalogi myszką lub klikamy z Shiftem (kilka po kolei). Zaznaczanie kilku plików nie ułożonych obok siebie: z klawiszem Ctrl Kopiowanie: zaznaczamy – prawy przycisk myszki – kopiuj – wklejamy tam gdzie chcemy lub przeciągamy plik z jednego folderu do drugiego

25 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Kopiowanie ctrl + c

26 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Przenoszenie plików między katalogami: klikamy – prawy przycisk myszki – wytnij – wklejamy tam gdzie chcemy Tworzenie kopii zapasowych na przenośnikach – bo dane mogą ulec zniszczeniu (dla większego bezpieczeństwa). Usuwanie plików/folderów: klikamy prawym przyciskiem myszy – usuń lub klikamy na plik i wciskamy klawisz Delete. Pliki znajdują się w Koszu

27 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Odzyskiwanie: kosz – klikamy prawym przyciskiem myszy na plik – przywróć. Usuwanie usuniętych elementów (opróżnianie kosza): kosz – klikamy prawym przyciskiem myszy poza plikami – opróżnij kosz lub kosz – plik – opróżnij kosz

28 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Wyszukiwanie plików i folderów Znaki globalne wykorzystywane w wyszukiwaniu: Start – Znajdź Wpisując * lub ? będziemy wyszukiwać dowolne pliki. Wpisując np. *.txt będziemy wyszukiwać wszystkie pliki tekstowe. Lista ostatnio używanych plików: start – moje bieżące dokumenty. * - zastępuje dowolny ciąg znaków np: *.jpg, z*.doc, *dok* ? - zastępuje jeden znak w nazwie np: ???.zip, a???.mp3

29 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Proces redukcji objętości danych przez zmianę formatu, w jakim są one zapisywane. Kompresowanie – klikamy na plik prawym przyciskiem myszy – dodaj do archiwum – ok. Dekompresowanie – otwieramy plik (w WinRarze lub WinZipie) – dodaj – wybieramy miejsce – ok. Kompresja

30 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Wirusy Wirus to program komputerowy, który w sposób celowy powiela się bez zgody użytkownika. Program antywirusowy – aplikacja pozwalająca na wykrywanie i kasowanie wirusów, zabezpiecza również komputer przed zainfekowaniem. Odwirusowanie (wyleczenie) pliku polega na usunięciu z niego wirusa komputerowego

31 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Sposoby zarażenia wirusem komputerowym Otwieranie załączników poczty elektronicznej pochodzącej z nieznanych źródeł Pobieranie plików z nieznanych źródeł Instalacja oprogramowania niewiadomego pochodzenia

32 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Panel sterowania

33 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Dodaj usuń programy

34 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Dodaj nowe programy

35 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Dodaj/Usuń składniki systemu Windows

36 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Dostęp do programów

37 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Eksplorator

38 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Eksplorator

39 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Podstawowe skróty klawiszowe pomoc systemu Windows zaznacz wszystko kopiuj wytnij wklej zaznaczanie dowolnych plików i folderów zaznaczanie plików grupami F1 Ctrl+a Ctrl+c Ctrl+x Ctrl+v Ctrl+LPM Shift+LPM

40 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Drukarki

41 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Zmiana drukarki domyślnej: start – panel sterowania – drukarki i faksy – klikamy na wybraną drukarkę prawym przyciskiem myszki – ustaw drukarkę jako domyślną. Instalacja nowej drukarki: Drukowanie dokumentu: klikamy prawym przyciskiem myszki na ikonę dokumentu – drukuj lub otwieramy dokument – plik – drukuj lub wciskamy przycisk na pasku narzędzi lub wywołujemy drukowanie poprzez skrót klawiaturowy Ctrl+P.

42 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany klikamy 2 razy lewym przyciskiem myszki na daną drukarkę (start – panel sterowania – drukarki i faksy – wybrana drukarka). W oknie pojawią nam się informacje, która strona jest drukowana, jak nazywa się dokument. W tym samym oknie możemy wstrzymać drukowanie, wznowić je lub usunąć zadanie drukowania. W oknie klikamy na dokument i wybieramy interesującą nas opcję. Skrót do drukarki domyślnej znajduje się na pasku zadań koło zegara Wyświetlanie informacji o postępującym drukowaniu:

43 Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Dziękuję za uwagę Biuro projektu: Advisor Consulting Daniel Budaj ul. Limanowskiego 25/4, Olsztyn tel/fax Projekt,,Podniesienie jakości pracy urzędów gmin i starostw północnej części województwa warmińsko- mazurskiego poprzez wzrost kwalifikacji urzędników jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Partner wiodący:Partner projektu: Gmina Barciany Użytkowanie komputerów System operacyjny Joanna Bondaryk Projekt,,Podniesienie jakości pracy urzędów gmin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google