Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Normalizacja Wprowadzenie do systemów baz danych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Normalizacja Wprowadzenie do systemów baz danych."— Zapis prezentacji:

1 Normalizacja Wprowadzenie do systemów baz danych

2 Normalizacja Normalizacja jest metodą projektowania bazy danych na podstawie analizy istniejącego zbioru danych Metoda stosowana głównie w organizacjach, które przed wprowadzeniem bazy danych gromadziły dane w innej formie – np. w arkuszach kalkulacyjnych lub w formie papierowej Normalizacja jest nazywana metodą projektowania bazy danych z góry na dół Reguły normalizacji podał Codd w 1970 wprowadzając trzy postacie normalne

3 Nieznormalizowany zbiór danych PrzedmiotId pracownika Nazwisko pracownika Id studenta StudentOcenaTyp oceny TOiS23Bos123Botas4W TOiS23Bos123Botas4,5Ć TOiS23Bos143Moton3,5Ć TOiS23Bos134Koton4,5W TOiS23Bos134Koton5Ć UA23Bos321Ficek4W UA23Bos321Ficek4,4Ć Angielski34Kusek231Bocek5Ć

4 Etapy normalizacji Zebranie zbioru danych Przekształcenie nieznormalizowanego zbioru danych w tabele w pierwszej postaci normalnej Przekształcenie tabel z pierwszej postaci normalnej w drugą postać normalną Przekształcenie tabel z drugiej postaci normalnej w trzecią postać normalną Istnieją programy np. MS Access, które analizują zbiór danych i dokonują jego normalizacji

5 Zależność funkcyjna Dwa elementy danych A i B są w zależności funkcyjnej lub relacji zależnej, jeśli ta sama wartość elementu danych B pojawia się zawsze z tą samą wartością elementu danych A W takim przypadku mówimy, że atrybut A określa funkcyjnie atrybut B Wszystkie atrybuty w tabeli są funkcyjnie zależne od klucza głównego tej tabeli Wszystkie dane osobowe są zależne funkcyjnie od numeru PESEL osoby

6 Pierwsza postać normalna Relacja jest w pierwszej postaci normalnej wtedy i tylko wtedy, gdy każdy atrybut niekluczowy jest funkcyjnie zależny od klucza głównego W pierwszym etapie normalizacji próbujemy znaleźć w relacji klucz główny – od którego wszystkie atrybuty niekluczowe byłyby funkcyjnie zależne. Jeśli nie można znaleźć klucza głównego, to relację należy podzielić

7 Nieznormalizowany zbiór danych z usuniętymi powtarzającymi się danymi PrzedmiotId pracownika Nazwisko pracownika Id studentaStudentOcenaTyp oceny TOiS23Bos123Botas4W 123Botas4,5Ć 143Moton3,5Ć 134Koton4,5W 134Koton5Ć UA23Bos321Ficek4W 321Ficek4,4Ć Angielski34Kusek231Bocek5Ć

8 Tabele w pierwszej postaci normalnej PrzedmiotId studenta Typ oceny StudentOcena TOiS123WBotas4 TOiS123ĆBotas4,5 TOiS143ĆMoton3,5 TOiS134WKoton4,5 TOiS134ĆKoton5 UA321WFicek4 UA321ĆFicek4,4 Angielski231ĆBocek5 Oceny PrzedmiotId pracownika Nazwisko pracownika TOiS23Bos UA23Bos Angielski34Kusek Przedmioty 1 n

9 Druga postać normalna Relacja jest w drugiej postaci normalnej wtedy i tylko wtedy, gdy jest w pierwszej postaci normalnej i każdy atrybut niekluczowy jest w pełni funkcyjnie zależny od klucza głównego W tabeli oceny atrybut Student zależy funkcyjne tylko od atrybutu Id studenta, czyli od części klucza głównego, a nie od całego klucza Atrybut Ocena zależy funkcyjnie od całego klucza głównego

10 Tabele w drugiej postaci normalnej PrzedmiotId studenta Typ oceny Ocena TOiS123W4 TOiS123Ć4,5 TOiS143Ć3,5 TOiS134W4,5 TOiS134Ć5 UA321W4 UA321Ć4,4 Angielski231Ć5 Oceny Id studenta Student 123Botas 143Moton 134Koton 321Ficek 231Bocek Studenci PrzedmiotId pracownika Nazwisko pracownika TOiS23Bos UA23Bos Angielski34Kusek Przedmioty 1 n 1 n

11 Trzecia postać normalna Relacja jest w trzeciej postaci normalnej wtedy i tylko wtedy, gdy jest w drugiej postaci normalnej i każdy niekluczowy atrybut jest bezpośrednio zależny (a nie pośrednio zależny) od klucza głównego W tabeli Przedmioty atrybut Nazwisko pracownika jest zdeterminowany przez atrybut Id pracownika, a zatem atrybut Nazwisko pracownika jest przechodnio zależny od klucza głównego – atrybutu Przedmiot

12 Przejście do trzeciej postaci normalnej Id pracownikaNazwisko pracownika 23Bos 34Kusek Pracownicy PrzedmiotId pracownika Nazwisko pracownika TOiS23Bos UA23Bos Angielski34Kusek Przedmioty PrzedmiotId pracownika TOiS23 UA23 Angielski34 Przedmioty 1 n

13 Tabele w trzeciej postaci normalnej PrzedmiotId studenta Typ oceny Ocena TOiS123W4 TOiS123Ć4,5 TOiS143Ć3,5 TOiS134W4,5 TOiS134Ć5 UA321W4 UA321Ć4,4 Angielski231Ć5 Oceny Id studenta Student 123Botas 143Moton 134Koton 321Ficek 231Bocek Studenci PrzedmiotId pracownika TOiS23 UA23 Angielski34 Przedmioty 1 n 1 n Id pracownika Nazwisko pracownika 23Bos 34Kusek Pracownicy 1 n

14 Schemat Pracownicy Id pracownika Nazwisko pracownika Oceny Przedmiot Id studenta Typ oceny ocena Studenci Id studenta Student Przedmioty Przedmiot Id pracownika 1 n 1 n 1 n

15 Przysięga normalizacji Bez powtórzeń Pola zależą od klucza Od całego klucza I niczego innego, tylko klucza Tak mi dopomóż Codd


Pobierz ppt "Normalizacja Wprowadzenie do systemów baz danych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google