Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Merlin Gerin Square D Telemecanique Automatyczne systemy przełączania zasilania w sieci nn ABT101E - Com BTP -02.98 Schneider Services.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Merlin Gerin Square D Telemecanique Automatyczne systemy przełączania zasilania w sieci nn ABT101E - Com BTP -02.98 Schneider Services."— Zapis prezentacji:

1

2 1 Merlin Gerin Square D Telemecanique Automatyczne systemy przełączania zasilania w sieci nn ABT101E - Com BTP Schneider Services

3 ABT101 - Com BTP Dlaczego stosujemy APZ ? dla zapewnienia ciągłości zasilania - bezpieczeństwo - ciągłości produkcji w celu optymalizacji kosztów - zmniejszenie obciążenia szyn zbiorczych (podział na sekcje) daje możliwość stosowania rozdzielnic i szyn o mniejszych rozmiarach - mniejszy prąd zwarciowy (możliwość stosowania aparatów o mniejszej wytrzymałości zwarciowej) - zmniejszenie opłat za moc gwarantowaną przez ZE

4 ABT101 - Com BTP Typowe zastosowania budynki użyteczności publicznej przemysłinfrastruktura Szpitale Centra handlowe Hotele Zakłady ubezpieczeń Banki Biurowce Linie ciągłej produkcji (chemiczne, huty szkła, odlewnie,...) Kopalnie Porty lotnicze Porty morskie Elektrownie Kolej Telekomunikacja

5 ABT101 - Com BTP Nasza oferta Szereg rozwiązań dla następujących układów: Dwa zasilania i sprzęgło Dwa zasilania, sprzęgło i generator Dwa zasilania, 2 sprzęgła i generator Dlaczego szereg? - układ działa w oparciu o sterownik programowalny, którego logikę działania można zmieniać

6 ABT101 - Com BTP Przykłady stosowane w aplikacjach. Odbiory Sprzęgło Zasilanie SN Sterownik TSX Micro

7 ABT101 - Com BTP Przykłady stosowane w aplikacjach. Q1 Q2 Q12 T1, T T T APZ Układ działa w oparciu o tabelę logiki. Przykładowa tabela logiki dla układu z dwoma zasilaniami i sprzęgłem, bez pracy równoległej transformatorów 2T1S-W(1 lub 4)

8 ABT101 - Com BTP Przykłady stosowane w aplikacjach. Przykładowa tabela logiki dla układu z dwoma zasilaniami, sprzęgłem i generatorem Q1 Q2 Q12 Q3 T1, T T T G APZ 2T1S1G-W(2 lub 5)

9 ABT101 - Com BTP Przykłady stosowane w aplikacjach. Q1 Q2 Q12 Q3 Q23 T1, T T T G APZ Przykładowa tabela logiki dla układu z dwoma zasilaniami, dwoma sprzęgłami i generatorem 2T2S1G-W(3 lub 6)

10 ABT101 - Com BTP Elementy składowe Elementy wchodzące w skład automatyki APZ. 1) układ kontroli obecności napięcia przed wyłącznikami - obecność 3 faz - wartość napięcia międzyfazowego (np. 360V - 440V) - zgodność kierunku wirowania 2) układ zasilający automatykę APZ - wewnętrzny, korzysta z napięcia z toru zasilania podstawowego lub rezerwowego - zewnętrzny, korzysta z niezależnego źródła zasilania np. UPS 3) sterownik - sterownik programowalny typ Micro - kontroluje stany wyłączników - steruje ich pracą zgodnie z tabela logiki pracy układu - steruje pracą agregatu prądotwórczego - odłącza i przyłącza odbiory nie rezerwowane

11 ABT101 - Com BTP Elementy składowe Elementy wchodzące w skład automatyki APZ cd. 4) układ blokady elektrycznej uniemożliwia: - wykonanie błędnych połączeń w układzie zasilania - podanie zasilania na istniejące zwarcie Uwaga: pracuje tylko przy zapewnionym zasilaniu automatyki 5) wyłączniki z: - napędami elektrycznymi - zestykami pomocniczymi odwzorowującymi stan wyłączników (zamknięty, otwarty, otwarty na skutek zadziałania zabezpieczenia, otwarty na skutek wyłączenia awaryjnego) 6) blokada mechaniczna - uniemożliwia wykonanie błędnych połączeń w układzie zasilania

12 ABT101 - Com BTP Elementy składowe

13 ABT101 - Com BTP Elementy składowe Płyta montażowa Sterownik Układ zasilania Układ kontrolno pomiarowy Elementy wykonawcze Okablowanie Gniazda do podłączenia układów sterowania wyłączników

14 ABT101 - Com BTP Tablica synoptyczna (opcja) - wskaźniki świetlne- przyciski do ręcznego sterowania wyłącznikami - przełączniki krzywkowe

15 ABT101 - Com BTP Sposób zamawiania Łatwy i przejrzysty sposób zamawiania 1) Formularz zapytania ofertowego - formularz EXCEL - szybka wycena układu automatyki APZ 2) Formularz zamówienia układu automatyki i poszczególnych wyłączników - formularz EXCEL - wstępnie wypełniony - zaznaczone elementy wyposażenia wyłączników niezbędne do pracy w układzie automatycznego przełączania zasilania

16 ABT101 - Com BTP Wyłączniki Płyta automatyki Dostawa Przewody sterownicze Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi Certyfikat bezpieczeństwa

17 ABT101 - Com BTP Montaż Płyta automatyki APZ Wyłączniki Przewody sterownicze

18 ABT101 - Com BTP Zalety układów automatyki APZ produkcji Schneider Electric Polska Nie wymaga szczegółowego projektowania – wystarczy z katalogu APZ-ów podać numer referencyjny Przejrzysta forma zamówienia eliminuje błędy przy doborze elementów składowych APZ-u. Dzięki zastosowaniu tablicy synoptyczno-sterowniczej możliwość szybkiej orientacji w stanie układu zasilania Wiele dodatkowych funkcji w standardowym wyposażeniu pozwala na zbudowanie różnych rozwiązań układów zasilania a nawet ich modyfikację po montażu. Układ w pełni zmontowany i gotowy do pracy.

19 ABT101 - Com BTP Zalety układów automatyki APZ produkcji Schneider Electric Polska Prosty i szybki montaż nie wymagający szczególnych kwalifikacji: - montaż gotowej płyty APZ za pomocą czterech śrub w szafie rozdzielni - podłączenie przewodów kontroli napięcia - ewentualnie podłączenie tablicy synoptycznej - wpięcie w gniazda znajdujące się na płycie APZ prefabrykowanych wtyczek w celu połączenia wyłączników z układem automatyki

20 ABT101 - Com BTP Zalety układów automatyki APZ produkcji Schneider Electric Polska Możliwość zastosowania w jednej aplikacji wyłączników i rozłączników typu Compact, Masterpact NT i NW - w dowolnej wersji: montowanej na stałe, wtykowej, wysuwnej - w dowolnej konfiguracji zabezpieczeń, przyłączy i.t.p. - wyłączniki wyposażone są w kabel sterowniczy zakończony prefabrykowaną wtyczką Dzięki zastosowaniu systemu blokad elektrycznych (podwójna blokada hardwareowa i blokada softwareowa) zapewnione jest bezpieczne działanie układu nawet bez blokady mechanicznej.

21 ABT101 - Com BTP Zalety układów automatyki APZ produkcji Schneider Electric Polska Możliwość użycia blokady mechanicznej dla: - trzech lub dwóch wyłączników typu Masterpact NW cięgnami elastycznymi - dwóch wyłączników typu Masterpact NT i NW (możliwe zblokowanie NT z NW) – cięgnami elastycznymi - dwóch wyłączników typu Compact NS630b - NS1600 cięgnami elastycznymi - dwóch wyłączników typu Compact NS100 – NS630 za pomocą płyty montażowej z blokadą (tylko wersja montowana na stałe lub wtykowa)

22 ABT101 - Com BTP Zalety układów automatyki APZ produkcji Schneider Electric Polska Instalacja – prosta, bezpieczna i bez stresu – nie ma możliwości dokonania błędnych połączeń Układ przed wysłaniem do klienta przechodzi pełny test wszystkich funkcji – potwierdzony odpowiednim dokumentem Roczna gwarancja oraz serwis pogwarancyjny Na życzenie klienta udział Serwisu SE w rozruchu oraz przeszkolenie obsługi

23 ABT101 - Com BTP Dane techniczne układów automatyki APZ produkcji Schneider Electric Polska – Kontrola 3 faz źródła zasilania -próg pod napięciowy regulowany w granicach od 300V do 430V z histerezą + 5% -próg nad napięciowy regulowany w granicach od 420V do 580V z histerezą – 5% – Kontrola obecności faz – Kontrola kolejności faz – Czas od zaniku napięcia na źródle do podjęcia akcji przełączania zasilania standardowo wynosi 2sek. (możliwość zmiany w granicach od 200ms do - bez ograniczeń) – Czas od powrotu napięcia do podjęcia akcji przełączania zasilania standardowo wynosi 2sek. (możliwość zmiany w granicach od 200ms do - bez ograniczeń)

24 ABT101 - Com BTP Dane techniczne układów automatyki APZ produkcji Schneider Electric Polska cd. – Całkowity czas przełączenia zasilania wynosi standardowo ok. 3sek. – Maksymalny czas rozruch agregatu prądotwórczego standardowo wynosi 60sek. – przy zastosowaniu zewnętrznego źródła zasilania układem sterowania (UPS). Po tym czasie jeżeli nie ma sygnału od przekaźnika kontroli napięcia zasilania automatyka zgłasza awarię generatora i podaje sygnał STOP do agregatu prądotwórczego. – Czas od pojawienia się napięcia zasilania z agregatu prądotwórczego do podjęcia akcji przełączania wynosi standardowo 15sek. – Sygnał odłączenia odbiorów nie priorytetowych jest sygnałem ciągłym o napięciu 230 V AC – Sygnał przyłączenia odbiorów nie priorytetowych jest sygnałem ciągłym o napięciu 230 V AC

25 ABT101 - Com BTP Dane techniczne układów automatyki APZ produkcji Schneider Electric Polska cd. - Dopuszczalna obciążalność każdego z wyjść odłączających i przyłączających odbiory nie priorytetowe -w klasie AC14, AC15 wynosi 220VA, max. 1,25A - UPS – nie dostarczany przez Schneider Electric -napięcie wejścia 230V AC -napięcie wyjścia 230V AC -moc minimalna 1000VA - Wymiary płyty sterowniczej automatyki SZR -dla wariantu 1 i 4 – wysokość 500mm x szerokość 550mm (płyta Prismy P) -dla wariantu 2, 3, 5, 6 – wysokość 750mm x szerokość 550mm (płyta Prismy P)

26 ABT101 - Com BTP Dane techniczne układów automatyki APZ produkcji Schneider Electric Polska cd. - Wymiary tablicy synoptyczno - sterowniczej (dostarczana jako opcja) - dla wariantu 1 i 4 – wysokość 150mm x szerokość 500mm (plastron Prismy P) - dla wariantu 2, 3, 5, 6 – wysokość 300mm x szerokość 500mm (plastron Prismy P)

27 ABT101 - Com BTP Dane techniczne układów automatyki APZ produkcji Schneider Electric Polska cd. Katalog wariantów układów automatyki APZ Dokumentacja Techniczno Rozruchowa - opis techniczny - instrukcja obsługi - rysunki montażowe

28 ABT101 - Com BTP Układów automatyki APZ produkcji Schneider Electric Odłączanie i przyłączanie odbiorów nie rezerwowanych Odłączanie i przyłączanie odbiorów nie rezerwowanych (nie priorytetowych) stosujemy gdy: - za mała moc jednego transformatora na pokrycie zasilania wszystkich odbiorów - za mały przekrój kabla zasilającego na przesłanie odpowiedniej mocy - za mała moc agregatu prądotwórczego na pokrycie zasilania wszystkich odbiorów Rozwiązania stosowane w APZ produkcji Schneider Electric - możliwość przypisania odbiorów nie rezerwowanych do każdego lub wybranych źródeł zasilania - sterowanie dowolną ilością odbiorów - sterowanie wyłącznikami lub stycznikami - kontrola wykonania odłączeń nie rezerwowanych odbiorów (nie wykonanie przewidzianych odłączeń powoduje zablokowanie automatyki)

29 ABT101 - Com BTP Układów automatyki APZ produkcji Schneider Electric Odłączanie i przyłączanie odbiorów nie rezerwowanych cd Zasada działania brak zasilania z T2 otwarcie wyłącznika Q2 otwarcie wyłącznika Qn zamknięcie wyłącznika Q12 powrót zasilania z T2 otwarcie wyłącznika Q12 zamknięcie wyłącznika Q2 zamknięcie wyłącznika Qn opóźnienie 0,5s. opóźnienie 2s. opóźnienie 0,5s. opóźnienie 2s.

30 ABT101 - Com BTP Układów automatyki APZ produkcji Schneider Electric Odłączanie i przyłączanie odbiorów nie rezerwowanych cd Schemat elektryczny (przykład rozwiązania dla Masterpact NW lub NT) Listwa zaciskowa na płycie APZ NO ZZbr. nap.+24v.Potw. otwarcia

31 ABT101 - Com BTP Układów automatyki APZ produkcji Schneider Electric S terowanie agregatem prądotwórczym Schemat elektryczny - przekaźnik KG pobudzony STOP agregatu - przekaźnik KG nie pobudzony START agregatu Sposób podłączenia zestyków przekaźnika KG dowolny w zależności od sposobu startu i wyłączenia agregatu

32 ABT101 - Com BTP Układów automatyki APZ produkcji Schneider Electric W yłączenie przeciw pożarowe Jeden przycisk ppoż. dostarczany wraz z płytą APZ Możliwość użycia wielu przycisków (oprzewodowanie przez instalatora) Schemat elektryczny (przykład rozwiązania) Listwa zaciskowa na płycie APZ

33 ABT101 - Com BTP Układów automatyki APZ produkcji Schneider Electric Podsumowanie 6 wariantów podstawowych automatyki APZ 3 warianty z blokadą pracy równoległej źródeł zasilania - 2T1S - W1 (dwie linie zasilające, sprzęgło sekcyjne) - 2T1S1G - W2 (dwie linie zasilające, sprzęgło sekcyjne, agregat prądotwórczy) - 3T2S1G - W3 (dwie linie zasilające, dwa sprzęgła sekcyjne, agregat prądotwórczy lub trzecia linia zasilająca) 3 warianty z pracą równoległą źródeł zasilania - 2T1S - W4 (dwie linie zasilające, sprzęgło sekcyjne) - 2T1S1G - W5 (dwie linie zasilające, sprzęgło sekcyjne, agregat prądotwórczy) - 3T2S1G - W6 (dwie linie zasilające, dwa sprzęgła sekcyjne, agregat prądotwórczy lub trzecia linia zasilająca) wiele wariantów dodatkowych

34 ABT101 - Com BTP Układów automatyki APZ produkcji Schneider Electric Podsumowanie Dodatkowe warianty APZ Q1 Q2 Q12 T1, T T T T1T2 Q1 Q2 Q12

35 ABT101 - Com BTP Układów automatyki APZ produkcji Schneider Electric Podsumowanie Dodatkowe warianty APZ Q1 Q2 Q3 T1, T2, T T2, T T T1 T3 Q1 Q3 Q2 T2


Pobierz ppt "1 Merlin Gerin Square D Telemecanique Automatyczne systemy przełączania zasilania w sieci nn ABT101E - Com BTP -02.98 Schneider Services."

Podobne prezentacje


Reklamy Google