Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowelizacja kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw -- nowa struktura orzekania i wykonania kary.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowelizacja kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw -- nowa struktura orzekania i wykonania kary."— Zapis prezentacji:

1 Nowelizacja kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw -- nowa struktura orzekania i wykonania kary

2 Spadająca przestępczość Nadużywanie kary pozbawienia wolności w zawieszeniu Wysoki poziom zaludnienia zakładów karnych Struktura kar orzekanych a poziom i charakterystyka przestępczości.

3 Liczba przestępstw popełnianych w Polsce systematycznie maleje 2011 -- 1.159.554 2012 -- 1.119.803 2013 -- 1.063.906 Łącznie spadek o ok. 10% od 2011 roku Struktura kar orzekanych a poziom i charakterystyka przestępczości.

4 Rodzaje kar orzekanych w pierwszej instancji w sądach rejonowych Struktura kar orzekanych a poziom i charakterystyka przestępczości.

5 Kraje Europy według udziału kar pozbawienia wolności warunkowo zawieszonych – 2006 (European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics 2010) Struktura kar orzekanych a poziom i charakterystyka przestępczości.

6 Liczba skazań tej samej osoby (co najmniej dwa razy) na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania Struktura kar orzekanych a poziom i charakterystyka przestępczości.

7 Wskaźnik prizonizacji /osadzeni na 100 000 mieszkańców w Unii Europejskiej Struktura kar orzekanych a poziom i charakterystyka przestępczości.

8 Wykonanie kary pozbawienia wolności Około 70.000 skazań/zarządzeń do wykonania 2 systemy regulacji populacji więziennej: cykliczne amnestie (PRL), niewykonywanie kary pozbawienia wolności (obecnie) Około 95—99% (zmiennie) wykorzystania miejsc 85.000 miejsc w zakładach karnych (przy 3m 2 na osobę)

9 Liczba skazanych oraz liczba skazanych uprzednio karanych w latach 2005-2012

10

11

12 Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Seminarium „Spójność karania” Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Odsetki kary grzywny oraz kary pozbawienia wolności z zawieszeniem Art. 178a § 1 k.k. (r = - 0,9796)

13

14 Reakcja na jednostkowe zdarzenia Populizm penalny Dotychczasowa praktyka zmian Odwrócenie obecnej struktury kary na rzecz kar wolnościowych Urealnienie oddziaływania karnego Nowe zasady wymierzania środków zabezpieczających Proponowane zmiany Obowiązujący kodeks karny jako bariera w systemie odpowiedzialności karnej

15 Zmiany priorytetów Priorytet kar wolnościowych Warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności Oddziaływanie karne Planowane zmiany w zakresie struktury orzekania i wykonania kar Kara ograniczenia wolności lub grzywny będzie mogła zostać orzeczona wobec sprawców przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 8 Priorytet – zagrożenie do lat 5 Możliwość – zagrożenie do lat 8 Kara mieszana – zagrożenie do lat 10 i 12

16 Zmiany priorytetów Priorytet kar wolnościowych Warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności Oddziaływanie karne Planowane zmiany w zakresie struktury orzekania i wykonania kar Orzekanie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania jedynie wobec kary w wymiarze nieprzekraczającym roku (dotychczas 2 lata) i tylko raz

17 Planowane zmiany w zakresie struktury orzekania i wykonania kar Zmiany priorytetów Priorytet kar wolnościowych Warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności Oddziaływanie karne Możliwość zaostrzenia kary do 20 lat pozbawienia wolności Możliwość orzeczenia kary ograniczenia do 2 lat Kara mieszana Konfiskata rozszerzona Środki zabezpieczające Nowe zasady orzekania kary łącznej

18 Metoda 1 Metoda 2Metoda 1 Zmiany w metodzie zarządzania wykonania kary pozbawienia wolności Rozbudowa realnie odczuwalnych kar wolnościowych Zmniejszenie liczby kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania Utrzymanie liczby kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania

19 Planowana reakcja karna Oszustwo Pozbawienie wolności w zawieszeniu Grzywna lub prace społeczne. Wyjątkowo pozbawienie wolności Kradzież Pozbawienie wolności w zawieszeniu Grzywna/prace społeczne lub pozbawienie wolności Rozbój Pozbawienie wolności w zawieszeniu Bezwzględna kara pozbawienia wolności w przypadku obostrzenia lub ograniczenie wolności/grzywna Zabójstwo Kara pozbawienia do 15 lat lub kara 25 lat pozbawienia wolności Bezwzględna kara pozbawienia wolności w przypadku obostrzenia do 20 lat, kara 25 lat, kara dożywotniego pozbawienia wolności obecnie po nowelizacji


Pobierz ppt "Nowelizacja kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw -- nowa struktura orzekania i wykonania kary."

Podobne prezentacje


Reklamy Google